Andělé a Svatí

Jak používat karty ANDĚLÉ A SVATÍ

Karty Andělů a Svatých vám pomohou spojit se bezpečným a láskyplným způsobem s Nebesy. Pomohou vám naslouchat a lépe porozumět znamením, jež vám a vašim blízkým vysílá Svatá trojice, Andělé a Svatí. Pomohou vám, odpovědi na důležité otázky, týkající se vašeho zdraví, financí, kariéry, rodiny a jiných životních oblastí, které získáte, byly co nejpřesnější.

Karty byly vytvářeny s láskou a úmyslem, aby pomohly všem, kteří se nacházejí v těžké situaci. Jejich účelem je přinést vnitřní mír těm, kteří trpí a budou jejich prostřednictvím hledat odpovědi na své otázky. Jejich cílem je napomoci vám k vytvoření pevného spojení s Bohem, Svatými i Anděly.

Jak vykládat karty ANDĚLÉ A SVATÍ

Práce s vykládacími kartami je velmi prostá. Je důležité, abyste při vytažení karty pozorně sledovali vlastní myšlenky a pocity, protože vaše nitro překládá Božská znamení do vám srozumitelného jazyka.

Svatí jsou andělské bytosti plné lásky a jsou velkým spojencem každého, kdo si je zavolá na pomoc, bez ohledu na vyznání žádajícího. Proto jsou Svatí! Totéž platí o Kristu, Archandělech a Andělech. Oni všichni jsou připraveni pomáhat nám v hledání vnitřního míru, který pochází od Boha. Proto jsou i tyto vznešené duchovní bytosti nablízku všem bez ohledu na vyznání a víru.

Všechny obrázky, stejně jako všechna znamení, jsou plné lásky a povzbuzení a odrážejí nekonečnou Boží lásku, kterou vůči nám všem Bůh chová. Upřímně se modlím, abyste při práci s těmito kartami našli cestu, vytvořili si důvěrné spojení s Bohem, naším Stvořitelem, a uvěřili, že nikdy nejste osamoceni.

Než si vytáhnete kartu:

Čím budete během vytažení karet uvolněnější, tím jednodušší pro vás bude pochopit odpověď, kterou vám karty nabízejí. Urputná snaha pochopit význam odpovědi naopak schopnost přijímat nebeská znamení blokuje. Pokud je to třeba, požádejte Anděly a Svaté, aby vám pomohli se uvolnit a otevřít se božské energii.

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. Pak proneste modlitbu popisující vaše úmysly i potřeby, například takto: „Bože, Duchu Svatý a Ježíši, Svatí a Andělé, žádám Vás, aby byl každý můj výklad přesný, pravdivý a aby přinesl požehnání všem, kterých se týká. Prosím vás, abyste nade mnou při výkladu bděli a dovolili, aby ke mně promlouvali jen Boží poslové a služebníci. Napomozte mi k tomu, abych jasně vnímal Božské vedení, o které žádám. Pomozte mi prosím, abych nepropadl pýše a abych byl schopen říkat to, co si myslím, s láskou. Děkuji vám za vaši pomoc. Amen."

* Položte otázku. Nyní položte otázku. Otázku můžete pronést nahlas nebo v duchu. Pošlete otázku Nebesům a mějte důvěru, že se vám dostane odpovědi.

* Karta dne: Ráno nebo během dne, se archandělů zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?" Pak vytáhněte kartu. Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství.

* Tři karty: Otočte tři karty. Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje vaši nejbližší budoucnost, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny, změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku.

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

Další typy výkladů:
Vedle výkladu se třemi kartami můžete karet využít i k získání okamžité - rychlé odpovědi - na následující otázky:

Kdo nade mnou v této věci bdí? Zajímá vás, kteří Svatí a Andělé vás vedou a pomáhají vám? Bdí nad vámi Svatý či Anděl, jehož jméno najdete napsáno na kartě. Pokud na kartě bude napsáno například „Anděl Strážný", znamená to, že v záležitosti, na kterou se ptáte, nad vámi bdí váš osobní Anděl Strážný. Každý z nás má několik Strážných Andělů, kteří jsou nám neustále po boku.Tato metoda vám také pomůže zjistit, kterého Svatého či Anděla byste si měli u té které záležitosti zavolat na pomoc.

Co dnes potřebuji vědět? Toto je vynikající otázka pro každé ráno. Směřujte je ke svým Andělům a Svatým. Potom se soustřeďte na svou otázku a vytáhněte kartu. Karta vám dá téma, které bude ústředním motivem celého vašeho dne. Kartu si můžete ofotit a nebo si můžete na kousek papíru napsat, co znamená, abyste si téma mohli připomínat během celého dne.

* Přečtěte si texty. Nejdříve si dobře prohlédněte obrázky a přečtěte si, co je na každé kartě napsáno, protože to je součástí vaší odpovědi. Svatí i Andělé vám také sešlou další informace v podobě pocitů či myšlenek. Že pocházejí od Boha, poznáte podle toho, že budou láskyplné a moudré, protože Boží láska je vždy plná podpory, motivace, inspirace a vždy nabízí řešení jakékoli situace. Při čtení opět věnujte pozornost všem svým myšlenkám nebo pocitům, protože představují osobní upřesnění odpovědí. Pokud jste nepochopili odpověď, kterou jste dostali, požádejte Svaté a Anděly, aby vám dali další znamení, tentokrát z fyzického světa, která vám pomohou výklad pochopit.

Je dobré si vést deník, do kterého si budete zaznamenávat jak své otázky, tak odpovědi, tj. karty, které si na danou otázku vytáhnete. Po čase se budete díky této pomůcce lépe orientovat ve významu odpovědí. Mnohdy je také jednodušší pochopit význam odpovědi až s odstupem času při ohlédnutí nazpět. A konečně vám tyto záznamy pomohou získat k božské odpovědi, které se vám dostává pomocí karet a znamení, naprostou důvěru.

Pamatujte si, že vždy můžete ovlivnit výsledek jakékoli situace modlením a pozitivním přístupem. Svatí a Andělé jsou připraveni vám pomoci změnit vaši budoucnost, pokud je o to požádáte a budete-li vůči jejich pomoci otevřeni.