Tarot Keltských Draků

DRAČÍ MAGIE


Během historie zaznamenala téměř každá kultura příběhy o dracích. Draci jsou známí v té či oné formě po celém světě. Mytologie, lidové kultury a zvyky a legendy jsou plné zkazek o těchto stvořeních a jejich spojení s lidmi. Bohužel se o těchto krásných astrálních bytostech v posledních fázích evropské kultury nemluvilo příliš pravdivé nebo vlídně. Draci jsou jedněmi z nejlepších pomocníků při magii, které by si člověk provádějící čarodějnická sezení mohl přát. Mohou být dobrými přáteli, silnými ochránci a moudrými učiteli, pokud je člověk ochotný jim dát čas a vynaložit úsilí, aby se s nimi mohl seznámit.

Jsou ale draci skuteční? Jelikož nežiji ve fyzickém rozměru, nemohou vědci tato stvoření chytit a prozkoumat. Proto nejsou pro mnoho lidí „skuteční". Vědci se však už příliš mnohokrát zmýlili. Kouzelníci a milovníci draků nepociťuji potřebu postavit svá přesvědčení na takzvaných vědeckých „faktech", neboť se stejné jako ostatní jasnozřiví lidé zaměřují na jiné oblasti, než je magie. Vědí, jak dosáhnout, přivést a najít pomoc a informace z astrálních rovin, a vědí tedy z první ruky, že draci a další nezvyklá stvoření doopravdy existují.

Neexistuje jen jediný stručný popis draků, ale je tu několik společných rysů tohoto druhu: chrlí oheň a pohybují se vzduchem. Stará učení říkají, že draci mohou mít dvě nebo čtyři nohy nebo vůbec žádné, mohou mít pár křídel nebo být bezkřidlí, chrlí oheň a vydechují kouř a mají na těle šupiny. Draci se dožívají vysokého véku a jsou velice moudří. I když lze o dracích mluvit jako o samostatném druhu, existuje v dračím společenství mnoho poddruhů a rodin. Dračí druh se dělí na mnoho rodin, které žijí v různých částech světa. Tyto rodiny jsou dále rozděleny do spousty poddruhů, jako jsou například draci hor, lesů, ohně, moří a vod, elementů, větru, bouřky, počasí, sopek, ohně, chaosu, světla a pouští. Každý druh draků je přitahován jistým typem barev a kamenů, kterými je můžeme přizvat na pomoc při kouzleni.

Proč by někdo chtěl přijít do styku s draky? Draci mají kontrolu nad hlubšími toky elementární energie, kterou lidé obvykle nevnímají. Jsou vždy nějakým způsobem spojeni s různými formami čtyř Elementů. Draci jsou také velmi mocní pomocníci při carování a magii. Za Elementy zde nepovažuji fyzické energie, které si k nim vétšinou přiřazujeme. Elementární sily Země, Vzduchu, Ohně a Vody jsou proudy určitých typů astrálních a duchovních energií, na které je možno se naladit a použít je k docílení jistých výsledků. Kvůli své dávné moudrosti jsou draci oceňováni jako pomocníci u jakéhokoli druhu věštění, jako například u vykládání karet. Draky, jak se zdá, tarot a ostatní divinační pomůcky doslova fascinují.

POUŽITÍ DRAČÍHO TAROTU


Tarot Keltských Draků lze používat jako i každý jiný tarotový soubor, který je úzce spojen s tradičními metodami vyobrazení tarotových symbolů. Hole spojuji s elementem Vzduchu a Meče s elementem Ohně. Tato asociace mi vždy dávala větší smysl než opačná, neboť Hole jsou primárné mentální rituální nástroj a Meče jsou nástrojem energie a činu.