Část šestá

Život v páté dimenzi

Po roce 2012 dokážou ti, kteří budou připraveni, nést více světla. To je potřebné kvůli pomoci masám, neboť Matka Země bude pokračovat v očistě. Mnoho lidí bude vyděšených změnami, a ti, kteří pracují se světlem, se připravují na to, aby se stali majáky a učiteli. A ti, kteří jsou již připraveni, dostanou velkou příležitost ke zrychlenému duchovnímu rozvoji.

V páté dimenzi vám budou čakry zářit světlem.

Jak žít v páté dimenzi

Chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se chovali oni k vám.

První nácvikem života v páté dimenzi je činit tak, jak chcete, aby bylo činěno vám. Vždy myslete na to, jak se cítí druzí a jak by chtěli, aby s nimi bylo jednáno. Pokud vidíte, že se někdo zdráhá, protože se stydí, jemně jej vtáhněte do dění. Pokud vidíte někoho, jak je ztracený nebo ho něco trápí, pomozte mu. Není dobré být zachráncem neboli tím, kdo pomáhá potřebným proto, aby uspokojil vlastní potřebu učinit druhé spokojenými. To je aspekt třetí dimenze. V páté dimenzi reagujete na potřeby druhých bez skryté osobní agendy. Výsledkem je to, že se vám vesmír desetkrát odmění.

Dělejte to, co je pro vaše nejvyšší dobro

Pokud něco není pro vaše nejvyšší dobro, není to ani pro nejvyšší dobro nikoho jiného. A platí to i naopak. Pokud někomu něco neprospívá, neposlouží to ani vaší duši. Takže vždy jednejte s tímto vědomím.

Mějte otevřené srdce

Vždycky jednejte s milující laskavostí. Pokud s vámi někdo jedná nelaskavě nebo vás zraňuje, požehnejte mu s láskou.

Dodržujte ve svém životě priority, abyste měli více volného času

Nemůžete se neustále jenom honit a současně si udržovat vibrace páté dimenze. Proto si dopřejte čas odpočívat, meditovat a užívat života.

Berte vše s lehkostí, abyste se mohli bavit a smát

Dávejte pozor, jak k záležitostem přistupujete! Neberte vše tragicky. Reagujte smíchem. Budete se cítit šťastnější a lidé kolem vás rovněž.

Obklopte se lidmi s vysokou frekvencí

Udělejte si jasno v tom, kdo vám vibrace zvyšuje, a kdo naopak snižuje. Pokud to znamená kráčet životem sami nebo mít jen několik přátel, než k sobě přitáhnete další, je to volba, kterou musíte učinit.

Udržujte svůj domov ve vibraci páté dimenze

Zařiďte si domov co nejharmoničtěji, jak to jde. To ale neznamená, abyste se stali rohožkou jenom proto, aby druzí byli šťastní. Znamená to sílu, mistrovské ovládání a schopnost zvýšit vibrace všem těm, kdo s vámi sdílejí společný domov. Současně je potřeba mít svůj domov jako čisté, šťastné a bezpečné útočiště. K tomu vám mohou pomoci květiny, pěkná hudba a barvy.

Vyzařujte vibraci, která vám přitáhne práci, jež vás bude uspokojovat

V této vyšší dimenzi budete schopni ovládat svůj život i energetická pole. Takže svoji frekvenci uveďte do souladu s frekvencí práce, která se hodí k vašemu temperamentu a která hluboce uspokojí vaši duši. K tomu by vám mohly pomoci informace obsažené v kapitole o hojnosti a manifestaci.

Žijte s vědomím hojnosti

Sledujte své myšlenky a slova. Ujistěte se, že všechny vaše myšlenky i to, co pronesete, se pojí s nejvyššími možnostmi. Nesrážejte svoji vizi pochybami, strachem nebo vědomím chudoby. Buďte štědří.

Žijte jako mistři

Vždy jednejte bezúhonně, čestně a zodpovědně.

Neustále se propojujte se svou čakrou zemské hvězdy se Zemí

Vaše čakra zemské hvězdy, 30 centimetrů pod vašima nohama, je vaším duchovním základem. Pokud není probuzena, otevřena a aktivována, nemůžete projít vzestupem. Jste jako vysoká budova, čím bezpečnější základy máte, tím výše můžete vyrůst. Semena vašeho potenciálu zde jsou vyživována s pomocí archanděla Sandalfona, takže pokud chcete naplnit svůj nejvyšší osud, určitě se spojujte s touto čakrou. Každá činnost, kdy jste v kontaktu se zemí, je prospěšná.

Procházky, turistika, hra na louce při pikniku, chůze travou s bosýma nohama, pěstování květin a zeleniny, to všechno každému z nás pomáhá v propojení s vaší čakrou zemské hvězdy. Pokud to jde, je lepší chodit po půdě než po asfaltu.

Žijte v symbióze s rostlinami, stromy a celou přírodou

Když obejmete strom, můžete se otevřít poznání a moudrosti, které v sobě má, a současně vám jeho kořeny pomohou zakořenit ty vaše zase o něco hlouběji do čakry zemské hvězdy. Pobyt v přírodě vás udržuje v rovnováze a harmonii a skutečně vám pomáhá v udržování frekvence páté dimenze.

Procházejte se s elementály, anděly a celým duchovním světem

Když jste bytostí páté dimenze, jste si automaticky vědomi duchovních dimenzí kolem sebe. Udělejte krok navíc a kráčejte běžným denním životem s anděly ruku v ruce. Všímejte si práce, kterou všude kolem vás vykonávají elementálové, a buďte také otevřeni k duchům, kteří prošli závojem, ale zůstali zatím připoutáni k Zemi.

Naslouchejte Božímu vedení

Všímejte si signálů a naslouchejte Božským znamením. To je součástí vyladění se na pátou dimenzi.

Jezte patřičné potraviny

Jezte lehká jídla s vysokými vibracemi, která ladí s vaší. Potraviny páté dimenze jsou pěstovány organicky. Jezte pokud možno co nejvíce zelené zeleniny, ovoce, ořechů, a snažte se o co nutričně nejvyváženější jídelníček. Než se pustíte do jídla, požehnejte mu. Pamatujte však, že čas od času potřebujete nějaká těžší jídla, abyste se uzemnili, a važte si toho. Nelze žít v páté dimenzi a vznášet se jako nováček na vesmírné lodi. Všechno musí být v rovnováze.

Zaujímejte ke všemu duchovní postoj

Ve všech situacích i ve všech lidech hledejte nejvyšší perspektivu. Žehnejte těm, kdo mají nižší frekvenci, abyste je povznesli na vyšší úroveň.

Ze svého solar plexu vyzařujte moudrost

Váš solar plexus je obrovská duševní pumpa, která ve třetí dimenzi hledá nebezpečí, abyste se mu mohli vyhnout. Na vyšší úrovni jeho anténa zachycuje energetické pole archanděla Uriela, archanděla, který se stará o jeho rozvoj, takže mu věřte, že vás udrží v bezpečí. Můžete pak projevovat vlastní moudrost a konejšit strach ostatních. Velmi pomáhá, když si to představíte venku v přírodě.

Pracujte se všemi dvanácti čakrami

Často se vylaďujte a energetizujte svých dvanáct čaker. Můžete to provádět kdykoli, když se někde v klidu posadíte, při procházce v přírodě, při čekání ve frontě, při domácích pracích nebo když cestujete. Není to meditace a vykonává se s otevřenýma očima. Stačí se jenom mentálně chvíli soustředit na každou čakru a požádat příslušného anděla, aby je propojil s energií Zdroje.

Požádejte postupně následující archanděly

Archanděli Sandalfone, prosím otevři a vylaď moji čakru zemské hvězdy.
Archanděli Gabrieli, prosím otevři a vylaď moji základní čakru.
Archanděli Gabrieli, prosím otevři a vylaď moji sakrální čakru.
Archanděli Gabrieli, prosím otevři a vylaď moji pupeční čakru.
Archanděli Urieli, prosím otevři a vylaď moji čakru solar plexu.
Archanděli Samueli /Chamueli/, prosím otevři a vylaď moji srdeční čakru.
Archanděli Michaeli, prosím otevři a vylaď moji krční čakru.
Archanděli Rafaeli, prosím otevři a vylaď moji čakru třetího oka.
Archanděli Jofieli, prosím otevři a vylaď moji korunní čakru.
Archanděli Christieli, prosím otevři a vylaď moji příčinnou /kauzální/ čakru.
Archandělé Zadkieli a Marieli, prosím otevřete a vylaďte čakru hvězdy mé duše.
Archanděli Metatrone, prosím otevři a vylaď moji čakru hvězdné brány.

Velmi silnou alternativou je dívat se na světelné kruhy archandělů každé čakry. To vás úplně oslní světlem. Můžete je najít v knize Ascension Through Orbs /Vzestup pomocí světelných kruhů/, kterou jsem napsala spolu s Kathy Croswell.

Propojte se s archandělem Metatronem

Vyvolávejte denně archanděla Metatrona v jeho zlatém a oranžovém světle a žádejte ho, aby vám pomohl na cestě vzestupu.

Nezapomínejte, že jste částí jednoho celku

Dívejte se na rozlehlou oblohu, na měsíc, slunce a celý vesmír, přičemž mějte na paměti, že to je jeden obrovský organismus, jehož jste součástí, neboť jste propojeni se vším, co v něm žije.

Invokujte bubliny páté dimenze

Archanděl Sandalfon, který je vládcem čakry zemské hvězdy, kolem vás rozprostře bublinu páté dimenze, požádáte-li ho o to.

Můžete ho také požádat, aby je rozprostřel kolem jiných lidí, pokud s tím budou souhlasit, nebo pokud jste schopni se vyladit na jejich vyšší já, abyste k tomu dostali svolení. Požádala jsem archanděla Sandalfona, aby na několik dnů obklopil bublinou páté dimenze jednoho mého kamaráda, neboť jsem se domnívala, že by mu to mohlo pomoci. Všimla jsem si, že začíná být stále více zmatený a sklíčený, a tak jsem přemýšlela, zda to nebylo tou bublinou. Konzultovala jsem to s Kumekou, který mi řekl, abych to zastavila, protože ten kamarád na to ještě nebyl připravený a mělo to na něj nedobrý vliv. Silně jsem se zastyděla!

Později jsem se o bublině zmínila před jiným známým, a ten se celý rozsvítil nadšením. Požádal mě, abych ji kolem něj také rozprostřela, až budu provádět svá každodenní vylaďování. Za pár dnů mi zavolal, že pokaždé, když jsem mu ji posílala, to poznal. Jeho mysl se zcela vyčistila a on doslova cítil, jak ho to povznáší do vyššího prostoru a pomáhá mu udržet se tam.

Pokud cítíte, že jste na to připraveni a máte chuť si tuto bublinu vyvolat, proveďte následující vizualizaci.

CVIČENÍ: Vizualizace ke zvýšení vaší frekvence

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo nebude rušit.
2. Pohodlně dýchejte, dokud se zcela neuvolníte.
3. Zavolejte archanděla Sandalfona a prociťte vedle sebe jeho přítomnost.
4. Požádejte ho mentálně, aby vás umístil do bubliny páté dimenze.
5. Prociťte ji nebo si ji kolem sebe představte.
6. Udělejte si v bublině pohodlí a přijměte, že vám zvyšuje frekvenci.
7. Pokud chcete, aby archanděl Sandalfon umístil bublinu páté dimenze kolem někoho jiného, udělejte to teď. Je třeba k tomu mít souhlas takové osoby nebo velmi jasné vedení, abyste to směli udělat.
8. Poděkujte archandělu Sandalfonovi.
9. Otevřete oči a vědomě přemýšlejte a jednejte vyšším způsobem.

CVIČENÍ: Udržování čakry solar plexu v páté dimenzi

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit.
2. Pohodlně dýchejte, dokud se zcela neuvolníte.
3. Představte si, jak do vašeho solar plexu září sytě zlaté světlo.
4. Při nádechu do sebe vdechujte teplo a moudrost tohoto zlatého světla.
5. S každým výdechem ze svého solar plexu uvolňujete všechen zeleno-žlutý strach.
6. Představte si, jak z vašeho solar plexu vede šňůra páté dimenze a spojuje vás s energetickým polem archanděla Uriela. Vězte, že vás bude ochraňovat.
7. Poděkujte archandělu Urielovi a otevřete oči.

Zlatá města


Brzy po roce 2032 vyrostou po celé planetě zlatá města páté dimenze. Většina z nich, i když ne všechna, budou vystavěna v horách, kde bude země očištěna a vzduch průzračný. Bylo mi řečeno, že si je se současným stavem vědomí dokážeme jen těžko představit. Nazývají se zlatými, protože jejich energie bude zlatá.

Protože populace bude mnohem menší, nebude žádný tlak na půdu, takže města budou prostorná, plná zeleně a krásy, a také mnohem menší, než jsou současné městské aglomerace.

Domy budou mít jedno, nanejvýš dvě patra, protože pochopíme, jak jsme ve vyšších patrech odtrženi od Země. Každé město bude založeno kolem přírodního pramene, neboť po celém světě bude tekoucí voda a používána k pozvednutí energií místa. Nikde nebude voda chemicky znečištěná, ale bude se udržovat čistá a průzračná pomocí krystalů a magnetů.

Nebude existovat žádné plánování nebo státní regulace či ego, takže se silnice a budovy budou rozvíjet pro nejvyšší dobro svých obyvatel, vyladěných na vizi harmonie. Podle našeho současného stavu vědomí by něco takového vedlo k chaosu a anarchii. Ovšem ve světě páté dimenze plynou nejvyšší rozhodnutí ze srdce a podle vizí zúčastněných.

Stromy a geologické útvary budou respektovány, a proto budou budovy stavěny kolem nich. Domovy budou společně budovány ochotnými, štědrými a dobrosrdečnými lidmi, kteří rádi pomohou svým přátelům, rodině nebo i lidem, které neznají. Budou chápat, že všichni jsme jedním celkem.

V posledních několika letech byla města a budovy stavěny podle maskulinní energie, do pravých úhlů, hranaté, lineární, v přímkách, individuálně uspořádané a rohové. Obyvatelé domů z budoucnosti budou na náš způsob bydlení pohlížet s hrůzou. To, co my pokládáme za soukromí, budou považovat za osamělost a izolovanost.

Než nová zlatá města vyrostou, bude všude patrný vliv Božského ženství. Všechno bude hladké, odlehčené, s duchem tvořivosti, společné, kulaté a krásné. Navíc se rozvine duchovní technologie, která umožní tvorbu oblých a hladkých struktur.

Domy budou stavěny z pevných biologicky odbouratelných materiálů z rostlin, které se vytvarují do nádherných oblých tvarů a barev, s kulatými nebo obloukovými okny. Domy budou rovněž obkreslovat kontury povrchu. Budou se stavět ve skupinách se společně sdíleným vybavením, které bude ekologické. Nebude se plýtvat.

V domech bude uplatněn také prvek legrace, například skluzavka nebo horská dráha dolů ze zahrady do školy, která vás pak magneticky vytáhne při návratu zpátky.

Soukromé vlastnictví, jež se zakládá na přesvědčení, že není dostatek pro všechny, přestane existovat. Ve městech budou jezera a řeky, na jejichž březích budou na vyhrazených místech ukotveny čluny a kanoe ve společném vlastnictví, které bude moci použít každý, kdo chce. Oblíbené budou vodní sporty, především tam, kde je teplo; zčásti proto, že je při jejich provozování velká legrace.

Sportovní zařízení bude všude snadno a volně dosažitelné pro každého. Děti, které se narodí v následujících dvaceti letech, budou mít také vysokou frekvenci a vysokoenergetické duše, které se budou potřebovat vyjadřovat fyzicky.

Ve stavu vědomí páté dimenze nebude existovat žádná nepoctivost nebo krádež, takže se sportovní vybavení bude moci nechávat v halách nebo venku, aby ho mohl kdokoli využívat. Lidé budou mít méně zábran a budou se i méně stydět, takže se budou přirozeně sdružovat a vtahovat ostatní do hry, aby se každý mohl účastnit kolektivních a společenských aktivit.

Vozidla budou vyráběna z biologicky odbouratelných materiálů, budou jezdit na ekologická paliva a ve společném používání. Při vyšším vědomí se chápe jako přirozené, že všechny vaše potřeby budou vždycky naplněny. Stejně tak i vozidla budou vždycky k dispozici na pravém místě v pravý čas, kdykoli je kdokoli bude potřebovat. Bude existovat i veřejná doprava, provozovaná dobrovolníky nebo ovládaná dálkově, s trasami podle potřeby.

Při cestování na větší vzdálenost se vozidla zavěsí na motory, které je na místo určení přepraví neuvěřitelnou rychlostí na vzduchových polštářích, což bude něco jako dnešní vznášedlo. Tam pak budou sundána a mohou pokračovat v cestě, kam chtějí.

V té době bude celá řada lidí umět levitovat a přepravovat se tak na kratší vzdálenosti. Nakonec i ekologicky poháněná letadla ve tvaru raket budou lidi dopravovat po světě rychlostmi, jaké dnes jen těžko chápeme. Ale nebude to dříve než kolem roku 2050.

Pojmy, jako je zdraví a bezpečnost, budou jenom k smíchu a nahradí je zdravý rozum a individuální zodpovědnost. Protože bude každý dělat jen to, co je pro nejvyšší dobro, budou všichni přirozeně rozumní, aniž by to museli se starostlivostí přehánět.

Hudba bude velice populární, hlavně proto, že bude skutečně pochopena její síla, důležitost zvuku a harmonie. Každý bude mít možnost naučit se hrát na nějaký hudební nástroj. Podobně jako v případě sportovního vybavení, vozidel a lodí, budou i hudební nástroje volně k dispozici, ve společném vlastnictví a bude s nimi zacházeno opatrně. Pokud někdo v některém nástroji nalezne obzvláštní zalíbení, setká se s pochopením a respektem, takže si ho bude moci u sebe ponechat tak dlouho, jak bude potřebovat. Lidé se budou scházet a ve skupinkách spolu hrát nebo poslouchat hudbu. Veškerá hudba bude harmonická, protože bude odrážet ducha hráče. Pouze ti, kdo nebudou vnitřně zesynchronizovaní, budou hrát či poslouchat neharmonickou hudbu.

Stejně jako hudba bude podporována i jakákoli ostatní tvořivá činnost, ať u dětí, tak i v případě dospělých. Lidé budou mít možnost kreslit, malovat, věnovat se návrhářství a designu, výtvarničit, zpívat nebo se jinak rozvíjet v souladu se svojí duší.

Práce

Svět páté dimenze je světem bez ega, bez boje o moc, bez osobních ambicí a ctižádostí, pouze s touhou vyjádřit sebe sama tvořivým způsobem, sloužit druhým, propojovat se se Zemí a vylaďovat se na duchovní dimenze. To se může těm, kdo jsou zajati v dramatech osobních bojů a emocionálních potřeb, zdát úplně nudné. Ale ve skutečnosti to poskytuje úžasný pocit radosti, uspokojení a míru.

Bude podkládáno za důležité vykonávat práci, která člověka naplňuje a přináší mu štěstí, a lidé budou trávit čas tvořivostí a výkony podávat s radostí. Peníze ani banky existovat nebudou, bude se směňovat pouze energie.

Bez vnitřních popudů k vybudování podniku nebo ke kariérnímu postupu budou lidé spolu rádi vzájemně pracovat a vyrábět, co je pro jejich potřeby nezbytné. Všechno navíc bude dáno k dispozici všem a volně směňováno.

Potrava

Většina lidí budou vegetariáni, přestože někdo bude jíst ryby. Jak lidé pozvednou svoji frekvenci, začnou potřebovat méně těžkých jídel, takže vzroste poptávka po prostých a zdravých potravinách.

Odpad

Nebudou existovat žádné plasty, supermarkety a ani potřeba balit zboží. Všechno, co bude potřebovat opatrné zacházení, bude zabaleno v ekologických, znovupoužitelných materiálech, které ještě nejsou vynalezeny.

Potřeba zmrazení nahradí nové chladicí metody a způsoby mrazení čerstvých produktů během roku jako konzervační metoda budou zastaralé, kromě několika míst. Takže s odkládáním použitého materiálu nebude problém.

Tak tomu bude určitou dobu před tím, než se znovu objeví technika dematerializace, která se používala v Atlantidě na zlikvidování odpadu.

Když si lidé váží sami sebe, váží si i svého okolního prostředí. Takže v těchto zlatých městech budou odpadky nebo zakázané skládky něco neslýchaného.

Květiny a stromy

Stromy budou velmi respektovány a lidé s nimi začnou komunikovat prostřednictvím elementálů, kteří v nich žijí. Bude vysazena celá řada nových stromů, jednak kvůli ekologii planety, jednak kvůli jejich kráse.

Květiny budou kvést všude, ve zlatých městech jako ozdoby soch, uměleckých děl, fontán a zahrad.

Vzhledem ke změnám v klimatických podmínkách mohou některé růst pod zemí, na vodě a vůbec úplně jinak, než jak si nyní dokážeme představit. Vysokofrekvenční světlo obyvatel však znamená, že budou žít šťastně, harmonicky a ekologicky.

CVIČENÍ: “Prozlaťte” svůj domov či kancelář

Energii svého domova nebo pracoviště můžete prozlatit tím, že ho zkrášlíte, umístíte do něj harmonické předměty, naplníte jej hudbou, květinami, a především zlatými myšlenkami. Začněte hned tím, co můžete.

Kumeka, Pán světla


Když Zdroj stvořil Boží jiskry, vyslal nejprve dvanáct jisker. Kdybychom si představili někoho, kdo má dvanáct dětí, tak bychom viděli, že tyto monády z jeho energie jsou jako jeho synové a dcery. Poté Boží jiskry tvořili i jeho synové a dcery. Jako jeho vnoučata i tyto jiskry byly z jeho energie. Jednou z původních Božích jisker byla monáda Ježíše, který se inkarnoval na naši planetu, aby se pokusil změnit svět. Proto je znám jako Syn Boží. Nyní je v Karmické radě, vládne osmému paprsku a je také nositelem vesmírné lásky.

Kumeka je dalším z původních dvanácti jisker a byl přidělen do jiného vesmíru, kde došel nanebevzetí a stal se Pánem světla. Do tohoto vesmíru se dostal v době Atlantidy, kdy pracoval v Intergalaktické radě jako poradce pro zřízení Atlantidy a dohlížel na Zlatý věk.

Stejně jako mnoho velkých bytostí, i on se z tohoto vesmíru stáhl, když na konci Atlantidy začala frekvence oslabovat a ostrovy začaly klesat ke dnu. Nyní na konci 260 000letého atlantského období, se vrátil, aby pomohl s koncem starého a začátkem nového. Země si opět jednou vysloužila jeho vedení. Je mistrem osmého paprsku, úzce spolupracuje s Ježíšem, který je pro tento paprsek Pánem karmy.

Kumeka nebyl nikdy inkarnován, a nemá tedy ponětí, co to znamená žít v lidském těle. Každý, kdo někdy obýval fyzické tělo, je na své cestě doprovázen anděly, a to včetně všech nanebevzatých mistrů, jako například Kuan-jin nebo Kuthumi. Když kráčejí po svých cestách, vždy je kolem nich alespoň jeden anděl, takže když si je vyfotografujete, objevíte v jejich blízkosti světelný kruh, což je jejich andělská energie. Protože však Kumeka nikdy nezakusil pozemskou existenci, cestuje samostatně. Jeho modrý světelný kruh je jedinečný zvláště tím, že má uprostřed jakousi vyvýšeninu. Je to proto, že se neustále snaží svou energií dotknout lidí, zatímco andělé lidi objímají svými světelnými kruhy.

Cítím se velice poctěna tím, že Kumeka je mým hlavním průvodcem. Pochází z téhož vesmíru jako já, i když ne ze stejné planety. Již jsem v jiném textu psala o svém prvním setkání s ním, které se odehrálo jednoho Silvestra, který jsem trávila se svou budoucí spoluautorkou knihy Discover Atlantis /Objevení Atlantidy/ Shaaron Hutton. Když jsme spolu meditovaly, vstoupila do místnosti mocná energie, která se představila jako Kumeka, a sdělila nám, že by chtěla naším prostřednictvím pracovat. Ten večer byl jedním z nejvíce vzrušujících v mém životě. Jeho éterické sídlo a vstupní portál je v Caracasu ve Venezuele. Řekl mi, že poprvé spatřil mé světlo, když jsem tam poblíž žila, a že čekal, dokud nebudu připravena.

Kumeka má modrou barvu a dvakrát mě přiměl ke koupi topasových prstenů. Ten první byl docela malý a Kumeka se mi později přiznal, že mě spolu s mým andělem strážným do onoho obchodu postrčili. Když jsem si ho nechtěla koupit, celou noc mi světlo topasu zářilo v třetím oku, dokud jsem poselství nepochopila a nevrátila se ho koupit. Když jsem dozrála k většímu topasu se silnějším propojením, zprávu jsem pochopila ihned! Nyní už prsten ke spojení s ním tolik nepotřebuji nosit, i když mě pro něj někdy posílá, když mi chce předat nějakou podrobnější informaci.

Když se se Shaaron a se mnou propojil poprvé, byly jsme jedinými prostředníky jeho poselství. Požádal mě, abych o něm lidem řekla ve svých knihách, a požádal také Andrewa Brela, aby pro něj napsal hudbu. Nyní se Kumeka může rozdělit do nekonečného počtu částic a zprostředkovávat svoji energii a informace stovkám tisíců lidí. Vlastně se může rozdělit do tolika částí, kolik je zrovna zapotřebí.

Pohyb směrem k osvícení

Při své práci pro Zemi spolupracuje především s následujícími velkými bytostmi:

ARCHANDĚL METATRON se stará o rozvíjení hvězdné brány a dohlíží na současný postup v procesu nanebevzetí.

JEDNOROŽCI, nejčistší z čistých, pomáhají rozpustit závoje iluzí před třetím okem.

WYWYVSIL, je jedním z vysokofrekvenčních andělů, kteří jsou známi jako Mocnosti. Je pánem karmy a andělem zrození. Založil na vnitřních úrovních celou řadu škol k vyučování léčení, osvícení a transformace pro ty, kdo v sobě mají dostatek světla. Pokud jste připraveni, můžete požádat svého ducha, aby vás do těchto škol vzal ve spánku k vyučování. V Atlantidě vytvořil s ostatními studnu energie k léčení, transformaci a osvícení, a přímo z ní posílá na Zemi světlo, k němuž se můžete dostat i vy. Při pomoci se stvořením pracuje se serafíny.

AZARIEL je velký archanděl, který pracuje s jednorožci, aby přinesli osvícení a nanebevzetí. Především čistí energie kolem třetího oka a korunní čakry.

SERAFÍNA je serafín pomáhající Metatronovi s rozvinutím vaší hvězdné brány. Pak pomáhá vyladit jemnou energii směrem ke Zdroji a od Něj, abyste mohli dojít nanebevzetí.

V menší míře pracuje Kumeka rovněž s archanděly Gabrielem, Michaelem, Urielem a Rafaelem

Více informací o těchto mocných bytostech najdete v knize Ascension Through Orbs /Vzestup pomocí světelných kruhů/.

Kumeka je mistrem osmého paprsku hlubokého čištění. Přenáší očistu a transmutaci předloženou archanděly Gabrielem a Zadkielem na mnohem hlubší úroveň. Stejně jako všichni velcí mistři a archandělé je i on zcela sjednocený se stříbrným paprskem.

Léčení

Když vibrujete na frekvenci páté dimenze, můžete ho požádat, aby probudil všechny buňky ve vašem těle, což vás zcela vyléčí. Do té doby je třeba uvolnit čtvrtý závoj iluze. Jak plyne čas, čím dál více lidí získává přístup k jeho pomoci.

Kathy Crosswell a já jsme s ním právě hovořily, když nám to oznámil. a tak jsme ho požádaly, aby to pro nás udělal. Obě jsme uvnitř cítily jakoby perlení, jako když v nás šumí světlo. Očekávala jsem, že bude okamžitě vyléčena moje ruka, která mě bolela, ale on mi řekl, že musím přijmout zodpovědnost za to, co jím, a dělat patřičná cvičení. Říkal, že musíme jíst zelené potraviny, abychom pročistili odpad mezi buňkami, a aby pak elementálové, především elementálové země, mohli pracovat s námi uvnitř těla a pomáhat nám prostřednictvím zelené stravy. Následujícího rána jsem si dala ke snídani salát, ovšem toto rozhodnutí mi dlouho nevydrželo!

MEDITACE: Spojení s Kumekou

Pokud na Kumeku pomyslíte, přijde k vám.

1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
2. Zavřete oči a představte si modré světlo v barvě modrého topasu.
3. Požádejte Kumeku, pána světla a mistra osmého paprsku, aby k vám přišel.
4. Jeho přítomnost můžete vycítit na levé straně svého těla. Ale i když ho nevidíte ani neucítíte, věřte, že je s vámi.
5. Požádejte ho, aby vám pomohl s hlubokým čištěním a osvícením.
6. Jeho odpověď k vám může přijít jako myšlenka nebo náhlý záblesk inspirace. Vždycky vás požádá, abyste pro sebe něco udělali. Pokud se tak nestane, vězte, že vás jemně povede k tomu, co vám pomůže.
7. Setrvejte v klidu v jeho světle.
8. Poděkujte mu, že k vám přišel.
9. Otevřete oči.

Archanděl Metatron


Zmiňujeme se o něm jako o archandělu Metatronovi, ale ve skutečnosti je velkým vesmírným andělem, jehož energie obsahuje celý kosmos a ovlivňuje mnohé planety v něm. Díky tomu jsou společně se svým dvojpaprskem Sandalfonem, který je také vesmírným andělem, známi jako vysocí andělé.

Metatron je rovněž znám jako “Princ výrazu”, protože je jediným andělem, kterému je dovoleno pohlédnout do světla Zdroje. Pochází z Orionu, planety moudrosti.

Náš vesmír je jako orchestr. Zdroj je skladatel. Metatron je dirigentem a soustřeďuje se právě na Zemi, protože jsme jedinou planetou, která je mimo tóninu. Metatron nás rychle přelaďuje, aby celek hrál opět harmonicky.

Proč bylo Zemi dovoleno vypadnout ze synchronizace?

Je to důsledkem Božího daru svobodné vůle. Původní představa byla ta, že lidstvo ji bude využívat k spoluvytváření nádherných věcí, ale místo toho jsme ji používali k zploštění, hlubšímu ponoření do materiálna, sexu a kontroly druhých bytostí.

Výsledkem je karma neboli dluhy, které je nutno splatit. Když lidstvo přijalo svobodnou vůli, muselo rovněž převzít zodpovědnost za následky. Musí se reinkarnovat a vyrovnat ji. Na této planetě je to snazší díky mechanismu zpětné vazby těla, které je vystavěno z přání duše a formováno našimi denními myšlenkami, emocemi a tím, nakolik se věnujeme cvičení, zdravé výživě a pitnému režimu. Naše tělo nám říká, co se děje a zda jsme jako jedinci v harmonii nebo nikoli.

Vzhledem k tomu, že Země opět začíná zvyšovat svoji frekvenci, nabídl Zdroj spolu s Metatronem těm, kdo se někdy inkarnovali, možnost vyrovnat jejich karmu předtím, než se uskuteční změny. Ovšem ne každý je v tom úspěšný. To je jedním z důvodů, proč je nyní Země přelidněna.

Metatronova barvy je oranžová - směs zlaté a červené. Zlatá je vibrace nejvyšší moudrosti a splývá s kristovým vědomím lásky a s andělskými frekvencemi. Červená je ryzí maskulinní tvořivá síla Zdroje, která mu dodává energii k jednání. Oranžová barva vyzařuje radost a štěstí.

Před lety, ještě než jsem věděla, že jsem tak spjata s Metatronem, jsem si vybrala zařízení do ložnice, koupelny a přilehlé kanceláře v odstínech jemně zlato-oranžové. Pak mi sdělil, že mě k tomu inspiroval, aby mi pomohl vyladit se na něj ve spánku a při práci, a přinést tak jeho moudrost. Je to také nejlepší barva k odpočinku a relaxaci.

Metatron vibruje na čísle dvanáct, čísle učetnictví. To znamená, že ti, kdo se na něj vyladí, se stanou učedníky ducha.

Vládne vývoji čakry hvězdné brány, svrchovaného duchovního centra těla, které získává energii od Zdroje. V ní splýváme se svou původní Božskou jiskrou neboli monádou, známou také jako Přítomnost JÁ JSEM. Metatron při tom spolupracuje se Serafínou a vesmírným andělem Butyalilem, a budují tak konečný žebřík ke Zdroji.

Spojení s Egyptem

Metatron má vstupní bod na každé hvězdě, planetě nebo souhvězdí v tomto vesmíru. Na Zemi to je Luxor, a to z toho důvodu, že Luxor je domovem Sfingy a Velké pyramidy v Gíze, s níž má silné spojení. Díky svým rozsáhlým znalostem a moudrosti na konci Atlantidy a díky tomu, že ji sem přinesl od Zdroje prostřednictvím posvátné geometrie, dohlížel na stavbu egyptských pyramid a energetizoval je kosmickým světlem. Jsou to obrovské vesmírné počítače, které nás spojují s kosmem.

Je znám jako Nebeský písař, neboť vládne nebeským archivům a dohlíží na karmické záznamy uložené ve Sfinze ve vyšších dimenzích. Dohlíží také na anděly záznamů a předává denní příkazy od Zdroje archandělům tak, aby byly distribuovány po celé andělské říši.

Vesmírný anděl Metatron pracuje s atlantským veleknězem Thowtem. Je znám jako Egyptský písař, neboť hlídá ákašické záznamy egyptské rasy a všech arabských zemí.

Metatron také dohlíží na mudrce Enocha a Serapise Beye. Serapis Bey, původem z Venuše, je mistrem čtvrtého paprsku harmonie a rovnováhy, byl veleknězem v Atlantidě a strážcem bílého plamene. Je znám i jako Egypťan, protože při pádu Atlantidy pracoval s archandělem Metatronem a jeho anděly při stavbě pyramid, kde je jeho učení ukryto na úrovni čtvrté dimenze.

Metatronova krychle

Je to geometrický tvar zobrazující vesmírné spojení v celém univerzu. Spočívá v tom, že úplně všechno ve vesmíru je spojeno a ve vzájemném propojení, což se projevuje v trojúhelníkové formaci. Základní jednotkou je trojúhelník, který je nesmírně silný a pevný. Když se spojí dvanáct míst, planet nebo lidí, vytvoří čtyři trojúhelníky. Dvanáctka je Metatronovo číslo. Když se dvanáct úseků vynásobí dvanácti, vznikne 144 spojení. Toto propojení se stává celkem a je zformována nová konstrukce.

Můj průvodce Kumeka mi sdělil, že mi Metatron pro tuto kapitolu poskytne informace. V noci jsem se probudila a zapsala si několik poznámek, které se mi vyjevily. Přitom jsem se podívala na hodiny a všimla si, že je 0.4.40. Protože 44 je číslem Zlaté Atlantidy, napadlo mě, abych se ho v duchu zeptala, jaké má s tímto obdobím spojení.

Metatron mi řekl, že on stvořil vizi o pátém experimentu s Atlantidou, který vyústil ve Zlatý věk. Předchozí čtyři v ponurosti selhaly, protože lidé upadli do disharmonie a zatoužili po moci. Tentokrát se rozhodl, že ti, kteří obydlovali zbývající atlantské ostrovy, začnou od ničeho, což je přinutí spolupracovat a spoluvytvářet vzájemnou komunitu. Metatron na tento řízený experiment dohlížel spolu s Kumekou. Předsedali Intergalaktické radě, která se starala o podrobnosti. V knize Discover Atlantis /Objevení Atlantidy/ plně popisuji to, jak byl tento neobyčejný experiment Zlaté Atlantidy vystavěn a jak se vyvinul do jediného období, kdy na této planetě vládlo nebe na Zemi.

Když jsem dopsala, spadl mi notýsek s poznámkami na podlahu vedle postele a já uviděla, že tam leží obrázek světelného kruhu Metatrona! Hned vedle byl obrázek vesmírného anděla Purlimieka, vládnoucího království přírody. Ty tam určitě nebyly, když jsem si šla lehnout! Věřím, že se tyto dva světelné kruhy objevily, aby mi připomněly, že závěrečný experiment byl úspěšný především proto, že lidé pracovali tak úzce s přírodou.

Metatronův oranžovozlatý plášť

V úvodu jsem se zmínila, že při psaní této knihy jsem obdržela Metatronův oranžovozlatý plášť. Sdělil mi, že od obdržení není třeba si ho více oblékat, neboť zůstává stále na svém místě. Nemůže být ani odebrán. Stanete se veleknězem nebo velekněžkou, a aby se vám této cti dostalo, museli jste jím být v některém ze svých minulých životů. Veleknězi a velekněžky z celé minulosti planety se nyní vracejí.

Metatron je mocnou bytostí. Má tolik energie a síly, že se dá pocítit kdekoli ve vesmíru na jakoukoli vzdálenost. Bylo mi řečeno, že se plášť musí vždy používat se soucitem. Když stojíte vzpřímeně, propojeni s nebem i zemí, se srdcem otevřeným, aby lidé věděli, že se k vám mohou přiblížit, pak plášť začne automaticky pracovat.

CVIČENÍ: Napište archandělu Metatronovi

Vezměte si papír a tužku nebo pero. Čím více se do toho položíte, tím jasnější bude odpověď.

1. Pokud to jde, zapalte si svíci a věnujte ji spojení s archandělem Metatronem.
2. V klidu se posaďte a pár minut rozjímejte o archandělu Metatronovi.
3. Nadechujte a vydechujte krásnou zlatou barvu, pak červenou a potom zářivě oranžovou. Nechte v sobě barvy smísit, až se začnete koupat v nádherné oranžové.
4. Na papír napište “Drahý archanděli Metatrone!”
5. Poděkujte mu za to, co udělal. Můžete se ho na cokoli zeptat. Požádejte ho, aby se s vámi co nejčastěji spojoval. Řekněte mu, co vám leží na srdci.
6. Na závěr se s láskou podepište svým jménem.

Může vás naplnit štěstím už jen to, že archandělu Metatronovi napíšete dopis a uschováte ho na bezpečném místě nebo ho spálíte - to všechno s vědomím, že se vám od archandělů dostane odpovědi v podobě, které porozumíte.

Nebo si můžete vzít jiný papír a připravit se na přijetí odpovědi. V tomto případě na papír napište “Milý/Milá… ” a místo teček svoje jméno.

Pak položte hrot pera na papír a vyčkejte, dokud vámi neproběhne odpověď. Nijak ji necenzurujte. Prostě pište to, co vás napadne, a možná budete překvapeni vedením nebo informací, kterých se vám dostane. Pokud je naplněná světlem, podporou a láskou, věřte, že je od archanděla Metatrona. Pokud ne, pak nejste na anděla naladěni. V tom případě se uzavřete a dopis zničte.

Poté, co jsem toto dopsala, jsem se zeptala Metatrona, zda by chtěl, aby mu psal každý. Odpověděl jedním slovem: “Ano!”

Náboženství a duchovno


Náboženství bylo po celé tisíce let rozvratnou silou. V průběhu věků posílal Zdroj své archanděly a velké mistry, kteří učili o lásce, odpuštění a Jednotě, aby lidstvo dospělo k osvícení.

Jejich učení bylo vždy následně zkresleno egem jejich následovníků, kteří měli v úmyslu kontrolu šíření strachu a omezování. Přesto náboženství udělala mnoho dobrého. Nabízela útěchu a naději masám v dobách, kdy vědomí bylo vůči skutečné spiritualitě uzavřené.

Do roku 2032 bude svět posunut za omezení dogmat. Duchovno bude soudržné a mezi všemi národy zavládne světlo radosti.

Spiritualita hovoří pouze o lásce a semknutosti. Léčí, podporuje převzetí osobní síly a inspiruje. Hledá Božskou jiskru v srdcích všech a rozdmýchává v ní plamen. To bude vedoucí síla nového Zlatého věku.

Archandělé Mariel a Lavender, kteří vládnou čakře hvězdy duše, pomáhají na úrovni duše ovlivnit každého na planetě, aby následovali spíše spiritualitu než náboženství.

Přijetí

Na hluboké vnitřní úrovni chce být každý laskavý, milující, šťastný, štědrý, čestný, veselý, důvěryhodný, přátelský a důvěřivý. Pokud druhé odsuzujete nebo kritizujete, byť jenom v myšlenkách, zachytí to a reagují. Zvednou ve svém srdci padací most jako obranný štít nebo začnou na ochranu vysílat útočné šípy. Strach z vašeho odsouzení je nutí obléci si brnění.

V paradigmatu třetí dimenze máme sklon k rychlému zatracování a kritizování, jejichž důsledky jsou vidět v osobních i mezinárodních vztazích.

Ale díváme-li se očima lásky páté dimenze, uvědomujeme si srdce druhých. Není co skrývat, protože vidíme jejich aury, kde se odhaluje každá emoce. Chápeme jejich zranění a cestu zápasu, takže hledáme způsoby, jak je podpořit láskou a přijetím. Když se přiblížíte k vnitřnímu hradu druhého s úctou, smířením a láskou, budou se cítit v bezpečí a pustí vás dál.

Nová spiritualita se bude týkat vyléčených a otevřených srdcí. Všichni budou přátelé. Pak se spojíme s vesmírným srdcem. Výsledkem bude vnitřní mír, mezinárodní mír a intergalaktický mír.

Stane se náboženství záležitostí minulosti?

Nikoli, nádherná láskyplná podstata každého náboženství zůstane, ale dogmata, která je obklopují, vymizí. Pojivem, které drží vesmír pohromadě, je láska, a to je základem spirituality. Můžeme se těšit na svět, kde v komunitách i mezi komunitami vzájemně převládá duchovno. Někdy se zdá, že my, lidé, jsme jedinými, kdo to ještě plně nechápe.

Láska elementálů

Když jsem dokončovala tuto knihu, šla jsem se projít do blízkého lesíka. Zastavila jsem se, abych zrakem spočinula na bříze a podívala se, zda tam nepřebývají nějací elementálové.

Jeden hned seskočil ze stromu. Byl asi metr dvacet vysoký, zelený a štíhlý, a vesele poskakoval vedle mě. Přiznávám se, že jsem si v tu chvíli myslela, že to je nějaký elf.

Telepaticky jsem se ho zeptala, co dělá pro lidstvo, a on rozevřel náruč, jeho srdce se neuvěřitelně silně rozzářilo světlem a on odvětil: “Všechno.”

Když jsem se dotázala, jak se jeho druh chová k jiným elementálům v lesíku, úkradkem se po mně podíval a řekl: “Všichni jsme jedním – a přesto každý jiný.”

“A jak vidíte lidstvo?” ptala jsem se dál. Opět se na mě podíval, jako by byl otázkou překvapen a opakoval: “Všichni jsme jedním – a přesto každý jiný.”

Šel se mnou až ven z lesa a podél cesty, dokud se nechtěl vrátit. Zavolala jsem za ním /telepaticky/: “A jak se vlastně jmenuješ? - “Gobolino,” zavolal a smál se. “A jsem skřítek.”

Dlouho jsem nemohla z myšlenek vypudit tento zvláštní rozhovor, ani lásku vycházející z tohoto elementála. Také jsem přemýšlela, proč skřítkové mají takovou špatnou pověst. Později jsem se optala Kumeky, který mi odpověděl, že skřítci jsou pětidimenzionální elementálové země, kteří mají velice rozvinutá srdeční centra a velikou schopnost milovat.

Mně tento skřítek nádherně ukázal spiritualitu budoucnosti.

CVIČENÍ: Otevřete své srdeční centrum

Ať již jste kdekoli, na procházce, jedete autem, zahradničíte nebo se věnujete domácím pracím, otevírejte své srdeční centrum. Představte si, jak vám září světlem. Pak posílejte světelná vlákna každému a všemu, dokud nebude všechno vzájemně protkáno láskou.

CVIČENÍ: Vizualizace pro cvičení bezpodmínečné lásky

1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
2. Pokud to jde, zapalte svíci.
3. Zavřete oči a dýchejte, dokud se nebudete cítit úplně uvolněni.
4. Představte si před sebou krásnou vysokou horu, jejíž vrcholek pokrývá sníh.
5. Je s vámi váš anděl strážný a drží vás za ruku.
6. Klidně a bez námahy vás vede na samotný vrchol hory. Zde vás obklopí andělé zpívající o lásce a o radosti. Je tu jenom mír a bezvýhradné přijetí.
7. Při pohledu dolů spatříte lidstvo celé planety. Všímejte si, jak je brzdí dogmata, ego a strach. Jak vysoko do svahu se dostali?
8. Pošlete jim všem bezpodmínečnou lásku a vyzvěte je, aby postoupili výš do svahu Jednoty.
9. Sledujte, co se děje, když se koupají v čirém světle Jednoty.
10. Požádejte anděly, aby lidé pochopili, a poděkujte jim.
11. Pak otevřete oči a vraťte se do místnosti.

Osvícení


Osvícení je stav bytí, v němž je vědomí rozšířeno tak, aby v sobě zahrnovalo vše, co je, takže se stáváte vševidoucím a vševědoucím. Energie přicházející na planetu v kosmických okamžicích mezi 11. listopadem 2011 a 21. prosincem 2012 poskytují velké příležitosti k plnému nebo částečnému osvícení.

Další příležitosti nastanou i v nadcházejících dvaceti letech, kdy vesmírné energie budou pomáhat každému na jeho cestě k osvícení. K využití příležitosti těchto neobyčejných časů jste srdečně zváni.

Když atlantské kněžky tančily tanec sedmi závojů, symbolicky tím zobrazovaly stahování závojů z třetího oka. Tanec byl předváděn na počest Božského ženství. Když se Atlantida potopila, bylo toto vědění přeneseno do Egypta a Řecka, kde ho nedostatek duchovního chápání postupně degradoval na projev svádění.

Když je někdo plně osvícen, dokáže překročit nižší omezení, takže umí například sama sebe léčit na úrovni duše, pokud si to přeje. Dokáže řídit funkce svého těla a zvládat své okolí i situace. Nejdůležitější však je, že žije v přítomném okamžiku, bez zloby ohledně minulosti i beze strachu o svoji budoucnost. Neexistuje pro něj žádná vina ani obviňování, protože ví, že všechno v Božském plánu je v pořádku.

V protikladu k tomu je vzestup stavem činů, aktivního stahování čím dál tím většího světla duše a monády do fyzického těla. To pozvedává vědomí, rozšiřuje duchovní uvědomění a pomáhá umožnit uskutečnění fyzických změn. Osvícení a vzestup se mohou odehrávat současně, i když velmi často osvícení předchází vzestupu.

Pokud se vám najednou dostane ohledně něčeho záblesku osvícení, posunete se ve svém chápání zase o kousek dál. V tomto okamžiku se posílí vaše rozhodnutí duchovně růst a rozšíří úroveň osvícení.

Třetí oko

Třetí oko je známo jako vševidoucí a vševědoucí. Ve skutečnosti ne každý je jasnozřivý, a to ani když je plně osvícený, ani když “ví”. Cesta k osvícení spočívá v odstranění sedmi závojů iluze.

Nejdříve je určen k rozpuštění sedmý závoj /nejvzdálenější od třetího oka/, nakonec sejmeme první závoj, jenž je nejblíže třetímu oku. Lze však ostatní projasnit, než je konečně rozpustíme, takže se pak rozplynou snáz, bez traumat nebo obtížných iniciací. Snáze se odstraňují v okamžicích kosmického světla nebo při speciální meditaci. Anebo se můžete jednoho rána probudit a pociťovat, že je všechno nějak jinak. Uvidíte svět jinýma očima. V tomto případě byl závoj odstraněn za vaší duchovní cesty v noci.

I když osvícení je funkcí třetího oka, můžete mít zablokovanou jinou čakru, která ovlivňuje vaše třetí oko, neboť všechno je propojené.

Sedm závojů iluze


Sedmý závoj

Tento závoj je od třetího oka nejvzdálenější a je první, který je třeba rozpustit. Když se vaše duše probudí a vy si uvědomíte, že jste sami zodpovědní za svoji cestu, tak se rozpouští sedmý závoj, který je červený. Stane se tak, když se vzdáte veškerého vědomí oběti a přestanete obviňovat druhé nebo si do nich promítat svoje potíže. Je to stupeň, kdy přebíráte vládu nad svým životem a místo abyste říkali “já chudák mám takovou smůlu”, se začnete ptát, proč jste si do života přitáhli tyto okolnosti nebo událost, a začnete pracovat na tom, abyste se vnitřně změnili. Jakmile se změníte, musí to odrážet i vaše vnější podmínky a budete prožívat život uspokojivěji.

Šestý závoj

Mnoho lidí si neuvědomuje, že do našeho světa je propletena celá řada dalších dimenzí. Přijímají pouze to, co vidí, slyší a cítí. Šestý závoj, žlutý, se rozpouští, když si začínáme uvědomovat, že za fyzickým světem existuje ještě nějaký jiný. Uvědomujete si, že mezi námi jsou i duchové zemřelých, andělé, víly a další bytosti. Abyste tento závoj odstranili, musíte také věřit v duchovní svět a důvěřovat mu. Je třeba mít hluboké přesvědčení, že ti v jiných říších jsou schopni a ochotni nám pomáhat.

Pátý závoj

Tento závoj, který je růžový, se rozpouští pouze tehdy, když ve svém srdečním centru máte pro každého bezpodmínečnou lásku. S rozpuštěním tohoto závoje jsou často spjaty iniciace, kdy je zapotřebí hlubokého odpuštění všem, kdo vás někdy zranili. Navíc musíte na celý svět a na všechny ničemníky pohlížet očima lásky. Musíte být připraveni posílat modlitby jednak za ty, kterým bylo ublíženo, jednak i těm, kdo jim ublížili, neboť si uvědomujete, že všechno se na vyšší úrovni děje v souladu. Znamená to vidět Božskýma očima.

Čtvrtý závoj

Tento modrý závoj je uvolněn, když si vážíte zvířat, přírody a království elementálů, respektujete je a pracujete s nimi. To neznamená, že se musíte fyzicky starat o domácí nebo divoká zvířata, ale plně pochopit, že každé zvíře je zde na Zemi proto, aby prožívalo život a učilo se jako vy.

Každé zvíře má duši, i když některá zvířata jsou součástí skupinové duše, a všechna jsou na své cestě k osvícení a vzestupu. Některá zvířata, například psi, se inkarnovala, aby se stala společníky a přáteli lidí. Součástí naší dohody je pečovat o ně, ctít je a mít je rádi. Jiná zvířata, jako jsou např. kočky a další kočkovité šelmy, se inkarnovala, aby lidi a planetu fyzicky chránila před entitami a negativními energiemi, které nám mohou uškodit. Stvoření, která jíme nebo lovíme, přišla zakusit život ve třetí dimenzi, a nikoli proto, aby se stala stravou nebo kořistí člověka.

V meditaci můžeme také požádat duchy zvířat, aby si s námi promluvili a my jim mohli vzdát díky. Můžete také požádat svého ducha, aby v noci šel promlouvat k lidem o zvířatech, například poslat svého ducha k duchům nešetrných hospodářů, aby je informoval o vyšším smyslu chovných zvířat. To se postupně promítne do jejich vědomí.

K uvolnění tohoto závoje je nutné, abychom uznali, že příroda je nesmírně mocná, milující a vnímavá. V angličtině říkáme, že ti, na které dobře reagují rostliny, mají “zelené prsty”. Ve skutečnosti se dokážou do přírody plně vžít a ta je odměňuje hojností.

Květiny vyzařují vysokou světelnou frekvenci. Když někdo zemře, posíláme mu na pohřeb květiny, protože andělé jejich esenci předají na pomoc duchu toho, kdo zemřel. Andělé jejich esenci rovněž používají, aby pomohli truchlícím. Světlo květin, pokud je správně zaměřeno, dokáže léčit i ty, kteří jsou nemocní nebo nešťastní.

Je nesmírně důležité pracovat s přírodou. Vesmírný anděl vládnoucí přírodě je Purlimiek, který vyzařuje nádherně jemnou zelenomodrou barvu.

Existuje celá řada elementálů a přírodních duchů, kteří mají svou roli při práci s přírodou. Například víly se starají o květiny, elfové pomáhají stromům a skřítci půdě. Mnoho z těchto duchů, i když ne všichni, je stvořeno pouze z jednoho živlu, ze země, vzduchu, ohně nebo vody. Abychom rozpustili čtvrtý závoj iluze, je třeba pochopit výhody práce s elementály, kdy je můžeme například požádat o pomoc s růstem rostlin.

Když slimáci a hlemýždi okousali můj čerstvě vysazený hrášek, chtěla jsem tam proti nim položit tablety. Kumeka ale příliš nesouhlasil. Zeptal se mě, jestli jsem s nimi promluvila, na což jsem odpověděla, že ano, ale že oni mě neposlouchali. Navrhl tedy, abych požádala elementály, jestli by se slimáky nezapracovali a nevysvětlili jim, jak je to s ožíráním rostlinek a že by mohli mít svůj vlastní prostor. Sdělil mi, že některé rostliny se samy nabízejí jako obětiny a tím rostou. Řekl mi, ať zasadím sazenice, požehnám jim a pečuji o ně, přičemž požádám elementály, aby se o ně starali pro nejvyšší dobro. Učinila jsem tak a moje zeleninová zahrádka jenom vzkvétala.

Elementály můžeme také poprosit, zda by nepromluvili k těm, kdo zneužívají zvířata pro vlastní prospěch.

Třetí závoj

Tento závoj, jenž je tmavě modrý, se automaticky rozpouští, když se spojíme s andělskou říší a podobnými bytostmi z jiných planet, jako je například můj průvodce Kumeka nebo mistr hudby Fekorm. Choďte a žijte s nimi, aby se stali nedílnou součástí vašeho života.

Druhý závoj

Tento fialově zbarvený závoj se rozpouští, když dosáhnete vesmírného vědomí. To nastává při schopnosti vidět do vesmíru a chápat, že je všechno vzájemně propojené, stromy, hvězdy, zvířata, kameny… prostě úplně všechno. To je třeba vidět svým vnitřním zrakem.

Až plně pochopíte univerzální Metatronovu krychli, zobrazující vzájemné spojení veškerenstva, budete požádáni, abyste ji zvedli, ona se propojila s planetami a pracovala ve vašem vědomí.

To je poslední závoj, který je potřeba rozpustit, když jste ve fyzickým těle. Když je rozpuštěn, jste plně osvíceni.

První závoj

První závoj je nejblíže třetímu oku a je křišťálově průzračný. Odstraňuje se jako poslední, což se děje, jste-li připraveni - po vašem skonu. Když se tento závoj zvedne, ocitnete se v nebi, neboli v sedmé dimenzi. Pokud svůj život žijete jako osvícená bytost, tento závoj se sám rozpustí po vaší smrti. Ale i poté můžete procházet dalšími zkouškami. Jako příklad mi Kumeka uvedl, že můžete být třeba požádáni, abyste se znovu inkarnovali! Pokud se tomu budete bránit, závoj zůstane na svém místě a nerozpustí se.

Dokud jste ještě v těle, okamžiky v nebeské dimenzi můžete na chvíli prožívat, a to tehdy, když závoj řídne.

Ráno po pohřbu mé drahé tetičky Gwendy jsem se probudila a čekala jsem, že se budu cítit bídně. Ale celá jsem zářila. Doslova jsem cítila, jak se ze mě line zlaté světlo. Bylo to zcela zřetelně patrné, protože jeden můj bratranec prohlásil, že úplně zářím!

Duch mé tetičky prostě na pohřbu nebyl. Nikdo ho tam nedokázal vycítit. Kumeka řekl, že ze Země odešla hned ve chvíli, kdy opustila tělo a že archanděl smrti Azriel mě zaplavil v den jejího pohřbu světlem proto, aby mým prostřednictvím lidem ukázal, že existuje život po smrti. Byl to prožitek sedmé dimenze.

Jak dojít osvícení

Nejdůležitější je žít život s čistými úmysly, v plném zaujetí každičkým okamžikem. Nemůžete dojít osvícení, nejste-li uzemnění a fakticky zde vůbec nejste. Sledujte své myšlenky a slova, v každém se snažte vidět Božství.

Na vaší cestě vám může pomoci každá duchovní technika, pokud ji budete provádět s dobrým záměrem a soustředěně. Může to být modlitba, meditace, invokace, afirmace, prohlášení, zpěv manter, jóga, tichá kontemplace nebo jakákoli jiná technika podle vašeho výběru. Určité energie, například zlato-fialový a stříbro-fialový plamen, zlatý paprsek Krista či Mahátmy, mohou při pravidelné práci vaši cestu mimořádně urychlit. Vizualizace je jedním z největších klíčů k transformaci. Představujte si, jak se vaše srdce otevírá, jak se před vámi vine zlatá stezka nebo cokoli jiného, co vám pomáhá.

Jak jednorožci pomáhají k osvícení

Jednorožci jsou natolik osvícené bytosti, že máte-li srdce otevřené, tak pohled na jejich světelný kruh vám automaticky odstraní závoj na třetím oku. Jednorožci pak s vámi zůstanou i nadále a budou vám pomáhat s odstraněním zbývajících závojů, dokud se nerozpustí závoj druhý, poslední z těch, které se rozpouštějí ve fyzickém těle.

S tímto úkolem jednorožcům pomáhá archanděl Azriel. Následující vizualizaci provádějte prosím s vážností a úctou.

CVIČENÍ: Vizualizace jednorožců pro rozpuštění závojů

1. Otevřete světu svoji náruč.
2. Připomeňte si, že jste úžasnou Božskou bytostí.
3. Se záměrem otevřít svoje srdce ze sebe vydejte třikrát zvuk “Maaa”.
4. Zahleďte se na světelný kruh jednorožce.
5. Představte si, jak před vámi stojí důstojný bílý jednorožec. Dovolte, aby se světlo jeho rohu dotklo vašeho třetího oka. V duchu sledujte, jak se závoj roztahuje jako opona.
6. Poděkujte jednorožci, že k vám přišel a pracoval s vámi na rozpuštění závojů, bránících vám k úplnému osvícení.

Osvícení s opačným pohlavím

Pokud jste žena a chcete dosáhnout osvícení s mužem, oceňujte energie, které muži nesou. Přijměte jejich esenci a jejich duši. Podobně v případě, že jste muž, udělejte totéž se ženami.

CVIČENÍ: Vizualizace o podstatě opačného pohlaví

1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
2. Zapalte svíci, abyste ukázali, že chcete dosáhnout osvícení s opačným pohlavím.
3. Přestavte si někoho před sebou.
4. Oceňte jeho/její energie a vlastnosti.
5. Spojte se s jeho/jejím vnitřním dítětem. K tomu si pomozte tím, že si ho/ji představíte jako tříleté bezbranné dítě. Prociťte jeho/její nevinnost i jeho/její strach. Otevřete tomuto dítěti svoje srdce, dejte mu lásku a přijměte ho tak, jak potřebuje.
6. Vyhledejte světlo jeho/její podstaty a vzdejte mu čest.
7. Všimněte si barvy jeho/její duše i mocného a milujícího vyššího já.
8. Poděkujte jim za osvícení.
9. Až otevřete oči, všímejte si, jak se cítíte.

Práce s druhým závojem

Představte si světlo, které propojuje úplně všechno, hvězdy a planety, stromy a rostliny, skály a kameny, lidi, zvířata, ryby i hmyz.

CVIČENÍ: Vizualizace o vzájemném propojení celého veškerenstva

Za jasné noci plné hvězd si sedněte nebo lehněte na trávu a představujte si, jak je celý vesmír vzájemně pospojovaný. Pak si představte, jak toto světlo propojuje každičký předmět i bytost na planetě Zemi.


Převzato a upraveno z knihy Diany Cooper: Budíček lidstva

« Část pátáČást sedmá »