Osho Zen Tarot

Osho Zen Tarot


Během třiceti let, kdy Osho hovořil ke svým žákům a přátelům, zodpověděl mnoho jejich otázek a vyjadřoval se k učení velkých mudrců a svatých knih. Je odborníkem na chasidismus, stejné tak jako na súfijce, jógu či buddhismus. Především se však Osho zaměřil na šíření jedinečné moudrosti zenu, protože, jak říkal, jde o jednu z duchovních tradic, jejichž přístup k vnitřnímu životu člověka obstál při zkoušce časem a má dnešnímu člověku stále co říci.

Trvá také na tom, že tato schopnost může být uplatněna pouze prostřednictvím meditace. Nestane se tak prováděním určitých rituálů, dodržováním daných pravidel nebo jakkoli hodnotným napodobováním příkladu druhých, ale pouze naprosto bdělou pozorností k našim myšlenkám, činům a pocitům, aniž bychom je posuzovali.

Praktikováním této bdélosti, tohoto meditativního přístupu k životu, se dostaví uvědomění si skutečnosti, že každý z nás má v sobě neměnný, nerušený a věčný střed pozornosti, střed, ze kterého se na život dokážeme dívat jako na jedno velké dobrodružství, hru, školu mystérií a konečné i jako na úžasnou pouť, která nemá žádný cíl, jen samotnou radost z každého kroku učiněného na cestě.

Osho říká, je to schopnost ne buddhy uctívat, ale buddhou se stát, ne následovat druhé, ale rozvíjet vlastní vnitřní uvědomění, které do všeho, co děláme, přinese světlo a lásku. Znaméně to naplno se pustit do řešeni úlohy probuzení se pomoci řady různých meditací, tělesného léčení a psychologických terapií, spousty smíchu, hravosti a zdravých dávek tvoření a tvrdé práce.
Na základě tohoto přístupu k životu, tohoto závazku učinit celý život meditací, byly vytvořeny i tyto tarotové karty. Jsou věnovány buddhovi uvnitř každého z nás.
Ma Deva Sarito

"Na buddhu nemá nikdo monopol ani vlastnická práva. Je to ta nejniternější bytost v každém z nás. Abys byl buddhou, nemusíš být buddhistou. Být buddhou přesahuje všechny náboženské koncepty; je to právo, se kterým se každý narodil. Přesvědčte ho, ať jde po cestě s vámi, každý den, tak, aby se všechno ve vašem životě stalo meditaci, modlitbou, krásou, blahořečením".
Oscho: No Mind: The Flowers Of Eternity
 
OSHO ZEN TAROT
Tarot existuje už tisíce let, od dob starého Egypta, nebo snad ješté déle. První známé používání tarotu na Západě pochází ze středověku. Obrazy tarotu byly v té dobé používány jako jazyk k předávání tajného učení středověkých mystických škol. Tarot se v průběhu doby používal nejrůznějším způsobem: byl to nástroj k předpovídání budoucnosti, osvícená salonní hra, způsob, jak uchopit neviděné, okultní zdroj informací a tak podobné.

Říká se, že počet karet je odvozen od počtu kroků, které udělal Siddhárta - později Gautama Buddha - když se narodil. Udělal sedm kroků tam a sedm kroků zpět do všech světových stran, říká legenda, a to se stalo základem pro „menší" karty v tarotu.

Kromě těchto 56 karet Malé arkány obsahuje tarot dalších 22 karet Velké arkány, z nichž lze vyčíst celý příběh duchovního putování člověka. Od prvního nevinného kroku Blázna až po vyvrcholení cesty na kartě Dokončení nalézáme na kartách Velké arkány archetypální obrazy, které nás všechny coby lidské bytosti spojují. Vyprávějí o cestě sebeobjevování, která je pro každého naprosto jedinečná, zatímco jádro pravdy, o jehož objeveni jde, je stejné pro všechny, bez ohledu na rasu, pohlaví, třídu nebo náboženství.

V tradičním tarotu byla tato cesta sebeobjevování chápána jako spirála, každé Dokončení vedlo k nové úrovni na cestě, k novému začátku s novým vstupem Blázna. Do této sady karet však byla přidána karta Mistr. Tato karta nám umožňuje dostat se za spirálu, vyskočit ven z kola smrti a znovuzrození. Karta Mistr symbolizuje konečné přesažení cesty samé, přesažení, kterého je možné dosáhnout pouze tehdy, když se v osvícení rozpustí oddělené individuální ego.

Osho Zen Tarot docela určité není tradiční v tom smyslu, že by šlo o hru s předvídáním něčeho. Je to transcendentální zenová hra, která nastavuje zrcadlo okamžiku a bez váháni ukazuje, co se děje tady a teď, aniž by soudila či srovnávala. Tato hra je něco jako budíček probouzející citlivost, intuici, soucit, vnímavost a odvahu k sobě samému.

Leží před vámi dobrodružná expedice a cesta ke konečnému přesažení všeho. Našlapujte lehce a hravě, z vrcholků do údolí a zpátky na vrchol, a vychutnejte si každý krok této cesty. Učte se ze svých chyb a nemůžete zabloudit.

Tarotu se samozřejmé můžeme ptát na cokoli, ačkoli ve skutečnosti je to nástroj k odkrytí toho, co už sami víme. Jakákoli karta vytažená jako odpověď na danou otázku je přímým odrazem toho, co v tuto chvíli sami nedokážeme nebo nechceme pochopit. A jen díky tomuto pohledu z ptačí perspektivy /bez rozlišování na dobré a špatné/ můžeme začít plné prožívat naše výšky a hloubky - všechny barvy naší duhové bytosti.

Přicházíte-li s nějakou otázkou k tarotovému „zrcadlu", pak zklidněte svůj dech a soustřeďte se na svou otázku. Představte si kartu která vámo odpoví jako nádobu, do niž vléváte své energie a umožněte svým vnitřním reakcím, aby vám objasnily vnější záležitosti. Jak sami poznáte, obrazy Osho Zen Tarotu jsou živé. Jejich vliv je nesporný, protože k nám promlouvají jazykem, kterému rozumí naše hlubší já. Probouzejí chápání. Provokují jasnost.
 
Když budete používat tyto karty, buďte tak tiší a soustředění, jak jen to je možné. Čím víc dokážete vnímat tento proces jako dar věnovaný vašemu osobnímu růstu, tím vétší smysl vám každý vzkaz bude dávat.