Stránky věnované andělům a jejich lásce

"Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné".

O andílcích bylo a bude napsáno ještě spoustu knih, článků a webů. Čím dál více se objevují v našich životech a po našich bocích, vidíme je, slyšíme a cítíme jejich vedení a všeobjímající lásku. Ráda bych vás s láskou provázela jejich světem mým pohledem na andělskou říši, budu ráda, když se necháte se mnou unášet "na křídlech mých andělů".

Právě v tuto chvíli, kdy čtete tento web, a je jedno, jestli tomu věříte či ne - máte u sebe svého strážného anděla a spoustu duchovních pomocníků, kteří vás s neochvějnou láskou a velkou trpělivostí vedou, radí vám a zvedají vás pokud padnete do stavů smutků a beznadějí, nikdy vás neopustí. Každý z nás dostal dar, jakýsi štít ze světelné energie. Součástí úkolu strážných andělů je chránit nás tímto štítem a pomáhat, máme svobodnou vůli a proto nás andělé podporují v našich vlastních rozhodnutích, z chyb a omylů se můžeme poučit. Před Bohem a anděly jsme si všichni rovni, bez výjimky pohlaví, pleti či vyznání víry, všichni si zasloužíme ochranu, bezpodmínečnou a všeobjímající lásku, kterou byť i někdy uzavřenou nosíme ve svém srdci a nezáleží na tom, co dobrého nebo zlého si o nás ostatní myslí. Strážný anděl hlídá vaše tělo i vaší duši. Byl vám přidělen ještě dříve než jste byli počati a když jste potom rostli v matčině lůně, byl stále s vámi. Chránil vás, když jste se narodili a neopouští vás ani na okamžik. Je s vámi když spíte, už nikdy nejste sami. I v okamžiku smrti vám bude strážný anděl po boku, aby vám pomohl přejít do jiného světa...

Lidské bytosti jsou mnohem víc než pouhé tělo a jakmile si to uvědomíte, jakmile uvěříte, že máte duši, obnoví se i vaše spojení s anděly.


Modlitba Boha prostřednictvím archanděla Michaela


" Vylijte svou léčivou moc, andělé,
rytířstvo nebeské, na mne
i na ty, které miluji.
Nechť na sobě ucítím paprsek
tvých andělů léčitelů
a světlo tvých uzdravujících rukou.
Nechť započne tvé uzdravování,
tak, jak Bůh dá. "

Amen

 

z knihy "Andělé z mých vlasech"- Lorna Byrne