Poselství archandělů

Jak používat karty POSELSTVÍ ARCHANDĚLŮ

Archandělé jsou skuteční, velmi mocní, nadkonfesijní andělé, kteří dohlížejí na anděly strážné. Můžete si je představit jako jakési manažery strážných andělů. Archandělé jsou poslové vyslaní Stvořitelem ke stvořeným bytostem a jejich úkolem je pomáhat nám v každé oblasti našeho života. Ochraňují nás a vedou, mají za úkol šířit na zemi mír a díky tomu, že jsou tak mocní, nás také motivují k činům.

Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou tedy být současně se všemi, kteří je zavolají. Každý z nás může mít s archanděly vlastní jedinečné, osobní zážitky a rozhovory. Tato sada karet pracuje s patnácti archanděly z prastarých židovských, kabalistických, křesťanských, katolických a islámských obřadů, textů a nauk. Na kartách jsou uvedena jejich běžně užívaná jména, i když někteří archandělé jsou v různých náboženstvích známí i pod jinými jmény. Archanděla může zavolat na pomoc každý. K tomu, abyste upoutali jejich pozornost, nemusíte přednést nějakou formální prosbu, mít speciální vzdělání nebo náboženskou průpravu ani žít "bezchybně". Stačí pomyslet si archandělovo jméno a on se ocitne po vašem boku.

Archandělé vám budou s radostí pomáhat řešit každodenní záležitosti. Protože nejsou ničím omezováni, nemusíte se bát, že je odvádíte od důležitějších úkolů. Archandělé pracují společně s vašimi strážnými anděly na tom, aby vám zprostředkovali léčení, rady a zázraky.

Jak vykládat karty POSELSTVÍ ARCHANDĚLŮ

Existuje mnoho způsobů, jak s těmito kartami pracovat. Nebojte se, že byste mohli udělat chybu. I začátečník může provádět skvělé a přesné výklady. Každá karta, která je automaticky vytažena, je důležitá. Je možné, že významu určité karty porozumíte až časem, mějte tedy při výkladu otevřenou mysl a věnujte pozornost své intuici, myšlenkám a dojmům. Důvěřujte svým pocitům a vykládáte-li karty jinému člověku, vyslovujte je nahlas.

Než si vytáhnete kartu:

Zhluboka dýchejte a vnímejte, jak vaše srdce zaplavuje karty láskyplnou energií vašeho vyššího já. V duchu přitom vyslovte modlitbu, která může znít například takto: "Drazí archandělé, děkuji vám, že napomáháte tomu, aby byl můj výklad přesný, podrobný a naplněný požehnáním pro všechny zúčastněné. Děkuji vám, že mi pomáháte pochopit hlubší význam."

Základní návod, jak postupovat při výkladu karet Poselství archandělů:

* Položte otázku. Můžete ji položit v duchu nebo nahlas, archandělé vás v obou případech uslyší. Otázka může být obecná nebo konkrétní.

* Karty se míchají automaticky na tomto webu, položte v duchu archandělům otázku. V modlitbě je poproste, aby vám s vaším výkladem pomohli. Například takto: "Drazí archandělé, prosím, pomozte mi jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit vaše skutečné instrukce. Prosím, veďte můj výklad, aby byl ve znamení Světla, aby byl konkrétní a správný a přinesl požehnání všem zúčastněným. Děkuji vám."

* Karta dne: Ráno nebo během dne, se archandělů zeptejte: "Co bych se podle vás měl/a dnes dozvědět?" Pokud budete chtít, její text si opište na kus papíru, který mějte u sebe a připomínejte si její poselství.

* Tři karty: Karta ležící vlevo hovoří o nejbližší minulosti s ohledem na situaci, na kterou jste se ptali. Prostřední karta popisuje její současný stav. A karta ležící vpravo ukazuje, jak se daná situace vyřeší nebo vyvine v případě, že myšlenky a přesvědčení všech zúčastněných zůstanou nezměněny, změna způsobu myšlení vede často k odlišnému výsledku.

1 - minulost
2 - současnost
3 - budoucnost

* Přečtěte si texty. Při čtení textu a prohlížení si obrázků na kartách, si všímejte dalších dojmů, které ve vás archandělé mohou podněcovat prostřednictvím vašich myšlenek, vnitřního hlasu, vizí nebo pocitů. Tyto dojmy vám pomohou přizpůsobit výklad vaší osobní situaci. Všimněte si motivu, společného jmenovatele, příběhu nebo prvku, který vybrané karty spojuje. I obrázek na kartě někdy obsahuje důležitou informaci, proto jej podrobně prozkoumejte. Pokud vám výklad stále nedává smysl, vyčkejte, dokud vám archandělé nepomohou pochopit jeho hlubší význam. Jestliže si významy karet odporují, může to znamenat, že prožíváte nějaký konflikt nebo že vaše myšlenky odbíhají od tématu a vaše víra kolísá.

* Důvěřujte. Intuice vyžaduje víru a důvěru ve vaši schopnost hovořit s Nebesy. Každý, včetně vás, má intuitivní schopnosti. Věřte ve správnost toho, co vás při přemýšlení o souvislosti karet s otázkou napadne jako první. Pokud budete opakovaně klást stejnou otázku, může být váš výklad nejasný. Opakování stejné otázky je projevem nedostatku víry, což se odrazí i na výkladu. Pokud k tomu dojde, požádejte archanděly, aby zvýšili vaši víru a důvěru ve vaše intuitivní schopnosti.