Archanděl Jofiel


/židokřesťanský/
Známý rovněž jako Iofiel, Iophiel, Zophiel.

Jméno Jofiel znamená „Boží krása". Tento archanděl je známý jako „patron umělců." Byl přítomen v Ráji a později vykonával dohled nad syny Noemovými.

Jako archanděl umění a krásy nám pomáhá metafyzicky a fyzicky. Jofiel nám pomáhá v tom, abychom měli jen hezké myšlenky, viděli a uměli ocenit krásu kolem nás a proto vytvářeli, dávali najevo a vtahovali více krásy do našeho života. Nelze popřít, že krásné myšlenky vedou ke krásným výsledkům.

Ve fyzickém světě nám Jofiel pomáhá s uměleckými projekty a rozněcuje v nás tvůrčí jiskru. Poskytuje nám nápady a energii k provádění uměleckých záměrů. Pomáhá nám rovněž v zkrášlování domova, pracovního prostředí a při vnášení krásy do našich vztahů. Vede nás k tomu, abychom si našli čas k přičichnutí k růžím.

Archanděl Jofiel nám dodává energii, abychom vše pokládali za zábavné a příjemné. Je přátelský a pozitivní jako ideální přítel.

Říká:
„Starosti nikdy k ničemu nepomohly, proč si je tedy dělat? Neživí nás ani neléčí, ale právě naopak. Je mnohem lepší vložit úsilí do něčeho tvůrčího a klidně promýšlet pozitivní jednání. Tvořte, tvořte, tvořte! Takto budete odrážet Boží tvořivost. Proto se cítíte nejblíže Bohu při psaní a jiných uměleckých aktech!"

Pomáhá:
    * v uměleckých projektech a umělcům
    * krásným myšlenkám
    * s dekorací interiérů
    * se zpomalováním hektického tempa

INVOKACE

Ocitnete-li se v nějaké ošklivé situaci, je vysoce pravděpodobné, že se to projeví i ošklivými myšlenkami. V takovém případě přivolejte Jofiela, aby zasáhl:

„Archanděli Jofieli, pomoz mi, prosím, s /popište situaci/. Děkuji ti za to, že jsi mi pomohl vidět vnitřní božskou krásu ve mně i v ostatních v mém okolí. Děkuji ti za tvůj zásah vedoucí k dobrému konci. S vděčnosti a ve jménu všeho krásného ti děkuji, Jofieli."

« Archanděl JeremielArchanděl Metatron »