Odpuštění

Odpuštění

Odpustit jsme schopni tehdy, jestliže dovedeme rozpoznat, co máme s ostatními společného. Uvědomíme si, že jsme všichni křehké, zranitelné a chybující bytosti, které dokážou bezmyšlenkovitě i s rozmyslem hodné ublížit.