Otevírání dveří do nitra

1. ledna

Povznes své srdce a vstup do nového roku s vědomím, že je před tebou opravdu nádherný rok. Pohleď, jak ze všeho vychází opravdu to nejlepší. Mohu ti říci, jak slavný rok nadejde. To se však nestane, dokud nepřijmeš to, co ti říkám, se srdcem plným vděčnosti a nebudeš očekávat to opravdu nejlepší, dokud neuvěříš a nebudeš důvěřovat Mému slovu. Musíš pomoci, aby se tak stalo.

2. ledna

Nebuď zklamán, budou-li začátky tvého duchovního života nepatrné. Všechny dobré věci mají nepatrné začátky. Mohutný dub vyrůstá z malého žaludu. Z nepatrného semene klíčí většina nádherných rostlin a květin. Z nepatrného semene lásky se mohou změnit mnohé životy. Z nepatrné myšlenky víry a důvěry může nastat zázrak nad zázraky. Malé věci vyrůstají ve velké věci.

3. ledna

Kdykoli miluješ, miluj z celého srdce a nikdy se neboj svou lásku projevit. Nechť je tvá láska jako otevřená kniha, kterou mohou číst všechny duše. Je to ta nejkrásnější věc na světě, proto nech tuto božskou lásku v sobě volně proudit. Láska není slepá, ale vidí v milované bytosti opravdu to nejlepší, a tím to nejlepší přivolává. Nikdy si nevybírej, koho chceš milovat.

4. ledna

Co pro tebe znamená žít ve víře? Kde je tvoje jistota? Je v lidech? Je v tvém bankovním účtu? Nebo je pevně zakořeněna a založena ve Mně, v Pánu - v tvém Bohu, v božství v tvém nitru? Najdi si čas, abys o tom přemýšlel, a poznáš bez stínu pochybnosti, kde přesně leží tvoje víra a jistota. Můžeš udělat radostně a bez obav velký krok ve svém životě bez jakékoliv vnější jistoty?

5. ledna

Jsi ochoten se změnit? Najdi si čas, aby ses ztišil, a pak buď k sobě opravdu poctivý. Máš pocit samolibosti, jsi spokojen sám se sebou? Máš pocit, že je správné, aby se druzí měnili, ale tvůj život je zcela v pořádku? Máš-li takovýto postoj, nastal čas, abys skutečně vyčistil svůj pramen a zásadně změnil myšlení, a v podstatě celý svůj život, a přehodnotil jeho obsah.

6. ledna

Nikdy nezáviď jinému jeho duchovní vzestup či úspěch. Uvědom si, že i ty můžeš dosáhnout téhož. Ale musíš pro to něco udělat, a ne jenom sedět a naříkat si na osud. Každá duše může dosáhnout vrcholů. Každá duše se Mnou může vejít do přímého kontaktu. Každá duše může kráčet a hovořit se Mnou, chce-li a přijme-li tento fakt.

7. ledna

Nikdy v žádném případě neuzavírej své srdce a svou mysl. Nikdy neměj obavy z nového, cizího, neobvyklého. Buď připraven naslouchat intuici a inspiraci, které ti mohou zjevit něco pro tebe tak naprosto nového, že to možná ani nebude mít tvar nebo substanci a ty pro to budeš muset hledat slova. Intelektuální pýcha může, být překážkou na duchovní cestě a může být skutečným kamenem, úrazu na cestě k pravdě.

8. ledna

Co chováš ve své mysli? Chci pro tebe opravdu jen to nejlepší, to opravdu nejvyšší. Když si zvolíš ze své vlastní svobodné vůle něco menšího a přivoláš to k sobě a spokojíš se s podružným, pak není nic, co bych Já v tom mohl udělat. Nikdy se neboj očekávat to nejlepší. Nikdy se nesmíš cítit nehodným nebo neoprávněným mít to nejlepší.

9. ledna

Ty duše, které jsou Mi věrné, žijí, jednají a své bytí uskutečňují v Mém světle a v Mé lásce, jsou plně ochraňovány před ničivými silami. Proto se neohýbej pod starostmi světa nebo podmínkami svých bližních. Když se pod touto tíhou ohneš, nemůžeš pomáhat, neboť se staneš částí chaosu, v němž se svět nachází.
Zobrazit: 1-10 z celkem 367
začátek | « předchozí | následující » | konec