Andělé Atlantidy

Skrze milost archandělů Atlantidy, pravdivost a moudrost poznáváme mnoho zázraků. Budeme přijímat energii, která pochází z jádra vesmíru a proudit k nám z oblasti nazvané Great Sound. Andělé nás inspirují, povznášejí a přinášejí božskou píseň, kterou můžeme recitovat a zpívat. Dosáhli naprostého mistrovství v léčivém umění Chrámu posvátného zvuku, které je také známé jako Alchymie hlasu.
Tyto chrámy existovaly ve starověké Atlantidě a Egyptě. Zesilovaly přirozený soucit a moudrost srdce prostřednictvím duchovních písní a přinášely všem lidem harmonii. Nesčetné zvukové rezonance totiž jako jiskřivé světlo krystalu přinášejí ten nejvyšší dar - naše spojení s božským vědomím.
Po mnoho, mnoho úplňků žili lidé Atlantidy spokojeně s pomocí zvukových vibrací, barev a krystalů. Andělé tvrdí, že díky účinkům světla a zvuku měli lidé ve zlatém věku Atlantidy dvanáct vláken DNA a to jim dovolovalo dožít se tisíce let. Tato civilizace zanikla mezi lety 250 000 až 15 000 před naším letopočtem.
Čtyřiačtyřicet výkladových karet reprezentuje posvátné číslo Atlantidy. Ve starobylé numerologii totiž tato číslice označovala bránu k duchovní čistotě.
Archandělé v Atlantidě láskyplně odsloužili dvanáct mší, jejichž skvělá nádhera byla účinné generována skrze dvanáct krystalických lebek ukrytých ve svatyních. Svatyně stály v centru každé z těchto mší a krystalické lebky zesilovaly mezigalaktické energie, které vyvěraly z andělů.
Během určitých planetárních cyklů se archandělé setkali ve velkém Chrámu Poseidona v pohoří Atlas, ve kterém byla uchována ametystová krystalická lebka /třináctá krystalická lebka/. Tato lebka vysílala nebeskou energii ze sedmé dimenze, což je království archandělů. Tyto energetické informace ze Zdroje byly uchovány v sálu záznamů, který je také znám jako Akáša, a ten svým učením vzbouzel v lidech božskost.
Před zánikem Atlantidy velekněz a vědec jménem Thoth odvezl s pomocí archandělů ametystovou lebku do Sfingy v Gize. Dodnes se jedenáct krystalických lebek nachází na neurčených éterických místech po celé Zemi. Jedna z nich byla objevena hluboko v deštném pralese v Belize na začátku dvacátého století.
Hlásíme se k inspiraci milujících Andělů Atlantidy - k čiré lásce, k dovednosti, která dokáže léčit pomocí alchymistické transmutace, k pránickému povznesení a k plnému přijetí naší duchovní síly. Proto k nám dodnes doléhá zvuk milujících andělských hlasů.
Andělé jsou myšlenky Boha, milují pro lásku samotnou a slouží, aby šířili božskou milost. Překračují prostor i čas, nemají rod a jejich kvantová síla je všudypřítomná, prostupuje celým vesmírem. Ať už jsou kdekoli, pomůžou vždy tomu, kdo je volá, překročit práh božského matrixu planety Země.

Než si vytáhnete kartu:

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. V duchu přitom vyslovte modlitbu, která může znít například takto: "Drazí archandělé Atlantidy, děkuji vám, že napomáháte tomu, aby byl můj výklad přesný, podrobný a naplněný požehnáním pro všechny zúčastněné. Děkuji vám, že mi pomáháte pochopit hlubší význam."

* Položte otázku. Můžete ji položit v duchu nebo nahlas, archandělé vás v obou případech uslyší. Otázka může být obecná nebo konkrétní.

* Karty se míchají automaticky na tomto webu, položte v duchu archandělům otázku. V modlitbě je poproste, aby vám s vaším výkladem pomohli. Například takto: "Drazí archandělé Atlantidy, prosím, pomozte mi jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit vaše skutečné instrukce. Prosím, veďte můj výklad, aby byl ve znamení Světla, aby byl konkrétní a správný a přinesl požehnání všem zúčastněným. Děkuji vám."

Výklad jedné karty
Tento způsob se hodí zejména tehdy, když hledáte radu na dnešek nebo když potřebujete věštbu ve věci naléhavého problému.
Výklad tří karet
Zhluboka se nadechněte s pocitem, že se vaše páteř plní oslnivé zlatým světlem a naplňte srdce myšlenkou na lásku. Nadechněte se a  s výdechem v proudu dechu sešlete na výkladové karty svou lásku. Požádejte anděly, ať vám skrze karty poradí a prorokují.
První karta vypovídá o nedávné minulosti, o okolnostech, které vás dovedly tam, kde teď jste.
Druhá karta vypovídá o přítomnosti, o všem, co ovlivňuje vaši představu o životě.
Třetí karta vypovídá o bezprostřední budoucnosti nebo o možném dopadu činů, pro které jste se rozhodli. Pravda je, že všechno je nyní.