Rady andělů na každý den

Jak používat karty RADY ANDĚLŮ NA KAŽDÝ DEN

Vaši andělé strážní jsou vždycky s vámi i tehdy, když si nejste jejich přítomnosti vědomi. Rádi by vám pomohli v každém aspektu vašeho života. Protože máte svobodnou vůli, andělé vám mohou pomoci pouze tehdy, když je o to požádáte. Andělé jsou mocnými a milujícími posly Božími. Nejsou omezeni časem ani prostorem, a proto vám mohou pomáhat s maličkostmi, vážnějšími věcmi i s opravdu vážnou situací najednou. O jejich pomoc nejdříve musíte požádat, jinak jim není dovoleno vám pomáhat, potřebují, abychom je požádali o pomoc v každém konkrétním případě. Pokud požádáte anděly, aby vám pomohli v každé oblasti vašeho života, budete mnohem šťastnější, zdravější a všechno pro vás bude mnohem jednodušší. Namísto abyste bojovali o každý svůj krok, budete zažívat zázraky synchronicity, uzdravení a ve vašem nitru se rozhostí vnitřní mír.

Mnoho lidí se ptá, že anděly zapomínají žádat o pomoc. S kartami Rady andělů na každý den si můžete každé ráno vytáhnout jednu kartu, mít ji celý den u sebe a rozjímat nad jejím andělským sdělením. Karta vám také připomene, když bude zapotřebí, abyste anděly požádali o pomoc.

Jak vykládat karty RADY ANDĚLŮ NA KAŽDÝ DEN

Existuje mnoho způsobů, jak s těmito kartami pracovat. Nebojte se, že byste mohli udělat chybu. I začátečník může provádět skvělé a přesné výklady. Každá karta, která je automaticky vytažena, je důležitá. Je možné, že významu určité karty porozumíte až časem, mějte tedy při výkladu otevřenou mysl a věnujte pozornost své intuici, myšlenkám a dojmům. Důvěřujte svým pocitům a vykládáte-li karty jinému člověku, vyslovujte je nahlas.

Karty jsou dávným nástrojem k navazování spojení s andély a duchovními bytostmi, jsou naprosto bezpečné, protože přitahují pouze láskyplnou nebeskou energii těchto Božích poslů. To, že nám karty „fungují", je založeno na zákonu přitažlivosti: karta, kterou si vytáhnete, má stejné vibrace jako vaše otázka nebo způsob myšlení. Proto se také často stává, že si opakované vytahujete tutéž kartu. Když své andělské pomocníky a jejich rady potřebujeme nejvíc, bývá někdy obtížné vnímat jejich odpovědi, protože nás blokuje náš stres a strach. Protože jsou však tyto andělské karty přímým spojením mezi vámi s vašimi anděly, tyto emocionální bloky se hravé překonají. Proto také může výklad z těchto karet dělat úplně každý, a to jak sobě, tak ostatním!

Než si vytáhnete kartu: Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. V duchu přitom vyslovte modlitbu, která může znít například takto: „Žádám, aby všechny odpovědi, které mi karty dají, byly srozumitelné a přesné a aby všem zúčastněným přinesly Boží požehnání. Andělé, pomozte mi prosím zůstat ukotveným/nou ve svém vyšším já, abych vždy jasné slyšel/a, viděl/a, cítil/a a rozpoznala odpovědi, které mi prostřednictvím mých karet posílá Bůh. Obdařte mě prosím důvěrou, abych sdělením nejen porozuměl/a, ale také jim důvěřoval/a řídil/a se jimi."

* Položte otázku. Zvolte otázku, na kterou byste upřímné rádi znali odpověď. Například Co dnes potřebuji vědět? Říkám „upřímné", protože andělé vždycky reagují na to, co máte skutečně na srdci, ne na to, jak zformulujete svou otázku do slov. Někteří lidé se bojí položit andělům otázku tak, jak je skutečné zajímá odpověď, a pak se jim zdá, že odpověď neodpovídá jejich otázce. Je to proto, že odpověď se vztahuje ke skutečné otázce v nitru tazatele, tedy k tomu, co je skryto za formulací otázky. Většinou se jedná o otázku týkající se přání či touhy uložené v hloubi duše. Andělé jsou raději, když svá přáni a touhy přiznáte sobě i jim, a rádi vám pomohou vaše přání splnit. Výsledky jejich pomoci pak mnohdy dokonce překonají vaše očekávání.

Pokud karty vykládáte někomu jinému, požádejte ho, aby buď svou otázku zformuloval v duchu nebo ji vyslovil nahlas. Andělé slyší naše myšlenky, proto není potřeba otázky a prosby říkat nahlas.

* Karty se míchají automaticky na tomto webu, Myslete na svou otázku při míchání karet a požádejte přitom anděly, aby vám dali své odpovědi a andělské vedení. Mohou vás napadat různé myšlenky, slova nebo se vám před očima objeví obrazy. Jedná se o Boží znamení od vašich andělů, která vám pomohou důkladněji porozumět kartám, které si vytáhnete. Proto si všeho, co se v tu chvíli děje, dobře všímejte. Dokonce můžete své anděly slyšet, jak vám to říkají. Není možné, abyste se spletli a přestali míchat příliš brzy nebo příliš pozdě, protože andělé nad vaším výkladem vždy bdí.

* Karta dne: Ráno nebo během dne si vytáhněte kartu, můžete si ji vyfotit nebo zkopírovat či opsat její text na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství a energii po celý den.Je to odpověď vašich andělů. Když si budete číst význam karty, všímejte si svých myšlenek, slov, pocitů nebo obrazů, které vás napadnou, protože se jedná o další dodatečné upřesňující informace andělů. Tímto způsobem upřesňují pro vás osobně význam karty. Také obrázek karty má svůj význam, proto si ho vždycky pozorně prohlédněte.

* Tři karty: Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. Karta napravo ukazuje vaši nejbližší budoucnost. Opět připomínám, že své budoucí vyhlídky můžete vylepšit pozitivním náhledem a tím, že se budete držet božského vedeni.

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

* Důvěřujte. Intuice vyžaduje víru a důvěru ve vaši schopnost hovořit s Nebesy. Každý, včetně vás, má intuitivní schopnosti. Věřte ve správnost toho, co vás při přemýšlení o souvislosti karet s otázkou napadne jako první. Pokud budete opakovaně klást stejnou otázku, může být váš výklad nejasný. Opakování stejné otázky je projevem nedostatku víry, což se odrazí i na výkladu. Pokud k tomu dojde, požádejte anděly, aby zvýšili vaši víru a důvěru ve vaše intuitivní schopnosti.