Symbolon

KARTY SYMBOLON

Symbolon nám umožňuje rozmopenout a vzpomenout si na skutečnosti ukryté hluboko v nás, na skutečnosti, kterým nebylo celé roky, až desetiletí dovoleno vyplavat na povrch. Síla, kterou představy disponují, pomáhá pozvednout nevědomé do vyšších úrovní vědomí. To - společně s rozdílným způsobem kladení otázek - odlišuje Symbolon od ostatních karetních výkladů o 78 kartách. Nepokouší se být orákulem, které přináší předpovědi nebo prorokuje budoucnost, spíše má moc zpřítomnit minulost.

Nezáleží na tom, jak moc a nakolik intenzivně se snažíme unikat před tím, co jsme kdysi odmítli, potlačili a odložili. Je jen otázkou času, kdy se vytěsněné obsahy našich vzpomínek vylijí z koryta řeky, kterou jsme uměle vtiskli do břehů regulovaných vědomím a zastavili její tok hrázemi zapomnění. Symbolon byl vytvořen právě proto, abychom se nemuseli obávat nebezpečí záplav a potopy; abychom nemuseli ustavičně unikat před přívaly temných, zpěněných, kalných a zanesených vod, které ohrožují naši nejvnitřnější a nejzranitelnější bytost - jestli ne jinak, tak například ve snech nebo nočních můrách. Pomůže nám  integrovat vytěsněné, nepřiznané, zanedbávané a zapomenuté události z minulosti zpátky do našeho současného, pravé teď probíhajícího každodenního života.

Název výstižné vyjadřuje myšlenku. Symbolon je předmět rozlomený napůl. Jeho dvě oddělené části se snaží spojit do kompaktního celku podobně, jako se v řecké báji snaží k sobě přiblížit, najít se a znovu se spojit, které symbolizuji původního, harmonického člověka rozděleného později na dva tzv. protipóly: na muže a ženu.
V této chvíli jsou dvě části symbolonu odděleny. Síly, které karetní sada Symbolon ztělesňuje, usilují o znovusjednocení obou jeho zatoulaných fragmentů.

Vnitřní osobnosti

Nosná myšlenka Symbolonu je velice prostá a jednoduchá. Vychází z předpokladu, že se vám ještě nepovedlo stát se takovou osobností, jakou by jste být chtěli: všichni se skládáme z různých osobnosti, které jsou od sebe vzájemně odděleny na duchovní, duševní i vědomé úrovni. Symbolon tedy předpokládá, že jsme rozštěpeni na vnitřní osobnosti, z nichž má každá svou vlastní povahu a motivy, svou vlastní energii a pole působnosti; zrcadlí své vlastní vědomí i svědomí. A každá z nich se o sobě vyjadřuje ve smyslu „Já."

Většinu z těchto vnitřních osobností neznáme. Vedou vlastní temný život v chodbičkách, chodbách, tunelech a koridorech našeho nitra, kde formují a přetvářejí naše životy navenek bez jakéhokoliv rozumného vysvětlení, bez ladu a skladu, bez zjevných příčin.

Symbolon odhaluje vnitřní osobnosti, jejich skutky, jednání, podněty a motivace. Nastavuje zrcadlo osobnosti, která je v současné chvíli dominantní. Odkrývá tu osobnost v nás, se kterou bychom se právě teď měli sblížit a která touží sblížit se s námi. Každá z karet, kromě poslední, představuje určitou vnitřní osobnost a téma, které je nutné pozvednout do vědomi a tak je zviditelnit.

Například „malé dítě v nás" Matka - Rak, „...rozum mi našeptává, že bych měl..." Služebnice - Panna nebo „...mluví z tebe vzdor..." Vzdor -  Rak/Beran, atd. Jiné vystupují jen v mýtech, legendách, bájích a pohádkách, a proto s psychologií zdánlivě nesouvisejí. Jsou zde zastoupeny například kartou Zlomyslný skřítek - Býk/Vodnář a Upír - Býk/Štír. Také ony však existují v duši každé živé bytosti.

 Astrologie

Nejde tu jen o uvědomění si vlastní vnitřní osobnosti. Karty představují zároveň jakousi „obrázkovou knížku" astrologických aspektů. Každá z možných astrologických konstelací v horoskopu je znázorněna některou kartou na způsob vyjádření hluboké, duchovní aktivity.

Někdo má například Měsíc v Kozorohu. Měl by si tedy vytáhnout kartu představující „Raka" - Měsíc a „Kozoroha" v jejich vzájemné kombinaci „Rak/Kozoroh" -  Ledová královna a na nějaký čas se soustředit na její obraz.

Někdo může mít v Maršově domě Neptun. Vybere si tedy kartu Absolutní blázen, která reprezentuje kombinaci „Beran/Ryby" - Mars/Neptun.

K této formě práce se Symbolonem potřebujete znát následující přiřazení planet od Marsu po Neptun znamením zvěrokruhu od Berana po Ryby:

Znamení Berana a planeta Mars
Znamení Býka a planeta Venuše
Znamení Blíženců a planeta Merkur
Znamení Raka a Měsíc
Znamení Lva a Slunce
Znamení Panny a planeta Merkur
Znamení Vah a planeta Venuše
Znamení Štíra a planeta Pluto
Znamení Střelce a planeta Jupiter
Znamení Kozoroha a planeta Saturn
Znamení Vodnáře a planeta Uran
Znamení Ryb a planeta Neptun

Protože mezi počtem znamení zvěrokruhu - kterých je dvanáct - a počtem planet, kterých je deset, je rozdíl, planety Venuše a Merkur vstupují do vztahu k hvězdným znamením dvakrát. Venuše je přiřazená k Býku a k Váhám, Merkur k Blížencům a k Panně. Skutečnost, že Merkur hvězdné znamení Blíženců je zobrazen v kombinaci s Merkurem hvězdné znamení Panny, může vyvolat nejen údiv, ale působí paradoxně a u některých vzbudí jistě i nedůvěru a pochybnosti. Planeta má v horoskopu stejnou pozici, a proto není možné kombinoval ji samu se sebou! A nadto, jestli planeta zastupuje obě znamení, jak máme vědět, kdy je vlastně Pannou-Merkurem a kdy Blíženci-Merkurem? S Venuší je to podobné..."

Odpověď zní: „Velmi dobře a zároveň zcela špatně." Jestli například vytváříme horoskop někomu, kdo je ve znamení Blíženců, příslušná planeta Merkur bude mít dominantní téma blíženecké. Bez ohledu na pozici Merkuru bude vliv Blíženců mnohem výraznější než vliv Panny. Merkur však může být ve stejném horoskopu také ve vztahu k Panně. Pak dospějeme ke kombinaci /Blíženci/ Merkur s /Panna/ Merkurem, kterou reprezentuje v Symbolonu karta Stratég.

Možnost kombinace Merkuru s Merkurem a Venuše s Venuší je tedy reálná. Takovéto kombinace se vyskytnou i v horoskopech, i když je astrologové jako eventualitu s největší pravděpodobností nepřipouštějí. Zdůrazňuje se, že zde nejde až tak o kombinace planet a hvězdných znamení, ale především o „vnitřní osobnosti". Každý z nás je nositelem svého Posla - Blíženci/Merkur odpovědného za komunikaci a kontakt a za přednes při hraní úloh. Na druhé straně je však v každém z nás ukryl i jistý druh „manažera", který má na starosti každodenní běžné záležitosti, přičemž zůstává oddaný a věrný lomu podstatnému, základnímu v životě: Služebnice - Panna/Merkur. Jsou to dva zcela odlišní lidé.

Domnívat se, že se karta, kterou si vytáhnete, musí objevil ve vaší astrologické konstelaci, by bylo mylné. Když si vyberete kartu Zrod - Měsíc/Uran, přínosné otázky by pro vás mohly být například tyto: „Kde začít?", „Kdy přestat?", „Který ze vztahů je již nefunkční a jeho potřeba v mém životě už není aktuální?". Ptát se, jestli je váš Měsíc kdesi ve Vodnáři (jedenáctý dům), anebo jestli je Uran v Raku (čtvrtý dům), není účelem karet a snižuje to jeho význam i hodnotu

Základní způsob použití Symbolonu

Symbolon se může stát prostředkem, který nám pomůže nastoupit cestu rozpomínání:
* bez použití astrologie
Tento způsob je založený na shodné základní myšlence: snaží se pomoci vyvolat vzpomínky, najít symbolon a znovu sjednotit jednotlivé ztracené díly. Liší se však svým charakterem a neměly by se používat současné. Proto je před začátkem práce se Symbolonem důležité ujasnit si, kterou variantu jeho použití si v konkrétním případu zvolíme.

S vyloučením astrologického aspektu
Tato metoda práce se Symbolonem nevyžaduje vůbec žádné vědomosti z oblasti astrologie. Nemusíte se učit a ovládat kombinace znamení zvěrokruhu a planet, dokonce ani samotné symboly a znaky hvězdných či planetárních znamení. Jsou součástí každé z karet a při delším používání se je přirozeným způsobem a opakovanou prací s obrazy tak či tak bez větší námahy naučíme.

K tomu, abychom porozuměli právě vytažené nebo zvolené kartě, stačí schopnost skutečně se dívat, vnímat a skutečně vidět! Interpretaci obrazu nám ulehčí koncentrace a soustředění, které probouzejí symboly k životu. Oživit je zároveň znamená dokázat je vztahovat buď jednou, nebo druhou metodou na sebe sama.

Pro lepší pochopení tohoto postupu uvádíme následující příklad: Vytáhli jste si, řekněme, kartu Podvod - Panna/Ryby, na které je zobrazen potulný šibal. Moderní obdoba putujícího darebáka se dnes potuluje ulicemi a náměstími našich velkoměst stejně jako před staletími po tržištích. Svou lstivou hrou s trojicí mušliček v současné době krabiček od sirek podvádí přihlížející, kteří nakonec za jeho přechytralé asistence místo „X" vidí „Y". Mohli bychom ho nazvat skutečným šarlatánem, který by každého rád napálil. To je také obsah výpovědi této karty. Ve skutečnosti se kulička nenachází ani pod jednou skořápkou, protože ji stihl včas odstranit. Nemůžeme tedy v žádném případě vyhrát!

Jestli si z této karty vyvodíte závěr: „Aha! Kdosi mne podvádí, šidí a vodí za nos," - mýlíte se a nejste na cestě k rozpomínání, leč na scestném chodníčku, který nikam nevede. A už vůbec ne ke vzpomínkám, na které jste se měli upamatovat. I tato karta - jako ostatně všechny ze souboru karet - se jen snaží vylovit z paměti něco, co se týká právě vás a co se odehrává ve vašem nitru. Otázky, které byste si měli položit, tedy přibližně znějí: „Koho podvádím?", „Koho se snažím balamutit?", „Ke komu se chovám nečestně?". Tímto způsobem proměníte kartu Podvod na kartu vybavování si vzpomínek.

Když budeme hledat lotra a skořápkáře mimo sebe, ve vnějším světě, karta získá dominantní motiv našich vlastních projekcí a zároveň ztratí svou léčivou moc. V takovémto případě ji zneužíváme za účelem sebeklamu, podvádění sebe sama.
Klameme sami sebe což sice potvrzuje původní význam karty a její výběr, ale nevšímáme si to a nedokážeme to rozpoznat.

Karta se nám vytrvale snaží cosi připomenout: je v nás někdo, kdo používá triky. Šidí nás, klame, podvádí, zavádí a švindlu je.

Přirozeně ten chytrák, podvodník a falešník může být i ve vašem okolí, venku. Ba je dokonce velice pravděpodobně, že zjistíte, že vás vaše manželka, manžel, přítel nebo přítelkyně podvádějí a chovají se až zákeřně. Svět mimo vás je však jen vaším zrcadlem, odrazem vašeho vnitřního světa. Hledaná léčivá formulka by pak snad mohla znít: „Tvůj muž ti lže, aby ti připomněl, že ani ty sama k němu nejsi otevřená, upřímná a čestná." Jestli si nepřejete, aby vás podváděli, vzpomeňte na svého vlastního vnitřního šejdíře a podvodníka. Jestli ho objevíte a uvědomíte si jeho existenci ve vlastním nitru, ustanou samy od sebe i uskoky a podvody vnějšího světa vůči vám.

Proč? Už je víc nebudete potřebovat. Jen tak splní tato karta svůj úkol. Dokud je v našem nitru, v nás samých přítomno něco, co si nechceme přiznat a akceptovat, hledáme zradu a klam mimo sebe, ve svém okolí. Poznání této skutečnosti je jedním z významů karty Podvod. Uspokojení nám přináší jen projekce vlastních myšlenek a témat do vnějšího světa. Jsme na nepřetržitém útěku a ustavičně unikáme!

Obsah karty se dá pochopit bez objasňování prostřednictvím astrologických aspektů a bez zvláštní znalosti astrologie.

Pokuste se sami zapřemýšlet, o jaký druh klamu či podvodu by se mohlo ve vašem případě jednat. Můžete si být jistí, že odpověď přijde náhle a v krátkém čase: Šlo o něco, co jste věděli už dávno. Nebylo to nic neznámého, ale vědomě jste to potlačili a zapomněli - vytlačili z paměti. Nechtěli jste přijmout skutečnost, že jste sami sebe podváděli nebo klamali někoho jiného. Karta je však nemilosrdná a teď to může bolet: Vy jste ten falešník, pokrytec a podvodník! Váháte, otálíte a zamlčujete to, co by bylo potřeba objasnit, pochopit a odkrýt.

Je jen na vás, jestli se odhalíte, jestli vytáhnete na světlo světa své vlastní uskoky, anebo budete nadále podvádět. Nemělo by vás ale překvapit, bude-li se karta Podvod stále znovu objevovat, přicházet k vám - a pronásledovat vás - i v budoucnu. Z jakého důvodu? Protože při každém podvodu a lži vůči někomu jinému podvádíte sebe sama, lžete sami sobě. Každou zradou na někom jiném zrazujete sami sebe. Tuto okolnost však karta jako prostředek upamatování se není ochoten přijmout.

Z pohledu základní myšlenky varianty a) bez použití astrologických aspektů by měly být vaše otázky kladeny Symbolonu a jeho kartám v následujícím duchu: „Co se mohu z tématu, kterého se moje otázka týká, naučit sám o sobě?", „Co mi má toto téma připomenout?", „Která z mých vnitřních osobností je právě v této chvíli ve mně aktivní?"

Karty udávají jasný směr, který vede od vnějšího světa k vnitřnímu. Doprovázejí nás na cestě k vnitřní osobnosti, skryté v nás. Jsou naším pomocníkem při sestupu do vlastního nitra: vzpomínkou, roz-pomenu-tím. Při formulování svých otázek byste na to neměli zapomínat. Dynamika uvedeného postupu nám pomůže předcházet bezpředmětnosti mnohých otázek a předem vyloučit celou řadu otázek nevhodných. Pozor: některé z otázek, které nemají při práci se Symbolonem žádný význam a místo, by mohly například znít:
a) „Kdy konečně potkám muže anebo ženu svých snů?"
b) ,Jakým způsobem anebo kdy se mi povede dosáhnout povýšení v zaměstnání?"
c) „Co bych mohl/a podniknout, aby mi můj muž moje žena už nedával/a příčinu k žárlivosti?"
d) „Vybral jsem si správný studijní směr?"
e) „Vyhraji tento soudní proces anebo co bych měl udělat, abych ho vyhrál?"
Tento typ otázek je nesmyslný, protože jimi vyjadřujeme naději, že jejich prostřednictvím najdeme odpovědi a současně i předpovědi budoucnosti ve světě tam venku.

Věštby a proroctví patří do kompetence Pýthie. Symbolon je zasvěcen Mnémosyné - bohyni paměti a matce Múz. Všechny výše uvedené otázky mají za cíl neupamatovat se a nemají nic společného s připomínáním si. Mají vést ke zjednodušeným, snadným a výhodným řešením a pokoušejí se přelstít osud, což není účelem práce se Symbolonem. Symbolon „nechápe" podobné otázky a jeho odpovědi by nedávaly smysl ani v případě, že by jim dokázal porozumět. Otázky byste měli formulovat tak, aby se Múzy měly čeho chopit a mohly začít působit a ne se rezignovaně stáhnout zpátky a odpovědět vám pouze: „Vždyť ty od nás vůbec nic nechceš!". Ony musí být s vašimi otázkami navýsost spokojeny. Takže dalším krokem by mělo být přeformulování původních otázek a jejich opětovné položení ve smyslu nového na vnitřní bytost se vztahujícího přístupu.

Správně položené otázky:
a) „Která z mých vnitřních osobností mi brání najít si vhodného partnera/partnerku?" Anebo se můžete zeptat: „Proč se mi o vhodném partnerovi/partnerce stále jen zdá, anebo ho/ji stále jen hledám?", „Proč mi není žádný partner dost dobrý a přestalo se mi zdát o někom jiném?" Nebo: „Co mi mají připomenout sny, které nikdy neuskutečňuji?"
b) „Která z vnitřních osobností mé brzdí v práci?" Anebo: „Z jakého důvodu cítím nutkavou potřebu postupovat v zaměstnání? Co nebo kdo ve mně mě k tomu nutí?", „Která vnitřní osobnost mi v postupu pomáhá?" A po položení předcházející otázky musíme nevyhnutelně položit následující: „Která vnitřní osobnost mi v tom brání? Která mne omezuje?"
c) „Co pro mne znamená „žárlivost?" „Co mi chce můj manžel/manželka připomenout prostřednictvím svého flirtování nevěry apod.?", „Kdo ve mně je tolik žárlivý?", „Jaký vnitřní motiv podněcuje mou žárlivost?"
d) „Které z témat mého nitra má být prozkoumáno v rámci tohoto studia?", „jaké poznání sebe sama mi toto studium poskytne?" Nebo: „Co chtějí mé vnitřní osobnosti dosáhnout prostřednictvím tohoto studia?", „Která moje vnitřní osobnost si přeje studovat tento předmět/směr a která ne?" „Který předmět/směr by byl pro mne nejpřínosnějším ve smyslu rozpomínání a který přínosným nejméně nebo vůbec?"
e) „Jaká je skutečná vnitřní podstata tohoto soudního procesu?" nebo „Kdo ve mně tento proces vyvolal?" Anebo se můžete zeptat: „Která moje vnitřní osobnost vlastně soudní proces vede?" A: „Čemu se mám jeho prostřednictvím naučit?"

Jak vidíte, všechny výše navrhované otázky se vztahují pouze k nám samým a odpovědi nám nedávají informace o vnějším světě, ale opět jen o sobě jako protikladu světa, ve kterém žijeme. V tom spočívá základní podstata práce se Symbolonem: získat poznatky o sobě, něco se o sobě dozvědět.

Aby byly otázky pokládané co nejefektivnější, měly by být formulovány tak, aby se jedna z vašich vnitřních osobností cítila osobné oslovena. V takovém případě jsou odpovědi Múz přímo srozumitelné a pochopitelné. Nejjednodušší otázka za všech okolností zní: „Na co se mám u tohoto tématu ať už je to studium, zdraví, partnerský vztah, pracovní oblast apod. rozpomenout?" Tehdy se stává Symbolon skutečným terapeutem.

Poslední otázky první skupiny (d, e) jsou nesmyslné a marné ještě z jiného závažného důvodu: lidé je kladou nejen proto, aby dostali radu přicházející zvenčí, ale přeji si dokonce jen jednoslovnou odpověď.

Symbolon není ochoten dávat odpovědi typu „ano/ne." Neexistuje v něm jediná karta, která by odpověď takového typu obsahovala. Problém spočívá v tom, že pravděpodobnost výskytu těchto slov v nitru duše je stejná, jako výskyt slov „Dobro" a „Zlo". V hlubinách duše se nacházejí její vlastní krajiny s horami, moři, údolími a městy a ty jsou obývány bytostmi přesně takovými, jako jste vy. Obě její velké duality nejsou obsaženy v „ano" či „ne" anebo v „Dobru" či „Zlu". Základní polarity duše se pohybují mezi podstatou „zapomenutého" a „zapamatovaného", anebo jinak, zapomínání a zapamatování si. Buď jsem si vědom nekonečné rozměrnosti svého nitra, nebo ne. Možná je tato skutečnost vyjádřena v hamletovské otázce: „Být, či nebýt?" Čím větší přístup mám k svému vnitřnímu Já, tím víc dostávám a tím víc jsem. Čím je můj přístup k sobě omezenější, tím méně jsem, tím méně je tady ze mne, tím méně jsem skutečné tady.

Bohyně paměti na racionalitu příliš nespoléhají. Jejich odpovědi se vynořují - často s námahou a pracně - spíše z hlubin pravé mozkové hemisféry. Pravá ruka je spojená s levou hemisférou, která zpracovává vše, co souvisí s vnějším světem. Levá ruka, a tedy pravá hemisféra, souvisí se vším, co sídlí v nás, v našem nitru. Proto by se karty měly tahat levou rukou, která nám už jen pouhým gestem tažení karty zprostředkovává bližší kontakt s naším vnitřním světem.

Interpretace karet

Jednotlivá karta tři různé významy. Konkrétní význam karty interpretujeme podle její pozice ve zvoleném výkladovém systému.
Vytáhnete si buď jen jednu, nebo jen tři karty a každou z nich vysvětlujeme postupné podle níže uvedených možných významů karty:
* Karta blíže objasňující problém - problémová karta /karta, kterou začínáme výklad/
* Cesta, kterou se můžeme z problému dostat /navrhované řešení problému/
Výsledek, cíl - cílová karta /předpokládaný výsledek anebo náš cíl/

PROBLÉM

Tato krátká interpretace se týká karty, kterou taháme při výkladu jako první případně jako jedinou, pokud například chceme jen najít ukazatel, který nás přivede ke kořeni problému. Představuje základ, podstatu problému, na který bychom se měli upamatovat a připomenout si ho. |e současně výchozím bodem a výchozím stanoviskem či pozicí pro další kartu. Ztělesňuje ascendent tématu a popisuje nejen pozadí, ale i celkovou hloubku problematického materiálu, čekajícího na objevení, přijetí a zpracování.

CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Interpretace ve smyslu tohoto bodu se používá tehdy, když si taháme víc karet, a vztahuje se na druhou až předposlední kartu. Tedy na všechny kromě první, kterou vysvětlujeme v duchu interpretace bodu A, a poslední, která souvisí s bodem C. Tlumočí informace týkající se všeho, co bychom měli realizovat na své cestě vedoucí k zvládnutí daného problému. Vyzývá nás k aktivnímu přístupu při jeho řešení a ke stanovení a vykonání určité cesty, která nám pomůže pozvednout aktuální problém zastoupený právě touto kartou a kartu samotnou na úroveň vědomí. Na tomto stupni můžeme skutečně hodně dosáhnout a zároveň nás při tom čeká spousta těžké práce.

VÝSLEDEK CESTY

V tomto smyslu interpretujeme vždy jen poslední kartu taženou v sérii či výkladovém systému. Měli bychom si být plně vědomi této skutečnosti ještě dříve, než na základě této metody reprodukování obsahu karty začneme význam kterékoliv karty Symbolonu tlumočit sami sobě anebo někomu jinému. Navzdory velkému pokušení - ke kterému dochází poměrně často - se zásadně snažte vyhnout výkladu karty podle tohoto bodu, jestliže jste tahali jen jedinou kartu. Z pohledu této interpretační úrovně poukazuje zvolená karta na konečný /ještě nedosažený/ výsledek týkající se problému, tématu či vaší otázky.

/Ve výjimečných, velice řídkých případech se může stát, že ani jedna z popisovaných tří interpretací jednotlivých karet nebude platit a bude ji potřeba vysvětlit zcela neutrálním způsobem na základě jejího celkového obsahu a s ohledem na její souhrnný význam./

Spojitost všech tří bodů vypadá přibližně takto:
* Shrnutím obsahu karty ve smyslu tohoto bodu získáme obraz „hory rozpomínání", na kterou budeme muset vystoupit. První karta tento vrchol určí, ukáže ho a nazve ho konkrétním jménem /například Gauri Shankar v Himálaji/. My jsme se však ještě nepohnuli ani o krůček. Sedíme klidné doma ve svém pohodlném křesle, v teple a zdánlivém bezpečí. Přinejmenším si však pomalu začínáme uvědomovat, o co vlastně jde a půjde.
* Druhá karta nám napoví, co je potřeba udělat dále, jak postupovat: nakoupit a obstarat potřebnou výstroj, dostat se na správné letiště, odletět do Dillí a pak do Kátmandú. Jak a kde si najít horského průvodce, dostat se terénním vozidlem do základního tábora. Naplnit kyslíkové bomby a snad můžeme vyrazit. Po těchto přípravách se od nás očekává hodně i u samotného výstupu, který bude určitě stejně namáhavý jako přípravná fáze, ne-li náročnější.
* Třetí karta popisuje, co nás čeká a nemine na konci cesty v jejím cíli. Možná se budeme muset otočit v polovině cesty a vrátit se kvůli sněhové bouři. Nedosažení vrcholu hory však může být také součástí cíle.

Pokud jsme si přečetli význam poslední karty ve smyslu interpretace posledního bodu a dozvěděli se, že svého „cíle nedosáhneme", mohli bychom si z toho vyvodit závěr, že nejen samotná cesta, ale i jakákoliv vynaložená námaha by byla zbytečná a my bychom se mohli už dopředu vyhnout nepříjemnostem. To by však byla chyba! Vykročení a cesta jsou samy o sobě částí rozpomínání se a bez nich bychom se nikdy nikam nedostali. Dokud se nepohneme a nezačneme kráčet, nepochopíme význam neúspěchu a neúspěch jako takový. V tomto případě je totiž neúspěch jedinou cestou, jak si vzpomenout. Když se na cestu nevydáme a ušetříme si všechno to úsilí a vypětí, ochudíme se o jedinečnou šanci cosi si připomenout a rozpomenout se. Staneme se tak jedním z těch lidí, kteří si raději přečtou knihu s návodem, jak se naučit plavat, a přitom si do vody nenamočí ani prst, natož aby se do ní ponořili. Čtení z nás plavce neudělá. Jeho prostřednictvím se nemůžeme stát ani neplavci.

Symbolon jako terapie

Základní význam Symbolonu spočívá v jeho funkci, kterou bychom mohli přirovnat k podobné úloze, jakou splňuje kompas. Určuje a udává směr, pomáhá nám orientovat se v neznámé krajině, v říši duše. Neukazuje sice čtyři světové strany jako skutečný kompas, ale může nás přivést k jednomu z dvanácti možných směrů, který si na své plavbě oceánem vlastní duše vybereme právě jeho prostřednictvím. Jsou to usměrnění do oblastí království vlastní duše, obývaných různými bytostmi, postavami a osobnostmi, které za běžných okolností potkáváme a poznáváme jen ve svých snech. V obrazech nočních snů se jako nekonečný zástup derou na povrch a dožadují se naší pozornosti.

Jistou - ne až tak velkou, jak by se zdálo - část bytostí žijících v mocnářství duše najdeme na kartách Symbolonu. Záleží jen na nás, jak s jejich výkladem naložíme. Stejně rychle, jako k nám ve formě poselství symbolů přijdou, je můžeme odložit stranou, znovu nechat zapadnout prachem zapomnění a už se s nimi vůbec neobírat. Můžeme však i sledovat jejich stopu a nechat se vést tentokrát ne větrnou růžicí, ale právě tou vnitřní osobností, která nás vylákala z nory zimního spánku, a dát se do seriózního hledání konkrétního aspektu své duše volajícího po objevení a zviditelnění.

Pro každou z kontaktovaných vnitřních osobností bychom měli mít připraveny tři závažné otázky. Podle míry, jakou nás přitahují, a podle intenzity, s jakou se jimi právě obíráme, je možné posoudit, jestli vůbec někdy dostane tato osobnost své právoplatné místo v našem životě a jestli ji jako součást vlastního bytí budeme schopni přijmout. Otázky můžeme klást buď už zvolené vnitřní bytosti, která se k nám přihlásila přes některou z karet Symbolonu, anebo svému nejvnitřnějšímu rádci sídlícímu v hloubce duše. Jsou to:

Co si ze mě přeješ mít?
Co skutečně potřebuješ?
Jaký dar mi můžeš nabídnout?

Další důležitou věcí při práci se Symbolonem je pojmenovat svou znovu nalezenou vnitřní osobnost, která se týká právě tohoto okamžiku a s kterou se chceme sblížit, pochopit ji a integrovat. Nejde o to dávat svá vlastní jména kartám a jejich symbolicky znázorněným postavám, ale skutečně pojmenovat svou vlastní vnitřní osobnost. Bude pro nás lehčí ji přivítat, přijmout, poznat a pochopit všechna její tajemství, když ji budeme nazývat výstižným jménem, kterým jsme ji sami při prvním nebo při některém z prvních setkání označili. Náš vzájemný vztah bude už od začátku důvěrnější a plnější. /Mohou to být stejně tak naše vlastní jména jako přívlastky, které nám spontánně při styku s nimi vyvstanou v mysli a cítíme je jako součást svého Já. Například: Smolař, Létající v oblacích, Ztrácející půdu pod nohama, Pomlouvač, Malý tyran apod./