Rituály - novoluní a úplněk ve znamení Panny

Panna, latinsky Virgo je jedním ze souhvězdí a znamení zvířetníku, se zvířaty však nic společného nemá. Podle řecké mytologie představuje souhvězdí Panny bohyni spravedlnosti a pořádku Astraiu, dceru Dia a bohyně spravedlnosti Themis. Astraia sestoupila na zem, aby naučila lidstvo řádu, spravedlnosti a právu. Nějakou dobu se jí to dařilo a tím, že byla panna, stala se ztělesněním čistoty a mravnosti. Ale jak už to bývá, časem začali lidé pořádkem a spravedlností pohrdat, začali se mezi sebou zabíjet a rozhněvaní bohové lidstvo zatratili. Jen Astraia zůstávala a snažila se lidi před hněvem bohů zachránit. Jenže čeho je moc, toho je příliš. V pojednání o souhvězdích zvířetníku F. J. Studnička v roce 1877 o tom v časopise Vesmír napsal: „...když lidstvo na naší zemi se tak porušilo, že přestávala všechna mravnost a kázeň se udržovati a jen samé bezpráví, odstěhovala se uražená bohyně spravedlnosti, nemohouc déle vydržet mezi zkaženými pozemšťany, vzdálila se navždy a na nebi usídlila..." A tak pannu Astraiu, jejíž jméno i osud zná jen málokdo, připomíná už jen třpyt hvězd. Panenství bylo symbolem prvotní čistoty a neposkvrněnosti už ve starověkém Egyptě a důležitou roli hrálo i u Řeků a v mnoha kulturách hraje dodnes. Anatomický atribut panenství - panenská blána - je v dospělosti znám pouze u žen, u ostatních savců se v embryonálním stadiu vývoje močopohlavní soustavy sice zakládá, pak ale mizí. Je příkladem tzv. neotenie, tedy zachování znaku z raného údobí života. Proč zůstala panenská blána u člověka zachována, není úplně jasné. Jedním z důvodů může být znesnadnění možnosti incestu. Zdá se však, že tak okázale zdůrazňovaný význam panenské blány je především důsledkem bezmezné mužské ješitnosti, vlastnické touhy po prvenství.

Lidé narození v Panně jsou chytří, tiší a praktičtí. Než něco udělají, dobře si to rozmyslí. Panny si vše umí dobře zorganizovat. Jejich stinnou stránkou je sklon k egoismu. Mají výborný pozorovací talent, typickou vlastností je pečlivost, metodika a systém, ovšem se sklonem k pedantství. Panny nesnášejí nepořádek. Při týmové práci nebývají Panny příliš oblíbené, protože ke všemu mají spoustu kritických připomínek. Jejich kritika může být až destruktivní. Samy však kritiku nesnesou, snadno se urazí a je pak jen velmi těžké si jim zavděčit.

Energie znamení Panny je jednou měsíčně na dva až tři dny aktivována procházejícím Měsícem. Živlem Panny je země, zde znamená stabilitu, která je spojena s inteligencí Merkura. Je to znamení metodické se smyslem pro detail. Období Měsíce v Panně je charakteristické problémy se zdravím a zodpovědností. Všichni mají potřebu uklízet, rovnat a zavádět systémy. Klíčové slovo je „služba", klíčová myšlenka „analyzuji".
 
Panna ovlivňuje slinivku, tenké a tlusté střevo, trávení. Uděláte-li během těchto dnů pro tyto části těla něco prospěšného, působí to dvojnásob dobře.

Novoluní a úplněk
Měsíc se během roku dostává při novoluní a úplňku do každého znamení zvěrokruhu. Novoluní je spojeno s počátkem nového cyklu. Je to okamžik pro nové příležitosti. Plánujte svou budoucnost, rozlučte se s minulostí. Pokud máte své plány, můžete počítat s jejich podporou. Abyste dosáhli úspěchu, vše si důkladně připravte a naplánujte. Při novoluní stojí Měsíc a Slunce ve stejném znamení zvěrokruhu, kdo se v tomto znamení narodil, měl by se v tento den věnovat především sám sobě.

Novoluní v Panně připomíná, že je třeba se vyhnout nadměrné kritičnosti, že je třeba začít si věřit. Úplněk v Panně vyvolává neklid a silné psychické vlivy.

Než přistoupíme k rituálu ve znamení Panny, měli bychom mít zvládnuté její energie. V našem životě musíme projít energií všech znamení zvířetníku. Ty energie, které sami nemáme, bychom se měli naučit. 

ENERGIE PANNY

Zdraví, zdravý způsob života
Energiím Panny vládne Merkur. Merkur dává těmto zrozencům schopnost komunikovat o tématech, která jsou jim přiřazená. Panny se rodí se schopnostmi být léčitelem.
Některé toho využijí, jiné zase ne. Ale dispozice k těmto oblastem mají skoro všechny Panny. Jedno je jisté. Lidé, kteří mají zvýrazněny energie Panny, se začnou zdravotním stavem zabývat buď pracovně, nebo si najdou zajímavého koníčka, anebo se z nich stávají lidé, kteří neustále hlídají svůj zdravotní stav. Špatně zvládnuté energie Panny mohou vést až k tomu, že se z lidí stávají hypochondři. To jsou takové typy, které si neustále měří tlak, měří teplotu a nemůžete se s nimi bavit o ničem jiném, než o tom, jak jsou nemocní. U některých lidí se nezvládnuté energie naopak projeví tím, že se kolem nich vyskytují nemocní lidé. Lidé, kteří mají dobře zvládnuté energie Panny, se zajímají o to, jak zdravě jíst, zdravé žít a o nějakou formu léčení. Každý člověk by měl mít zvládnuté energie Panny, protože každý člověk má nějaký bod svého horoskopu obsazen energiemi Panny. Proto je vhodné, když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Panny, si dělat rituály na zdraví. Zdraví bychom si měli všichni hlídat neustále. Je potřeba, mít na paměti, že zdravotní stav velmi často souvisí se stavem psychickým. Kdykoli řešíme nějaký životní problém, strachy, vztahové věci, finanční nerovnováhu, prostě cokoli, vždy se to dříve, či později promítne na zdraví a je na každém člověku, jak velký nechá depresivním náladám prostor, aby se roztahovaly v jeho těle. Proto je důležité pozitivní myšlení.

Pozitivní myšlení, dobrá nálada, pevná víra ve své schopnosti
Energie Panny působí často tak, že lidé mají tendence všechno dramatizovat.
A tak se stává, že ten, kdo nemá dobře zvládnuty energie Panny, brzdí sám sebe ve svém vývoji, často ale brzdí i lidi, kteří žijí v jeho okolí, což dříve, či později přináší problémy ve vztazích. Panny si musí dávat pozor na to, aby nedusily osobnosti jiných lidí, kteří vedle nich žijí. Lidé, kteří mají zvýrazněné osobnosti Panny, jsou často neúprosnými kritiky. Na sobě toho moc nevidí, ale na ostatních vidí téměř vše. A tak se stává, že kritizují a nadávají na všechno kolem sebe. Jejich okolí to vnímá ovšem velmi těžce, povětšinou poté na řadu přicházejí spory. Panny tím, že se na svět dívají kritickým okem, zamořují samozřejmě i své nitro. Lidé, kteří chtějí mít dobře zvládnuty energie Panny, by se měli dívat na svět okem estéta a člověka, který oceňuje všudypřítomnou krásu kolem nás. Navíc Panny kritizují často své okolí proto, že sami sobě nevěří, nebo nevěří tomu, že může být lépe. Jak se projevují lidé, kteří nemají dostatečně zvládnuty energie Panny? I když jsou velmi schopní, nedosahují vedoucích pozic, protože si nevěří, že by to zvládli. Nepodaří se jim vyniknout a stát v čele, i když na to mají. Ten, kdo nemá zvládnuté energie Panny, si nevěří, má snížené sebevědomí a ať si to uvědomuje nebo ne, tento postoj ho brzdí ve vývoji. Člověk, který je někým nebo něčím brzděn a nemá volnou cestu k tomu, aby se rozvíjel, aby si plnil to, po čem touží, takový člověk se stává nespokojeným, kdo je nespokojený, bývá často i protivný, smutný a to se projevuje i na jeho chování. Co ze sebe člověk vydává, to dostává zpět. Vnímejte sami sebe jako schopného a důvěryhodného jedince. Tak jak vnímáte vy sami sebe, bude vás vidět a vnímat i okolí. Ovšem musí to být podloženo výsledky.Jak máte zvládnuty energie Panny? Jestli ne, můžete na tom pracovat, vždy když je úplněk, nebo novoluní ve znamení Panny.

Dobré hospodaření, šetření, praktičnost
O Pannách se říká, že jsou dobří hospodáři, v době sklizně jsou schopné, zavařit i šišky. Sice se nic nemá přehánět, ale umět hospodařit, je dobrá věc. Panny ale často kolem sebe nechávají i věci, které už dávno dosloužily, protože jim je hloupé je vyhodit, a tím mohou své okolí dostávat do stavu zuřivosti. Každý člověk má mít zvládnuté energie všech znamení. Zamyslete se tedy nad sebou, zda jste dobří hospodáři, nebo máte oblasti v životě, ve kterých plýtváte? Ve dnech, kdy je novoluní, nebo úplněk v Panně se můžete nejen zamyslet, ale udělat si rituál na dobré životní hospodaření. Může to být rituál na dostatek zásob, nebo na to, že máte našetřeno, nebo jak šetříte své zdraví, nebo jak hospodaříte na své půdě. Může to být rituál, jak sklízíte úrodu, nebo takový, který se týká domácích zvířat. Panny milují, když mohou sklízet na své zahrádce. Jíst vlastní vajíčka, vlastní maso, a když si mohou vyprodukovat i mléko, jsou nejšťastnější na světě. A protože jsou to přírodní lidé, dokážou toho hodně získat i s přírody.

Kontrola, práce s financemi
Panny, když jsou správné vyvinuté, jen tak lehce nevydávají své peníze. Jsou to dobří hospodáři, kteří si uvědomují hodnotu peněz a umí jejich tok dobře kontrolovat. Jako správci pokladen, nebo kontroloři toho, jak ostatní lidé peníze utrácejí, jsou výborní. Kdo chce vědět, jak efektivně investovat a do čeho, měl by se zeptat Panny. Neradi riskují, drží se při zemi. Sice to není vždy správné, protože v životě je potřeba udělat i odvážnější kroky, ale jejich smysl pro správnou a hlavně bezpečnou investici, je příkladem pro všechny. Pozor na to, když se tyto energie vyvinou nesprávným způsobem, tak jsou tito jedinci na jedné straně šetrní, na druhé vyhazují peníze do černé díry. Pak jsou nespokojeni a nadávají, na všechny a na všechno. Takže jak je vidět, ani tento druh energií není jednoduchý. A protože všichni lidé mají mít zpracované všechny energie, zamyslete se nad tím, zda umíte dobře pracovat s financemi. Zda máte v pořádku své papíry. Hodně lidí, kteří mají dobře vyvinuté energie Panny, jsou například účetní, anebo pracují v kontrole. Vám stačí, když si budete umět dělat správně účetnictví své rodiny, kontrolovat svůj rozpočet a chovat se zodpovědně ke svému vlastnímu hospodaření. A že to někdy není lehké, víte určitě všichni. A tak když probíhá úplněk, nebo novoluní v Panně je potřeba si dělat rituály na toto téma.

Zdraví pod vlivem energie Panny
Každý člověk by se měl aktivně věnovat svému zdravotnímu stavu. A když jsou dny ve znamení Panny, platí to dvojnásob. V těchto dnech je vhodné udělat si prostor pro pořádek a hygienu. Doma i v těle vše pročistit. Důležité v těchto dnech, je také přemýšlet o potravinách, o těch které jsou vhodné pro vaše zdraví, které vám pomohou k tomu, abyste měli dostatek vitamínů, minerálů a ostatních důležitých látek. V těchto dnech je potřeba dbát nejen na svůj žaludek, ale také na slinivku, střeva a vlastně na veškeré funkce, které se týkají trávení. Navíc jsou to dny, ve kterých je potřeba zvednout si své sebevědomí a naplánovat si to tak, aby člověk žil a měl pocit dostatku. Jestliže některá z těchto oblastí nefunguje tak, jak má, mohou se projevit problémy kolem trávení. Je potřeba myslet pozitivně, chodit na procházky, nejlépe do přírody. Každé ráno vypijte sklenici vlažné vody. V těchto dnech pijte čaj z meduňky. Cvičte břišní cviky. Uvolněte trávení. Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Panny, tak se výborně řeší záležitosti kolem financí a veškerých investic.

Máte dobře zpracovány tyto energie? Je úplně jedno, jaké jste znamení, máte v sobě něco z každého znamení zvěrokruhu. Některé energie zpracovány máte a jiné zase ne. Proto je důležité každý měsíc pracovat s postavením měsíce. Protože úplňky a novoluní v daném měsíci, vám prstem ukazují na životní oblasti, na které se máte zaměřit.

Jaké rituály jsou vhodné v období, kdy probíhá novoluní nebo úplněk ve znamení Panny?

Panna

Základní energie: Zkouška, analýza, genialita, rozhodování rozumem, ne srdcem, přesnost, nacházení řešení. 

Barva: Žlutozelená

Základní živel: Země

Doporučené čarodějnické praktiky při novoluní: Rituály a zaříkávání na řešení problémů, nalezení informací, věcí nebo lidí. Zaříkávání důležitých rozhodnutí, udržení přesnosti ve výzkumu, dosažení dobrých výsledků u zkoušek, omezení chyb, sebeanalýza pro svůj osobní růst, odhalená mylné diagnózy. Zaříkávadla na zlepšení techniky rituálu a vyslovování zaříkávadel. Porozumění výhod techniky nebo nalezení osoby, která může pomoci v dosažení jistého cíle.

Vyhněte se: Zabřednutí a zbloudění v přílišných detailech rituálu.

Pozor na: Přílišnou kritičnost.

Úplněk v Panně - Slunce v Rybách

Základní lunární živel: Země

Základní solární živel: Voda

Doporučené rituály při úplňku: Nalezení odpovědí na otázky. Intuitivní řešení a vyřešení situací. Využití věšteckých pomůcek.

Rituál na zdraví

Vždy když máme novoluní nebo úplněk ve znamení Panny, bychom se měli zamyslet nad svým zdravím. Ti šťastlivci, kteří nic neřeší v oblasti zdraví, tak nad zdravím obecně. Většina lidí ale své zdravotní potíže řeší, a tak se mohou při svém rituálu zaměřit na místo v těle, nebo na těle, které potřebují vyléčit. Vždy když děláme rituály, u kterých potřebujeme hodně síly, používáme červené svíčky. Červená barva znamená energii. Když budete někdy mít angínu, nebo chřipku a budete se cítit oslabeni, obklopte se červenou barvou. Červená deka, červený ubrus, povlečení, červené pyžamo, červený hrnek na čaj s medem. Prožíváte-li naopak zdravotní problém a bojíte se, nebo máte jít na zákrok do nemocnice, používejte barvu, která zklidňuje a to je modrá barva. Bylinky, které můžete použít v obou případech, jsou eukalyptus, máta, šalvěj. Rituál by měl být krátký, nic se nemá přehánět. Rituálů je hodně a toto je zklidňující rituál na celkový zdravotní stav. Pusťte si hudbu, zapalte si modrou svíčku, na vašem oltáři, nebo stole rozprostřete modrý ubrus. Zavřete si oči a představte si sami sebe, jak stojíte na louce a máte ruce vztyčené k nebi. Představte si jak si přes své ruce stahujete energie z Vesmíru. Vesmírné energie se dotknou konečků vašich prstů a veďte je svým vnitřním zrakem celým vaším tělem. Nevynechejte nic, hlavu, obličej, krk, ruce... celé tělo. Nohama potom pošlete spotřebované energie do země. Neustále si opakujte:

„Jsem zdravá/ý. Mé tělo je zdravé, mé tělo je plné energie, mé tělo překypuje zdravím. Jsem zdravá/ý a životem se bavím."

Potom si tyto afirmace napište na papír a každý den si je několikrát opakujte. Při tom si představujte sami sebe, jak běžíte, skáčete, tančíte a jak z vás srší energie. Opakování je matka moudrosti a opakovat můžete neomezeně.

Rituál na uzdravení jednotlivých orgánů

Rituálů na zdravotní stav je hodně a měli byste je střídat. Nejlepší jsou rituály na prevenci. Tento rituál je na uzdravení a nemusíte si jej dělat jen tehdy, když je novoluní, nebo úplněk v Panně, ale můžete si ho dělat kdykoli, když vás něco trápí. Můžete si ho také udělat, když vás něco bolí. Když vás bolí například žaludek - vždy pracujeme s podvědomím u každého rituálu. Vizualizací a pocity které prožíváte ukazujete svému podvědomí, jak byste si představovali výsledek. Žaludek jsem vybrala zcela náhodně, protože tento rituál můžete použít na jakýkoli zdravotní problém. Takže začneme. Odstraňujeme bolest žaludku. Nejdříve nahlédněte do zdravotní publikace, anebo se na internetu podívejte, jak vypadá zdravý žaludek. Jak vypadá a kde v těle leží. Přečtěte si, jak má fun­govat a co můžete změnit na životním stylu. /Představte si orgán, který budete řešit./ Posaďte se, pusťte si hudbu, zapalte svíčku - černou a vezměte si pastelky. Různé barvy, je to na vás. Začněte si kreslit oblast bříška a intuitivně si vybírejte barvy. Potom si nakreslete žaludek - nebo vámi nemocný orgán, který vás trápí. Až to budete mít, výtvor může vypadat jakkoli, tím se netrapte. Nikdo po vás nechce, abyste byli jako akademičtí malíři. Vezměte papír, na který jste nakreslili svůj problém a spalte ho. Dívejte se, jak postupně hoří, a opakujte si:

„Zdraví ke mně, nemoc pryč, od života já mám klíč. Má podstata je zdraví, žit ve zdraví mě baví."

Tuto formulku opakujte tak dlouho, dokud papír neshoří. Potom si zavřete oči, poslouchejte hudbu, přiložte si ruce na žaludek či jiný vámi zvolený orgán. Naberte si energii z Vesmíru a pusťte ji na bolavý orgán, můžete asi zavolat i Archanděla Rafaela a představit si kolem postiženého místa zelenou a růžovou léčivou barvu, dýchejte zhluboka a mělce a znova si zopakujte magickou formulku

„Zdraví ke mně, nemoc pryč, od života já mám klíč. Má podstata je zdraví, žit ve zdraví mě baví.":

Potom si představte sami sebe, jak běžíte po louce a jak je vám krásné, jste plni energie, radosti a lásky. Představ­te si tu část těla, na které pracujete jako zdravou. Rituálek si můžete opakovat stále dokola. Samozřejmě vždy když se jedná o zdraví, měli byste léčení konzul­tovat s odborníkem.

Rituál na prevenci

Každý měsíc je významný něčím jiným, vliv planet působí na nás všechny. Většinou prožijeme v měsíci jeden úplněk a jedno novoluní. Jen občas prožijeme tyto úžasné energie dvakrát. Když je zvýrazněná Panna, děláme si rituály na zdravotní stav. Dnešní doba klade velký vliv na prevenci a také na přírodní léčení, málokdo si uvědomuje, že ten největší léčitel je lidské podvědomí a práce s ním. K rituálu zdraví budete potřebovat bílou svíčku, příjemnou hudbu a kámen Kříšťál. Křišťál je nositelem čistoty, pomáhá nám spojit se s vlastní duší, očišťuje energie. Je to výborný kámen pro meditace a posiluje energii a léčivou sílu všech ostatních krystalů. Uvědomte si, kterou část byste chtěli svého těla vyléčit či posílit, na čem budete pracovat. Jestliže vás nic netrápí, můžete začít pracovat na lepším životním stylu, že budete na své tělo hodnější a mít jej více rádi, že si více budete vážit každého svého orgánu. Pusťte si hudbu, měla by být stejně čistá, jako křišťál, který během rituálu budete držet v ruce a zapalte svíčku. Zavřete si oči a představte si sami sebe, jdete po louce, nebo tam kde se sami cítíte dobře, jste šťastní. Za ruce držíte své úžasné zdraví. Vaše zdraví může mít podobu krásné ženy, svalnatého muže, bílého anděla, anebo to může být barva, je to na vaší fantazii. Vaše tělo je krásné a vy jste krásná a láskyplná bytost. Jste vitální energeticky nabití, jste zdraví. Najednou před sebou spatříte zrcadlo, dojděte k němu a podívejte se na sebe. Představte si sami sebe, jak byste chtěli vypadat. Představte si, co byste chtěli zdravotně zlepšit, čím konkrétnější bude vaše představa tím lépe. Nezapomeňte, že i představivost se má trénovat. Dívejte se na sebe, jako na krásnou zdravou bytost opakujte si neustále magickou formulku, afirmaci, kterou jste si vytvořili:

„Jsem zdravá/ý, mé zdraví je lepší a lepší, má vitalita roste.
Klaním se zdraví mé tobě jen, s tebou můj život je jako sen.
Děkuji ti zdraví, že mě objímáš.
Děkuji ti za vše, co mi dáš.
Prosím tě zdraví staň se součástí života mého.
Vážím si tě, vážím si všeho.
Děkuji za zdraví každý den.
Děkuji za to, že mohu prožívat každý svůj sen.
Jsem zdravá/ý."

Formulku si několikrát zopakujte a neustále se dívejte do zrcadla na své zdravé a krásné tělo. Až budete chtít odejít, otočte se a rozběhněte se po zelené louce. Budete cítit, jak jste silní a nabití energií. Potom zpomalujte a postupně se vracejte do místnosti, ve které meditaci provádíte. Nezapomeňte, že opakování je matka moudrosti a žádný rituál nestačí udělat jen jednou. Křišťál noste u sebe a dávejte si ho na noc pod polštář.

Rituál na lásku k sobě samému

Když probíhá úplněk, nebo novoluní v Panně, můžete si udělat rituál nejen na zdraví, ale také na psychickou pohodu. Dobrá psychika a klidný stav mysli je základem dobrého zdraví. Většina zdravotních problémů se vytvoří, protože se dlouhodobě kvůli něčemu, nebo někomu trápíte, vytváříte si kolem sebe a uvnitř sebe stres, strach. Naučte se mít rádi a milovat sami sebe, když má člověk rád sám sebe a hýčká se a dělá věci sám pro sebe, tak se mu život odvděčí nejen dobrým zdravotním stavem, ale hlavně psychickou pohodou a láskou. Udělejte si v období novoluní či úplňku v Panně rituál na zlepšení zdravotního stavu a na lásku k sobě samému. Obklopte se růžovou barvou, nachystejte si růžovou svíčku, růženín, růžové květiny, když seženete růžové růže, bude to geniální, romantickou hudbu. Posaďte se někde, kde vás nebude nikdo rušit, pusťte si hudbu a zavřete oči, začněte pracovat s láskou. Pohlaďte sami sebe, po hlavě, svou tvář. Pohlaďte celé své tělo a dejte si na tom záležet. Obejměte sami sebe a opakujte si stále:

„Zdraví láska, zdraví láska.
Přivolávám do svého těla i kolem něj lásku a světlo"

Slibte si, že každé ráno, když se probudíte, tak vstanete a první vaše slova budou:

„Miluji sama/sám sebe."

Slibte si, že každé ráno, nebo večer se pohladíte. Za všechno, co se vám povede, se pochválíte. Naučte se hladit a objímat sami sebe dělejte to každý den. V době novoluní, nebo úplňku v Panně si pošlete energii zdraví a lásky. Neustále si po celý den opakujte magickou formulku:

„Jsem dítě štěstěny, já to vím. O krásném životě neustále sním. Očima bohyně dívám se na sebe. Své krásné oči já upírám na nebe. Hladím svou tvář a je mi krásně. O zdraví o lásce já skládám básně. Děkuji za zdraví, lásku si dám. Lásku já bohové věnuji vám. Miluji a jsem šťastná/ý a zdravá/ý. Děkuji."

Nezapomeňte na to, že je potřeba milovat sám sebe, dávat si lásku. Nevyčítat si chyby, vinit se a neustále pracovat na své dokonalosti. Každý den se za něco pochvalte a každý den udělejte něco proto, abyste byli šťastni. Nezapomeňte, že tak jak se k sobě chováte vy sami, tak se k vám chová vaše okolí.

Rituál na to, jak změnit život

Když probíhá úplněk, nebo novoluní v Panně, jsou nejvhodnější rituály na zdraví a na změnu životního tylu. Protože se jedná o dny Panny, měli byste si sednout a sepsat si všechny neduhy, které máte. Uvědomit si vše, čím můžete škodit svému zdraví a čím škodíte sami sobě. Rozhlédněte se také kolem sebe. Je ve vašem okolí někdo, kdo vás trápí? Nacházíte se v prostředí, které vám nevyhovuje, děláte práci, která vás nebaví. Jak vlastně prožíváte svůj život? Udělejte si v těchto dnech čas na to, abyste se zamysleli nad sebou a nad vším a všemi, kteří jsou součástí vašeho života. Jakmile si uděláte tuto rekapitulaci, zapište si, co byste potřebovali změnit. Potom si všechno oznámkujte. Situaci, která hoří a která vás tíží nejvíce by měla mít nejvyšší známku a na prvním místě žebříčku. Postupně si očíslujte vše, co jste si napsali. Napište si do kdy chcete mít vše vyřešeno a seznam si někam nalepte a nestresujte se, všechny věci do života přicházejí v pravý čas. Hlavně musíte mít promyšleny kroky, jak docílit změn ve svém životě. V tyto dny můžete klidně poslat energie i ostatním lidem, někomu, kdo to potřebuje, kdo potřebuje vaši podporu. Věnujte něco někomu, kdo to potřebuje. Třeba na charitu. Stačí málo.

„Zdraví je láska, zdraví je síla, zdraví je krásná tančící vila. Děkuji za zdraví, (a řekněte své jméno) Mé zdraví je lepší a lepši, děkuji ti, pane. Tak jest, tak se stane."

Můžete také poslat energii zdraví svým nejbližším. Nezapomeňte, že intenzitu prožitků vám pomůže zvýšit nádherná hudba, kterou byste měli mít puštěnou.

Rituál na zdravé bydlení

Vždy když je novoluní, nebo úplněk v Panně, je vhodné svou energii zaměřit na sebe, své tělo, ale také na svůj domov. Očistné meditace na lásku a na štěstí ve svém bydlišti, ve své zemi a na naší planetě, si můžete udělat kdykoli. Ale dny Panny jsou nejvhodnější. Vždy když vládne Panna, je důležité, aby se člověk cítil spokojeně, aby byl v uklizeném harmonickém prostředí. Jestliže žijete v chaotickém prostředí, stejně chaotické jsou situace kolem vás. Jestliže žijete v útulném a harmonickém prostředí, kde z každého koutu na vás vykukuje andělská láska, projeví se to nejen na vaší psychice, ale také na vašem zdraví. A tak vhodný rituál v těchto dnech je harmonizace domova, ukliďte si a vyčistěte si své domácí prostředí, ozdobte svůj domov květinami, krystaly, zapalte svíčky, vonné tyčinky. Potom projděte svůj byt, nebo dům a poděkujte všemu, co vám slouží. Nestyďte se pohladit skříně, ledničku, myčku, pračku. Poděkujte všemu a projevte vděčnost, za to co máte, všemu, co je součástí vašeho domova, ve kterém se vám dobře žije, není to samozřejmost, když vás obklopuje hojnost. Není to samozřejmost, že máte tolik věcí, které vám usnadňují život, že máte postel, sedačku, televizi. V tyto dny je potřeba si uvědomit, co všechno máte k dispozici. Jestliže toužíte po něčem, co ještě nemáte, klidně si představujte, jak si to kupujete a jak už to je ve vašem bytě. Uvědomte si, co všechno máte k dispozici. Ne to co vlastníte, ale to, co máte k dispozici. V životě můžete používat tolik věcí, které nejsou vaše!

„Děkuji za hojnost, která mě obklopuje.
Děkuji za všechno, co tady mám, s radosti a s láskou si všeho užívám.
Vážím si toho, můj pane, jsem šťastná/ý a spokojená/ý.
Tak jest, tak se stane.
Děkuji."

 

Zdroj: Kniha rituálů - Martina Boháčová a jiné

« Rituály - novoluní a úplněk ve znamení LvaRituály - novoluní a úplněk ve znamení Vah »