Léčivé karty archanděla Rafaela

Jak pracovat s LÉČIVÝMI KARTAMI ARCHANDĚLA RAFAELA
Archandělé řídí naše osobní strážné anděly. Každý archanděl se na něco zaměřuje a specializací archanděla Rafaela je zdraví. Jeho jméno znamená "ten, který uzdravuje" nebo "Bůh uzdravuje" a Rafael pomáhá bez výjimky všem, kteří se na něho obrátí. Provází léčitele, adepty léčitelství i nemocné /lidi i zvířata/
Stejné jako všichni archandělé je také Rafael nadkonfesijní a bezvýhradně milující. Pokud budete chtít, aby vám byl nápomocen, jeho odpověď bude vždy ano. Nicméně respektuje vaši svobodnou volbu, proto vám pomoc poskytne jen tehdy, když o ni požádáte, jakmile ho však k sobě povoláte, povede vás tvůrčím a někdy nepředvídatelným způsobem. Proto prosím neříkejte Rafaelovi, jak vám má pomoci. Jednoduše vyjádřete své přání týkající se léčení a pak mu poskytněte prostor, aby mohl na vaši modlitbu odpovědět.
Často se stává, že když žádáme o vyléčení nebo o pomoc ve své léčitelské praxi, šeptá nám Rafael své rady v podobě intuitivních pocitů, stále se vracejících myšlenek, snů, znamení nebo vizí. Toto Boží vedení je Rafaelův způsob, jak se s vámi může spojit. Pokud tedy například máte silnou touhu prozkoumat nový léčebný postup, řiďte se svojí intuicí.
Jak vykládat LÉČIVÉ KARTY ARCHANDĚLA RAFAELA
Věštecké karty představují prastarý a osvědčený způsob, jak navázat spojení s anděly a archanděly. Jejich princip spočívá v pythagorejské numerologii, podle niž všechna čísla a obrazy vibrují s matematickou přesností. U těchto karet nemůžete chybovat, neboť spolehlivé fungují na základě zákona přitažlivosti. Ten říká, že vaše otázky k sobě vždy přitahují ty správné karty, které vám dají odpověď. To znamená, že si vždy vytáhnete kartu, jejíž odpověď má stejné vibrace jako vaše otázka.

Než si vytáhnete kartu:
V duchu nebo nahlas proneste modlitbu či myšlenku, kte­ré chcete kartě - kartám předat. Můžete například říci:  "Archanděli Rafaeli, prosím, aby každý můj výklad  byl přesný a jasný. Prosím, pomoz mi soustředit se na mé vyšší já, tak abych jasně viděl/a, slyšel/a, cítil/a a rozpoznal/a Boží poselství, která ke mně skrze výklad přicházejí". Požádejte o jakoukoliv pomoc, kterou chcete vytažením karty - karet dostat, jako je sebedůvěra, jas­né myšlení, soucit apod., a modlete se za ni.

Můžete požádat o přítomnost i druhého archan­děla: archanděla Michaela. Je andělem ochrany, odvahy a síly. Požádejte Michaela, aby dohlížel na váš výklad a zajistil, abyste byli obklopeni pouze láskyplnými myšlenkami a pocity. Tento archanděl vás rovněž chrání před negativní energií pramenící z vašeho strachu nebo ze strachu někoho jiného. Stejné jako Rafael, také Michael pomáhá každému, kdo o pomoc požádá. K tomu, aby se vám od něho dostalo pomoci, není třeba for­mální invokace ani zvláštního výcviku. To jedi­né, co se od vás čeká, je upřímná prosba, jako například:  "Archanděli Michaeli, prosím tě, abys mi byl nablízku, dohlížel na můj výklad a zajistil, aby ke mně přicházela jen Boží láska a moudrost".

* Položte otázku. Můžete ji položit v duchu nebo nahlas, archandělé vás v obou případech uslyší. Otázka může být obecná nebo konkrétní.

* Karty se míchají automaticky na tomto webu, vytažená karta je odpo­vědí na vaši otázku nebo vám ukáže, jaké léči­vé kroky podniknout v záležitosti, na kterou jste se ptali. Ve chvíli, kdy čtete slova napsaná na kartě, vnímejte veškeré myšlenky, slova, pocity nebo vize, které k vám přijdou, neboť jsou to další vzkazy od archanděla Rafaela, které přizpůsobují význam karty přesné pro vás. Obrázek na kartě má také svůj význam, proto si ho důkladné prohlédněte. Pokud si vytahujete tři - karta je

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

* Důvěřujte. Výsledek každé situace můžete ovlivnit modlit­bou, vizualizací a pozitivními afirmacemi. Arch­anděl Rafael vám pomůže změnit vaši budouc­nost k lepšímu, pokud ho požádáte o pomoc a budete vůči ní otevření. Můžete si přidat svá vlastní slova či modlitbu, tak aby byla opravdu osobní a vycházela ze srdce.