7. ledna

Nikdy v žádném případě neuzavírej své srdce a svou mysl. Nikdy neměj obavy z nového, cizího, neobvyklého. Buď připraven naslouchat intuici a inspiraci, které ti mohou zjevit něco pro tebe tak naprosto nového, že to možná ani nebude mít tvar nebo substanci a ty pro to budeš muset hledat slova. Intelektuální pýcha může, být překážkou na duchovní cestě a může být skutečným kamenem, úrazu na cestě k pravdě. Není to intelekt, co potřebuješ, je to inspirace a intuice. Intelekt přichází z vnějšku, zatímco inspirace a intuice přicházejí zevnitř a nemohou být ničím vnějším ovlivněny. Nechť tvé učení přichází zevnitř, využij vše, co máš v sobě. Budeš ohromen tím, co obsahuješ. Je to bez hranic, protože to přichází ode Mne a Já jsem bez hranic a vše, co je ode Mne, je neomezené a věčné.

Eileen Caddyová

« 6. ledna8. ledna »