Zákony karmy

Karma je zákon příčiny a následku. Svým myšlením, řečí nebo konáním probouzíme sílu, která bude odpovídajícím způsobem reagovat.
Člověk se nemůže vyhnout důsledkům svého jednání. Trpí pouze tehdy, pokud k tomu sám vytvořil podmínky.
Co z karmických zákonů byste měli znát, abyste nemuseli mít strach radovat se ze života?

Zákon příčiny a následku

"Co zaseješ, to také sklidíš".
Jestliže to, co chceme, je štěstí, mír, láska a přátelství, musíme být šťastní, mírumilovní, milující a přátelští.
Ať učiníme cokoli ve Vesmíru, všechno se k nám vrátí.

Zákon tvoření

Život nám nebyl dán jenom tak. Vyžaduje naši účast.
Jsme spojeni s Vesmírem vnitřně i zvnějšku.
To, co nás obklopuje, je klíčem k našemu vnitřnímu stavu.
Buďte sami sebou a obklopte se tím, co si přejete ve svém životě mít.

Zákon smíření

Když něco odmítáte přijmout, nemůžete to změnit.
Jestliže se nám to, co vidíme, nelíbí, nepociťuje naše mysl jednotu s Vesmírem.

Zákon růstu

Duchovně růst je nezbytné. Jsme to my, kdo se musí změnit, nikoli jiní lidé, místa nebo věci kolem nás.
Když začneme jinak chápat kdo a co jsme, bude náš život tuto změnu následovat a rovněž se změní.

Zákon zodpovědnosti

Pokaždé, když v životě něco není, jak má být, není něco jak má být v nás.
Jsme zrcadlem toho, co nás obklopuje, a to, co nás obklopuje, je naším zrcadlem.
Neseme zodpovědnost za všechno, co se v našem životě děje.

Zákon propojení

I když nám to, co děláme, nepřipadá podstatné, je to velmi důležité, neboť ve Vesmíru je všechno navzájem propojeno.
Každý krok vede ke kroku následujícímu, a tak dále, a tak dále…
Někdo musí položit počátek, aby bylo vykonáno celé dílo.
První krok má stejný význam jako všechny ostatní. Všechny byly nezbytné k dokončení úkolu.
Minulost, přítomnost a budoucnost jsou vzájemně propojeny..

Zákon soustředění

Nemůžete myslet na dvě věci současně.
Pokud své vnímání soustředíme na duchovní hodnoty, nemůžeme mít v mysli hněv anebo chtivost.

Zákon tady a teď

Ohlížením na minulost či obavami z budoucnosti bráníme své plné přítomnosti tady a teď.
Staré myšlenky, staré vzory chování a staré sny nás strhávají od čehokoli nového.

Zákon změny

Historie se opakuje, dokud si z ní nevezmeme ponaučení, které naši cestu změní.

Zákon trpělivosti a odměny

Každá odměna vyžaduje neustálou práci.
Skutečná radost přichází, je-li nám jasné, co máme dělat a odměna přijde, až bude čas.

Steven Aitchison

« Karma, minulost a vztahyRodinná karma »