Archanděl Haniel


/babylónský, kabalistický/

Známý rovněž jako Anael, Aniel, Hamiel, Onoel.

Jméno Haniel znamená „Boží sláva" nebo „Boží milosrdenství". Ve starověkém Babylónu se zabývala skupina mužů známá jako „kněží-astronomové" astrologií, astronomií, měsíční energií a různými božstvy, a to kvůli jejich schopnostem věštit a duševně léčit. Jedním z archandělů, s nimiž pracovali, byl Haniel, který byl spojován s planetou Venuší.

Některé texty kabaly připisují Hanielovi, že doprovázel Enocha do světa duchů. Enoch byl jedním ze dvou lidí, kteří kdy byli proměněni v archanděly - v jeho případě v archanděla Metatrona. /Druhým případem byl prorok Eliáš, z něhož se stal archanděl Sandalfon, jak se dočtete později/.

Haniel nám pomáhá v hledání ztracených tajemství přírodních léčiv, zvláště těch, které mají něco společného s využíváním měsíční energie, v lektvarech, prášcích a krystalech. Haniel nám rovněž pomáhá těšit se ze života. Chcete-li dodat životu krásu, soulad a společnost báječných přátel, přivolejte Haniela. Tento archanděl vám rovněž pomůže udržovat se v duševní rovnováze před jakoukoliv důležitou událostí i v jejím průběhu, například při projevu, představení, první schůzce nebo pohovoru při žádosti o zaměstnání.

Archanděl Haniel má energii měsíční bohyně: éterickou, klidnou, trpělivou a mystickou. Jeho moudrost pochází z předlouhých věků pracovních zkušeností s lidmi.

Říká:
„Ano, mám s lidstvem trpělivost, protože vidím i všechno dobro, které je jejich dílem. Za každý okamžik intolerance jsou zde stovky laskavých činů, které osvětlují tmu. Světlo lidskosti svítí dnes jasněji, než kdykoliv dříve. Kdybyste viděli lidstvo z mého pohledu, pochopili byste, proč si vás tak hluboce vážím a proč vás tolik miluji, jsem šťastný, že vám mohu pomáhat v jakékoliv záležitosti, která pozvedá lidstvo nad lomoz zápolícího egoismu na úroveň, z které jste přišli: Boží milosti a věčné krásy".

Pomáhá:
    * s tím, že vnáší do našich životů odpouštění
    * s léčivými schopnostmi
    * s měsíční energií
    * s duševní rovnováhou
    * s psychickými schopnostmi, zvláště s jasnovidectvím

INVOKACE

Máte-li před sebou nějakou důležitou povinnost, která vyžaduje výtečný výkon nebo jemný společenský šarm, požádejte Haniela, aby vás doprovodil. Můžete ho zavolat tak, že pomyslíte na jeho jméno a popíšete, co potřebujete, nebo vyřknete nějakou formální invokaci, jako třeba tuto:

„Archanděli Hanieli, který dohlížíš nad slušností, duševní rovnováhou a šarmem, dej mi, prosím, božskou energii milující moudrosti k /popište situaci/. Děkuji ti za dohled nad mými slovy, činy a způsoby a pomáhej mi, abych se radoval/a a přitom přinášel/a štěstí každému, kdo mě vidí nebo slyší. Žádám tě, aby tvůj božský magnetismus ke mně přitahoval pouze pozitivní energie. Děkuji ti, nádherný Hanieli, mockrát ti děkuji."

« Archanděl GabrielArchanděl Chamuel »