Tarot magického měsíce

POUŽITÍ TAROTU MAGICKÉHO MĚSÍCE

Karty se v systému míchají sami, dělí do několika kategorií, které spoluurčují jejich významy. Celá karetní sada obsahuje sedmdesát osm karet. Dvaadvacet z nich je označeno římskými číslicemi a mají názvy, jako například „II, Velekněžka" nebo „VI, Milenci", ačkoli většina lidí používá pouze názvy, a nikoli čísla. Těchto dvacet dva karet se nazývá Velká arkána, což znamená důležitá tajemství. Všichni jsme se setkali se situacemi, které významným způsobem změnily nás nebo náš život. Všichni jsme zažili události, jež jsme nemohli vůbec nebo téměř vůbec ovlivnit. Odrazem takovýchto zkušeností měnících život jsou právě různé karty Velkých arkán, jako například Vůz, Věž a Kolo osudu. Velká arkána rovněž souvisejí s poselstvími ze spirituální oblasti. Karty jako Mág, Mírnost a Poustevník nám tak poskytují radu. Názvy těchto karet naznačují jejich význam. Například Kolo osudu vypovídá o velké změně v určité situaci, Poustevník vypovídá o stažení či vzdálení se a Mírnost o umírněnosti.
Zbývajících padesát šest karet se nazývá Malá arkána. Na rozdíl od Velkých arkán představují tyto karty každodenní záležitosti. Malá arkána se dělí na čtyři takzvané barvy, podobné jako je tomu i u hracích karet. Místo srdcí, křížů, piků a kár se jednotlivé barvy v tarotu nazývají hole, poháry, meče a pentakly. Každá barva souvisí svou povahou a významem s jedním živlem. Hole souvisejí se živlem ohně a ukazují na naše vášně, pudy, profesní život a plány. Poháry souvisejí s živlem vody a týkají se našich emocí, tvořivosti, vztahů a milostného života. Meče souvisejí se živlem vzduchu a zaměřují se na náš intelekt, myšlenkové pochody, problémy a výzvy. Pentakly souvisejí se živlem země a zabývají se našimi penězi, zdroji, výtvory, naším tělem a naším zdravím.

Každá tarotová barva obsahuje celkem čtrnáct karet: karty od esa do desítky představují situace a čtyři takzvané dvorní karty, páže, rytíř, královna a král, představují osoby. U dvorních karet mějte na paměti, že lidé jsou složití a pravděpodobně během dne vykazují několik nebo dokonce mnoho osobností reprezentovaných dvorními kartami. Dvorní karty představují pouze jeden aspekt dané osoby - tu část, která má vztah k danému výkladu. Například žena zastávající vedoucí pozici ve velké firmě může být v práci Králem mečů, ale když je doma u své rodiny, stává se Královnou pentaklů, a když jde večer na hodinu kreslení, je z ní Páže pohárů. Ačkoli jsou postavy na dvorních kartách jednoznačné mužského nebo ženského pohlaví, mohou představovat jak ženy, tak muže.

Většina lidí ví, že tarotové karty se používají k předpovídání osudu. V posledních desetiletích objevili kreativně a novátorsky zaměření odborníci na tarot a tarotoví nadšenci mnoho nových způsobů užití těchto karet. Můžete tak například narazit na knihy, články, workshopy a kurzy, které ukazují, jak karty použít k léčení, brainstormingu, řešení problémů, tvůrčímu psaní, meditaci, stanovení, kterou cestou se má člověk ubírat, magii, rituálům, práci se sny, vedení deníku, práci na sobě, zkoumání minulých životů a umělecké inspiraci. Tarot před námi otevírá stále se rozšiřující svět možností. Tarot magického měsíce lze použít ke kterékoli z těchto aktivit.

VVKLÁDÁNÍ KARET

Většina lidí si kupuje tarot s jasným cílem vykládat si karty, čemuž se také říká předpovídání osudu či divinace. Čtení z karet není obtížné. Možná objevíte vlastní talent a intuici na výklad určitých karet, ale že jiné pro vás mohou být obtížnější, jak budete experimentovat s kladením různých typů otázek, zjistíte, jaký způsob formulace vám přináší nejlepší výsledky.

Výklad tarotu můžete provádět natolik složité a rituálně, jak si jen budete přát. Můžete používat při kladení otázek krystaly, vonné tyčinky, svíčky, hudbu, modlitbu, vizualizace nebo cokoli jiného podle svého výběru. To vše může zpříjemnit tento zážitek a v závislosti na vašem přesvědčení i zvýšit přesnost a užitečnost vašich výkladů.

Především je třeba si určit, na jakou otázku se chcete dozvědět odpověď. Promyslete si ji a formulujte ji v duchu co nejsrozumitelněji a co nejkonkrétněji. Otázka může být jednoduchá, jako například: „Co bych měl/a vědět o …?" Nebo může být i složitější, pokud ji ovšem máte ujasněnou ve své mysli. Jestliže to pomůže /obvykle to pomáhá/, napište si ji.

* Jedna karta: Položíte prosté otázku a vytáhněte si kartu. Vyložená karta je vždy odpovědí na položenou otázku. Například:

1.Co bych měl/a vědět o ..?
2.Co se stane, když ...?
3.Jak mohu ...?
4.Kam bych měl/a ...?
5.Co bych si dnes měl/a uvědomit ...?
6.Co bych mél/a dělat ohledně ...?

* Tři karty: Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny, změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku. Podívejte se na významy jednotlivých pozic a zkoumejte, zda dávají smysl v souvislosti s vaší otázkou. Když zvažujete různé druhy rozložení, může vás to inspirovat k tomu, že přeformulujete otázku.

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

Lidé si rády vykládají karty bez rozložení. Vytahují si karty, a zastaví se, když mají pocit, že se zastavit mají, a potom si karty interpretují. Tento tarot se právě pro takové volné výklady hodí. Vytáhněte si několik karet a nechte je, ať vám vyprávějí příběh.

První informace poskytne celkový pohled na karty bez ohledu na jejich pozice.
Nejprve se podívejte, zda jste si vytáhli nějaké karty Velkých arkán a jak jsou zastoupeny jednotlivé barvy. Převaha některých z nich naznačí zaměření výkladu. Velká arkána signalizují, že výklad bude zvláště významný. Podobné poháry budou znamenat, že zde hrají velkou roli emoce, meče zase budou ukazovat na důležitost myšlení nebo na nějakou problematickou situaci, hole indikují energii a puzení k něčemu a pentakly označují oblast hmotných záležitostí. Jestliže si například děláte výklad ohledně svého zaměstnání a vytáhli jste si mnoho Velkých arkán, můžete si být jisti, že zde jde o důležité téma. Jestliže si vykládáte na nějaký vztah a neobjeví se ani jedna karta pohárů, nýbrž několik mečových, mějte oči otevřené, protože se zde vyskytuje nějaký problém.

Čísla na kartách znamenají další rovinu informací. Esa, dvojky a trojky vypovídají o začátku nějakého cyklu. Čtyřky, pětky a šestky ukazují jeho střed. Sedmičky, osmičky a devítky naznačují, že cyklus se uzavírá, a desítky představují jeho konec. Řekněme například, že si vykládáte na to, zda máte prodat dům. Očekávali jste, že se objeví různé karty, které vám ukážou, jestli jste již připraveni nabídnout ho k prodeji, zda se domlouvají prohlídky a dům je na ně připraven, jestli přicházejí nabídky či zda již probíhají jednání.

Podívejte se, zda se v rozložení nacházejí nějaké dvorní karty. Představují lidi, kteří jsou do daných událostí zapojeni, nebo určitý aspekt vaší osobnosti, který situaci ovlivňuje. Několik dvorních karet ve výkladu týkajícím se zaměstnání, o které se právě ucházíte, by mohlo znamenat, že se procesu rozhodování účastní mnoho dalších kandidátů nebo zkrátka mnoho lidí.

Jakmile máte tento předběžný základ informací, interpretujte si jednotlivé karty podle jejich pozice v rozložení. Významy karet jsou napsány tak, jako by se vztahovaly k přítomnému okamžiku, takže je budete muset upravit, pokud se například karty nacházejí na pozici minulosti, na pozici vyústění situace nebo ve vztahu k vám či k někomu jinému. Trojka holí tak například může znamenat: „Vzhledem k tomu, že jste vykonali svou práci dobře, můžete předpokládat, že se dočkáte úspěchu." Jestliže se tato karta objeví na pozici minulosti, bude poukazovat na to, že jste vykonali svou práci dobře a že právě zažíváte nebo vbrzku zažijete radost z úspěchu.

Teď se podívejte na karty z hlediska jejich vzájemného vztahu, přičemž mějte na mysli významy jejich pozic. Zde přijde ke slovu vaše osobní nebo intuitivní interpretace, jakož i samotné obrázky. Všímejte si barev, směru, kterým se zobrazení lidé dívají, sloupů, které vytvářejí bloky nebo hranice atd. Všechny karty v této knize obsahují otázky určené k podnícení vaší intuice, což by se mělo hodit právě v tuto chvíli.

A nyní jste připraveni interpretovat svůj výklad jako celek. Vezměte všechny informace, které jste doposud shromáždili, a použijte pozice v rozložení jako rámce pro svou odpověď. Je více než pravděpodobné, že se vaše odpověď bude týkat něčeho v budoucnu. Jedna věc, již je třeba mít na paměti ohledně budoucnosti, je, že se může změnit. Vaše výklady ukážou pravděpodobný konečný výsledek v případě, že všechny věci zůstanou tak, jak jsou. Mějte na paměti, že něco, co se nachází mimo váš vliv, může změnit to, jak se situace nakonec vyvine. Podobné platí, že i kroky, které aktivně podniknete, mohou změnit směr událostí k lepšímu či horšímu - na to je dobré myslet, jestliže se vám současný výsledek vůbec nelíbí.