Budíček lidstva

Část první

Diana Cooper nám otevírá oči: Nastává jedinečná šance ke změně našeho vědomí a k životu v souznění s božským plánem. Najdete zde mnoho praktických cvičení a poselství světu.

Část druhá

Ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic.

Část třetí

Mnoho lidí hovoří o Mu jako o Lemurii a domnívá se, že tento název je pouze zkratkou. Avšak Mu byla samostatná civilizace rozvíjející se ještě před Lemurií, a to rovněž v Tichém oceánu. Její obyvatelé disponovali čtyřdimenzionálním a pětidimenzionálním vědomím a nebyli fyzicky zmaterializovaní, takže po nich nezůstaly žádné pozůstatky.

Část čtvrtá

Vzhledem ke skutečnosti, že většinu Francie pokrývají zemědělské oblasti, nalezneme chamtivost a korupci především ve velkých městech. Pro lidi žijící prostším životem budou přechodové roky snazší než pro ty, kteří žijí ve městech, a to hlavně proto, že jsou již nyní plně soběstační.

Část pátá

Je předpovězeno, že do roku 2032 se narodí až 17% dětí s aktivovanými 12 vlákny DNA. Tento počet může ještě narůst, pokud zde budou dospělí s dostatečně vysokou frekvencí, kteří by je mohli porodit a patřičně se o ně postarat.

Část šestá

Po roce 2012 dokážou ti, kteří budou připraveni, nést více světla. To je potřebné kvůli pomoci masám, neboť Matka Země bude pokračovat v očistě. Mnoho lidí bude vyděšených změnami, a ti, kteří pracují se světlem, se připravují na to, aby se stali majáky a učiteli

Část sedmá

Hojnost znamená plout životem v proudu lásky a štěstí, úspěchu a prosperity, a vědět, že tento proud bude ve vašem životě napořád, a že jako milované dítě vesmíru si to zasloužíte.