Karty Mořských panen

Jak pracovat s vykládacími kartami MOŘSKÝCH PANEN

Zdá se to být velmi dávno a zároveň jako by se to stalo právě včera. Byla jsem malá dívka a nohy jsem mela zabalené do nějaké látky. Byly svázané tak, aby vypadaly jako ocas mořské panny. S mým podivným mořským ocasem z různorodých kousku látek jsem se ponořila do modré tekutiny. Pod vodou jsem plavala, jak dlouho jsem chtěla, a vrtěla jsem tělem od pasu dolů tak, jak jsem to viděla u delfínů. Nejprve jsem tak uplavala jeden bazén. Pak dva... a potom skoro tři... Vypracovala jsem se tak, že jsem dovedla zadržet dech na opravdu dlouhou dobu. Mé břišní svaly se zformovaly a zesílily. Ale celou tu dobu jsem byla velmi frustrovaná a zmatená - ach jo, proč vlastně nemohu dýchat pod vodou? Cítila jsem tehdy každou částečkou svého těla, že jsem mořská panna uvězněná ve vzdušném světě - píše autorka Lucy Cavendisch.

LÉČIVÉ SCHOPNOSTI MOŘSKÉHO LIDU

Mořské panny jsou bytosti, které nám ukazují, jak máme sami sebe milovat. Jednoduše řečeno je to proto, že ony milují samy sebe bez pocitu viny, strachu nebo zaváhání. Učí nás, jak můžeme oslavovat naši smyslnost. Váží si ženskosti a jásají nad naší plodností, jsou hrdé na naše touhy, naši krásu a pudovost. Žádají nás, abychom znovu zpívali svou píseň.

Mořské panny nás učí, jak se hluboce spojit se svými emocemi, tedy s rysem, který se typicky spojuje s ženskosti a je často považován za slabost. S pomocí mořských panen jsme schopni cítit do hloubky, aniž bychom se za to styděli. Na těchto stránkách a kartách najdete poselství a lekce od těchto bytostí pocházejících z velkých oceánů a vodních toků, které nás naučí, jak se spojit s léčivou silou našich emocí i naší duše a jak ukojit tu velkou žízeň po pravé lásce, kterou tak mnoho z nás má.

Tyto bytosti jsou romantické a pomáhají nám porozumět tomu, že toužíme hluboce milovat a že milovat je přirozené. Díky nim se můžeme naučit, jak lásku ve shodě s naším vlastním osudem, přirozeností a pravdou zdravé vyjadřovat a prožívat. Mořské panny jsou zázračně vytrvalé a nezávislé, inspirují nás k tomu, abychom naši duchovnost propojili s jejich mořskými rituály, kouzlem oceánu a jejich hlubokým spojením s měsíčními cykly. Jsou půvabným ztělesněním toho, jak lze obsáhnout proud i rovnováhu, přijmout výšky, hloubky i prostor mezi nimi. Mořské panny, jejich nálady, dokonce i jejich vztek a hněv, jejich nekonečná schopnost být laskavé, poskytovat lásku a svobodu nám ukazují, jak žít zase naplno. Můžeme být divocí, jako jsme teď, nebo se stát zářivými bytostmi, jakými jsme už kdysi byli.

Jsou Matkami moře, velikány, mezi jejichž předky patří i santerijská Bohyně Yemaya. Z jejího břicha se rodí všichni včetně všech svatých a také dává život věštění, rodí se z ní znalosti a jazyk. Patří sem i merrow, mořské panny, které osvobozují muže z klecí duší, aby mohli skutečné a volně plavat ve vodách. Selkie se také podělí o svou radu - v každém okamžiku být naplno pouze v jednom světě, nerozdělovat své vlastní já, znovu získat kůži, do které jste se narodili, a nedovolit nikomu, aby uvrhl do zajetí vaše pravé divoké já.

Mořská panna nás může někdy dovést do hlubin našeho vědomí, které je často místem, kde sami před sebou schováváme pravdu. Stojí zato navštívit tuto podvodní jeskyni plnou kostí a pozůstatků toho, kým jsme dříve byli, a toho, co jsme učinili, abychom sami sobě porozuměli, poučili se, neopakovali se a znovu objevili dobro, které je v těchto událostech a situacích ukryto.

DĚJINY MOŘSKÝCH PANEN

Říkalo se, že velmi neirský Svatý Patrik - byl římskobritského původu a Irsko vášnivé nenáviděl - nejenže z Irska vyhnal hady, ale také udělal z pohanských žen mořské panny. Prohlásil, že nemají duši a nikdo by jim nikdy neměl věřit. Mořská panna však nemůže nikdy zemřít, protože je životadárným elementem samotné vody. Její píseň nám připomíná, že se musíme z poháru života pořádné napít, abychom žili doopravdy.

Ještě donedávna hodné lidí v mořský lid plně věřilo, pozoroval je Kryštof Kolumbus a Henry Hudson, slavní objevitelé, kteří svá pozorování a zprávy pečlivě zaznamenali do různých časopisů o přírodě. V roce 1830 bylo poblíž pobřeží Skotska nalezeno tělo mořské panny, které vyplavilo moře. Po ohledání a ověření místním lékařem bylo pohřbeno. Desmond Morris, současný kulturní antropolog, věří tomu, že jsou mořské panny opravdu skutečné. Že se jedná o druh vodního lidoopa - chybějící článek v evolučním řetězci.

Když se podíváme na historická zobrazení nádherných mořských panen, uvidíme, že způsob, jakým jsou vyobrazeny, vypovídá mnohem více o době a tehdejších názorech než o pannách samotných. Byly zobrazovány jako sexuálně nenasytné a predátorské, jako bisexuální stvůry požírající lidské maso. Nedávné filmy jako například Bytost z hlubin, Petr Pan a Dagon jsou ukázkovými příklady toho, že ve světě tento pohled na mořské panny přetrvává. Jsou ještě popisovány jako zaujaté jen samy sebou, lačné, nedůvěryhodné a zcela ženské. Proč tomu tak je?

MOŘSKÉ PANNY A SMYSLNOST

Mořské panny zahrnují všechny naše strachy, touhy, pokušení a potlačené pocity ohledně sexu. Jako takové jsou skvělými ukazateli toho, jakým způsobem naše psychika vnímá naši vlastní sexualitu. V podstatě byly mořské panny využívány jako kulturní zdroj všech negativních nebo děsivých aspektů ženství - rozmařilosti, sexuality, touhy a nezávislosti. I náš pach a naše chuť byla popisována skrze mořskou pannu. V popisech mořských panen - a také čarodějnic - byla církev schopna vyjádřit svůj strach z ženského těla, z naší schopnosti počít, nosit v sobě i jiné tělo, krvácet a hluboce milovat, což bylo vnímáno jako vysoce znepokojivé a podezřelé.

Svou nezávislostí a nestálými vazbami nám mořská panna ukazuje, jak si udržet to, kým jsme, i v našich intimních tělesných vztazích. Její neskrývaná krása a sexualita a její přirozené vábení nám ukazuje, že jsme žádoucí a silní už jen tím, že jsme naživu.

A naopak když cítíme, že nás sexuální mořská panna, šťastná ve své kůži, odpuzuje nebo z ní máme strach, je možné, že naše sexualita byla nějak zraněna. Jestliže cítíme náklonnost pouze k mořské panně, která se vzdá svého já, aby se mohla spojit se svým milencem, bylo by dobré upřímně prozkoumat, jak moc sebe měníme, když jsme se svým partnerem či partnerkou. Tento syndrom mořské panny se může týkat žen či mužů, které mění svůj vzhled, způsoby, zájmy nebo náboženství, aby byly se svým milencem /resp. milenkou. Přítomnost mořských panen v našich životech vyžaduje, abychom se více přiblížili tomu, jací opravdu jsme, a drželi se své vlastní pravdy, místo toho, abychom přejímali názory jiných a přizpůsobovali se jim. Tím totiž obětujeme sami sebe, jen proto, abychom mohli být s někým jiným, který si snad ani nepřeje, abychom se jakkoli měnili!

Příbuzenské vztahy mezi lidmi a mořským lidem jsou také fascinující. Stejně jako u ostatních elementálů sexuální kontakty mezi lidmi a mořským lidem vedly k míchání obou druhů. Některé rodiny ve Skotsku a Irsku stále odvozují svůj původ od mořských panen. Rodiny na Orknejských ostrovech se často vyznačují tím, že mají specifický genetický rys - na rukou mají zbytek plovací blány. Tvrdí, že tento rys je dědictvím po předcích, kdy jedna žena uprchla z nešťastného manželství do náruče sličné selkie, tedy mořského muže, jenž je schopen měnit svou podobu mezi člověkem a tuleněm. Domorodý americký kmen Penobscotů také odvozuje svůj původ od mořské panny. Jiní věří tomu, že mořská panna nebo mořský muž představují naši původní podobu z časů Atlantidy, kdy jsme byli jak vodními, tak suchozemskými bytostmi, které byly schopny bez potíží dýchat a žít v obou elementech.

SYMBOLY MOŘSKÉ PANNY

Nástroje, kterými byla mořská panna obdarována, dokonale ilustrují, jaké dary poskytuje ona sama i nám. Při práci s nimi můžete narazit na jeden či více z jejích kouzelných předmětů, které vlastní a často uchovává v truhle plné pokladů.

Hřeben: Její hřeben představuje vzácný a posvátný charakter její péče o naši vlastní tělesnou schránku. Uznáme-li, že si naše těla zaslouží čas a úctu, dotkneme se tak rituální podstaty, která je skryta ve všech každodenních úkonech souvisejících s krásou. Můžeme ji pozvednout z pozemského a komerčního světa a začlenit ji do posvátného a váženého chrámu našich těl, která milujeme a respektujeme a jimž vyjadřujeme svou vděčnost. Tím, že si svého těla vážíme, hluboce oceňujeme i Boha, Bohyni a samotnou jiskru života.

Vlasy: Mořská panna nám také naznačuje, že je třeba, abychom v ženskosti a v otevřeném ženském chování viděli sílu. Její dlouhé vlasy jsou odznakem síly a sexuality, která je úžasně opojná a mocná. Není zde ani špetka bázlivosti, přesto nám panna ukazuje sílu spočívající v její pasivitě, ten kouzelný paradox sexuální magie.

Zrcadlo: Před delší dobou jsem měla sen, ve kterém jsem plavala někam dolů, dolů pod budovy a ulice velkého a krutého města, až do obrovské koupelny vyhlížející jako jeskyně. Tam jsem se přidala ke skupině žen, které zíraly do zrcadla zabírajícího celou jednu stěnu. V tom snu jsem cítila, že můj obličej vypadá jinak než obvykle. Tak jsem za něj zatahala... a velká část mého obličeje mi zůstala jako slupka v ruce. Pod ní jsem uviděla jizvy a zanícené, nevyléčené rány, které jsem jednoduše zakryla. Tehdy mé tento sen rozrušil a znepokojil, ale jak jsem už napsala ve své knize o stínech a světlu, později jsem ho pochopila. Můj sen se odehrával v koupelně podsvětí, v mořském domové a v tomto snu jsem uviděla své pravé já, to já, které se ukrývalo před světem i přede mnou. Tímto zvláštním způsobem mořské panny provedly své kouzlo a má cesta za uzdravením mohla začít. A to hlavně díky upřímnosti a tomu, že jsem uviděla, kým jsem tehdy doopravdy byla.

Zrcadlo mořských panen vám může ukázat mnoho věcí. Jiné časy, jiné lidi, budoucnost, pravdu o minulosti a tak dále. Ale to nejcennější, co vám může zrcadlo ukázat, je to, co je lidskému oku skryto. Zrcadlo mořských panen je tím, do čeho nahlížíme, když pracujeme s těmito kartami kvůli výkladu, léčení, manifestaci, a také k tomu, abychom sami sebe lépe poznali a více se milovali.

Poháry: Poháry symbolizují grál, naplnění, dobré vnímání, jejich prostřednictvím dovolujete ostatním, aby vám poskytli dary. Také představují lůno, plodnost, ženské předky, kotel, oceán a jiná vodstva jako například jezera. Pokud budete s tímto balíčkem karet pracovat, mořské panny vám velmi doporučují, abyste pracovali s jednoduchým pohárem a vodou, kterou jste nabrali a posvětili za účelem výkladu.

Ocas: Podoba ocasu mořské panny nám řekne mnoho o tom, o jaký druh stvoření vlastně jde. Podívejte se pořádně, její ocas vám pomůže hodné pochopit. Nejenom, že se dozvíte, s jakou mořskou pannou pracujete, ale i jaký druh energie jste tím k sobě přitáhli. Podívejte se na její ocas - končí jedním nebo dvěma ocasy? Je šupinatý? A jakou má barvu? Vypadá silně nebo pružně? To všechno vám něco napoví o charakteru této mořské panny.

Lastury: Mořské panny s lasturami často pracují. Mají rády ty malé tvory, kteří uvnitř žijí. Vědí, že mají mnoho léčivých vlastností a kouzelnou moc. Poté co opustila fyzický svět, tato malá stvoření darovala své schránky mořským pannám. Můžete vidět, jak mořské panny pracují se zavinutcem /představuje prosperitu a plodnost/ nebo s hřebenatkou - krása a ženskost. Pokud mořskou pannu uvidíte pracovat s lasturou, mohla by to být báječná příležitost k tomu, abyste se s těmito nádhernými energiemi také spojili a dozvěděli se více o jejich odlišných energiích, schopnostech a poselstvích! 
 
PROČ SE MUSÍME SPOJIT S VODOU
Voda přináší život celé planetě - řekám, rybníkům, velkým jezerům, studánkám, pramenům, potokům, vodopádům a studnám. Voda je naší životní mízou a uvnitř jejích molekul jsou schovány vzpomínky a pocity samotné planety. Vodní zdroje poskytují vzduchu kyslík a živiny a přinášejí nám potravu a život. Z lůna velkých sladkovodních jezer a velkých slaných moří, z těchto nekonečných hlubin životodárného kotle vychází život.

Oceány a slanovodní lidé

Slanost je pro mořské panny velmi důležitým prvkem. Zatímco voda je elementem, který představuje čištění, očistu a uhašení žízně, slaná voda je obměnou tohoto elementu. Její kvality spočívají v čištění, očistě a odstranění nečistot, okořeňuje a harmonizuje náš život, vytváří minerální bohatství, které je základem plodnosti. Krev v děloze a při menstruaci je také slaná.

Mořská voda nám také umožňuje se vznášet. Je lehčí než sladká voda a je obtížnější se v ní pohybovat. Je komplexnější, více čistí a je někdy silnější než sladká voda. Nedá se pít, takže kvůli tomu existuje mezi ní a mnoha lidmi jistá nedůvěra. A to i když umožňuje život mnoha dalších tvorů a nám lidem toho poskytuje tolik ve formě potravy. Tato komplexnost a nedostatek průzračnosti nedělá z mořských panen, jak si někteří myslí, něco záludného, ale spíše nás nutí přehodnotit to, co předpokládáme, že je pravda, a také ochutnat předtím, než se zhluboka napijeme. Voda představuje i nevědomí, pudy, touhy, instinkty a psychické schopnosti. Slaná voda reprezentuje tyto schopnosti a dodává jim velmi vysokou vibrační úroveň.

Stejné jako oceán, mohutný říční tok nebo hladina tmavého jezera mezi horami i mořská panna má různé nálady a vyskytuje se v mnoha podobách. Není vždy klidná a mírumilovná nebo svůdná a smyslná. Někdy bývá bouřlivá, divoká a nespoutaná, může se z ní stát divoké, prudké a zuřivé stvoření. Síla mořské panny je obrovská - můžete cítit, jak uvolní váš zadržovaný potenciál a rozetne okovy, které vás emocionálně svazovaly. Když se napojím na mořskou pannu schovanou ve mně, hluboce prociťuji temnotu a světlo, velké extrémy a krásu - je to o přírodě a o našich hlubinách, o klidných tichých místech, která můžeme také obývat. Je to naše dravost a primitivnost, spočívá v naší soucitné péči. Jsme komplexní a božští a ve své vlastní primitivní povaze máme něco z Bohů.

Mořské panny a naše primitivní já je třeba respektovat. Jsou lidé, kteří se na ně dívají jako na maličká stvoření a vysmívají se jim nebo je vidí jako ženy, které mají být svedeny, či svůdkyné, ze kterých jde strach. Případně je vidí jako sexuální bytosti, pro které mají jen hrubá slova plná opovržení. Tito lidé přicházejí nejen o část světa, který obývají mořské bytosti, ale ztrácejí i část své vlastní duše.

Pro nás lidské bytosti jsou příliv a odliv způsobené Měsícem moudrým učitelem. Cožpak pro nás není vzdouvání moře důležitou lekcí v nevyhnutelných změnách všech jevů? Předává nám zprávu, že všechny věci i přirozené cykly mají svůj odliv a příliv, jichž se také účastníme.

Příliv, odliv a cykly nás mohou mnohému naučit. Při jejich pozorování poznáme, že každý den musíme svá očekávání změnit - příliv a odliv jsou konstantou, ale stejné se neustále mění. Na mořském pobřeží nezůstává nic úplně stejné, ale příliv a odliv se jednou za devatenáct let co možná nejvíce přiblíží ke stále se opakujícímu lunárněsolárnímu cyklu. Není náhoda, že tyto devatenáctileté cykly byly předmětem studia druidů z mořských oblastí království Cornwallu, Bretaně, Isle of Man, Skotska, Irska a Walesu.

Mořské panny a měsíční cykly

Mořské panny vás budou téměř určité přesvědčovat, abyste se pomocí kouzelného cvičení napojili na měsíční cykly.

Následuje stručný popis měsíčních fází, jejich načasování a souvisejících schopností:

Úplněk: vrcholný příliv síly, zesilující a kreativní
Couvající Měsíc: ustupování, odčerpáváni a vzdalování
Temný Měsíc: čas k prozkoumání svého nitra a předpovídání budoucnosti vaší duše - v tuto dobu dochází k vnitřním odhalením 
Nov: začíná nový cyklus, je načase aktivovat své záměry
Dorůstající Měsíc: nový růst, dojde na pokračující aktivity a výsledky

Mořské panny a Měsíc mají silný vztah. Věděli jste, že během dne dochází ke dvěma přílivům, které jsou přímo ovlivněny gravitačním polem Měsíce? Všímáme si odpovědí vody na měsíční a sluneční gravitaci, ale země, hory a ledovce také cítí jeho magnetismus. Pro naše předky byly tyto fáze tak důležité, že ovlivnily i jazyk. Například ve staré gaelštiné neexistuje slovo pro „čas" - existují pouze slova pro vítr, moře, počasí, fáze a změny Měsíce. A slovo „příliv" /tide/ pochází ze skotské gaelštiny.

Na většině míst dochází ke zpoždění mezi fázemi Měsíce a jejich vlivem na příliv. Jarní příliv klesá dva dny po měsíční fázi. To mi připadá fascinující - znamená to tedy, že v podstatě tady na zemi pocítíme úplný dopad úplňku až přibližné dva dny poté, co uvidíme jeho světlo ozařovat zemi?

K biologickým cyklům všech mořských a příbřežních stvoření - tedy těch, která žijí na proměnlivé pobřežní linii - a také nás lidí dochází v násobcích času přílivu. Březost a líhnutí jsou přesné řízeny podle měsíčního cyklu a rytmu, který udává příliv a odliv. Menstruační cyklus žen odpovídá cyklům lunárního střídání přílivu s odlivem.

JAK SE S MOŘSKÝMI PANNAMI SPOJIT

S mořskými pannami se jednoduše můžete začít spojovat a navazovat kontakt, ať už žijete na této nádherné modrozelené planetě kdekoli. Zjistila jsem, že velmi dobře funguje, když jim nabídnu nějakou oběť, takže se mohou naučit mi věřit a vidí, že to, co říkám, myslím vážné. Tedy že mé činy i záměry jsou spolu v souladu. Touto obětí může být váš čas nebo energie a může mít mnoho forem.

Opravdu vás vybízím k tomu, abyste to udělali. Tato oběť je důkazem, že máte v úmyslu vytvořit spojení mezi vámi a bytostí nebo prvkem, jemuž svou energii věnujete. Za oběť získáte odměnu v dalších požehnáních, důvěrnostech a porozumění.

Sbírání odpadků a nepořádku, který lidé nechali na mořském pobřeží nebo kdekoli u vody, je skvělou obětí mořským lidem. Možná si s sebou budete chtít vzít tašku speciálně na odpadky a nechat je recyklovat nebo se jich šetrným způsobem zbavit. Není to povinnost, ale radost. Rozzáří nás to - jakmile se staneme součástí očištěni, řešení, budeme se cítit šťastni. Nebojte se moře, velkých jezer, hlubokých a rychle tekoucích řek, ale respektujte je. Poznejte a naučte se jejich způsobům. Zeptejte se vody a jejích mořských bytostí na něco. Pozorujte. Poslouchejte. Darujte jim svůj čas. Ony vám na oplátku splní přání, sny a radosti, stejné jako poskytnou důkladné očištění, rozhled a spojení s vodními bytostmi, od nejmenších rybek přes hravé delfíny po mocné velryby.

Pokud nejste poblíž vodní plochy, možná budete uvažovat o tom, že nabídnete oběť nějaké organizaci, která se zabývá přímo čištěním a ochranou moří.
Kéž by bylo vzájemnému působení mezi mořem, vodami, studnami a zářivými jezery a jejich mořskými lidmi požehnáno.

JAK POZNÁTE, ŽE JSOU MOŘSKÉ PANNY S VÁMI

Možná uslyšíte zvuk vody - jako byste u ucha drželi mušli a naslouchali, i když poblíž žádné mušle nejsou. Možná pocítíte zvýšené obavy o spojení s bytostmi oceánů a světových vod či silné nutkání vlézt do vody, i kdyby to znamenalo nekonečné koupele každý den! Možná zjistíte, že nosíte oblečení modré, zelené, korálové a perlové barvy a občas si zanotujete nějakou část písně beze slov. Mohli byste k ostatním pocítit nádhernou lásku, cítit nutkání nechat si narůst velmi dlouhé vlasy, mít zvýšený zájem o smyslnost, tanec a posvátný sex.

Může vás přitahovat plavání a typy cvičení, která se odehrávají ve vodě - stejné jako místa na planetě, jež jsou obývána mořskými pannami. Často se vám budou zjevovat ve snech a vaše emoce mohou pod vlivem mořských panen rychle vzplanout.

Když se budou mořské panny snažit s vámi spojit, vyléčit vaše emoce a povzbudit vás, abyste si v tomto životě užili to, že jste lidmi, mohou se vám také vynořit na povrch sny o Atlantidě, Lemurii, proměnách v mořské bytosti nebo o báječných cestách po vodě nebo pod vodou či k posvátným ostrovům keltských zemí.

KDY S TĚMITO KARTAMI PRACOVAT

Tyto karty se skvěle hodí, když chcete zjistit více o svém milostném životě - z emocionálního hlediska se jejich prostřednictvím lze jednoduše a intenzivně napojit, mořské panny hned odhalí situaci a s očima plnýma soucitu vám podrží kouzelné zrcadlo, abyste i vy mohli konečně „prohlédnout" pravdu. Karty vám mohou pomoci v otázkách vašeho milostného života a jsou opravdu velice vhodné i pro zjištění informací týkajících se emocionálního života.

Jsou velmi emocionální - připravte se tedy, že znovu vyvolají vaše potlačené pocity. Vykládání těchto karet může vyvolat slzy, ale i veselý smích a pocity štěstí a radosti. Od vás i od těch, komu karty vykládáte, to bude vyžadovat upřímnost. Když pracujete s těmito kartami a mořskými pannami a energií, jež je jejich prostřednictvím předávána, vypadá to, že „není kam utéct, ani kam se skrýt".

Při práci s kartami vám může hodně pomoci, když budete mít lasturu nebo pohár s vodou, jež jste nedávno posvětili. Během čtení z karet pracujeme často se svíčkami, ale protože vodní povrch je jako zrcadlo, mohou se v něm mořské panny magicky odrážet přímo v centru výkladu a způsobí tím očištění a uhašení emocionální žízně. Poskytnou tím pocit radosti, beztíže a půvabu!

Tyto karty vám budou připadat mnohem empatičtější, citlivější, emotivnější a laskavější než jiné sady karet - byly vytvořeny při slabém měsíčním svitu působením kouzla z království mořských panen, které je prostupuje. Jde o skutečné věštby - vidí až do srdce a díky nim se dozvíte, co potřebujete vědět, abyste pochopili své emoce, vztahy a našli správnou cestu k opravdové lásce.

Každá z karet má v sobě určitou léčivou energii, která se uvolní, když si přečtete poselství a dobře se na kartu podíváte. Pokud pracujete s mořskými pannami, pocítíte drobný posun v pozornosti vůči emocionálnímu světu, své duši a ženskému božství. Možná budete chtít rozstříkat slanou vodu a éterické oleje, abyste prostor očistili, a na stůl k vykládání nebo na ubrus položit lastury a pohár s vodou, kterou jste si přinesli z posvátného místa a pro tento účel ji posvětili. To je vždy silné gesto, které každému vašemu výkladu dodá kouzlo.

Výklad inspirovaný fázemi Měsíce

Mořské panny a Měsíc mají velmi silný vztah. Jedno kouzelné cvičení, které vám mořské panny zcela určitě doporučí, je spojit se s měsíčními fázemi. Jedním z dokonalých a kouzelných způsobů jakým začít je použít toto rozložení karet inspirované fázemi Měsíce. Je to báječný způsob, jakým se lze podívat na to, co k vám přichází, a spojit se se silami nebeských sfér a vod.

Je možné udělat si tento výklad karet pokaždé, když je nov. Avšak chcete-li se dozvědět, jak se události vyvinou, nemusíte na něj čekat. Například v úplňku události nemusí vždy probíhat tak, jak by se dalo očekávat. Svůj výklad můžete klidně začít za úplňku nebo v temném, dorůstajícím nebo couvajícím Měsíci, pokud se v tomto lunárním cyklu právě nacházíte. Pokud to však budete dělat během každého novu, brzy si vytvoříte pravidelný cyklus vykládání a každý lunární „měsíc" v roce budete mít vedení!

VODSTVA VÁM ŽEHNAJÍ
Nyní vás opouštím a nechávám vás v péči úžasných, starostlivých a smyslných mořských panen. Ať je mnoho vašich čtení inspirací a požehnáním. A především ať vám emoční léčba mořských panen přinese požehnání. Ať se rány vašeho srdce znovu zacelí, ať je vaše srdce celistvé a váží si ho lidé, kteří vás nesmírné milují a jimž jste drazí. Ale ze všeho nejvíce vám přeji, ať milujete své vlastní já - smyslné, emocionální a plynoucí. Jste požehnáni vodou a zrozeni z oceánu. A teď jste doma a můžete být opět zcela sami sebou.
Buďte požehnáni, Lucy Cavendish