Část první

Diana Cooper nám otevírá oči: Nastává jedinečná šance ke změně našeho vědomí a k životu v souznění s božským plánem. Najdete zde mnoho praktických cvičení a poselství světu.

Dávná proroctví pro rok 2012


Den 21. prosince 2012 vyznačuje konec 26 000 letého astronomického období a rovněž 260 000 letého cyklu. Poprvé v historii naší planety podstupujeme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř sedmi miliardám duší dovoleno se vtělit, aby tuto monumentální událost mohly prožít. A všechny vesmíry bez výjimky náš pokrok sledují se zvědavostí a úžasem.

Dne 21. prosince 2012 končí 260 000 letý cyklus

Toto datum představuje konec atlantské éry. Experiment Atlantidy začal před 260 000 lety. Trvalo 10 000 let ho naplánovat a připravit a éra Atlantidy trvala 240 000 let. I když se kontinent zhroutil před 10 000 lety, jsme stále pod jeho vlivem, a to až do konce roku 2012.

Cílem Atlantidy bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodné vůle a udržet si přitom spojení se Zdrojem. V tomto období byly i jiné kontinenty osídleny lidskými bytostmi, ale ty nebyly součástí tohoto konkrétního projektu. Závěrečné a páté desetitisícileté období bylo řízeným experimentem, během něhož vznikl Zlatý věk Atlantidy, jenž trval 1 500 let. Toto období je předmětem mé knihy Objevování Atlantidy /Discover Atlantis/. Posvátným úkolem je přinést po roce 2032 zpět energii Zlatého věku Atlantidy, a to ještě na vyšší úrovni a tentokrát pro celý svět.

26 000leté období končící dne 21. prosince 2012

Den 21. prosince 2012 také vyznačuje konec 26 000letého cyklu astronomického období a začátek nového. Toho dne nastane vzácné sjednocení Země a Slunce. Když se toto spojení odehrávalo v minulosti, následovaly po něm kvůli nízké úrovni vědomí lidstva kalamity a katastrofy. Tentokrát však máme šanci vytvořit jiný a báječný nový věk - ale všichni musíme udělat svůj díl práce, neboť výsledek ještě není jistý.

Lady Gáia, obrovská bytost starající se o Zemi, se rozhodla, že Země i vše na ní se musí povznést. To znamená, že všichni a všechno musí nastolit vyšší frekvenci bytí. Budeme-li připraveni, bude rok 2012 začátkem nádherného způsobu života pro nás všechny.

Dvacetiletý přechod ke Zlatému věku

Den 21. prosince 2012 značí začátek dvacetiletého období přechodu, končícího v roce 2032. Potom začne skutečný nový Zlatý věk.

O zimním slunovratu roku 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyšší spiritualitu, Pluto transformaci a Uran změnu. Jakmile se tyto energie vzájemně propojí, bude to mít velký dopad na planetární vědomí. To v sobě obsahuje potenciál pro obrovský frekvenční posun – jak individuální, tak i kolektivní – ovšem za předpokladu, že budeme s energiemi nakládat moudře.

Plánovaná změna je tak nesmírná, že moudří v dávnověku nedokázali předpovědět, co se po tomto datu stane.

Předpovědi z dávných dob

MAYOVÉ nazývali 21. prosinec 2012 “Dnem stvoření” a prorokovali, že energie, která sem toho dne pronikne, bude aktivovat sílu kundalíni /duchovní životní síla/ jednotlivců i planety. Proroctví říkají, že tím dojde ke stimulaci genetické paměti našich minulých životů a toho, kým skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu.

Také předvídali, že síla planetární kundalíni pomůže aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy – mayské, egyptské i další – jsou kosmickými počítači. Jsou také generátory univerzální energie.

INKOVÉ tvrdili, že před rokem 2013 bude asteroid aktivovat očistu Země.

AZTÉKOVÉ říkají, že současné Slunce neboli “období” světa je páté a vyznačuje konec 26 000letého období.

Mnoho mudrců z národů PŮVODNÍCH AMERIČANŮ se ztotožňuje s tím, že v roce 2012 začne pátý svět.

HOPIOVÉ prohlašují, že rok 2012 je koncem období, kdy po pětadvaceti letech očisty nastane to, co sami vyjadřují výrazem “emergence” - znovunabytí vědomí.

ČEROKÍOVÉ mají svůj vlastní kalendář, který končí rokem 2012. Předpokládají, že předchozí světy skončí kataklyzmaty, a že je možné, že tento tak také skončí.

SENEKOVÉ praví, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty.

MAOROVÉ mají tradici která praví, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny.

AFRIČTÍ ŠAMANI také hovoří o roce 2012. Například Zuluové mají legendu, že v roce 2012 nastane pohroma.

EGYPTSKÉ MÝTY naznačují, že konec roku 2012 zvěstuje planetární posun ve vědomí.

VELKÝ KALENDÁŘ PODLE PLEJÁD, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí rovněž dnem 21. prosince 2012. V současné době jsou vyšší energie dopadající na Zemi z jiných galaxií ukotvovány Plejádami. V současnosti mnoho hvězdných dětí zůstává na nějaký čas na Plejádách, zastávce před vtělením, aby se připravily na pomalejší frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupí všichni tito hvězdní lidé přímo do fyzických inkarnací bez přestupu, a budou proto nositeli vyšší vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyšší frekvencí, která je přijme.

TIBETSKÝ A ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ ukazují, že rok 2012 je koncem dlouhého cyklu.

Védy učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012. Mnoho Hinduistů věří, že Kalki, pokládaný za avatára a poslední inkarnaci boha Višnu, bude plně realizován do roku 2012. Pokud dokáže dovést k osvícení 60 000 lidí před zimním slunovratem, může iniciovat vlnu osvícení. Pokud ne, promeškali jsme my na Zemi tuto vzácnou příležitost.

BRAHMŮV VÝDECH prý trvá 26 000 let. Na konci jeho výdechu nastává kosmický okamžik, během něhož se otevírají nebeské portály. V tomto tichém okamžiku se mohou dít zázraky, včetně transformačního skoku lidstva.

Pětadvacetileté období očisty


Téměř všichni moudří stařešinové ve svých proroctvích připomínají skutečnost, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty. Quetzalcoatl ve svém proroctví uvádí 13 nebes a 9 pekel. Prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru.

Planetární uspořádání nazývané “harmonická konvergence” /sběh/ se odehrálo 17. srpna 1987, tedy 25 let před rokem 2012. Tisíce lidí pracujících pro světlo se toho dne shromáždily na kopcích nebo posvátných místech a modlily se či meditovaly za lásku a mír na Zemi.

Pro mě byla Harmonická konvergence v roce 1987 magickou dobou. Východ slunce byl nejúžasnější, jaký jsem kdy viděla, a to nejen kvůli jeho zářivě oranžové kráse, ale spíše kvůli jeho majestátnosti a energii. Byli jsme tři, co jsme se sešli ke společné meditaci na vrcholu jednoho kopce, a bylo nám jasné, že se na planetě něco změnilo. Výsledkem všech modliteb a oslav toho dne bylo, že St. Germain zašel za Zdrojem, aby se přimluvil za lidstvo. Zpřístupnil, aby mohl fialový plamen transformace používat každý, nejen těch několik, kdo ho do té doby směli používat. Tím začala očista planety.

Tisíce lidí použily energii fialového plamene, a nejenom že se transmutovala jejich vnitřní temnota, ale posílaly tuto energii také druhým a planetě. V téže době začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, což lidem umožňovalo, aby sami sobě více porozuměli a mohli se začít měnit. Tyto publikace dodávaly rovněž lidem sílu, aby rozpustili a vyléčili své staré vazby.

O několik let později začala široká veřejnost hojně číst knihy o andělech, které mnohé z nich otevřely vyššímu duchovnímu vědomí a pomoci. Andělé mě požádali, abych lidem ve svých knihách řekla, že planetě ani nikomu z nás pomoci nemohou, pokud je o to sami nepožádáme, neboť se nemohou vměšovat do naší svobodné vůle. Ale když anděly o pomoc požádáte, budou vám pomáhat tak dlouho, dokud to bude pro vaše dobro. A když je požádáte o pomoc pro někoho jiného, vaše energie vytvoří s onou osobou spojení, díky němuž mohou pracovat. Potom již záleží na dotyčné osobě, zda to přijme.

Požádáte-li anděly o očistu konkrétního místa, zalijí ho svým světlem. Čím častěji to děláte, tím více andělů vás obklopí a bude vyčkávat, aby s vámi mohli pracovat.

Jakmile začalo toto pětadvacetileté období očisty, vyvolávalo stále více duchovních lidí pomoc archandělů k očistě světa. Jejich andělé se v odpověď na tyto modlitby rozprchli do všech koutů planety. Mnozí vyvolávali archanděla Zadkiela, aby transmutoval uvízlou energii, a on spolu se svými anděly využil tuto příležitost ke změně starého řádu. Skupiny stejně orientovaných jedinců se začaly scházet a posílat světlo. Naše pozornost je přitahována mnoha způsoby k zemi, která potřebuje očistu. Zde je příklad toho, co se odehrálo v mé zahradě.

Celou oblast, ve které žiji, napadli chrousti. Zorala jsem velký záhon a zasadila tam zeleninu, což mě uvedlo do nádherného spojení se zemí a elementály, a kromě toho jsem také pociťovala hluboké uspokojení. Nechala jsem tam růst trávu, aby to chrousty tolik nepřitahovalo, a procházela se po ní co nejčastěji bosa. Uvědomila jsem si, že chrousti upozorňovali na skutečnost, že tento kus země potřebuje být očištěn, a tak jsem zavolala archanděla Gabriela na pomoc. Když jsem pak zahradu fotografovala, vždy tam byly vidět prstence jeho andělů, jak lijí očistné světlo na zem.

Vidíme již začátek klimatických změn, jak nás lady Gáia varuje a nabádá nás k probuzení. Každá přírodní katastrofa nám připomíná, abychom očistili jak sebe samotné, tak i zemi, po níž kráčíme.

Předkládám snadné cvičení, které můžete vykonávat denně. Umožní vám zanechávat na Zemi zlaté stopy, ať již vkročíte kamkoli.

CVIČENÍ: Zlaté stopy

1. Přivolejte si archanděla Gabriela a pociťte, jak vámi protéká až do Země čistě bílé světlo.
2. Vyvolejte světlo Krista a prociťte,jak vámi protéká zlato-bílé světlo a proniká až do Země.
3. Požádejte, aby tato energie s vámi zůstala po celý den a vpíjela se do půdy, kamkoliv půjdete.
4. Při svých každodenních úkolech, ať již pracujete ve věžáku nebo na zemi, pronikne vaše světlo až do půdy a bude pomáhat při očistě světu.

Rok 2012

Co se stane v roce 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi návratu Zlaté Atlantidy. Mnohá proroctví jsou značně odvážná, ale je třeba se nad to povznést a soustředit se na nastávající úžasné možnosti. Rok 2012 pro mě znamená urychlení. Je to okamžik, jako když vám dítě kope v lůně a vy poznáváte, že transformace skutečně probíhá. Před tím, než se objeví nový život, však máte ještě čas na přípravu. Co se bude dít, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků přijmou. Vzhledem ke stavu vědomí v roce 2009 bude pravděpodobným výsledkem to, o čem píšu níže.

Ti ve třetí dimenzi

Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež ještě nejsou připraveny, si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že tu mohli být.

V současné době je však značné množství lidstva podstatně ovlivněno atmosférou změn, která proniká celým světem. Takže podle úrovně masového vědomí mnozí, co věří pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým prožitkům. Někteří začnou vidět nebo slyšet duchy, víly, či dokonce anděly a nanebevzaté mistry. Vzhledem k tomu, že jejich čakry nebudou přivyklé vyšší energii, může je to mást a lekat. To se bude dít především u těch, které jejich životní názor nebo náboženská výchova vedly k tomu, že žádné jiné dimenze neexistují. Je možné, že kvůli tomu vzroste počet nemocí, kterým říkáme duševní. Mnoho lidí může ztratit kontakt s realitou a bude potřebovat pomoc. Již několikrát jsme viděli, jak rychlejší vibrace světla, které k nám nyní dopadá, někteří nezvládli. Jednají na základě nižších fantazií, které jsou na internetu zveličovány. Pokud chcete těmto lidem pomoci, bude velkým přínosem internetu žehnat a posílat tam světlo.

Nejvyšší možnosti roku 2012

Nejvyšší možností je to, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze čtvrté. Když se vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat ctít jiné kultury a zvířata, takže po celém světě budou lepší podmínky pro děti, zvířata i uprchlíky. Také začnou chápat svoje minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve skutečnosti jsou, a vážit si cesty své duše. S poznáním své velikosti a hodnoty začnou ctít sami sebe i ostatní – a lidé se sebeúctou se k sobě i k druhým chovají s respektem. Procítí se jednota se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidskými bytostmi. Lidé začnou cítit vzájemné bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho.

Velké množství lidí se posune na své cestě k osvícení a vzestupu.

Ti ve čtvrté dimenzi

Velká naděje spočívá v tom, že mnozí z těch, kteří v současné době žijí ve čtvrté dimenzi, se přesunou do páté, kde začnou pracovat pro světový mír, spravedlnost a veškeré druhy humanitárních projektů. S vědomím, že je čas na zmírnění světové chudoby, způsobí velkou změnu na planetě. Do roku 2012 potřebujeme mít v páté dimenzi celou řadu lidí.

Ti v páté dimenzi

Většina těch, kteří byli v páté dimenzi již před rokem 2012, se povznese. Jinými slovy, ponesou ve svých aurách Přítomnost “JÁ JSEM”. Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzických tělech, aby mohli držet světlo pro všechny.

Někteří se rozhodnou odejít a pomáhat z druhé strany. Ale že by se jen rozplynuli ve světle? To si nemyslím.

Současná předpověď na rok 2012

Můj průvodce Kumeka říká, že energie temnoty a světla jsou vyvážené a že se musíme všichni soustředit na to pozitivní, abychom ho energetizovali a převážili se na stranu světla. Musíme využívat všech příhodných konstelací a energií, které nám sem jsou v této době posílány, abychom si tak zajistili zvýšení naší frekvence. Potom se odkryjí úchvatné možnosti úžasných věcí, které se stanou, včetně masového vzestupu, zázračných vyléčení a velkého štěstí pro všechny.

Vliv Obamy na vzestup

V říjnu 2008 můj průvodce Kumeka pravil, že na základě tehdejšího stavu vědomí bude 11% světové populace osvíceno a může v kosmickém okamžiku roku 2012 vzestoupit, přičemž většina si zvolí zůstat ve fyzickém těle a nést vyšší světelnou vibraci. Po vlně nadšení po volbách ve Spojených státech v listopadu 2008 tento počet vzrostl na 14%. Při Obamově inauguraci byly naděje a očekávání tak silné, že předpověď dosáhla 18%. Předpokládá se, že počet lidí, kteří vzestoupí, se po roce 2012 značně urychlí.

Těchto 18% můžeme ještě zvýšit tím, že pomůžeme více lidem otevírat jejich dvanáct čaker a přinášet skrze sebe na Zemi světlo Zdroje. Tento počet můžeme také navýšit tak, že budeme do našich společenství a světa přinášet naději a inspiraci.

Vyšší smysl Luny v roce 2012

V kosmickém okamžiku bude Země zaplavena vysokofrekvenční Božskou ženskou energií přicházející skrze Lunu. Ti, kdo v této době dokážou otevřít pravou mozkovou hemisféru a tuto energii přijmout, přinesou nazpět energii Zlatého věku Atlantidy. Protože Luna vibruje na frekvenci čísla 9, což je ukončení, velmi napomůže planetě ke vzestupu. Ti, kdo mají parapsychologické schopnosti, ale nedosáhli určitého duchovního rozvoje, mohou mít potíže, neboť se budou stále více otevírat, ale nebudou vědět, co si mají s tou energií počít.

Úplněk nastane 28. listopadu a 28. prosince 2012, uprostřed kosmického okamžiku 21. prosince 2012. To způsobí obrovské přílivové vlny, které patrně zalijí níže položené oblasti.

CVIČENÍ: Energie svitu Luny

V období úplňků, a to i když nebude za mraky vidět, se jděte projít do jeho světla. Přivykejte jeho energii, abyste zvládli přijmout více Božské ženské energie a byli připraveni na rok 2012.


Proč to bude tentokrát jinak


Mnoho předpovědí z dávné minulosti se soustředilo především na katastrofy a kalamity. Je tomu tak proto, že v podobných okamžicích v historii planety bylo vědomí lidstva natolik nízké, že propukaly války a jiné hrůzné následky.

Tentokrát lady Gáia, veliký anděl pečující o Zemi, vyhlásila, že planeta a všechno na ní musí zvýšit svoji vibraci a vzestoupit. Proto nám sem v těchto závěrečných časech duchovní hierarchie vyslala tolik pomocníků, aby lidi probudili a napomohli mnohým v úspěšném přesunu do nových a rychlejších frekvencí:

1. Dne 8. června 2004 nastala první část dvojího tranzitu Venuše. Druhý nastane 6. června 2012. tato nádherná a zvláštní konjunkce začíná vyvažovat mužskou a ženskou energii v jednotlivcích i v kolektivním vědomí. Zahrnuje v sobě také možnost urychlení individuálního i kolektivního vzestupu a všem poskytuje obrovské příležitosti k růstu. V každém případě je to dar od Boha a v etapě mezi těmito dvěma daty je důležité, abychom všichni napomohli sjednotit svět, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostřednictvím spirituálního vědomí.

To vyžaduje úctu ke všem formám života a planetárním zdrojům.

2. V listopadu 2003 se odehrála Harmonická konkordance /shoda/, která každému z nás poskytla více ženské Božské energie, aby se v nás probudil soucit a otevřela se srdce.

3. Poprvé od pádu Atlantidy se na Zemi vrátilo dvanáct paprsků a my se můžeme koupat ve vyšším světle.

4. V roce 2008 k nám byl vyslán stříbrný paprsek od samotného Stvořitele. Ten má v sobě i nejvyšší aspekt Božského ženství a prolíná všemi ostatními paprsky, čímž je harmonizuje.

5. Díky Harmonické konvergenci v roce 1987 byl fialový plamen transmutace zpřístupněn každému. Od té chvíle zlatý a stříbrný paprsek začaly splývat s fialovým plamenem, čímž vytvořily zlatofialový a stříbrnofialový paprsek, jenž při transmutaci a zvyšování frekvence udržuje lidi v páté dimenzi.

6. K naplnění se světlem můžeme vyvolávat i paprsky drahých kamenů, obsahující čirou archandělskou energii.

7. Mnoho bytostí v Atlantidě, včetně aspektů dvanácti paprsků, kristovské energie, Buddhovy energie a Ducha míru a Rovnováhy, přispělo k rozšíření zdrojů světla, k nimž lidé nyní mají volný přístup. Tato energie, známá jako Mahátmá, byla při pádu Atlantidy zneužita, a proto odsud stažena. Nyní se k nám však vrací. Je to nejvyšší energie, k níž máme v současné době přístup, a výrazně urychluje náš vzestup. Je to mocné zlato-bílé světlo, které léčí na všech úrovních a může nám pomoci ve všech vztazích a situacích. Nikdy nám nemůže ublížit, neboť je přijímáme prostřednictvím naší monády /v antické filosofii termín pro Boha, první bytost, nebo veškeré bytí, v metafyzice bod ve smyslu neprostorového silového ohniska; pozn. překladatelky/, nebo naší Přítomností JÁ JSEM.

8. Atlantští andělé nám pomáhají navrátit moudrost Zlatého věku Atlantidy.

9. Na Zemi přichází vysoká frekvence vesmírných andělů. Jak se naše frekvence zvyšuje, můžeme se s nimi spojovat na vyšší úrovni, přijmout více jejich světla a získávat vesmírné informace.

10. Andělé se nám zjevují v podobě kruhů ve filmech a na digitálních fotografiích, aby nám poskytli viditelný důkaz o své přítomnosti a zprostředkovali nám přímo svá poselství a poskytli inspiraci.

11. Rodí se stále více osvícených dětí z Orionu a moudrých starých duší z mnoha koutů vesmíru.

12. Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty, kdo mají vizi pomáhat ostatním. Pak se s nimi propojují a pomáhají tužbám jejich duší, aby uzrály.

13. Jednorožci pomáhají lidem rozpustit závoje iluzí, které zahalují jejich třetí oko, aby mohli dosáhnout plného osvícení.

Převzato a upraveno z knihy Diany Cooper: Budíček lidstva

Část druhá »