Léčení s archandělem Rafaelem

Archanděl Rafael

Rafael je nejvyšším léčitelem v celé andělské říši. V hebrejštině jeho jméno znamená „Bůh léčí" nebo „ten, který léčí". Mnozí ho považují za odvozené z hebrejského slova rofe - „lékař". Léčí lidi a zvířata.

Jak požádat archanděla Rafaela o pomoc s léčením

Jakým způsobem  žádat o nebeský zásah v případě zdravotních problémů? Existuje nespočet způsobů, zde je několik z nich:

Čištění a odplavování

K Rafaelově andělské léčbě často patří i odstraňování jedovaté energie, která nemoc způsobuje. Energetické toxiny vedou k onemocněním těla stejné jako ty fyzické.

Zvládání a tišení bolesti

 „Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mému tělu pomáháš cítit se zdravě a dobře ve všech směrech. Děkuji, že mi pomáháš pociťovat klid a vitalitu".

Rafael pomáhá lékařům či léčitelům

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě přivádíš k léčiteli, který může nejlépe prospět mému zdraví a mému božskému životnímu poslání. Děkuji ti, že mi otvíráš cestu k tomu nejlepšímu způsobu léčení. Děkuji ti, že mi všemi způsoby pomáháš na mé nynější cestě k dokonalému uzdravení"

Léčení s Rafaelem

Emocí

„Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím. Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká mého současného i budoucího života."

Léčení dětí

 "Milý Bože a archanděli Rafaeli, dohlížejte prosím na mé děti a zajistěte jim zdraví a bezpečí. Veďte mě prosím k tomu, abych byl/a co nejlepším rodičem a poskytl/a jim všechno, co potřebuji."

Léčení závislostí s Rafaelem

Závislosti na jídle

Stejné jako každý dobrý lékař nám i Rafael dává doporučení ohledně zdravé životosprávy. Když se tedy modlíme za uzdravení, může Rafaelova odpověď obsahovat i intuitivní rady, abychom ze svého života odstranili chemikálie, stravovali se zdravé a pravidelně cvičili.

Léčivé modlitby archanděla Rafaela

Archanděl Rafael, stejně jako všechny nebeské síly, reaguje na modlitby v jakékoli podobě. Můžete svou modlitbu vyslovit nahlas nebo v duchu, obřadně nebo neformálně, v úctě i v nespokojenosti. Na slovech a formě nezáleží, jen musíte o pomoc požádat, protože andělé nemohou narušovat vaši svobodnou vůli a pomáhat vám bez vašeho svolení.