Léčení s Rafaelem

Emocí

„Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím. Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká mého současného i budoucího života. Pomoz mi prosím, abych se dokázal/a oprostit od neochoty odpustit a od hněvu vzniklého v minulosti. Dej, ať jasně vidím různé možnosti řešení. Pomoz prosím mé mysli a mým emocím, aby byly zdravé po všech stránkách. Děkuji ti"

Některé léčebné přístupy vycházejí z toho, že každá nemoc nebo zranění mají emocionální základ, a je nepochybně pravda, že nemoc i zranění způsobují citový otřes. Život může přinášet ještě větší stres, když je vaše tělo v bolestech nebo vám lékařská vyšetření či hrozivé prognózy působí utrpení.

„Mentální zdraví" představuje schopnost cítit se šťastné a bezpečné. Když vás život nějak zaskočí, je samozřejmě normální, že reagujete strachem nebo zlostí. U vyvážené osobnosti tyto pocity postupně pominou, když se člověk změnám přizpůsobí. Existují zdravé i nezdravé způsoby, jak se se situací vyrovnat.

Zdravou reakcí je například hovořit s přáteli ochotnými pomoci, cvičit, meditovat nebo se modlit. K nezdravým, sebedestruktivním obranným mechanismům patří zneužívání drog či alkoholu. Rozdíl spočívá v tom, zda dané chování napomáhá zdraví a štěstí, nebo ne.

Archanděl Rafael může uzdravit vaše emoce stejně jako vaše tělo. Také platí, že vždy, když potřebujete pomoc od Boha a andělů, musíte jim nejprve dát své svolení. Rafaelovo uzdravování emocí užívá obdobné postupy, jako když léčí tělo, a může tedy mít následující tři podoby:

*    Boží vedení. Intuitivně vnímáte pokyny, jak máte postupovat, aby nastalo uzdravení, za které se modlíte. Toto vedení může přicházet v podobě skvělého nápadu, opakujících se myšlenek, snu, znamení shůry nebo pocitů „v kostech".
*    Okamžitý a přímý zásah. Modlíte se - a najednou si uvědomíte, že je vám lépe.
*    Zásahy postupné. Modlíte se a po nějaké době se váš stav zlepší.

Mohu potvrdit moc a účinnost andělského léčení emocí. Nejčastější ohlas, který slýchám od lidí, kteří začínají pracovat s anděly, je: „Cítím se teď o tolik klidněji, šťastněji a bezpečněji." Takovéto pocity tvoří základ duševního i citového zdraví.

Léčení strachu, fobií a úzkostí

Strach je tichý zloděj, který nás obírá o chvíle klidu. Ukrádá nám schopnost vychutnávat si současný okamžik a způsobuje, že nervózně přemýšlíme, co špatného nás zase čeká. Strach prostřednictvím svých nízkých vibrací přitahuje negativní události.

Se starostmi je to obdobné. Andělé mi jednou vysvětlili, že tato emoce k nám přitahuje přesně tu věc, kvůli které se trápíme. Říkali: Nedělej si starosti a místo toho se modli. Starosti věci zhoršují, zatímco modlitby pomáhají."

Každý občas pocítí znepokojení a strach a je to normální reakce na stres v běžném životě. Naštěstí archanděl Rafael dokáže od strachu ulevit, a díky tomu na nás tato každodenní zátěž nemusí doléhat tak silné. Většina lidí se například bojí bolesti u zubaře.

Fobie jsou další podobou strachu a pojí se k nějakému konkrétnímu objektu /např. z létání, z hadů/ či situaci /např. k výškám nebo uzavřeným prostorám/. Protože mají většinou základ v nějakém děsivém zážitku, archanděl Rafael odstraní energii strachu z oné původní události.

Fobie se objevují, když máme pocit, že to, čeho se bojíme, je mimo náš vliv. Kontrolu můžete mít lépe nad situací, když víte, že jsou vám andělé  na blízku kdykoli dostanete strach. Můžete to udělat i vy, ať už vás sužují jakékoli fobie, a poprosit Rafaela o pomoc například touto modlitbou:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že rozpouštíš můj strach, který vychází z mých minulých i současných zážitků s /popište, čeho se bojíte/. Prosím, pomoz mi cítit se v této situaci klidně a bezpečně, s vědomím, že jsi stále se mnou."

Záchvaty paniky vycházejí z úzkosti a jsou spojené se stavy ochromení - jako je například pocit, že nemůžete dýchat nebo že umíráte na srdeční selhání. Po prvním takovém případu si člověk obvykle vytvoří fobii z toho, že by ho mohly záchvaty postihovat znovu. Tyto obavy se pak kumulují a často spouštějí nové.

Zde je modlitba, jejímž prostřednictvím můžete poprosit o pomoc s vyléčením panických stavů:

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli svou smaragdově zelenou léčivou energii do mé mysli, srdce i nervového systému. Prosím tě, uklidni mě, utěš a dodej mi jistotu. Pomoz mi odpustit si minulost a uvědomovat si, že jsem v naprostém bezpečí a pod ochranou."

Uzdravování srdce

Archanděl Rafael léčí srdce jak na fyzické, tak i na emocionální rovině. Ať je původ bolesti jakýkoli, přináší útěchu a léčbu.

Zde je několik modliteb k přivolání citové podpory a uzdravení pro různé situace:

Modlitba k uzdravení zarmouceného srdce

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli do mého srdce své smaragdově zelené léčivé světlo. Pomoz mi cítit se opět celistvě. Obnov prosím mou naději, víru a důvěru, at mohu ve svém životě zase pokročit. Dej mi prosím jistotu, že každý, koho se tato situace týká, je pod dohledem andělů. Děkuji ti."

Modlitba po rozchodu s partnerem

„Milý archanděli Rafaeli, mé srdce potřebuje tvou léčivou pomoc. Pomoz mi zbavit se strachu a pocitů zranění, zvyknout si na nový život bez mého partnera a oprostit se od smutku, pocitů osamělosti, hněvu a nesmiřitelnosti. Prosím tě, abys mě zcela obklopil svým zeleným léčivým světlem, které mě pročistí a ochrání. Děkuji ti."

Modlitba, která pomůže překonat zklamání

„Milý archanděli Rafaeli, potřebuji teď tvé pevné a konejšivé objetí. Prosím, dodej mi jistotu, že mi tato zkušenost bude ku prospěchu a že mě již brzy potká něco ještě lepšího. Děkuji ti, že uzdravuješ mé srdce i mysl od veškerých vlivů ega, abych se mohl/a oprostit od dramatizujících postojů a myšlenek založených na strachu. Pomoz mi důvěřovat v dokonalý Boží plán, který je zde pro mě i pro mé blízké. Děkuji ti."

Modlitba zbavující hněvu a odporu

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zahrnuješ mé srdce i mou mysl svým očistným smaragdově zeleným světlem, které odplavuje všechny nízké energie, jedovaté látky a hrubost. Děkuji ti, že pozvedáš mou mysl a já se tak mohu na všechno podívat ze širší perspektivy a nebrat si jednání druhých osobně. Prosím, veď mě v mých činech i myšlenkách tak, aby odrážely mou pravou duchovní podstatu vycházející z Boží lásky. Děkuji ti."

Modlitba k překonání starostí nebo úzkosti

„Milý archanděli Rafaeli, prosím obejmi mě svými pažemi a křídly a dej mi pevné ujištění, že mí blízcí i já jsme v bezpečí. Pomoz mi důvěřovat svým vnitřním pocitům a podle toho jednat. Pomoz mi odpoutat se od názorů jiných lidí a jasně slyšet hlas pravdy ve svém nitru. Poskytni mi prosím jasné vedení a nápady ohledně toho, co mám dál udělat pro ozdravení této situace. Děkuji ti."

Léčení citového vyčerpání a syndromu vyhoření

Když se život zdá příliš těžký nebo plný zkoušek, můžete se začít cítit emočně vyčerpaní neustálým zápasem či bezvýsledným úsilím. To může vést k vyhoření, což je stav otupělosti, apatie a chronické únavy.

Požádejte o duchovní léčení a získejte tak novou energii i perspektivu. Můžete k tomu použít následující modlitbu:

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi vdechuješ novou chuť do života. Děkuji ti, že mi pomáháš užívat si každou chvilku a čelit všem výzvám se ctí a radostí. Prosím, veď mě k tomu, abych byl/a silný/á a vždy si stál/a za svou pravdou, bude-li třeba. Děkuji ti, že mi dáváš energii a vytrvalost k tomu, abych dostál/a své odpovědnosti a přitom zůstal/a věrný/á sám/sama sobě."

Uzdravující cesta odpuštění

Značná část Rafaelova léčení spočívá v tom, že zbavuje nahromaděných jedovatých energií - zejména starého hněvu a nesmiřitelnosti. V léčebné knize Kurz zázraků se jasně říká, že všechny podoby nemoci pocházejí z neochoty odpustit. V podstatě každý náboženský či duchovní směr hlásá odpuštění jako podmínku zdravého života.

Jak ale odpustit něco, co se zdá být neodpustitelné? Jak se zbavit zloby, když nás něčí jednání zraňuje?

Prvním krokem je rozhodnout se, že jsme ochotni o odpuštění uvažovat jako o možnosti. Dokud trváte na tom, že odpustit nehodláte, nemůže k tomu dojít. Někteří lidé zůstávají zatvrzelí, protože chtějí potrestat osobu, která se proti nim provinila. Ale kdo je ve skutečnosti tím trestaným, když uchováváte jedovatou a zakyslou zlobu ve své mysli i ve svém těle? I malinký kousek ochoty k odpuštění může otevřít bránu natolik, aby andělé mohli vstoupit a uzdravit vaše city.

Jakmile jste nějakou ochotu připustili, je čas požádat o pomoc. Zde je užitečná modlitba:

 „Milý Bože a archanděli Rafaeli, jsem ochoten/na odpustit /jméno osoby/ / sobě tuto záležitost výměnou za vnitřní mír. Jsem připraven/a přijmout odpovědnost za roli, kterou jsem při tom sehrál/a, a prosím, pomozte mi doopravdy pochopit životní ponaučení, které mi tato výzva přinesla. Ve své mysli i srdci už nechci dál nést břemeno hněvu ani jeho jedovatost. Plně a ze svobodné vůle vám teď předávám tyto soudy, myšlenky a pocity, abyste je pročistili, zbavili jedů a nechali je projít proměnou."

Vaše tělo pravděpodobně bude na tuto modlitbu reagovat, až z vás budou andělé odstraňovat toxiny fyzické povahy. Možná během tohoto očistného procesu pocítíte chvění nebo třesy. To je pozitivní známka toho, že se vaše buňky zbavují staré energie a pomáhají vám cítit se lehčeji a volněji.

Z hlediska léčení má svůj důvod, že prakticky každý náboženský či duchovní směr naléhavé radí odpouštět. Zde je několik inspirujících citátů z Bible a z jiných duchovních textů, které doporučují odpuštění a ukazují, jak všeobecnou platnost má při léčení:

„Neexistuje žádné utrpení, za nímž by se neskrývala neochota odpustit. Stejné tak neexistuje žádná bolest, kterou by odpuštění nedokázalo vyléčit."
- Kurz zázraků

„Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe sama."
- Leviticus, 19:18 /judaismus/

„Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: ,Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: .Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát.
- Matouš, 18:21-22 /křesťanství/

„Kde je odpuštění, tam je Bůh sám."
- Adi Granth /sikhismus/

„Rozvraťte hněv odpuštěním."
- Samanasattam /jainismus/

„Šlechetný člověk odpouští chyby."
- 1ťing /starověká Čína/

„Nechovej v sobě zášť."
- Pojednání o odměně a odplatě /taoismus/

Kdo odpouští a hledá usmíření, toho Bůh odmění."
- Korán 42 /islám/

« Rafael pomáhá lékařům či léčitelůmLéčení dětí »