Léčení závislostí s Rafaelem

Závislosti na jídle

Stejné jako každý dobrý lékař nám i Rafael dává doporučení ohledně zdravé životosprávy. Když se tedy modlíme za uzdravení, může Rafaelova odpověď obsahovat i intuitivní rady, abychom ze svého života odstranili chemikálie, stravovali se zdravé a pravidelně cvičili. Výborné je, že také dokáže léčit touhy po nezdravých jídlech, takže se začnete zajímat o životu prospěšné pokrmy a nápoje.

Tato modlitba je nesmírně účinným prostředkem proti chorobným touhám.

„Milý archanděli Rafaeli, jsem připraven/a zbavit se /jmenujte druh své závislosti/. Prosím přesekni pouta strachu, která mě vážou k této závislosti a naplň mé tělo svým láskyplným a konejšivým zeleným světlem. Děkuji ti, že nově nasměruješ můj apetit, abych toužil/a jen po zdravých jídlech a nápojích. Děkuji ti, že mě zcela zbavíš nezdravých chutí. Mé srdce, má mysl i mé tělo jsou teď zcela naplněny láskou."

Vyléčení drogových závislostí

Skupiny jako Anonymní alkoholici, Anonymní narkomani  /Sdružení příbuzných a přátel alkoholiků a drogově závislých/ představují mimořádně efektivní podpůrné systémy pro ty, kteří jsou připraveni se vyléčit ze svých sklonů k závislostem. Spolupráce s Rafaelem na těchto programech je velmi účinná při léčení závislostí.

Studie ukazují, jak efektivně dokáže modlitba oslabit nebo odstranit sklony k závislostem. Lidé kteří spolupracují s archandělem Rafaelem eliminují návyky na drogy či alkohol.

Modlitba výše napsaná je nesmírně účinným prostředkem proti chorobným touhám. Dostalo se mi řady svědectví o tom, jak tento typ modlitby uzdravil lidi ze závislostí na mnoha druzích drog včetně alkoholu. Obvykle tato modlitba vede k tomu, že příslušná látka způsobuje nevolnost, a daná osoba si proto spojí závislost s nepříjemnými pocity.

Když milujete člověka se závislostí nebo alkoholika, často zažíváte nezdravé situace, což může způsobovat, že si jeho návyk kladete za vinu. Ještě horší je, když vás i on sám obviňuje za to, že neustále konzumuje drogy nebo alkohol. Lidé trpící závislostí totiž jen zřídkakdy přijímají odpovědnost za své činy.

Ti z nás, kteří chtějí zachraňovat druhé a snaží se, aby všichni byli šťastní, jsou nejméně odolní proti onemocnění  spoluzávislosti. Naše spoluzávislé chování ve skutečnosti posiluje závislosti našich blízkých, a to prostřednictvím tzv. umožňování.

Pokud budete hledat pomoc u Rafaela ji najdete vždy když se na něj obrátíte. Najít hlavní důvod vaší závislosti a tu vyléčit, andělé vám našeptávají jak změnit váš dosavadní život a kde najít tu správnou pomoc a hledat cestu jak ze závislosti ven, stačí zavolat a naslouchat. Energie andělů je mírumilovná a uklidňující. poté co požádáte o pomoc, se začnou dít zázraky, pokud se ji m otevřete a bude věřit.


Posílení chuti cvičit

"Mám velice rád/a cvičení a pocit, který mi to dává. Když posiluji, cítím, jak mě opouští stres a místo něj přichází euforie. Potom se cítím uzemněný/á, klidný/á a připraven/á zvládnout cokoli. Nedokážu si představit život bez cvičení!"

Je to zdraví prospěšný zvyk, který vyžaduje motivaci a určitou sebekázeň. Ti, kteří jsou velmi zaneprázdnění, pracují vsedě či ve stresu, si možná myslí, že nemají dost času nebo energie na fyzické aktivity. Pokud vás však andělé nabádají k tomu, abyste cvičili, Nebesa vám se vším pomohou. Archanděl Rafael ví, že cvičení je důležitou součástí tělesného, duševního i duchovního zdraví. Proto je samozřejmé, že vám v tom chce všemi způsoby pomoci, včetně toho, že ve vás probudí motivaci i přání cvičit!

Pokud pohlížíte na cvičení jako na nudnou dřinu, nepožádejte archanděla Rafaela o pomoc. Změna nastane téměř okamžitě. Rafael po­máhá s cvičením, výběrem stravy i zdravím. Je úžasné, jak ochotně nám Rafael vychází vstříc, jakmile jen požádáme o pomoc.

Pokud chcete posílit svou motivaci ke cvičení, můžete použít tuto skvělou modlitbu:

 „Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že ve mně probouzíš nadšení pro zdravé a důsledné cvičení. Děkuji ti, že mě vedeš k vytvoření si cvičebního programu, který odpovídá mým zájmům, schopnostem i časovým a finančním možnostem. Děkuji ti, že mi pomáháš nacházet potěšení v posilování mého těla."

« Léčení dětíLéčivé modlitby archanděla Rafaela »