Archandělé - energie

Energetické vlnové přechody – Poselství od Archanděla Metatrona

Z království andělů se skrze mé bytí a srdce rozšiřuje hojnost lásky; přáli bychom si, abyste věděli, že vás bezpodmínečně milujeme. Jsme tu pro vás stále a pomůžeme vám se vstřebáváním všech nezbytných energií, aby pokročil váš duchovní růst.

Anael

Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň.

Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.

Bariel

Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti.

Camael

Energie archanděla Camaela nás provádí temnou stránkou duše. Tam potkáváme svoje stíny, strachy, naše vlastní zlo, které čeká na vysvobození, přistupujeme až k traumatům a destruktivním jednáním z dřívějších životů, jež nás připoutávají ke kolu znovuzrození. Plni hrůzy se odmítáme dotýkat minulosti, vstoupit na stinné jeviště života, kde je také realizována vůle Boží.

Chamuel

Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět.

Gabriel

Energie archanděla Gabriela odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.
 
Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.

Haniel

Archanděl Haniel je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé Země do právě začínajícího nového věku: věku vodnáře.

Jofiel

Je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, tak abychom porozuměli Božím zákonům a mohli je uskutečnit. Rozum je při tom pouhým nástrojem ke zpřístupnění moudrosti srdce.

Matka Sofie

Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi. Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii.

Metatron

Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně. Metatron je nejmladším v nebeském vůdčím zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je energie archanděla Metatrona zcela jiného druhu.

Zobrazit: 1-10 z celkem 19
začátek | « předchozí | následující » | konec