9. ledna

Ty duše, které jsou Mi věrné, žijí, jednají a své bytí uskutečňují v Mém světle a v Mé lásce, jsou plně ochraňovány před ničivými silami. Proto se neohýbej pod starostmi světa nebo podmínkami svých bližních. Když se pod touto tíhou ohneš, nemůžeš pomáhat, neboť se staneš částí chaosu, v němž se svět nachází. Protože temnota světa stále houstne, musí tvé vnitřní světlo nabýt na síle a mohutnosti, abys překonal svět a demonstroval věčný život a světlo. Nedovol ničemu negativnímu v sobě, aby uhasilo toto světlo, ale nech je v sobě ještě více vzplanout. Vnitřní světlo nemůže být zhášeno ničím zvenčí, ale bude svítit jasně navěky, ať budou podmínky světa jakékoliv. Svým živoucím příkladem můžeš pomoci změnit temnotu ve světlo. Udržuj stálý kontakt se Mnou a dovol, abych tě inspiroval na každé cestě.

Eileen Caddyová
« 8. ledna10. ledna »