Část pátá

Děti

Je předpovězeno, že do roku 2032 se narodí až 17% dětí s aktivovanými 12 vlákny DNA. Tento počet může ještě narůst, pokud zde budou dospělí s dostatečně vysokou frekvencí, kteří by je mohli porodit a patřičně se o ně postarat. Čím více dospělých otevře svých dvanáct čaker, tím spíše se to uskuteční.

Protože tyto děti budou telepatické, jasnozřivé, duchovně vyspělé na všech úrovních a budou vládnout neobvyklými schopnostmi, jako například levitace, teleportace, komunikace s jinými formami života nebo léčení, jejich rodiče musejí být schopni je chápat a podporovat jejich talent.

Ve Zlaté Atlantidě bylo každé dítě vzato k místnímu knězi, který přečetl jejich minulé životy a vyjevil jim jejich individuální schopnosti, které si jejich duše přinesla. Tyto konkrétní schopnosti v nich rozvíjeli jejich rodiče, společenství i škola, takže se děti mohly věnovat tomu, co měly rády a co jim šlo nejlépe. Byl to recept na šťastný, spokojený a naplněný život. Do roku 2032 se to začne dít znovu a většina lidí bude cítit větší duševní uspokojení, než tomu bylo po celé tisíce let. Jako planeta začneme opět dětem dávat to, co potřebují, spíše než to, co bychom si pro ně přáli.

Indigové, křišťálové a duhové děti

Již sem začala přicházet vlna duší z Orionu, planety moudrosti. Jsou to děti indigové, křišťálové a duhové, které se rodí osvícené. Bohužel, kvůli nízkým vibracím kolem nich se mnohé před svými schopnostmi uzavírají nebo stahují část energie své duše a jsou autističtí. Někteří potřebují prostor k práci se svou energií a přírodu, která je uvádí do rovnováhy a podporuje je. Pokud je jim to odmítáno, stávají se hyperaktivními a často i rušivými. Potřebují být obklopeni vysokými vibracemi, štěstím, krásnou hudbou a atributy páté dimenze, potřebují výživu skládající se z čistých, lehkých jídel a vody a také cítit, že jsou skutečně milováni.

Tyto osvícené děti nikdy nežily na žádné jiné planetě než ve svém domově na Orionu. Byly připraveny na inkarnaci na Zemi svými moudrými učiteli s posláním, aby sem pomohly přinést vlnu osvícení. Ale nikdo ve skutečnosti nedokáže žádnou bytost dostatečně připravit na takovou změnu vibrací.

Jednorožci se snaží těmto dětem pomáhat a rodiče jim v tom mohou asistovat tím, že jim budou o těchto mocných a nejčistších z čistých stvoření ze sedmé dimenze vyprávět. Jednorožci se dokážou vžít do osvícených dětí, především do těch, které mají problémy se svou inkarnací. Pomáhají jim spojit se s původním záměrem jejich duše a uzemnit je.

Když si začneme my na Zemi zvyšovat frekvenci, bude pro děti Orionu stále snazší mezi námi žít. Takže sem bude během dvaceti let po roce 2012 přicházet stále více dětí s touto vysokou frekvencí a budou mít obrovský a pozitivní dopad na vědomí celé planety.

Je ale třeba mít na zřeteli, že ne všechny autistické nebo problematické děti jsou indigové, křišťálové nebo duhové!

Děti z hvězd

Existuje i mnoho duší, které na Zemi opakovaně přicházejí z jiných vesmírů, hvězd a planet. Přinášejí s sebou celou řadu různých schopností, i když některé sem přišly pouze zakusit život na této úrovni.

Některé z nich tady ještě nikdy nebyly, ale i ty, které to tu znají, nedokážou spolupracovat s etikou současného školství. Hledají mírumilovné vztahy. Nejenom že se ve školách mísí různé kultury, ale i duše z mnoha odlišných částí vesmírů. To se v našem systému ještě nikdy nepovažovalo za hodnotu, ale v budoucnosti tomu tak bude. Vzniknou nová hnutí, díky nimž se budou učit, jak se navzájem pochopit a patřičně spolu vycházet. To silně ovlivní to, jak se děti budou cítit. Dostane se jim patřičných prostředků k vyjádření.

Tyto děti potřebují být aktivní a vyžadují prostor, sport, pobyt v přírodě a zábavu. Jsou velice citlivé a vyladěné na království elementálů. Mnohé mají velkou schopnost empatie, což je dalším důvodem, proč shledávají život na Zemi tak těžkým. Některé jsou silně spojeny i se zvířaty. Mohou nám nabídnout bohatství hlubokých vhledů a soucítění, ale mnozí dospělí nevědí, jaký k tomu zaujmout postoj.

Když se s nimi rodina nebo učitelé spojí na správné vibraci, pak vzkvétají, otevírají svá srdce a září. Ale protože jsou tak citlivé, tak se v případě nepochopení stáhnou do sebe a uzavřou se. Potom není vidět, kým skutečně jsou.

Je opravdu důležité uznat to jako fakt a vyškolit učitele a ty, kteří pracují se světlem, aby se na ně dokázali vyladit.

Rodí se staré moudré duše

Mnoho starých moudrých duší se nyní vrací na Zemi, aby pomohly s přechodem v letech 2012-2032. To je doba, kdy bude třeba vystavět nové komunity na základech páté dimenze.

Protože nyní probíhá planetární čištění, je zapotřebí moudrých a soucitných duší, aby utěšily ty, kteří přišli o domov nebo své milé. Ještě důležitější je, že jsou pochodněmi ukazujícími vizi zářivé budoucnosti těm, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději.

Duše dětí ze zkumavek

Děti, které se narodily jako následek oplodnění ze zkumavky, přicházejí z jiných vesmírů a nikdy předtím ještě na Zemi nebyly. Přicházejí bez spojení minulých životů se členy svých rodin. Jsou zvláštní nejenom tím, že byly tak chtěné, ale i kvůli své naprosté nevinnosti, což je věc na Zemi zcela nová. Protože jsou tak čisté a ukotvené ve své podstatě, dokážou se vyladit na potřeby svých rodičů a léčit je.

Při normálním početí, kdy se spermie setkává s vajíčkem, aby ho oplodnila, dochází k silné emoci. Tato emoce při umělém oplodnění plod neovlivňuje. Je tu vlna přicházejících duší, které mají schopnost odstupu a nahlížení na věci z jiné perspektivy. Mnoho z nich je jako závan čerstvého vzduchu a změní dlouho akceptované věci k lepšímu – některé ve svých rodinách, další zase na globální úrovni.

I když i ony byly na cestu na tuto planetu připravovány, stejně ji plně nechápou a potřebují v tom pomoci.

Duše narozené po roce 2012

Duše, které přijdou na svět po roce 2012, budou mít dohodu o určité službě. I když budou třeba žít pouze několik hodin, budou muset odsouhlasit, že pomohou při planetárním posunu. Možná přinesou a ukotví tady nějaké nové energie nebo s sebou ze Země odnesou do duchovních říší něco z její negativity, aby tam došlo k jejímu očištění, anebo budou mít nějaký docela jiný úkol.

Vzdělávání

V mnoha částech dnešního světa jsou děti často pokládány za pouhý majetek. Mnozí rodiče očekávají, že se děti přizpůsobí jejich ideálům a životnímu stylu, aby je mohli snáze kontrolovat. Jen málo z nich považuje své děti za jedinečné duše, jejichž individuální schopnosti je nutné rozvíjet. Bývají předávány do péče pochybných a nezralých opatrovatelek a dávány do škol, kde jsou zastrašovány, musejí se tam biflovat nudné a někdy i nesprávné informace a jejich duše jsou tam omezovány a zesměšňovány.

To se však v následujícím dvacetiletém období změní, protože vzdělání se stane přiměřenějším pro děti spíše než pro ty, kteří ho zajišťují. Velké školy, které byly vybudovány na modelu byznysu pro uspokojení ega politiků, přestanou být pro příští generace dětí považovány za vhodné, protože lidstvo konečně pochopí, že je třeba naše následovníky více povzbuzovat. Staré školy budou nahrazeny školami komunitními a děti začnou rozkvétat.

Budou se méně učit o názorech jiných lidí a do popředí se dostanou jejich skryté schopnosti. Vzdělání se bude týkat jak rozvoje levé hemisféry, tak i pravé, bude dopřáno více prostoru pro tvořivé vyjadřování a bude se podporovat čestná komunikace. Tyto menší místní školy budou vychovávat spokojené, vyrovnané a dobře vyvinuté děti, připravené na Zlatý věk.

Hudba

Harmonické zvuky uvádějí jedince do harmonie. Ve školách se bude hudba hrát proto, aby děti léčila a utěšovala, a ony se mohly snáze učit.

CVIČENÍ: Vizualizace – pomoc pro všechny děti

1. Pokud můžete, zapalte svíci a pusťte si klidnou hudbu.
2. Zavřete oči a uvolněte se.
3. Představte si sami sebe, jak jste ve svitu měsíce na překrásné louce.
4. Náhle se objeví silné bílé světlo a před vámi najednou stojí velký a majestátní jednorožec. Zdraví se s vámi a pobízí vás, abyste se mu posadili na hřbet. Stane se tak lehce a bez úsilí. Cítíte se v naprostém bezpečí.
5. Nyní jste si vědomi, jak se k vám ze všech směrů přibližují jednorožci, a každý nese na hřbetě jedno dítě. Obklopí vás stovky a tisíce dětí na jednorožcích.
6. Vy je na svém jednorožci provázíte vesmírem.
7. Dorazíte do velké síně poznání na vnitřních úrovních.
8. Děti zůstávají na jednorožcích, vstupuje velká světelná bytost, telepaticky je oslovuje a připomíná jim jejich božské poslání na Zemi.
9. Hraje andělská hudba a vy vidíte, jak se z aur dětí zvedá strach a stoupá jako temný mrak, aby byl přeměněn na světlo.
10. Andělé lásky archanděla Samuela se každého z dětí dotýkají, jejich srdce se otevírají a září.
11. Archanděl Michael naplňuje síň modrým světlem, které proniká do aur dětí.
12. Každé z dětí, které jste vzali s sebou, tím bylo poznamenáno a bylo mu pomoženo. Nyní je čas návratu. Vedete děti zpět na louku.
13. Tentokrát vás následují tisíce světýlek, protože srdce dětí září jako pochodně.
14. Když se ocitnete zpátky na louce, poděkujte jim, že se k vám přidaly. Pak vnímejte, jak se vám dostává jejich poděkování.
15. Pozorujte, jak se vrací tam, odkud přišly.
16. Slezte z jednorožce. Poděkujte mu a sledujte, jak se vytrácí. Pamatujte, že se vrátí, kdykoli budete potřebovat.
17. Otevřete oči a připomeňte si, že jste provedli důležitý úkol své služby.

Síla lidí


Svět začíná vidět, jak v lidech narůstá síla. Až jedinci na celém světě přijmou za sebe plnou zodpovědnost, budou si moci sami vybírat. Všude občané požadují svobodu, poctivost, mír a spravedlnost. Staré paradigma vůdců a vedených, bohatých a chudých, autorit a podřízených, totalitních či diktátorských politiků a podrobených začíná povolovat své sevření. Již se stávají možnými spoluvytváření a spolupráce.

Do roku 2032 bude Evropský parlament smeten ze světa. Zimbabwský Mugabe i ajatolláh budou pryč a lidé si začnou s úsměvem připomínat, co všechno byli schopni vydržet. Tálibán a poslední válečné konflikty začnou brzy mizet. Policejní státy po celém světě budou přeměněny. Lidé se začnou bouřit proti špehování Velkého bratra, včetně návrhů na implantáty mikročipů.

Protože se do všeobecného povědomí stále více dostávají informace o škodlivosti farmaceutických léků a polotovarů, lidé se začnou obracet k dřívějším jemnějším způsobům léčení a kvalitní živé stravě.

Lidé začnou požadovat, aby byla odtajněna vatikánská tajemství. Mezi nejdůležitější patří původní svitky Esejců, což je kmen, k němuž náležel Ježíš. ty jsou nyní přechovávány ve Vatikánu a budou poskytnuty veřejnosti. Lidé si uvědomí jejich duchovní význam a začnou chápat pravdu o Máří Magdaléně, jedné z největších Ježíšových učednic, která je nositelkou Božského ženství.

Protože budou muset být všechny tajemství odkryta, začnou se budovy, v nichž jsou ukrývána, bourat.

Přibližně kolem roku 2022 nastane mezinárodní hnutí, které bude vyžadovat zákaz modifikovaných potravin. Jak začne duchovní frekvence narůstat, tlak veřejnosti si vynutí postavení mimo zákon takových záležitostí, jako je klonování, některé transplantace a provádění pokusů na zvířatech. Obyčejní lidé se masově vrátí k přírodnímu a organickému pěstování plodin.

Na celém světě se sníží organizovaný zločin, až postupně vymizí, protože vědomí lidstva na celé planetě se bude zvyšovat a posouvat směrem k Jednotě. Slovo mafie bude patřit do slovníku starého světa a kolem roku 2032 budou lidé šokováni, když si připomenou její praktiky. Většina mafiánského bohatství a vlivu pochází z trhu s drogami. Čím více budou lidé šťastnější, obohacenější spojením s duchovním světem a pocitem sounáležitosti se svými komunitami a se Zemí, většina se od návykových látek odvrátí. Místo toho bude jejich energie směřovat k vytváření nových společenství.

Samozřejmě tu budou i tací, kteří život ve světě docela nezvládnou a budou látky měnící vědomí vyhledávat jako berličku, ale jejich léčení se od toho současného bude značně lišit, neboť přírodní terapie jim pomohou znovu zharmonizovat čakry a láska jejich komunity je podpoří.

V paradigmatu před rokem 2012 předávaly masy svoji sílu vůdcům a spolu s ní i zodpovědnost za vlastní život. V novém světě se bude s každým jedincem jednat jako s důležitou součástí, přispívající celé společnosti.

CVIČENÍ: Převzetí vlády nad svým osudem

Tento týden si všímejte, jak se v každé oblasti svého života rozhodujete. Vyčkáváte až co udělají druzí, nebo se rozhodujete rychle a jasně? Všímejte si, jak přijímáte zodpovědnost za svoji inkarnaci. Máte-li pocit, že jste obětí nebo že váš život řídí někdo jiný, zvažte, co byste mohli udělat, abyste se stali silnějšími. Svoji sílu můžete předávat vládě, svému lékaři, vlastním dětem, partnerovi, šéfovi nebo spoustě dalších osob či institucí. Opanujte se a pomalu a důkladně převezměte tuto sílu a převeďte ji tam, kam patří.
Prohlaste:
“Jsem pánem svého osudu.”

Zasvěcení a ukřižování


Zasvěcení je přestup na mnohem vyšší úroveň vývoje. Existuje sedm stupňů a každá duše si s pomocí archandělů vybírá zkoušku, kterou nejvíce potřebuje. Zkoušky mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, nebo se týkají zdraví jedince. To znamená, že člověk musí odevzdat něco důležitého, aby obdržel vyšší dary ducha.

Utrpení, které je při zasvěcení zahrnuto, funguje jako očista na úrovni duše. Obvykle člověk něco podstoupí v zájmu kolektivu, a tak pomáhá mnoha lidem.

Někteří lidé podstupují v jednom životě několik iniciací. Jiní si cestu rozvrhnou do životů několika. A duše si také může vybrat zopakování zasvěcení, přestože jej v minulých inkarnacích naplnila. Je třeba mít na zřeteli, že si vybírá duše, nikoli osobnost vtělená na Zemi.

Vzhledem k velkým příležitostem pro duchovní růst, které jsou v současné době nebo přijdou v letech následujících, se mnoho duší rozhodlo tyto spirituální zkoušky vykonat. To je jedním z důvodů, proč tolik lidí prochází ve svém životě hodně náročnými obdobími. Někdy se i celé rodiny rozhodly, že zkouškami projdou společně. Například pokud někdo z členů rodiny podstupuje náročnou operaci, má nehodu, nemocné dítě, přijde o práci nebo se mu přihodí něco podobného, vytváří tím ostatním ve skupině podmínky pro jejich vlastní zasvěcení.

První zasvěcení se týká fyzického těla a jeho výsledkem je duchovní probuzení. Osoba, která je podstoupí, se nyní stává duchovním učněm, ať si toho je vědoma či nikoli. Pro některé osoby je skutečným zasvěcením již jejich narození.

Druhá iniciace spočívá v ovládnutí emocí a je jednou z nejnáročnějších, kterých můžeme dosáhnout. Někdy trvá i několik inkarnací, než zvládneme své emocionální tělo a jsme na tuto zkoušku připraveni. Lidé se mnohdy domnívají, že tyto zkoušky jsou splácením karmického dluhu, ale ve skutečnosti se jedná o duchovní zasvěcení.

Po fyzických a emocionálních zkouškách přichází třetí zasvěcení, a to mentální. Po jeho absolvování dokáže učedník ovládat své myšlenky a používat je konstruktivně.

Nejvýznamnějším a nejtěžším zasvěcením je zasvěcení čtvrté, které je známo pod pojmem ukřižování. Ježíš ho podstoupil na kříži. Je v něm obsaženo obětování sebe sama na emocionální úrovni a zkoušky ohledně vašeho největšího strachu, abyste zmírnili strach v kolektivním vědomí. Často se týká odmítnutí a ztráty na osobní a emocionální úrovni. Ovšem na duchovní úrovni to je brána k něčemu vyššímu.

To, co se z lidského hlediska jeví jako život v troskách, je z vyšší perspektivy obrovskou duchovní příležitostí. Žehnám všem, kterých se to týká. Také mi to zřetelně ukazuje, že nikdo nemá nikdy nikoho soudit. Já jsem se musela vzdát všeho, abych do svého života mohla pustit anděly.

Někteří lidé prožívají těžké situace při své páté iniciaci, která je přípravou na cestu vzestupu /nanebevzetí; pozn. překl./. Zde se vám dostává přístupu ke své monádě neboli přítomnosti JÁ JSEM a nastoupení vesmírné služby. Tato iniciace byla pro mě celkem snadná, neboť jsem jí ve svých minulých životech procházela již mnohokrát. Jako reakce na pocit, že nastal ten pravý čas, jsem se setkala s dvěma přáteli, s nimiž jsme se vzájemně provedli pomocí meditace prvními stupni vzestupu. Bylo zajímavé, že jeden z nich jej dosáhl dříve a pak s tím pomohl i nám.

Šesté zasvěcení je vzestupem a pro mnohé to je díky jejich předchozí přípravě relativně snadné, i když pokud jste četli fascinující knihu Elizabeth Haichové Zasvěcení, tak právě ona v něm selhala. Následky tohoto pádu jsou strašlivé. Elizabeth musela začít od začátku a znovu si osvojovat životní lekce. Bylo to něco takového, jako kdyby se absolvent univerzity musel vrátit do mateřské školky. Znám i další, kteří v tomto zasvěcení neuspěli a museli se reinkarnovat s obrovskými vědomostmi, ale bez síly k jejich projevení.

Existuje i sedmá iniciace. Podstupuje se po smrti fyzického těla a odehrává se v průběhu debaty o vašem dalším kroku. Abyste jí prošli, musíte být ochotni udělat to, co je pro největší dobro.

CVIČENÍ: Prověrka vašich zkoušek a výzev

Vyhraďte si čas k prozkoumání svých zkoušek a výzev, kterým jste museli čelit, abyste se stali tím, kým nyní jste. Změnil vás některý z nich? Když se ohlédnete zpátky za svým životem, vidíte sebe a druhé jinak, když víte, že jste museli prožít to, co jste prožili, abyste se dostali tam, kde jste nyní?


Technologie do roku 2032


Lidé se mě často ptají, jestli roku 2032 ještě budou na světě mobilní telefony a televize. Co se stane s internetem? Budou tu auta?

Do roku 2032 v sobě většina lidí ukotví svých dvanáct čaker a duševně a duchovně se otevře některým ze svých geneticky zakódovaných schopností. Lidé spolu budou běžně komunikovat telepaticky nebo budou alespoň natolik vyladěni jeden na druhého, že telefony nebudou nezbytné. Přesto však někteří komunikovat prostřednictvím telefonu nepřestanou a budou používat některé z těch frekvenčních pásů, které škodí včelám, delfínům a velrybám. Nebude to však už tolik rozšířené a v takové míře. Lidé si také začnou být více vědomi škod, jež způsobují určité vlnové délky, takže se jim začnou vyhýbat.

Budou mít lidé televizi? Možná snad někde na půdách nebo zapomenuté někde v kůlně. Technologie se posunou a nikdo již televize nebude chtít. Podobně jako když se dneska někoho zeptáte, zda má ještě gramofon.

Internet se stále bude používat, i když v mnohem promyšlenější podobě, než jak ho známe dneska, neboť bude založen na duchovních technologiích, jako tomu bylo ve Zlaté Atlantidě. Vlnové pásy budou mít mnohem vyšší frekvenci a budou přinášet pouze pozitivní a inspirující materiály a informace. Protože většina populace bude žít v páté dimenzi, skončí zájem o typy přenosů, které se přenášejí dnes.

Duchovní technologie

Na jednu stranu bude život docela jednoduchý a přirozený. A na druhou stranu tu vznikne úžasná technologie, o jaké se nám dnes ani nezdá. Úplně všechno bude na mnohem vyšší frekvenci, což si nedokážeme představit. Andělé již dávno přislíbili, že se lidstvu zviditelní. Učinili tak tím, že vnukli vědcům s otevřenou myslí nápad k vytvoření digitálních kamer na frekvencích, s nimiž duchovní říše dokážou spolupracovat. Andělé pak mohli svoje frekvence snížit natolik, že jejich světelná těla mohla být zachycena na filmu. Výsledkem je výskyt světelných kruhů, které způsobily velký rozruch, když si lidé začali uvědomovat, že to jsou andělé. Stejným způsobem bude vědomě či nevědomě stále více vědců dostávat přístup k informacím z ducha a rozvíjet je ve prospěch lidstva.

Subatomární fyzika již poznala, že myšlenky experimentátora ovlivňují výsledek experimentu, ale to je pouze špička celého ledovce. Brzy fyzikové zjistí, že soustředěnou myšlenkou, především když bude spolupracovat množství lidí vycvičených k řízení myšlenek, lze zhmotňovat fyzické předměty. Jako lidé páté dimenze budou mít všichni rozvinutou vyšší mysl a zkoncentrují se na tvoření pro nejvyšší dobro všech, takže tím dojde k významné změně v chápání a používání našich sil. Až se znovu otevřeme svému plnému potenciálu, budeme schopni vytvářet neobyčejné a prospěšné věci.

Krystalové technologie se rozvinou mnohem dál, než je využití křemíkových čipů v počítačích, takže krystaly začnou být zase programovány na pomoc lidstvu.

Laserové paprsky budou využívány k zacelení kostí. S pomocí síly myšlenky a záměru bude možné dokonce vyléčit zlomeniny páteře. Nová medicína se bude zabývat hlavně harmonizací lidských čaker pomocí zvuku a světla, i když i byliny a přírodní produkty pomohou každému k dosažení maximálního toku energie v těle. Léčitelé budou využívat svou mysl k tomu, aby pozvedli léčeného do pozornosti světla Boží dokonalosti, čímž se mu umožní dosáhnout dokonalého zdraví.

Všechno bude biologicky odbouratelné. Budeme se setkávat s vozidly z přírodních materiálů, poháněnými rostlinnými oleji nebo vodou. Rostlinné produkty budou zpracovávány do pružných, trvanlivých a ekologických materiálů, což nahradí výrobky z ropy a většiny kovů.

Hvězdné lodě

S pomocí nových technologií a materiálů bude lidstvo moci opět zkoumat vesmír. Náročnější průzkumy budou povoleny jen tehdy, až se uzavře mezinárodní mír a spolupráce. Pak budou projekty úspěšné, neboť jejich záměr bude naprosto odlišný od toho, jaký je sledován v současné době. Energie průzkumníků se změní v pokoru a bude plná posvátného úžasu. Až bude lidstvo motivováno touhou zkoumat stvoření Boha a v lásce se spojí s jinými hvězdnými systémy, pak bude duchovní říše harmonicky spolupracovat s vědou.

Osvětlení a vytápění

Osvětlení a vytápění bude zajišťováno slunečním světlem nebo dalšími přírodními energiemi, koncentrovanými do kompaktních baterií. Lidé budou také schopni rozsvítit krystaly, jako to uměli v dobách Zlaté Atlantidy.

V technologiích Nového Zlatého věku dojde k božskému paradoxu. Jelikož technologický pokrok znamená, že budeme moci opět dělat úžasné věci, bude se stále více lidí chtít znovu propojit s láskou Země. Zahrádkaření, procházky, horská turistika, cyklistika a venkovní sporty všech druhů se stanou populárnějšími než kdy dřív.

Oblečení

Dojde k objevení nových materiálů, které budou lehké, vzdušné a které budou lidem poskytovat přiměřené teplo. Lidé po celém světe se domluví, že se budou odívat do prostého oblečení, které bude vhodné na léto i zimu, na nošení uvnitř i venku a které bude neuvěřitelně pohodlné.

Najdou se však i tací, a to především ženy, které byly dlouhé roky utlačovány, jež budou chtít vyjadřovat své ženství nošením krásných šatů z oslnivých materiálů. I muži se stanou svobodnějšími, co se jejich oblečení týče. Móda však obecně nebude důležitá.

CVIČENÍ: Vizualizace k posílení tvořivosti

Mistr Hilarion, mistr pátého paprsku, který je oranžový, pomáhá při vývoji nové vědy a technologie. Našeptává vynálezcům a inspiruje je k vytváření věcí, které pomohou lidstvu. Pracují s ním miliony andělů.

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit.
2. Soustřeďte se na vizi světa, kde nám je pomáháno úžasnou duchovní technologií, například spirituálním internetem a volnou energií umožňující nám létat. Popusťte uzdu fantazii.
3. Představte si, že držíte v rukou oranžovou světelnou kouli, která se s každou vaší novou myšlenkou zvětšuje a rozzařuje.
4. Představujte si, jak andělé přebírají oranžovou energii, již jste právě vytvořili.
5. Tato vaše energie je využívána k práci na vnuknutí nápadů vědcům, vynálezcům, fyzikům, chirurgům, veterinářům, lékařům a dalším odborníkům, kterým otevírá nové možnosti.
6. Přijměte jejich díky za pomoc při spoluvytváření nádherné budoucnosti.
7. Otevřete oči.

Vůdcovství


Říká se, že kultury mají takové vůdce, jaké si zaslouží. Zákon přitažlivosti nám říká, že k sobě přitahujeme odrazy svého vnitřního bytí. Lidstvo třetí dimenze volí vůdce nízkých vibrací.

Celá staletí jsme měli politiku s dominující mužskostí. Její negativní stránkou byla kontrola, rozum bez srdce, autoritářství, rozvratnictví a krátkozrakost. Pozitivní stránkou byla logika, rozvážnost, klasifikace a dělání rozhodnutí, takže byly možné změny a podmínky pro postup vpřed.

V letech 2008 a 2009 se na planetu dostala nová energie, přesně podle předpovědí mayského kalendáře. Vytáhla na povrch podloudné chování, podvádění a zneužívání, aby bylo vidět a mohlo se vyčistit.

Na planetu také v roce 2008 vstoupil stříbrný paprsek Božského ženství, poprvé od dob Atlantidy. Dotkl se všech nanebevzatých mistrů a andělů a nyní se začíná dotýkat i lidstva. Stříbrný paprsek s sebou nese vlastnosti všeobecně připisované ženám: spolupráce, podporování, práce pro dobro celku spíše než pro blaho jednotlivce, pomoc těm, kdo pomoc potřebují, pravdomluvnost, naslouchání spíše než prosazování svého názoru. Tyto vlastnosti již jemně ovlivňují každého.

Protože stříbrný paprsek má velice vysokou frekvenci, odcházejí ti, kteří s touto energií nezvládají pracovat, z vládnoucích míst. Pracující to pociťují a začínají očekávat, že jejich vůdci ukážou vyšší morální kvality a poctivost. Tento paprsek rozpouští staré mužské paradigma a dotýká se vědomí lidí novým způsobem.

Populace má skutečně velkou sílu. Ve světě třetí dimenze tuto sílu musíme předávat politikům a velkým obchodníkům. Abychom vstoupili do nového, musíme si ji vzít zpět.

Pokud se dostatečné množství lidí propojí s vyšší pravdou, změny se uskuteční jako svěží vítr.

Přechodové roky

Světlo přicházející v průběhu roku 2012 pozvedne lidské sebehodnocení a sebedůvěru. Jak vzroste vědomí, začnou se jedinci mít rádi a rozpoznávat svoji Božskou podstatu. Integrují své vnitřní osobnosti, takže budou schopni jednat celistvě a čestně. Potom budou sami se sebou spokojeni, takže se stanou otevřenějšími a schopnějšími dodávat síly druhým. Když se máte rádi a věříte si, nehledáte autoritu nebo vedení od někoho mimo vás. Spoléháte na svoji vnitřní moudrost.

V průběhu dvaceti přechodových let mezi roky 2012 a 2032 nastane obrovský posun ve způsobu, jak se kultury budou vnímat i jak budou vnímat zbytek světa.

V náročných dobách očisty a změn počasí budou lidé z různých zemí pracovat společně a podporovat jeden druhého, což po sobě zanechá dlouhodobý pocit dobré vůle k druhým a pochopení, že jsme všichni stejní, že jsme jedním celkem. Už se jeden na druhého nebudeme dívat se strachem, podezřívavostí a odsuzováním, ale s čím dál větší láskou, důvěrou a přijetím.

Lidé budou s překvapením vzpomínat na kontroverzní politiky, zastrašující taktiky a diktátorství. Myšlenka na vlastnictví nebo zotročování jiné duše bude nepřípustná. Nicméně v některých tradičně patriarchálních společnostech nebo v těch se silně zakořeněnými názory může dojít k odporu vycházejícímu ze strachu a potřeby kontroly, což všechny pozdrží. Když se něčemu vzpíráte, soustředíte se na to, co nechcete. Cesta vpřed vede přes přijetí toho, co je pro nejvyšší dobro. Každý jedinec, který je připraven na rovnost, poctivost, spravedlnost a převzetí sebevlády, tomu může napomoci vizualizací nového a vyvoláváním stříbrného plamene.

Moje babička, která byla velice zvláštní a srdečná žena, měla v pokoji pro hosty plaketu, na níž stálo:

Buď u nás vítán a buď sám sebou.
Pokud jsi přítelem, otvíráme ti náruč i srdce,
pokud jsi neznámým, dlouho jím u nás nebudeš,
pokud jsi nepřítel, svou láskou tě přemůžeme.

Pro mě tento text vystihuje způsob, jakým se k sobě budou rodiny a země chovat během probíhajícího přechodového období.

V krátké době se vynoří čestní lidé, kteří budou pro druhé inspirací. V tomto období budou poctivost, sjednocenost, otevřenost a schopnost nechat druhým jejich vlastní zodpovědnost kvalitami, které budou stále více respektovány.

2032

Do roku 2032 bude schopno tolik lidí vidět nebo vyciťovat energetická pole druhých, že nebude možné nic skrývat. Všechno bude transparentní.

Staré duše, které se narodí v období do roku 2032, budou podporovány ve vyjadřování své síly, moudrosti, péče, spolupráce a osvícení, takže dokážou poctivě pracovat pro nejvyšší dobro všech.

Komunitní život se také bude od současného politického paradigmatu značně odlišovat tak, že to je pro nás za současného stavu vědomí téměř nepředstavitelné. Původně jsem tuto kapitolu nazvala “Vůdcovství a vlády”, ale Kumeka mě požádal, abych slovo vláda vynechala, protože naznačuje kontrolu a do roku 2032 již nic takového nebude existovat. Nebude existovat žádná pyramida moci, žádní vůdcové. Místo toho budou všichni společně pracovat pro nejvyšší dobro všech, takže k rozhodování bude docházet spontánně.

Do roku 2032 bude většina lidí vibrovat v páté dimenzi, kde si budou vědomi toho, že neexistuje žádné “my a oni”, ale pouze “my”. Takže na všech kontinentech a ve všech společenstvích budou lidé přijímat druhé bez výhrad a podporovat je. Celý svět bude společně sdílet technologie i nové myšlenky. Všude budou lidé při spoluvytváření nového světa pracovat pro nejvyšší dobro všech.

Ve společnostech, v zemích i ve světě se lidé stanou spolutvůrci, spolupracující vzájemně i s božskostí. Všechny volby budou činěny pro nejvyšší dobro.

CVIČENÍ: Procvičení ve spolupracování

Abychom se sjednotili s novými vyššími energiemi, je potřeba procvičovat se v chování s těmito kvalitami. Proto trénujte spolupráci. Vytvořte něco společně s druhými, třeba jenom něco malého. Rozhodujte se osvíceně. Pokaždé, když něco z toho uděláte, přiblížíte tím tuto možnost všem ostatním.

Převzato a upraveno z knihy Diany Cooper: Budíček lidstva

« Část čtvrtáČást šestá »