Andělská terapie

Jak používat karty ANDĚLSKÁ TERAPIE

Právě teď jsou kolem vás vaši strážní andělé a šeptají vám milující poselství, která vám mohou pomoci s každou oblastí vašeho života. Pokud je pro vás těžké rozpoznat, co vám vaši andělé říkají, pak vám tyto vykládací karty poselství těchto nebeských bytostí srozumitelně zprostředkují.

Andělská terapie je velmi účinným a bezpečným způsobem, jak se uzdravit ze strachu nebo jiných citových bloků. Pomůže vám přijímat andělské vedení, naplňovat vaše životní poslání, vyřešit nejrůznější záležitosti a vyléčit vaše tělo i život. Strážní andělé a archandělé, kteří vás obklopují, se řídí univerzálním zákonem svobodné vůle, což znamená, že vám bez vašeho svolení nemohou zasahovat do života. Když si nejste jisti tím, oč je požádat nebo jak je požádat, tyto vykládací karty vám s tím pomohou.

Karty Andělská terapie vám pomohou objasnit vaše skryté bloky, stejně jako přijmout pomoc andělů. Každá karta obsahuje návod, jak postupovat, abyste spustili proces uzdravování a uměli přijmout andělské vedení. Nechť vás tyto karty motivují k navázání bližšího vztahu s mocnými archanděly - zvláště s Michaelem, který vás ochraňuje a zbavuje účinků strachu; dále s Rafaelem, andělem léčitelem, který vám napomáhá k tomu, abyste si užívali své fyzické síly a vitality.

Jak vykládat karty ANDĚLSKÁ TERAPIE

Vykládací karty jsou prastarým, časem prověřeným způsobem, jak se spojit s anděly. Jsou založeny na Pýthagorově numerologii /esoterická nauka založená na získávání informací z čísel a jejich esencí/, která vychází z toho, že všechna čísla a obrazy vibrují přesně daným matematickým způsobem. S těmito vykládacími kartami se nikdy nemůžete zmýlit, protože podléhají neomylnému zákonu přitažlivosti. To znamená, že vaše otázky /nebo otázky osoby, které vykládáte/ přitahují karty, které představují jedinou správnou odpověď. Proto vždy vytáhnete kartu, jejíž vibrace odpovídá vibraci otázky.

Než si vytáhnete kartu:

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. V duchu přitom vyslovte slova, která můžou znít například takto: „Prosím, aby všechny výklady, které učiním s těmito kartami, byly přesné a výstižné a přinesly požehnání každému, koho se týkají. Pomozte mi prosím, abych zůstal/a ve svém vyšším Já, abych tak mohl/a zřetelně slyšet, vidět, cítit a vnímat božská poselství, která budou chtít prostřednictvím těchto výkladů přicházet." Prostřednictvím modlitby můžete požádat při výkladu karet o jakoukoli pomoc, například o jistotu, jasné vnímání, soucit a podobně. Karty tak ponesou vaše osobní vibrace a otisk vašeho záměru.

* Požádejte o ochranu archanděla Michaela. Když jej o to požádáte, dohlédne archanděl Michael na vaše výklady a zajistí, že vás při nich budou provázet pouze láskyplné myšlenky a pocity. Michael vás také ochrání před myšlenkami nebo energiemi založenými na strachu, ať už budou pocházet od vás, nebo od jiných lidí. Michael pomáhá každému, kdo jej o pomoc požádá. K získání jeho pomoci není potřeba žádných zvláštních invokací ani průpravy. Zcela postačí upřímná prosba v následujícím smyslu: „Archanděli Michaeli, prosím, abys stál po mém boku a dohlížel na mě během tohoto karetního výkladu a abys zajistil, že se jeho prostřednictvím projeví pouze Boží láska a moudrost."

* Položte otázku. Myslete na otázku, na kterou byste rádi znali odpověď. Pokud vykládáte karty jiné osobě, požádejte ji, aby na otázku myslela ona nebo ji vyslovila. Andělé a archandělé slyší vaše myšlenky, takže dotazy nemusíte vyslovovat nahlas.

* Při výběru karet se soustřeďte na otázku a požádejte anděly, aby vám pomohli odpověď zformulovat a pochopit jejich vedení. Nalaďte na své pocity, myšlenky, slova a vnitřní obrazy. Tato božská poselství vám pomohou blíže porozumět významu karet, které si vytáhnete. Proto těmto vjemům věnujte pozornost. 

* Karta dne: Ráno nebo během dne, se archandělů zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?" Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství.

* Tři karty: Otočte tři karty. Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje vaši nejbližší budoucnost, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny, změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku.

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

* Přečtěte si texty. Při čtení opět věnujte pozornost všem svým myšlenkám nebo pocitům, protože představují osobní upřesnění odpovědí. Poté si přečtěte odstavec nazvaný „Jak postupovat", který je uveden u každé karty, a postupujte podle něj.

O archandělích Michaelovi a Rafaelovi.
V tomto souboru vykládacích karet jsou silně přítomni dva z nejmocnějších archandělů, Michael a Rafael, jelikož právě oni jsou pro Andělskou terapii a vedení nepostradatelní. Oba jsou anděly, kteří nepřísluší žádné církvi, což znamená, že abyste mohli přijmout jejich pomoc, nemusíte být vyznavači žádného konkrétního náboženství. Tito archandělé jsou také zcela neomezeni hmotou a časem, takže jsou schopni v každém okamžiku pomáhat všem, kdo je o pomoc požádají, s každou osobou mají jedinečnou a osobní interakci. Michaelovo jméno znamená „Ten, který je jako Bůh" a tento archanděl je mocným vykonavatelem Boží vůle kázajícím mír na Zemi. Michael ví, jaké je vaše božské životní poslání, proto jej žádejte o vedení na cestě za naplněním své duchovně smysluplné kariéry. Je také andělem ochráncem, který vás zaštítí před energií strachu a bdí nad bezpečím vás i vašich blízkých. Rafaelovo jméno znamená „Bůh léčí". Rafael je nebeský anděl léčitel, který dohlíží na všechno, co souvisí se zdravím. Můžete jej zavolat na pomoc sami pro sebe nebo pro kohokoli, kdo je nemocen /včetně zvířat/. Rafael nikdy neporuší zákon svobodné vůle, pokud si někdo nepřeje být uzdraven. Jeho přítomnost však přináší klid, který je základem zdraví.