Doreen Virtue

Promluva o současné energii s meditací pro uvolnění starostí

Vítejte v tomto našem společném čase, který je pro mě tolik posvátný a během něhož se můžeme všichni spojit a podpořit. Můžeme si dávat a také přijímat. Také si můžeme mnoho věcí vyjasnit.

Promluva o vysoké citlivosti

Ahoj, tady je Doreen a vítám vás v další epizodě Od srdce k srdci, kde mluvíme o tématech, která jsou pro nás důležitá. Dnes jsem se cítila obzvlášť silně vedena k tomu, abychom si promluvili o tom, jaké to je být vysoce citlivými lidmi, empatiky.

Promluva o citlivosti a citech z duchovního hlediska

Co to znamená, když je někdo vysoce citlivý? Nejsou snad všichni lidé citliví? Osobně věřím tomu, že někteří lidé jsou rozhodně citlivější než ostatní. Bůh dal každému z nás unikátní duševní dary, které můžeme využívat k tomu, abychom učinili svět lepším.

Formy našeho sebetrestání

Jednou z překážek k úspěchu pro nás bývá pocit, že jsme nedokonalí, jako by v nás bylo něco od přírody v nepořádku. Podobně jako u jiných druhů strachu i v tomto případě mají bývalé oběti dětského týrání a zanedbávání větší sklony myslet tímto způsobem nežli lidé, kteří žili v lásce a harmonii.

Od sebeobviňování k sebeúctě

Připadáte si bezcenní a nemilovaní a myslíte si, že vás ostatní odmítnou? To všechno jsou příznaky prodělaného traumatu. Platí to zejména v případě, že jste byli v raném dětství zneužíváni, zanedbáváni nebo odmítáni.