Rafael pomáhá lékařům či léčitelům

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě přivádíš k léčiteli, který může nejlépe prospět mému zdraví a mému božskému životnímu poslání. Děkuji ti, že mi otvíráš cestu k tomu nejlepšímu způsobu léčení. Děkuji ti, že mi všemi způsoby pomáháš na mé nynější cestě k dokonalému uzdravení"

Rafael je plné soustředěn na lidské zdraví. Je neúnavným léčitelem s nevyčerpatelnou zásobou léčebných postupů. Pomáhá také těm, kteří jsou léčitelé, i těm, kteří se jimi chtějí stát.

Pokud už léčitelem jste nebo je to vaším cílem, můžete se spolehnout, že vás Rafael na této profesní dráze povede (pokud ho ovšem požádáte o pomoc a pak bez výjimek následujete jeho vedení). Rafael působí současné jako zástupce léčitele i pacienta, protože každého nemocného přivádí přesně k tomu nejvhodnějšímu terapeutovi.

Rafaelova pomoc při hledání lékaře
Jako kdyby nestačil stres, který nastane, když onemocníte, čeká vás také obávané vyhledávání a placení toho nejvhodnějšího odborníka. Když jste ve stresu z nemoci, není snadné jasně uvažovat při výběru lékaře či léčitele. Naštěstí vás archanděl Rafael může dovést ke správnému ošetření, když ho poprosíte o pomoc.

Věnujte svou pozornost a důvěru znamením shůry, které vás dovede k lékaři, kterého Rafael vybral přímo pro vás. Něco takového ovšem vyžaduje víru, protože někdo by mohl taková znamení považovat za dílo náhody. Andělé nemohou udělat více, když se nás snaží vést. Můžeme jim vyjít vstříc tím, že budeme mít otevřenou mysl a následovat znamení, která nám dávají. Rafael vás nejen dokáže přivést k vhodnému terapeutovi, ale může vám také zajistit termín u lékaře, který by jinak neměl čas.

Rafaelovo nasměrování k lékařům pomáhá pacientům a také zajišťuje kvalifikovaným terapeutům prosperující a úspěšnou praxi. Rafael ví, kteří z nich mají nezištné záměry, talent a prvotřídní schopnosti, a rád k nim posílá množství pacientů. Vedle klasických lékařů doporučuje lidem i léčitele využívající všemožné další léčebné metody.

Rafael pomáhá léčitelům
Součástí léčitelské činnosti archanděla Rafaela je také pomoc profesionálním zdravotníkům. Spolupracuje s nimi v úsilí o uzdravení lidstva. Pokud si ze srdce přejete věnovat se léčení a medicíně, jistě také budete chtít, aby vás na vaší cestě podporoval.

Zde je jedna překrásná modlitba, která bude pro vás vhodná, pokud uvažujete o profesionální dráze zdravotníka:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi po všech stránkách pomáháš v mé léčebné práci. Prosím tě o jasné vedení při výběru oblastí, kterým se budu věnovat, pomoc při studiu i o osobní podporu, abych se mohl/a až po tu nejvyšší úroveň otevřít schopnostem, které mi byly dány od Boha. Prosím, pomoz mi otevřít mou mysl, emoce i ducha Boží léčivé energii a umožni mi být dokonalým prostředníkem a nástrojem uzdravování."

Jestliže jste v oblasti zdravotnictví již činní, můžete použít následující modlitbu, která archandělu Rafaelovi umožní účastnit se vaší léčitelské praxe:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že jsi mě přivedl ke krásnému povolání léčitele a že mě jasně směruješ k těm nejlepším příležitostem, kdy mohu takto posloužit. Děkuji ti, že mi všemi způsoby pomáháš a že se díky tobě setkávám s úžasnými lidmi i úkoly. Jsem nyní plně bdělý/á a otevřený/á svým léčitelským schopnostem, které mi Bůh dal, a nechávám skrze sebe proudit nádherné nebeské léčivé světlo."

Pokud se léčením zabýváte profesionálně, archanděl Rafael vás různými způsoby vede a pomáhá vám:

*    vybrat si specializaci (například vám může shazovat z polic knihy k danému tématu)
*    najít si vhodnou školu nebo výukové zařízení, které byste měli navštěvovat
*    zaplatit výcvik a výuku, včetně zajištění pracovního volna, dopravy, hlídání dětí aj.
*    založit si soukromou praxi nebo najít zaměstnání v krásném léčebném zařízení
*    získávat klienty a pacienty a zajistit, že za svou práci dostanete zaplaceno
*    provádět léčení, přičemž vám dává pokyny přímo během práce s pacienty
*    být v kontaktu s léčitelstvím, např. dostávat náměty k psaní článků či knih, příležitosti k výuce nebo k charitativní činnosti

Pokud potřebujete pomoc v kterémkoli z uvedených aspektů své léčitelské profese, neváhejte o ni archanděla Rafaela požádat. Pamatujte, že nesmí narušovat vaši svobodnou vůli a musí počkat na vaše výslovné dovolení, aby vás mohl vést. Není tak důležité, jaká slova ke své prosbě použijete, jako samotná skutečnost, že to učiníte. Rafael potřebuje jen vaši upřímnou žádost, a hned je u vás.

Jakmile Rafaela požádáte o pomoc, bude jednat stejnými způsoby, jako když léčí. To znamená, že vám zprostředkuje Boží vedení v podobě myšlenek, které vás ohledně vaší léčebné práce napadnou, nebo zasáhne přímo a okamžitě, případně bude působit postupně.

Rafael vám bude pomáhat tak, jak to bude nejvhodnější ve vaší situaci a v kontextu vašeho životního poslání. Důvěřujte to­muto mocnému archandělovi, který vás ve vaší léčebné práci pod­poří - po všech stránkách.

« Zvládání a tišení bolestiLéčení s Rafaelem »