Poselství bohyní

Jak používat karty POSELSTVÍ BOHYNÍ.

Poselství Bohyní vám umožní vykládat s nejvyšší přesností karty sobě i ostatním. Vykládací karty jsou starověkým a časem prověřeným věšteckým nástrojem, který vám dovolí nahlížet do budoucnosti. Jsou založeny na zákonu magnetické přitažlivosti. Karty jsou tak přitahovány energií a myšlenkami dané osoby. Vzhledem k tomu, že vaše myšlenky a názory vytvářejí vaši budoucnost, mohou vám karty umožnit pohled na to, kam se ubírají vaše vztahy, kariéra, finance, zdraví i jiné oblasti.

Tento karetní soubor neobsahuje žádné děsivé karty, protože karty v něm obsažené odrážejí milující stránku všech bohyň, jež jsou na nich vyobrazeny. Bohyně jsou jedním z dávnověkých prvků duchovnosti a náboženství ve vývoji lidstva a představují ženský aspekt našeho Stvořitele. Pro západní civilizace je bezpochyby nejznámější bohyní Panna Marie. Na kartách však najdete i bohyně další, které vám láskyplně nabídnou pomoc v kterékoli oblasti života. Bohyně působí ruku v ruce s Anděly. Pocházejí nejen ze starověkých kultur, rodí se i bohyně nové prostřednictvím kultur a náboženství moderních. Na kartách naleznete bohyně řecké, římské, egyptské, mayské, africké, křesťanské, tibetské a buddhistické.

Necháte-li je na sebe prostřednictvím těchto karet působit, nejenže posílíte ženskou stránku své duše a moudrost, která s ní souvisí, ale také uzdravíte vše, co je na ní bolavé a zraněné. Tato ženská stránka je obsažena jak v duši ženy, tak muže.

Tyto karty vám také pomohou prohloubit vaši intuici a jasnozřivost. Bohyně pročistí a uvolní vaši srdeční čakru, což se projeví ve zlepšení vašich schopností zhmotňovat vaše přání. Čím více umíme se svou ženskou stránkou pracovat, tím se stává náš svět vyváženějším, protože nedisponujeme jen částí energie již zastaralé vlády patriarchátu. Energie, kterou bohyně vyzařují, obnovuje a podporuje schopnost vážit si Matky Přírody, stejně jako dává schopnost pečovat co nejlépe o vysoce citlivé děti, které se dnes rodí /děti známé jako indigové, krystalové a duhové/.

Jak vykládat karty POSELSTVÍ BOHYNÍ

Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Proneste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, viděl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třebaže by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním."

* Položte otázku. Pokud vykládáte karty sami sobě, začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla přijmout jasnou odpověď. Kdykoli pocítíte potřebu vytáhněte si kartu.

* Tři karty: První karta - nalevo - vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce. Prostřední karta se soustředí na přítomnost a třetí karta - vpravo - vám dává nahlédnout do budoucího vývoje dané otázky. Pokud změníte na dané téma svůj náhled, výsledek může být nakonec pozitivnější, než jaký vyšel v kartách.

Při výkladu karet si bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit odpověď ještě lépe.

Pokud karty vykládáte druhé osobě, požádejte ji, aby vám sdělila svou otázku. Soustřeďte se na ni. Také když vykládáte druhým, klikněte na kartu, jakmile vás k tomu vaše intuice pobídne. Intuici můžete vnímat buď jako vnitřní hlas, pocit, anebo náhlé uvědomění. Ve výkladu postupujte podle výše uvedeného návodu.

Jestliže karty neodpovídají přímo na položenou otázku, zeptejte se dané osoby, zda její otázka neobsahovala nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závislosti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.

Když vykládáte karty někomu jinému, nejspíš si často pomyslíte: „Copak ty karty vykládám sobě?" Zmíněné téma vám totiž připadá důvěrně známé a osobně aktuální. Mnohokrát se stane, že výklad je určen nejen dané osobě, ale také vám. Pro klienta má stoprocentní platnost, jen se ještě navíc týká vás a témat, kterými se právě zabýváte.

Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abyste získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat soustavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte bohyně, aby vám daly nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.

U některých karet se vám může zdát, že mají feminní, čistě ženský význam, jako například Velekněžka, Zaříkávačka a Čarodějka. Pokud jste však muž nebo vykládáte-li karty muži, nelekejte se, protože i tak se jejich vzkazy týkají mužů. Jedná se totiž o univerzální ženský princip přítomný v duši každého člověka. Jinými slovy, každý muž má v sobě energii, kterou představují dané bohyně. Můžete si je v duchu klidně nahradit slovy v mužském rodu, například Velekněz místo Velekněžky.

Možnosti výkladu: Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Následuje několik příkladů pro inspiraci: Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den. Soustřeďte se na ni při vytahování karet a pak ji umístěte na viditelné místo, aby vám byla celý den inspirací, můžete si ji okopírovat, nebo vyfotit. Co bych měl/a vědět o této osobě? Pokud se ptáte na určitou osobu. Pomocí karet můžete získat odpověď na jakoukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.

Která bohyně je se mnou? Která bohyně je pro mou práci s kartami nejdůležitější? Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako odpověď, abyste zjistili, se kterými bohyněmi jste propojeni, a se kterými tedy již při výkladu spolupracujete. Anebo se můžete otázat, kterou z nich byste si měli pro daný výklad zavolat na pomoc.

Vzývání bohyní: K tomu, abyste si mohli bohyně zavolat na pomoc či je požádat o léčení, není třeba žádného zvláštního školení ani vzdělání, dokonce ani talentu. Přijdou ke každému, kdo je zavolá s upřímným srdcem. Jedním ze způsobů je, že v ruce budete držet kartu s bohyní, s níž se chcete spojit. Nebo si jen v duchu pomyslete její jméno či je tiše zašeptejte. Nebo ji klidně zavolejte nahlas. Dokonce jí můžete napsat dopis ve svém deníku. Můžete ji také požádat, aby vám dala nějaké jasné znamení, že je s vámi. Nediktujte jí však, jaké znamení by vám měla dát, dovolte jí, aby vás překvapila svou tvořivostí. Brzy pocítíte její milující a uzdravující energii.