Svět andělů

Kdo jsou andělé

Kdo jsou vlastně andělé? Právě teď máte u sebe strážné anděly. Tito andělé jsou čisté bytosti božského světla, jsou dary od Boha, zcela důvěryhodné a toužící vám pomoci s každou oblastí vašeho života.

Strážní andělé

Představa, že lidé mají strážné anděly, nebo duchy, jež je ochraňují, je stará jako lidstvo samo. V dávné Mezopotámii, kolébce civilizace Středního východu, byly tyto bytosti pokládány za osobní božstva, známá jako „massar sulmi“.

Pomocní andělé - magie

Všechno v projeveném vesmíru udržují andělé. Mají zvláštní poslání podporovat a chránit lidstvo a zodpovídají za všechny archetypální lidské situace. Zde se setkáme s nejznámějšími anděly, kteří nám celá tisíciletí pomáhají.

Archandělé

Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze samotného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem.

Rituály

Hodnota rituálů spočívá v jejich schopnosti koncentrovat celou naši bytost a vyladit nás  na předmět našeho zájmu. Toho dosáhneme opakováním /po celá staletí opakované rituály s tímž úmyslem dodávají proceduře mocný energetický vliv/ a sdružováním /používáním korespondujících zvuků, barev, látek a předmětů napomáhá k vyladění se na konkrétní energetický archetyp nebo entitu/.

Vzývání andělů

Andělé vám pomohou kdekoliv a kdykoliv - vše, co musíte udělat, je požádat je s láskou a vírou ve svém srdci. Ať už potřebujete najít láskyplný vztah, získat bohatství a úspěch, ujasnit si své naděje a sny do budoucna, najít sílu, kuráž a zplnomocnění ke svým zápasům nebo najít samoregeneraci, vnitřní mír a vyrovnanost, andělé vám mohou poskytnout milující pomoc.

Andělé dnů, jejich meditace a krystaly a vůně

Gabriel, jehož jméno znamená „Bůh je moje síla", je známý jako „andělský buditel". Je to anděl, který odkrývá tajemství našich snů a podporuje naše životní touhy. Především nám přináší dar naděje. Vládce měsíce a prvního nebe

Andělské písmo

Tradice nám praví, že andělé mají svůj jazyk, který je podobný hebrejštině, i když s ní není totožný. Existuje několik verzí abecedy používaný pro tento jazyk, přičemž nejvýstižnější z nich je Thébské písmo. Je pro nás nejsnadnější, neboť je podobné našemu, i když se písmena píší jinak, můžeme jimi nahradit ta naše.

Dny a hodiny andělů

Den, v němž přicházíme na svět nám hodně napoví, jací jsme, jak budeme putovat na své životní cestě a jak naplníme svůj životní osud. Ti, kteří se hlouběji zabývají anděly, ví, že každý den v týdnu náleží jednomu andělovi, jenž v něm vládne a tak i působí na všechny osoby v tomto dni zrozené.

Jak slyšet andělská sdělení

Není těžké nás slyšet, pokud nám budete naslouchat s otevřeným srdcem. Po většinu času jsme vám blíže, než si umíte představit. Šepot, myšlenka, to je znamení, které od vás potřebujeme, abychom začali konverzaci. 


Zobrazit: 1-10 z celkem 15
začátek | « předchozí | následující » | konec