Tarot skrytých světů

Každá karta je jako dveře a může otevřít celé světy. Pobuďte s ní pár minut a buďte přitom jako dva cizinci, kteří o sebe zavadili pohledem v jedné místnosti, a letmý okamžik jejich setkání v sobě nese příslib mnoha možností.

Karty se míchají samy, zavřete oči, zklidněte svou mysl i tělo a myslete na otázku, na kterou chcete znát odpověď, vytáhněte si jednu či tři karty z nich. Nevšímejte si názvu karty ani čísla a jen se zadívejte na daný obraz. Vpijte se do něj. Vychutnejte si jeho spletitou, a přesto jednoduchou krásu. Prohlížejte si ho tak dlouho, až ho dokážete vidět i v duchu, se zavřenýma očima. Pak oči zavřete a v duchu vnímejte obraz před sebou. Vstupte do něj. Představujte si, jak vám v něm je, co cítíte, co slyšíte. Prožívejte to. Máte-li dost odvahy, oslovte postavu z obrazu.

Mnoho lidí, a zvlášť ty, pro které je tarot něco nového, zajímá, odkud se bere význam karet, jejich význam utváří celá škála různých věcí, a vy teď znáte jednu z nich. Právě jste získali svou osobní zkušenost s jednou či z více karet. Co tato zkušenost představovala? Ať už to bylo cokoliv, je to součást smyslu dané karty.

Paradoxně je pro mnoho lidí právě toto tím nejtěžším a zároveň nejjednodušším aspektem výkladu. Podívat se na obrázek a říct, co znamená - zatímco děti to dělají prakticky stále, dospělí s tím mívají problém, jako by se báli, že to „bude špatné". Intuice a emoční reakce jsou při čtení tarotu důležité a uplatňují se ruku v ruce s intelektuálními interpretacemi. Jak uvidíte, tarot je do velké míry o rovnováze - jde o rovnováhu srdce a mysli, ducha a těla.

Tarot je kombinací řádu a umění, což dohromady utváří jedinečný zážitek. Jestliže se zapojíte jako celek - svým srdcem, myslí, tělem a duchem - pak se ocitnete na posvátném místě. Otevřete se moudrosti, která je ve vás skryta. Takto tarot odpovídá na otázky a poskytuje vedení. Odpovědi ani vedení nevycházejí z karet, karty jsou jen nástrojem. Odpovědi jsou ve vás a karty vám pomáhají je vidět, najít tu správnou cestu.

Vydejte se na objevitelskou cestu sebepoznávání s obrazy, které vznikly proto, aby vás na vaší cestě životem inspirovaly, s jejich pomocí vyrážíte na cestu, ale kam půjdete, to záleží jen a jen na vás!

Základy tarotu:

Čtení z tarotových karet je velmi osobní záležitost. Každý vykladač má svůj vlastní styl ovlivněný jeho vírou, poznáním, znalostmi a zkušenostmi. Práce s kartami však přináší hlubší smysl a užitek i tomu, kdo si je vykládá vůbec poprvé. Aniž byste si přečetli cokoliv dalšího, můžete položit otázku, vytáhnout si jednu kartu, podívat se na obrázek a najít odpověď.

Ovšem čím víc budete vědět, tím vám výklad půjde snadněji a dostane se do větší hloubky.
Vykládání je založeno na interpretaci konkrétních karet, které jsou vybrány, aby zodpověděly určitou otázku. Výklad dané karty se při každém jejím vytažení mírné liší. Děje se tak proto, že význam karty ovlivňuje mnoho faktorů, například:

* vaše reakce na obraz
* vaše intuice
* jméno karty nebo její barva
* tradiční význam
* výtvarníkův záměr a jeho osobité ztvárnění dané karty
* položená otázka
* pozice karty při výkladu

Význam každé karty je utvářen složitým vrstvením historie, struktury, umělecké interpretace, kontextu a emoční reakce. Tarot, na rozdíl od jiných vykládacích karet, má velmi specifickou strukturu, je jednoduchá - za předpokladu, že znáte klasické hrací karty. Tarotový soubor s nimi má leccos společného. Dělí se na dvě části, přičemž obě se nazývají Arkána.

ESA: nový začátek, potenciál 
DVOJKY: dualita, rovnováha, vztah 
TROJKY: tvořivost, zrození, růst 
ČTYŘKY: stabilita, struktura, stagnace 
PĚTKY: konflikt, nejistota, nestálost 
ŠESTKY: komunikace, řešení problému, rovnováha 
SEDMIČKY: rozjímání, hodnocení, ocenění 
OSMIČKY: pohyb, síla, pokrok 
DEVÍTKY: kompromisy, soucit, duchovnost 
DESÍTKY: završení, dokonalost, konec cyklu 
PÁŽATA: mladické nadšení, zpráva 
RYTÍŘI: extrém, rychlost, hledání, záchrana
KRÁLOVNY: zralost, péče, zkušenost 
KRÁLOVÉ: vůdce, ochránce, autorita

Při výkladu karet vycházíme z jejich barvy, čísla nebo jména a zároveň z vlastní intuitivní a emoční reakce na daný obraz. Závěr skládejte ze všech komponentů, a to nejen z již zmíněných: svou roli také hraje položená otázka a postavení dané karty při vykládání. Arkána znamená „tajemství"

Malá arkána, tvoří čtyři barvy - hole, poháry, meče a pentakly. Každá barva má karty očíslované od esa do deseti. Každá barva je svázána s určitým prvkem /ohněm, vodou, vzduchem nebo zemí/ a reprezentuje určitou oblast lidské zkušenosti. Hole jsou spojeny s ohněm a představují vášeň, činorodost a plány. Poháry jsou spojeny s vodou a představují vztahy, emoce a tvořivost. Meče jsou spojeny se vzduchem a představují výzvy, problémy, myšlení a intelekt. Pentakly jsou spojeny se zemí a představují hmotné zajištění, fyzické záležitosti a tělo. Malá arkána, jak jejich název napovídá, představují malá tajemství nebo aspekty každodenního života.

Karty Malých arkán mají čísla nebo /u dvorních karet/ názvy. Ty jsou také nositeli určitého významu:

Velekněžka, Kolo Štěstí, Smrt, Milenci... tyto karty jsou součástí tajemných Velkých arkán. Aspoň někteří je za tajemné pokládají - a je pravda, že jejich názvy znějí velmi ezotericky a podněcují zvědavost. Karty Velkých arkán jsou „velká tajemství". Na rozdíl od Malých arkán, která se týkají každodenních událostí, představují Velká arkána určité mezníky, významné a dramatické události, duchovní aspekty a věci, které se vymykají naší kontrole.

Karty Velkých arkán jsou očíslovány od nuly - Blázen do jednadvaceti - Svět. Všechny mají své jméno a podle tradice se číslují římskými číslicemi. Tyto karty jsou komplexní. Jejich základní význam můžete vytušit už z jejich názvu.

Blázen je někdo naivní, nevinný a možná také pošetilý. 
Velekněžka je někdo s hlubokým intuitivním poznáním. 
Kolo štěstí je o zvratech osudu a o životních cyklech. 
Měsíc vypovídá o snech, stínech a klamech.
Velekněz souvisí s tradičním učením.
Smrt v milostném vztahu jako rozchod.

Když se ve vašem výkladu objeví karty z Velkých arkán, mějte na paměti, že představují významné události nebo zkušenosti.

Postavení karet

Tři karty: Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny, změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku. Podívejte se na významy jednotlivých pozic a zkoumejte, zda dávají smysl v souvislosti s vaší otázkou. Když zvažujete různé druhy rozložení, může vás to inspirovat k tomu, že přeformulujete otázku.

1 - minulost 
2 - současnost 
3 - budoucnost