Karma

Karma

Karma je zákon příčiny a následku. To co jsme v minulosti vytvořili, dobré i špatné, vrací se nám ve větší míře zpět. Můžeme to vidět často kolem sebe. Někdo z našeho okolí, člověk, jež se těší všeobecné oblibě a jemuž nikdo nepřeje nic zlého, je znenadání stižen osobní tragédií, například zhoubnou nemocí nebo neštěstím v rodině.

Od karmického partnera k partnerovi duše

Je třeba pochopit, že naše duše, naše energie, je bezpohlavní a bereme na sebe pouze kabát, tedy tělo, a v něm se posouváme dále po naší karmické pouti. S příchodem na tento svět pak většinou zapomínáme, s jakým úkolem jsme tady přišli. A pochopitelně se to týká i vztahů.

Karma, minulost a vztahy

Většina z nás touží po setkání s člověkem, který nás bude milovat, rozumět nám a chápat nás. Nebude třeba slov a on nebo ona naplní všechny naše potřeby, přání a očekávání. Prostě ideální partner, naše druhá polovina. Toužíme po setkání se svou spřízněnou Duší.

Zákony karmy

Karma je zákon příčiny a následku. Svým myšlením, řečí nebo konáním probouzíme sílu, která bude odpovídajícím způsobem reagovat.
Člověk se nemůže vyhnout důsledkům svého jednání. Trpí pouze tehdy, pokud k tomu sám vytvořil podmínky.