Stránky věnované
andělům a jejich lásce

"Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné."

Karta pro dnešní den

S důvěrou a sebejistě sedí nahoře, drakovi na hřbetě. Ví, že v tomto životě dosáhl toho, po čem ze srdce toužil, oplývá bohatstvím, a tak si zvysoka píská. Sv