Archanděl Sandalfon


/židovský/

Známý rovněž jako Sandolphon, Sandolfon.

Sandalfon je jeden ze dvou archandělů, jejichž jména nekončí na „el" /což znamená v hebrejštině „Bůh"/. Jméno Sandalfon znamená v řečtině „bratr", což je poukaz na jeho dvojče, archanděla Metatrona. Tato dvojčata jsou jedinými archanděly v nebi, kteří byli původně smrtelnými lidmi. Sandalfon byl prorokem Eliášem a Metatron mudrcem Enochem. Bůh přiřadil oba muže k nesmrtelným archandělům, aby je odměnil za jejich dobrou práci na zemi a umožnil jim pokračovat v jejich posvátné službě z nebe. K Eliášově nanebevzetí došlo tak, že byl vyzvednut na nebesa v ohnivém voze taženým dvěma ohnivými koňmi, který byl doprovázen vzdušným vírem. Tato událost je zaznamenána v druhé kapitole 2. knihy královské.

Sandalfovovou hlavní úlohou je přenášet lidské modlitby k Bohu, aby na ně dostali odpověď. Říká se, že je tak vysoký, aby dosahoval ze země až do nebe. Podle staré kabalistické legendy může pomoci očekávajícím rodičům určit pohlaví jejich budoucího dítěte a mnozí rovněž věří, že se zabývá hudbou.

Zprávy a myšlenky archanděle Sandalfona přicházejí v podobě tichého šepotu andělských křídel - je tak tichý, že nevěnujete-li mu pozornost, odnese ho vítr. Když přivoláváte Sandalfona, naslouchejte slovům nebo hudbě ve vaší mysli, protože se s největší pravděpodobností bude jednat o odpovědi na vaše modlitby.

Pomáhá:
    * s hudbou
    * s modlitbami, s jejich doručením i s odpověďmi na ně
    * s nenarozenými dětmi, s určováním jejich pohlaví

INVOKACE

Máte-li modlitbu, na kterou naléhavě potřebujete odpověď, přivolejte archanděla Sandalfona tak, že myslíte na svoji modlit­bu a říkáte: 

„Milovaný archanděli Sandalfone, doručiteli všech modliteb, na které přinášíš odpovědi, žádám tě nyní o pomoc. Doruč prosím, Bohu co nejdříve moji modlitbu /odříkejte modlitbu/. Žádám tě, abys mi předal jasnou zprávu, kterou snadno pochopím. Dej mi, prosím, vědět o pokroku mé žádosti a zda mám něco udělat. Děku­ji ti, amen."

« Archanděl RazielArchanděl Uriel »