Archandělé a bohové

Archanděl Haniel

/babylónský, kabalistický/

Známý rovněž jako Anael, Aniel, Hamiel, Onoel.

Jméno Haniel znamená „Boží sláva" nebo „Boží milosrdenství". Ve starověkém Babylónu se zabývala skupina mužů známá jako „kněží-astronomové" astrologií, astronomií, měsíční energií a různými božstvy, a to kvůli jejich schopnostem věštit a duševně léčit.

Archanděl Chamuel

/židokřesťanský/

Známý rovněž jako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel, Šemuel

Jméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha" nebo „ten, který hledá Boha." Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako „mocnosti."

Archanděl Jeremiel

/židovský/

Známý rovněž jako Ramiel, Remiel.

Jméno Jeremiel znamená „Boží soucit." Ve starověkých židovských textech je Jeremiel uváděn jako jeden ze sedmi hlavních archandělů.

Píše se o něm rovněž, že pomáhal Baruchovi, plodnému autoru apokryfických židovských textů z prvního století po Kristu, s jeho prorockými vizemi.

Archanděl Jofiel

/židokřesťanský/
Známý rovněž jako Iofiel, Iophiel, Zophiel.

Jméno Jofiel znamená „Boží krása". Tento archanděl je známý jako „patron umělců." Byl přítomen v Ráji a později vykonával dohled nad syny Noemovými.

Archanděl Metatron

/židovský, kabalistický/

Známý rovněž jako Metatetron, Merraton, Metaraon, Mittron.

Význam jména Metatron není jasný, protože jeho jméno nekončí příponou „el" jako u všech ostatních archandělů /s výjimkou Metatronova dvojčete Sandalfona/. „El" znamená „El Elyah", což je židovské jméno milujícího Boha Abrahamova - v protikladu k žárlivému a pomstychtivému Bohu Mojžíše, který se nazývá Jehovah.

Archanděl Michael

/židokřesťanský, islámský/

Známý rovněž jako Bešter, Mikail, Sabbathiel, sv. Michal.

Jméno Michael znamená „ten, kdo je jako Bůh" nebo „ten, kdo vypadá jako Bůh." Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnostní", a dohlíží na ži­vot nositelů světla.

Archanděl Rafael

/židokřesťanský/

Známý rovněž jako Labbiel.

Jméno Rafael znamená „Bůh léčí" nebo „Bůh vyléčil" a je zalo­ženo na hebrejském slově rapha, které znamená „lékař" nebo „léčitel."

Archanděl Raguel

/židokřesťanský/

Známý rovněž jako Akrasiel, Raguil, Rasuil, Rufael, Suri/an. 

Jméno Raguel znamená „Boží přítel." Jeho hlavní úlohou v ne­bi je dohlížet na všechny ostatní archanděly a anděly. Stará se, aby dobře, harmonicky a řádně spolupracovali podle božského řádu a vůle.

Archanděl Raziel

/židovský, kabalistický/

Známý rovněž jako Ratziel, Saraqael, Suriel.

Jméno Raziel znamená „Boží tajemství", protože tento archanděl tak úzce spolupracuje se Stvořitelem, že zná všechna tajemství vesmíru i to, jak vesmír funguje. Raziel sepsal tato tajemství v tlusté knize symbolů a božské magie nazvané Kniha archanděla Raziela neboli Sefer Raziel.

Archanděl Sandalfon

/židovský/

Známý rovněž jako Sandolphon, Sandolfon.

Sandalfon je jeden ze dvou archandělů, jejichž jména nekončí na „el" /což znamená v hebrejštině „Bůh"/. Jméno Sandalfon znamená v řečtině „bratr", což je poukaz na jeho dvojče, archanděla Metatrona.

Zobrazit: 11-20 z celkem 70
začátek | « předchozí | následující » | konec