Kouzelní jednorožci

Jak pracovat s vykládacími kartami KOUZELNÍ JEDNOROŽCI 

Kouzelní jednorožci vám pomohou přijímat poselství určená vám i ostatním. Všechny karty přinášejí pozitivní poselství, kterým můžete věřit, neboť jednorožci vám chtějí pomoci k tomu, abyste se cítili šťastní, milovaní a v bezpečí. Chtějí také, aby se vám vyplnila vaše přání.

Mnoho lidí věří, že jednorožci jsou skuteční. Někteří lidé si myslí, že jednorožci kdysi žili na léto planetě. Ale protože byli loveni pro své kouzelné rohy, rozhodli se stát se neviditelnými pro všechny, kdo by jim mohli ublížit. Dnes je mohou vidět a vnímat jen děti a lidé, kteří věří.

Jednorožci jsou andělští pomocníci, kteří chtějí přispívat k tomu, abychom žili šťastnější a zdravější životy. Mnohé děti si přítomnost svých jednorohých duchovních rádců uvědomují a otevřené o nich hovoří. To platí zejména o nových Křišťálových a Duhových dětech - vysoce citlivých mladých lidech, kteří se většinou narodili v 90. letech 20. století nebo dříve. Nicméně požádat jednorožce o pomoc a tímto požádáním ji zároveň získat však mohou děti všech věkových kategorií včetně dospělých. Stačí si pomyslet: "Jednorožci, prosím pomozte mi s tím!" a oni se spojí s ostatními nebeskými bytostmi, aby vám pomohli a vedli vás.

Na kartách jsou obrázky jednorožců a také kouzelného koně zvaného „Pegas". Pegas je okřídlený kůň, který stejně jako jednorožci pomáhá lidem. Oba typy koní jsou ušlechtilé bytosti a můžete jim důvěřovat.

Tyto karty jsou vhodné pro děti i pro dospělé. Děti věří celým svým srdcem, a proto často bývají při práci s kartami nejúspěšnější. Jedním ze způsobů, jak začít s jednorožci a kartami pracovat, je požádat je o pomoc. Řekněte: „Jednorožci, prosím pomozte mi vidět a cítit vaši přítomnost! Prosím pomozte mi skutečně věřit!"

Jednorožci jsou pozitivní bytosti. Vědí, že když budete mít šťastné myšlenky, budete se cítit šťastní. Vědí, že když si něco přejete a opravdu tomu věříte, mohou se vám vaše přání vyplnit. Díky práci s těmito kartami bude váš život ještě magičtější. Jednorožci doufají, že vás rozmluvy a práce s nimi bude bavit!

Jak vykládat karty KOUZELNÍ JEDNOROŽCI

Existuje mnoho způsobů, jak s těmito kartami pracovat. Nebojte se, že byste mohli udělat chybu. I začátečník může provádět skvělé a přesné výklady. Každá karta, která je automaticky vytažena, je důležitá. Je možné, že významu určité karty porozumíte až časem, mějte tedy při výkladu otevřenou mysl a věnujte pozornost své intuici, myšlenkám a dojmům. Důvěřujte svým pocitům a vykládáte-li karty jinému člověku, vyslovujte je nahlas. Proneste modlitbu a požádejte Boha, anděly a jednorožce, aby vám pomohli s výkladem.

* Položte otázku. Můžete ji položit v duchu nebo nahlas, jednorožci vás v obou případech uslyší. Otázka může být obecná nebo konkrétní, s jakými záležitostmi byste chtěli pomoci.

* Karty se míchají automaticky na tomto webu, položte v duchu andělům a jednorožcům otázku. V modlitbě je poproste, aby vám s vaším výkladem pomohli. Například takto: „Drahý Bože, andělé a jednorožci, prosím pomozte mi vybírat karty a rozumět jim tak, aby všem přinášely odpovědi plné lásky a světla."

* Karta dne: Ráno nebo během dne, se jednorožců zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?" Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství. Jejich odpověď přijde v podobě pocitu, slov, které v duchu uslyšíte, něčeho, co si uvědomíte, nebo něčeho, co uvidíte ve své mysli. Důvěřujte tomuto vzkazu.

* Tři karty:
Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny, změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku.

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

* Přečtěte si texty.

Obrázky a slova na každé kartě vám pomáhají pochopit odpověď na vaši otázku. Všímejte si také myšlenek a pocitů, které k vám při pohledu na karty přicházejí, protože vám přinášejí důležité odpovědi. Věřte svým pocitům a prvním myšlenkám, které vás napadnou.

Všímejte si také různých znamení, jako jsou ptáci, motýli nebo duha. Mnohokrát k nám vzkazy přicházejí v podobě věcí, které vídáme opakované. Říkáme jim „znamení". Tato znamení vám rovněž pomohou pochopit smysl zvolených karet. Pamatujte si, že celé Nebe spolu s jednorožci chce, abyste byli šťastní. Nebeské bytosti vám pošlou jen taková slova a pocity, díky kterým se budete cítit milováni a v bezpečí. Dělají to proto, že vás velmi milují.

Tyto karty mi propůjčila jedna malá kouzelnice Kamilka, tímto jí děkuji, že se o ně podělila i s vámi :)