Zvládání a tišení bolesti

 „Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mému tělu pomáháš cítit se zdravě a dobře ve všech směrech. Děkuji, že mi pomáháš pociťovat klid a vitalitu".

Mnoho lidí trpí chronickými nebo dočasnými bolestmi. Archanděl Rafael duchovní cestou léčí fyzické utrpení. V některých případech obtíže ustávají okamžité, jindy se vytrácejí postupně. Rafael má velký soucit s těmi, kdo mají bolesti. Stojí při každém, kdo to potřebuje, a pomůže mu cítit se opět zdravý a spokojený.

Archanděl Rafael nepochybně dokáže zmírnit a odstranit bolest. Umí však také zabránit tomu, aby vůbec nastala.

Boží vedení
Archanděl Rafael odpovídá na vaše modlitby dvojím způsobem:

*   1. Přímým zásahem. Napravuje situaci okamžitě nebo postupné, bez vaší další účasti.
*   2. Prostřednictvím intuitivních pokynů, které - pokud je následujete - vedou k žádanému uzdravení. 

Druhý způsob se nazývá „Boží vedení", což znamená, že vám Rafael našeptává rady prostřednictvím vašeho vnitřního sluchu či vašich myšlenek, posílá vám vzkazy do vašeho vnitřního oka, nebo vám je sdělí prostřednictvím intuitivních pocitů. Vede vás k tomu, abyste činili ty správné kroky, které vyústí v uzdravení.

Boží vedení dokážete rozpoznat, protože se opakuje. Budete mít neustálé nutkání jednat určitým způsobem a možná vám nebude jasné, odkud ten nápad máte. Pokud si ale zrekapitulujete, kdy se poprvé objevil, zjistíte, že to bylo přesně poté, co jste se pomodlili za uzdravení.

Přání těch, kteří následují své Boží vedení, vždy dojdou naplnění a ti, kteří mu nedůvěřují a ignorují ho, si pak stěžují, že Bůh neodpovídá na jejich modlitby. Pokud však nedbáme Božího vedení, jsme to my, kdo ignoruje ruku, kterou nám Nebesa podávají.

Když dostáváte rady prostřednictvím své intuice a nejste si jisti, jestli jde skutečné o Boží vedení, vždy můžete požádat anděly o jasné znamení, zda tomu tak je. Zde je několik základních znaků, které vám pomohou rozlišit skutečné vedení od zdánlivého:

*    3. Pravé vedení přichází jako odpověď na modlitbu. Nepravé je odpovědí na starosti.
*    4. Pravé vedení je trvalé a opakované. Nepravé se neustále mění.
*    5. Pravé vedení se soustředí na daný problém. Nepravé odbíhá od věci.
*    6. Pravé vedení je zaměřené na činy. Nepravé směřuje k otázce „Co to obnáší pro mne? /Je egocentrické/.
*    7. Pravé vedení dává pocit tepla a bezpečí. Nepravé působí studené a úlisně.

Máme-li Boží vedení, jsme při své práci v partnerském vztahu s Bohem a anděly. Každé situaci i osobě se dostává individuálních a jedinečných prostředků, a proto věnujte pozornost opakujícím se pocitům nebo myšlenkám, které k vám přicházejí poté, co jste ve svých modlitbách žádali o léčebnou pomoc. Můžete si připadat jako detektiv dešifrující znamení, která vám Rafael dává. Budete pak rádi, že jste se snažili a následovali jeho vedení.

Důvěřujte archandělovi Rafaelovi, který přesné ví, jak vás uzdravit. Když si ovšem nebudete jisti, jestli správné rozumíte jeho vedení, požádejte ho, aby své sdělení zopakoval, ujasnil nebo potvrdil. Neobávejte se, že byste se Rafaela mohli dotknout neomaleností nebo nevděkem: je zcela soustředěn na to, abyste byli opět zdrávi a tím se do vaší mysli vrátil klid a mír.

Někdy má Rafaelovo božské vedení podobu „domácího úkolu", jehož účelem je podpořit vaši víru v léčení. Nebesa nemohou narušovat vaši svobodnou vůli. Pokud se mu tedy nějaká část vaší osobnosti brání, může vám Rafael pomoci otevřít se a začít svobodně přijímat jeho zázračnou energii.

Vizualizujte si  zelené světlo obklopující vaše tělo, což je způsob, jak vyvolat Rafaelovu léčivou přítomnost. Kromě toho používejte „afirmativní modlitby", jimiž děkujte Nebesům za jejich pomoc, ještě než nastane. To je velmi účinný prostředek k posílení víry, protože afirmace vám pomáhají věřit v zázraky a víra otevírá bránu k uzdravení.

Někdy Rafael posílá lidi k vhodnému léčiteli. Když k tomu dojde, měli bychom následovat jeho vedení a znamení, protože daná osoba má zřejmé dovednosti nebo prostředky k rozpuštění bloků stojících v cestě našemu zdraví. Rafael přivádí lidi k odborníkům praktikujícím jak konvenční, tak i alternativní medicínu.

Boží vedení nemusí mít vždy podobu něčeho hlubokého či neobvyklého. Často se jedná o nějakou obyčejnou radu, která vede ke zmírnění nebo odstranění bolesti.

Okamžité zázračné uzdravení
Někdy archanděl Rafael uzdravuje tak, že zprostředkuje Boží vedení v podobě intuitivních pokynů a rad. Jindy však přistupuje k lidskému tělu přímo a okamžitě léčí jeho bolest. Proč tedy neuzdravuje každého ihned? Chápu to tak, že když Rafael poskytuje své vedení, má se daná osoba v rámci svého duchovního růstu či životního poslání dozvědět více o duchovním léčení a péči o své zdraví. I okamžitá uzdravení však mohou napomáhat duchovnímu růstu, protože podporují víru a důvěru v nebeskou ochrannou sílu.

Andělé mají klíč k životu bez bolestí, ale nejprve jim musíme dát své svolení a uvolnit cestu jejich léčebnému zásahu.

Kromě chronických onemocnění je Rafael schopen okamžitě vyléčit i momentální zranění. Stačí ho jen zavolat  „Rafaeli, prosím pomoz mi!" 

Postupné uzdravování
Někdy Rafaelovo léčení trvá déle. Pokud pomoc nedojde hned,  je dobré modlit se o pomoc tak dlouho, dokud se nedostaví. Opakované modlitby pomáhají uvést mysl do stavu, kdy dokáže pomoc přijmout. Jinak řečeno, urychlují proces otevření dveří k Rafaelovu léčení. A ve chvíli, kdy jste připraveni přijmout jeho pomoc, k tomu dojde.

Zásadním předpokladem je žádat o pomoc bez konkrétních očekávání ohledně způsobu, jakým má k léčení dojít. Buďte si vědomi toho, že každá modlitba za uzdravení je slyšena a vyslyšena a že odpovědno vás bude vytvořena přímo na míru vám!

« Čištění a odplavováníRafael pomáhá lékařům či léčitelům »