Část třetí

Lemurie a země Mu

Mu

Mnoho lidí hovoří o Mu jako o Lemurii a domnívá se, že tento název je pouze zkratkou. Avšak Mu byla samostatná civilizace rozvíjející se ještě před Lemurií, a to rovněž v Tichém oceánu. Její obyvatelé disponovali čtyřdimenzionálním a pětidimenzionálním vědomím a nebyli fyzicky zmaterializovaní, takže po nich nezůstaly žádné pozůstatky. Pečovali o stromy a rostliny a také pracovali s krystaly, i když o něco méně než Lemuřané. Lidé země Mu nebyli tak vyspělí jako civilizace, která přišla po nich. Byli šťastní, že tu mohou být a žít na Zemi v propojení se zvířaty a doteky fyzické úrovně této planety, ale palčivou touhu léčit Zemi jako Lemuřané neměli.

Lemurie

Lemuriánská energie byla nejsilnější v Austrálii a na Novém Zélandě, na Havaji a na ostrovech v Polynésii, v části Aljašky a na severovýchodě Afriky. V Africe se něco z Lemurie dá nalézt v Maroku a zčásti v Guineji. Mauretánie, Alžírsko, Mali a Senegal byly lemurijské celé. Protože si stahovali světlo přímo ze čtyř nanebevzatých planet, Síria, Orionu, Plejád a Neptunu, byla energie Lemuřanů velice čistá a nevinná a léčila oblasti, s nimiž byli propojeni. Každá z těchto hvězd, souhvězdí a planet byla spojena s nějakou částí světa a tyto části světa byly “zalidněny” Lemuřany, kteří ve fyzické formě nežili. Nicméně na ně na těchto místech měli vliv lidé i Země.

Lemuřané byli pětidimenzionální bytosti, byť ne tak plně ve fyzických tělech, jako jsme my. Byli velmi vysocí a štíhlí, blonďatí a s modrýma očima. Protože byli více éteričtí než fyzičtí, jejich vědomí se koncentrovalo na duchovní dimenze. Byli androgynní, sexualitu nepotřebovali a byli sami o sobě celiství. Lemuřané byli harmonické mírumilovné bytosti s otevřeným srdcem, které jim dovolovalo vyjadřovat bezpodmínečnou lásku k Božství a všemu stvoření. Jejich velkým darem bylo léčení Země a programování krystalů bezpodmínečnou láskou a spojením s vesmírem. V některých krystalech se tyto záznamy zachovaly a takové krystaly vytvářejí vesmírné sítě spojující planetu Zemi s hvězdami. Byli velmi spjati s fyzickou Zemí a milovali ji, takže navrácení lemurijské moudrosti v sobě nese dotýkání se půdy, procházky a opravdové procítění země pod vámi. Byli také silně naladěni na království elementálů.

Léčení v Lemurii

Je nám sdělováno, že je důležité aktivovat každého, kdo žil v Lemurii, aby se začal projevovat jejich léčitelský talent. V současné chvíli je to potřebné k léčení poškození Země. Lemurijské léčení bylo vždy prováděno více než jenom jedním člověkem. Jako každá jiná energie i tato může být použita buď k dobru, nebo ke zlu, takže proto jsou ti z dávné Lemurie žádáni, aby se propojovali s jednorožci, neboť ti pracují výhradně s lidmi, kteří energii používají správně. Ale jak zdůrazňuje Kumeka, ani to není naprostou ochranou, protože stejně jako reiki je i tato energie použitelná i bez jejího pochopení. Jedinci mohou programovat krystal na čistění krystalů v Zemi, především v Africe, byť to není tak silné, jako když se to provádí ve skupině.

Vyčištění Neptunu pro lemurské léčení

Když se potopila Atlantida, nastal velký strach, který byl vzat na Neptun a tam držen v ledu. Navíc v Kristově době byl Neptun odříznut od ostatních čtyř nanebevzatých hvězd, Orionu, Síria a Plejád. To blokovalo v projevu atlantskou moudrost, stejně jako moudrost a léčení z Lemurie. Výsledkem modliteb a meditací mnoha oddaných lidí, počínaje učiteli Školy Diany Cooper, kteří byli přímo požádáni duchem, aby to při svém výcviku prováděli, bylo odblokování Neptunu a jeho opětovné plné připojení. Závěrečné propojení bylo vykonáno při slavnostní ceremonii v Irsku, po níž vzali učitelé vodu požehnanou při ceremonii k velkému portálu v Taře, který je ve spojení s Neptunem. Nyní se k lemurskému léčení můžeme dostávat přímo přes Neptun. Obzvláště silné je v těchto portálech a na posvátných místech spojených s touto jasně modrou léčivou planetou vyšší spirituality.

Lemurská léčivá energie je desetkrát silnější než reiki

Pokud se chcete věnovat lemurskému léčení, potřebujete k tomu výcvik nebo praxi ve skupině, abyste mohli léčit bez vedoucího.

Léčení musí být prováděno ve skupině, která jedná jako jeden celek. Tato energie se vždy používala k léčení Země, ale lze ji použít i k léčení lidí. Může však být pro ně příliš silná, takže je třeba nabízet s opatrností. Lemurské léčení je velmi důležité, a abychom jím planetě pomohli je třeba s ním začít před rokem 2012. Pokud si přejete založit skupinu věnující se lemurskému léčení, následujte tyto kroky:

*   Přesvědčte se, že jste žili v Lemurii, buď nasloucháním vlastní intuici, nebo optáním se jasnovidce.

*   Zajděte za dobrým jasnovidcem, aby vám potvrdil, zda je pro tuto činnost vaše energetická úroveň správná.

*   Požádejte vesmír, aby vám přivolal lidi na podobné úrovni, jako jste vy.

Léčení

1. Potvrďte si, že když je skupina spolu, udržujete lemurskou energii.
2. Spojte se s jednorožci a odevzdejte se jejich energii.
3. Vězte, že pokud pracujete společně jako jednotka, jste všichni na ni vyladěni. Když se rozejdete, energie se automaticky rozplyne.
4. Skupina obdrží kolektivní poselství o léčení, které je třeba udělat. Vedoucím skupiny není nikdo. Všichni se stáváte jedním.
5. Všichni soustřeďte svoji léčivou energii na konkrétní místo, v souladu s vedením, kterého se vám dostalo.
6. Poděkujte jednorožcům.
7. Otevřete oči a vraťte se duchem do místnosti.


Světová ekonomika


Již dlouhou dobu
je světový finanční systém jako prohnilý trám. Když ti, kdo na něm seděli, spadli, snažili se zpátky vyškrábat na ten trouchnivějící, místo aby hledali nový a zdravý. V roce 2007 začala probíhat krize bank a úvěrů, kdy se banky počaly hroutit a podniky se ocitaly v kolapsu. Celý systém založený na chamtivosti, hazardu, korupci a utiskování nemajetných již pokračovat nemohl. Přesně v souladu s časovou linií v předpovědích mayského kalendáře začala celá ekonomická struktura upadat. V následujících dvaceti letech bude koncept půjčování neexistujících peněz a účtování úvěrů pokládán za bezostyšně arogantní a zkorumpovaný. Princip chudých a bohatých se stane nepředstavitelným. Nebudou existovat žádné banky ani peněžní instituce. Banky, finanční instituce a mnoho podniků nejsou napojeny na nejvyšší dobro, a musí se přizpůsobit, aby vyhovovaly novému paradigmatu. Ekonomiky kolabují z toho důvodu, že duchovní frekvence planety vzrostla a staré a nové způsoby fungování už nejsou v součinnosti. Aby se zesynchronizovaly, musí se světová ekonomika začít pohybovat na rychlejší frekvenci, čili jinými slovy musí se stát poctivější, otevřenější, čestnější a průhlednější. Starý systém se bude i nadále stále víc hroutit, dokud ho plně nenahradí ekonomická struktura založená na spravedlnosti a bezúhonnosti. Pak také po roce 2032 přestanou mít peníze smysl.

Nadbytečnost neboli nezaměstnanost

Pokud něčí práce nedovoluje projevení jeho nebo její nejvyšší pravdy, jejich duše ho ze staré profese nebo zaměstnání vyžene. To se nyní odehrává masově, což se děje průběžně se zvyšováním jejich frekvence a hroutící se ekonomikou. Nic se však neděje náhodou a nadbytečnost či nezaměstnanost je budíčkem pro všechny zúčastněné, jenž je volá k hledání živobytí, které je propojeno s jejich duší a přinese jim satisfakci. Ti, kdo pozvednou svoji frekvenci a vyladí se na vyšší energie, najdou práci své duše, která k nim automaticky přijde v souladu se zákonem přitažlivosti. Do roku 2032 se ocitne většina těch, kdo budou žít v komunitách páté dimenze, v zaměstnání respektujícím jejich schopnosti a talenty. A poprvé od doby Zlaté Atlantidy zakusí většina lidí uspokojení duše v běžném každodenním životě.

Obchod po roce 2032

V dvacetiletém období přechodu budou nové možnosti cestování znamenat, že již nebude ekonomicky výhodné a udržitelné převážet potraviny a zboží po světě z místa na místo. Zemědělci budou pěstovat obilí pro místní spotřebu, takže se obrovské lány s jedinou plodinou stanou záležitostí minulosti. Některé z ekonomik, jež se soustředí výhradně na vývoz, se této skutečnosti budou muset přizpůsobit a hledat svoji vnitřní sílu. Podle současných předpovědí se svět, tak jak ho známe do roku 2032, změní k nepoznání. Mezinárodní obchod přestane existovat. Nové energie budou poskytovat nesmírné příležitosti k duchovnímu růstu, takže mnohé ze zemí, jejichž finance jsou v současné době založeny na exportu, zjistí, že lidé raději vyhledávají duchovní aktivity. To jim automaticky přitáhne díky jejich vyšším frekvencím veškerou hojnost, kterou budou potřebovat. Protože většina světa bude žít v páté dimenzi, budou komunity v souladu s nejvyšším dobrem vzájemně spolupracovat a o všechno se dělit, takže peníze nebudou vůbec potřebné. Místo toho se bude místně směňovat jednotlivé zboží.

Velké obchodní organizace

Velké obchodní organizace jsou dinosaury naší doby. Vzhledem k tomu, že se etika financí a obchodu zcela změní, budou velké podniky i nadále krachovat. Soukromé společnosti se do roku 2023 stanou jen vzpomínkou Ty, které vykořisťují zaměstnance, zvířata nebo půdu, zmizí z povrchu zemského. I obří supermarkety budou náležet pouze minulosti. Přežijí pouze ty organizace, které se dokážou přizpůsobit měnící se frekvenci planety, i když ve velice změněné podobě oproti té, v jaké v současné době fungují.

Paradigma nového obchodu

Paradigma nového obchodu se zakládá na vytváření nebo výrobě pro nejvyšší dobro komunity a planety. Protože většina lidí bude žít na úrovni páté dimenze, bude se klást důraz na spolupráci, na vyhledávání toho dobrého v druhých a na podporu jejich samostatnosti, což každému přinese jedinečnou možnost přispívat celku způsoby, které rozezpívají jejich srdce. Podniky a obchody, které mají k ostatním respekt a aktivně propagují dobro zvířat, přírodní říše i celého lidstva, budou i nadále v tomto přechodovém období prosperovat.

Mezinárodní spolupráce

Bohatí lidé brzy nedokážou setrvávat v nečinnosti a nechat děti a dospělé otročit za nepatrnou mzdu nebo výměnou za nějaké produkty. Lid bohatších zemí povede obrovské hnutí na pomoc těm, kteří měli méně štěstí než oni, což umožní na celém světě vyrovnat současné nesmírné rozdíly. Do roku 2022 se bude mezinárodně spolupracovat na mnoha úrovních a v masovém měřítku. Otřesné pracovní podmínky již nebudou dále tolerovány.

CVIČENÍ: Vizualizace harmonie na celém světě

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.
2. Zavřete oči a zhluboka dýchejte.
3. Požádejte anděly, aby vás harmonicky vyladili na práci, která bude uspokojovat vaši duši.
4. Představte si, jak děláte práci, která vás opravdu uspokojuje. Může to být i něco zcela odlišného od toho, co v zaměstnání děláte nyní. Cítíte se šťastní, dobře odměňovaní a oceňovaní.
5. Tento pocit rozšiřte na všechny, které znáte, a představte si jak jsou v práci šťastni.
6. Nyní si představujte, jak je každý na světě spokojený se svým běžným každodenním životem. Představte si, jak si v kanceláři, na poli nebo kdekoli jinde zpívají.
7. Pak otevřete oči a usmějte se.

Energetické zdroje a cestování


Elektřina

Protože frekvence lidí v roce 2012 vzroste, bude s elektřinou konec. Proto si zálohujte data ve svém počítači! Když jedinec provede ve svém vědomí skok, jeho změněná frekvence ovlivní elektrické spotřebiče, které začnou “jančit”. Často si mi lidé stěžují, že po přečtení nějaké duchovní knihy, účasti na semináři nebo nastoupení duchovní cesty museli vyměnit televize, toustovače nebo žárovky! Později, až se elektřina stane drahou a nebude jí mnoho, začnou výpadky a odpojování od sítě. Začneme se učit skutečné spolupráci a umění sdílet zdroje, takže například nemocnice dostanou přednost.

Ropa a plyn

Dosažitelné zdroje ropy a plynu se do roku 2012 vyčerpají. Pod moři sice ještě zůstanou nějaké zásoby, ale ty jsou potřebné pro lubrikaci tektonických vrstev.

Vesmírný anděl Joule, vládnoucí oceánům, nedovolí, aby se vytěžily. Dostávám e-maily od lidí, kteří mi posílají informace o ropě, která bude i po roce 2012 k dispozici. Můj průvodce však stále tvrdí totéž. Budeme žít z rezerv. Jak se zásoby ropy ztenčují, cestování bude stále dražší a města budou budovat cyklistické stezky. Bude bezpečnější a snazší cestovat z místa na místo na kole. Auta na benzín nebudou k dostání a místo toho budou vyvíjena vozidla na ekologický pohon. Více lidí bude jezdit veřejnou dopravou, především loděmi a vlaky. Do roku 2032 bude letadly létat jen velmi málo lidí. Brzy po tomto roce se však objeví rychlé a čisté ekologické způsoby dopravy, o kterých si nyní můžeme jenom nechat zdát.

Zdroje ekoelektřiny

Celý svět bude hledat přirozené zdroje energie – vodu, blesky, slunce a vítr. Budeme samozřejmě pálit uhlí a dřevo, ale vzrůstající povědomí, že to jsou neobnovitelné zdroje, a pochopení důležitosti stromů povede k tomu, že se to bude pokládat za stále méně přijatelné. Zvykli jsme si docela všude používat plasty a materiály na základě ropy. Mnoho zemí sice již radikálně omezilo používání igelitových tašek, ale to je pouze kapkou v širém oceánu. Budeme si muset přivyknout staromódnímu způsobu zacházení a výroby mnoha věcí, přinejmenším dokud nevynalezneme nové a ekologické způsoby. Mnoho technologů bude podvědomě nebo i vědomě spolupracovat s anděly a dalšími vysoce vyspělými bytostmi a vymyslí nové formy ekologické energie. Budou to mezi jiným například krystaly, zemský magnetismus, pyramidální energie a energie rostlin. Nakonec budeme schopni energii, která bude dostupná všem na planetě, získávat z oceánů, ale to se odvíjí od toho, zda bude dosaženo mezinárodního míru. Do roku 2032 dokážeme také ovládat počasí, především deště. I k tomu totiž potřebujeme mnohem vyšší vědomí, včetně mezinárodní spolupráce a přátelství. Protože lidé budou žít v menších komunitách, stane se život mnohem jednodušší a prostší, a my si začneme cenit omezených zdrojů na naší planetě. Tato změna vědomí dovolí, aby přišlo něco nového. Brzy po roce 2032, pokud vše bude probíhat podle očekávání, dokážeme využívat zdroje energie, které jsou v současné době nad naše chápání a které naší planetě nebudou nijak škodit.

Nukleární energie

Jaderné elektrárny se budou stavět i nadále, a může se stát mnoho nehod. Je proto potřebné, aby se s nimi každý spojoval ve světle.

Cestování

Lidé chtěli vždycky cestovat. Touha rozšiřovat si obzory návštěvami v jiných částech světa je vrozená mnoha duším. Rychlé dopravní prostředky však budou stále méně dosažitelné a začnou se opět používat dřívější odvážné způsoby cestování. Znovu jako způsob dopravy začnou být v oblibě vlaky, lodě, kola a chození pěšky. Na jednu stranu bude cestování díky uvolnění mezinárodních hranic snazší, ale na druhou stranu ho bude omezovat nedostatek pohonných hmot, dokud se v roce 2032 neobjeví nové.

Cestování po roce 2032

Brzy po tomto roce budou lidé cestovat svými vlastními minihelikoptérami. Vzdálenosti se budou překonávat obrovskou rychlostí v leteckých a vznášejících se dopravních prostředcích. Lidé se budou staromódním spalovacím motorům jenom smát. Moje tetička se narodila roku 1911 a dožila se bezmála devadesáti let. Vyprávěla mi, že jako dítě cestovala v kočáře taženém koňmi. Ve svém životě jela na kole, autem i tryskovým letadlem. V televizi viděla, jak vystřelují rakety s kosmonauty kamsi do neznáma. Jedno století, které se posunulo od koňského pohonu k letům do vesmíru, nebude nic v porovnání s pokrokem ve způsobech dopravy, jež nás čeká v následujícím čtvrtstoletí!

CVIČENÍ: Všímejte si toho, co spotřebováváte

V následujících čtyřiadvaceti hodinách si ještě více všímejte planetárních zdrojů, kterých využíváte, a neustále jim všem žehnejte a vzdávejte díky. Buďte si například vědomi elektrického proudu, který spotřebujete, odkud pochází jídlo, které si kupujete, a sledujte, kolik vody používáte.

Očista planety


Průběžně v historii byly části naší planety očišťovány od negativní energie, a to v obdobích, kdy se tu vyvíjelo něco nového s vyšší frekvencí. Nejčistšími místy vždycky byla ta, kde dlouho ležel led a sníh. Než se objevila Zlatá Atlantida, byla doba ledová, která zemi očistila. Existují předpovědi, že v následujících 300 letech doba ledová opět nastane.

Na základě současného vědomí začne do roku 2017 Matka Země hlavní očistný program, jímž ze sebe svrhne veškerou negativitu fyzických i emocionálních jedů, které jsme do ní jako lidstvo uložili.

Mezi lety 2012 a 2032 budou muset být všechna temná místa na celé planetě očištěna, protože Země potřebuje zvýšit svoji frekvenci a povznést se, aby opět ve vesmíru zaujala své skutečné místo. Čím více světla my jako lidstvo přineseme Zemi vlastním prostřednictvím, tím méně očisty bude zapotřebí. Máme sílu změnit veškeré okolnosti k tomu, aby přesun proběhl co nejšetrněji.

Voda má vlastnosti vesmírného čištění a byla vybrána, aby očistila New Orleans – místo, kde Země zadržovala bolest, zlost a strach z otroctví. V tomto případě záplavy v srpnu 2005 byly rovněž připomínkou, že v očích Boha jsme si všichni rovni.

Když probíhá očista, vnímáme destrukci jako strašlivou. Ale otevírá srdce všem. Lidé začnou hledat místo kulturních rozdílů společnou lidskost.

Dříve válčící země budou naplněny soucítěním vůči svým sousedům a nabídnou pomoc pro větší dobro všech. Mezinárodní hranice se uvolní a lidé začnou více spolupracovat a učit se jeden druhého lépe chápat.

I tsunami v Indickém oceánu bylo součástí velké očisty a v knize Angel Answers /Odpovědi andělů/ vysvětluji, jak Intergalaktická rada tuto událost pečlivě plánovala daleko dopředu. Po vesmírech bylo vyhlášeno pozvání, aby se duše inkarnovaly s očistnou a léčivou misí na Zemi. Tisíce lidí, které poznaly velkou příležitost ke službě a duchovnímu růstu, toto volání vyslyšely. Po vtělení jim však přirozeně díky závoji zapomnění vypadl smysl toho všeho, ale když se začalo předurčené datum 26. prosince 2004 blížit, shromáždili se na konkrétních místech. Tyto odvážné duše souhlasily, že do energetických polí nasáknou negativitu chtíče, chamtivosti, mocenských bojů, vědomí chudoby a podobných témat, které zde na Zemi byly drženy. A toho dne je tsunami vynesla společně do světla a oni tyto toxiny vzali s sebou. Každý z nich za to dostal duchovní odměnu. Stalo se to pouze těm, kteří na úrovni duše souhlasili s tím, že během katastrofy zahynou. Miliony andělů je s obrovskou radostí a potěšením doma vítaly.

Stejně jako v případě všech velkých katastrof otevřel přihlížející svět svoje srdce a projevil soucit, lásku, empatii a touhu pomoci. Ti, jimž se život zásadně změnil tím, že ztratili někoho blízkého, majetek nebo domov, si z toho vzali ponaučení, splatili karmu, nebo jim prostě byla poskytnuta příležitost k rozvoji odvahy, nesobectví, spolupráce, péče a mnoha dalších vyšších vlastností.

Pomáhá, když pochopíme duchovní perspektivu takových zážitků, ale tím se nijak nezlehčuje žal ze ztráty, který mnozí prožívali. Celosvětové masové modlitby od srdce, které byly reakcí na tato traumata, přivolaly pomoc, útěchu a přímluvy z Božích říší. Jak Země prochází léčivou krizí, je zapotřebí neustále se modlit za planetu, přírodu a království zvířat, stejně jako i za všechny lidi.

Očekává se, že přírodní katastrofy budou pokračovat, v letech 2017 a 2022 dokonce ve zvýšené míře. Budou se odehrávat na místech předpokládaných, ale i na mnohých, kde by to lidé nečekali. Očista se týká naprosto celého světa.

Matka Země použije k očistě zemětřesení, záplavy, požáry, výbuchy sopek, hurikány a další meteorologické jevy, čímž také přitáhne pozornost k systémům, jež je zapotřebí změnit. K očistě se dají využít i epidemie, kdy jimi postižení lidé do sebe vstřebávají energii nemoci i něco ze strachu, který ji doprovází. Ti, jejichž duše uzavřela dohodu, že při tom přejde do světla, berou její negativní energii s sebou do vyšších říší, kde bude transmutována.

Když dostatečné množství lidí aktivizuje všech svých dvanáct čaker, aby se energie Zdroje jejich prostřednictvím mohla dostat do Země a mohla ji léčit, pak čištění pomocí přírodních sil nebude tolik zapotřebí. I vy můžete léčení planety napomoci tím, že budete pracovat s elementály.

Z popela starého povstane jako zlatý Fénix nový způsob bytí.

Jak zajistíte, abyste při probíhající očistě byli na správném místě?

Archanděl Metatron, nejmocnější z andělů, na sebe vzal úkol, že zajistí, aby každý byl během probíhajících změn na svém předurčeném místě.

Někteří jedinci, rodiny, komunity nebo skupiny duší se mohou rozhodnout odejít společně, jako když se motýli klubou na světlo ze svých kukel. Metatron jim v tom, aby byli v pravý čas na správném místě, ochotně pomůže.

Pouze ti, kdo se bojí smrti, nechápou radost z bytí ve světle nebo to všechno dokážou vidět pouze z lidského hlediska, se tomu mohou vzpírat. Andělé nás ujišťují, že se není čeho bát.

Jedna moje přítelkyně, které se blížila devadesátka, viděla umírat mnoho svých vrstevníků, ale i mladších lidí. Vždycky svým příbuzným říkávala: “Ti ale mají štěstí! A vy smůlu.” Je to vysoce vyvinutá duše a ví, že na Zemi žijeme jako ptáci v klecích. Skutečně svobodnými se stáváme teprve tehdy, když je při smrti náš duch uvolněn z těla.

Pokud vaše duše na sebe vzala úkol, že zůstanete ve svém těle, budete pomáhat ostatním nebo pokračovat ve svých zkušenostech, povede vás archanděl Metatron. Jeho nápovědě se opravdu vyplatí naslouchat!

K vyladění se na archanděla Metatrona vám pomůže už jenom čtení tohoto odstavce

Abyste dokázali následovat vedení archanděla Metatrona a slyšet jeho poselství o tom, jak být ve správný čas na správném místě, můžete se modlit nebo se s ním spojovat aktivně. Čím častěji to budete procvičovat, tím pevnější bude vaše vzájemné spojení, i když si ho nemusíte být plně vědomi.

CVIČENÍ: Spojení s archandělem Metatronem

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.
2. Posaďte se a ruce si položte na stehna dlaněmi vzhůru.
3. Nadechujte do sebe nádherné oranžové světlo /což je barva Metatrona/ a při výdechu sledujte, jak se vaše aura naplňuje jeho energií.
4. Uvolněte se a představujte si, jak kolem vás plápolá oranžové světlo.
5. Následujícími slovy přivolejte archanděla Metatrona: “Nyní vyvolávám mocného Metatrona, aby se se mnou spojil a dotkl se mě svým světlem.”
6. Setrvávejte chvíli v klidu. Můžete mít dojem, jako by se vás někdo dotkl, může vás něco napadnout, můžete mít pocit, že vám někdo něco šeptá, nebo jenom prostě procítit klid.
7. Když pocítíte, že už je čas, poděkujte archandělu Metatronovi a otevřete oči.

Změny klimatu


Po celém světě se vzorce počasí proměňují a po roce 2012 to bude ještě výraznější. V rozmezí let 2017-2022 bude na celém světě podle předpovědí počasí hodně nestabilní, s mnoha zemětřeseními a záplavami. Po roce 2022 katastrofy přestanou a nastane klid. Společnými silami však dokážeme tyto předpovědi změnit. Pokud dostatečné množství lidí přinese světlo, dokážeme společně hurikán proměnit ve vánek.

Evropa

Pokud bude současné vědomí stále takové, jaké je dnes, můžeme v Evropě očekávat celou řadu povodní, a to hlavně v níže položených oblastech, kde se záplavy všeobecně očekávají. Pokud tamější obyvatelé nezačnou cílevědomě pracovat na zvýšení své frekvence a svým prostředinictvím přinášet na Zemi léčivé světlo, bude do roku 2022 většina těchto míst pod vodou. Ovšem i oblasti, které nikdy nebyly zaplavovány, se stanou v časech očisty velmi zranitelnými.

Bude také hodně zemětřesení a výbuchů sopek, které se odehrají na nečekaných místech. Navíc se k tomu mohou přidat i bouře, hurikány a lesní požáry – horší, než jaké jsme dosud zažili.

Austrálie

Některé oblasti Austrálie se stanou podstatně teplejší, na jiných zase budou záplavy. Některé části se stanou naprosto neobyvatelné a bude jich mnohem více než dnes, což se však po roce 2027 změní.

Indie

Na tomto subkontinentu záplavy byly vždycky a tento trend bude i nadále pokračovat, ba dokonce se ještě zhorší.

Afrika

I tady, stejně jako v Evropě, budou očekávané i nečekané povodně, výbuchy sopek, bouře a lesní požáry. Počasí tady, stejně jako na celém světě, bude extrémnější.

Rusko

V rozlehlých chladných regionech dojde k roztávání značného množství sněhu, což povede k povodním.

Izrael, Irák a Írán

V těchto zemích, stejně jako ve všech válkami zasažených oblastech, je zapotřebí velkého čištění. Budou tu zemětřesení, protože Matka Země se snaží uvolnit energii krutosti a nelidskosti. To pomůže vůdcům otevřít se soucitu a pochopení. Obzvláště temný je Irák, který čekají velké katastrofy, pokud se neprobudí dostatek lidí k léčení země a udržení státu ve světle.

Čína a Japonsko

Obě tyto země mohou očekávat čištění v podobě zemětřesení a povodní.

Nastávající doba ledová

Přibližně za 300 let nastane na Zemi nová doba ledová, aby ji očistila pro vstup do další, vyšší úrovně.

Posun pólů

V následujících 100 letech se posun pólů neočekává.

CVIČENÍ: Vizualizace počasí

Seděli jste někdy za ponurého deštivého dne a představovali si, jak se na nebi objevuje kus modré oblohy, přičemž za chvíli vysvitlo slunce? Nebo jste se někdy intenzivně soustředili na zformování mraku a najednou začalo pršet? Přesně tak to funguje, a to díky síle mysli, kterou disponujeme všichni.

Jakmile počasí začne vykazovat extrémy, všem pomůže následující práce pro nejvyšší dobro.

Můžete ji vykonávat doma i venku, stačí jen uvolnit tělo a zkoncentrovat mysl. Můžete tak činit kdykoli, kdy se dozvíte, že někde na světě je sucho a lidé zoufale prosí o déšť k zavlažení jejich úrody, nebo kde je potřeba vysušit následky povodní.

1. V klidu se posaďte a uvolněte celé tělo. Prodýchejte všechny části těla, kde pocítíte nějaké napětí.
2. Představte si, jak vaši mysl zaplavuje jemné bílo-fialové světlo.
3. Pomyslete na místo, na něž se chcete soustředit.
4. Pak si živě a jasně představte, jak modrá obloha vysouší zaplavené oblasti, nebo jak se formuje tmavý mrak, z nějž prší na pole a zahrady.
5. Až skončíte, poděkujte andělům, že vám v této práci pomáhali pro nejvyšší dobro všech. Touto prací nabízíte skutek milosti.
6. Otevřete oči.

Převzato a upraveno z knihy Diany Cooper: Budíček lidstva

« Část druháČást čtvrtá »