Rituály - novoluní a úplněk ve znamení Vah

Váhy bývají považovány za jediné neživotné znamení, protože všechna ostatní symbolizují zvířecí nebo lidské postavy. V této souvislosti je ovšem třeba podotknout, že jako samostatné souhvězdí jsou Váhy chápány až od počátku helénského údobí starověkého Řecka. Astrologové egyptští či babylónští považovali dnešní souhvězdí Vah, Štíra a Hadonoše za jediný celek. Egypťané zase viděli v uskupení hvězd pouze „pracovní nástroj" boha Anubise, tedy příruční váhy, na nichž vážil srdce zemřelých před jejich odchodem do záhrobí. Na základě tohoto mýtu zřejmě vznikla i nám dobře známá postava bohyně spravedlnosti, která drží v ruce misky vah, aby spravedlivě zvážila všechny viny.

Lidé narození ve Vahách jsou intelektuálně založeni a jemné povahy. V životě usilují o harmonii a soulad a mají vlohy pro umění, často bývají sami velmi tvořiví. V každé své činnosti usilují o klid a rovnováhu, spěchu a stresu se vyhýbají. Z toho pramení jejich příslovečná nerozhodnost. Často si nemohou vybrat mezi protichůdnými názory a stále hledají kompromisy.

Princip vah, tedy pohyb mezi krajními body určitých hodnot, je obecným přírodním fenoménem - ve fyzice, chemii nebo biologii. Rovnovážný stav, ať již v živém organismu, ekosystému, nebo vesmíru, je vždy stavem dočasným. Po kratším či delším období klidu a stability přichází zákonité rozkolísání, aby se po čase ustavila rovnováha nová. To je princip života smrti organismu, vzniku a zániku ekosystémů i dějů v blízkém i hlubokém vesmíru.
 
Energie znamení Vah je jednou měsíčně na dva až tři dny aktivována procházejícím Měsícem. Živlem Vah je vzduch, zde znamená energii ducha, která je spojena s šarmem Venuše. Je to znamení otevřené a společenské. Období Měsíce ve Vahách je charakteristické uvolněnou atmosférou. Všichni přinášejí do vztahů touhu po harmonii. Klíčové slovo je „rovnováha", klíčová myšlenka „jsme".

Váhy ovlivňují ledviny, čištění krve a rovnováhu tělesných tekutin. Uděláte- li během těchto dnů pro tyto části těla něco prospěšného, působí to dvojnásob dobře.

Novoluní a úplněk
Měsíc se během roku dostává při novoluní a úplňku do každého znamení zvěrokruhu. Novoluní je spojeno s počátkem nového cyklu. Je to okamžik pro nové příležitosti. Plánujte svou budoucnost, rozlučte se s minulostí. Pokud máte své plány, můžete počítat s jejich podporou. Abyste dosáhli úspěchu, vše si důkladně připravte a naplánujte. Při novoluní stojí Měsíc a Slunce ve stejném znamení zvěrokruhu, kdo se v tomto znamení narodil, měl by se v tento den věnovat především sám sobě.

Novoluní ve Vahách připomíná, že je třeba soustředit se na soulad ve vztazích. Instinktivně pochopíte věci týkající se vašeho vztahu - partnerství.
Úplněk ve Vahách vyvolává prvek spolupráce a ochoty přistoupit na vzájemný kompromis.

Než přistoupíme k rituálu ve znamení Vah, měli bychom mít zvládnuté jeho energie. V našem životě musíme projít energií všech znamení zvířetníku. Ty energie, které sami nemáme, bychom se měli naučit. 

ENERGIE VAH

Diplomacie, vztahy
Energiím Vah vládne Venuše. Venuše má v tomto případě význam naučit dobrému vkusu a zvýraznit diplomacii ve vztazích. Zvládnutí mezilidských vztahů je pro tyto energie úkolem číslo jedna.
Ať člověk dělá cokoli, ať se snaží o cokoliv, ve všech svých činnostech je obklopován lidmi. Každý člověk má nějaký talent, každý něco umí, i ten nejtalentovanější jedinec by se nedostal vůbec nikam, kdyby mu v tom nepomáhali lidé v jeho okolí. To znamená, že člověk se dostane tak daleko, jak mu to dovolí lidé, kteří jej obklopují. Proto je důležité naučit se vycházet s lidmi. K tomu, aby člověk uměl se svým okolím vycházet, je potřeba zvládnout umění diplomacie. Navíc podle okolí, které daného člověka obklopuje, pozná každý jedinec, jak je na tom on sám. Protože naše okolí je odrazem naší úrovně. Život probíhá tak, že se mění nejen situace, ale také okolí. Za každou změnou a s každým novým místem, přicházejí noví lidé. Každého člověka, kterého potkáme, je potřeba vnímat jako studnici informací, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu, každý nám má něco předat, každý je náš učitel a my jemu. Když se nad tím zamyslíte, uvědomíte si, kolik lidí už prošlo vaším životem. Někteří prošli a vy už o nich ani nevíte, o některých víte, ale myslíte si, že pro vás nebyli příliš důležití. No a potom jsou lidé, kteří vstoupí do vašeho života a celý ho změní, na takové lidi nezapomenete. Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Vah, je potřeba pracovat na mezilidských vztazích. Uvědomit si, kdo jsem a kam směřuji a snažit se podle svého životního záměru vybrat si takové lidi, kteří mi umožní dosáhnout na své cíle.

Prosazení, dosažení životních cílů
Když se člověk potřebuje prosadit, musí na tom celoživotně pracovat. Aby člověk dosáhl na svůj cíl, měl by vědět přesně, co chce. Každý z nás na své cestě často své cíle trochu pozmění, musíme reagovat pružně na situace, které se kolem nás odehrávají. Neustále bychom ale měli vědět, kam jdeme a čeho chceme dosáhnout. Mít svůj cíl stále v hlavě, nenechat se odradit tím, že některé kroky se zkomplikují, nenechat se odradit tím, že někdo vykládá, že to nejde. Anebo že váš cíl není možný. Důležité je mít cíl a každý den udělat nějaké kroky k dosaženi toho, co člověk chce. Je důležité vyhledávat lidi, kteří mají něco společného s oblastí, ve které se chcete pohybovat. Když někdo chce být dobrý ekonom, měl by se pohybovat kolem lidí, kteří dělají něco ve financích. Když někdo chce být dobrý obchodník, měl by se pohybovat kolem lidí, kteří dělají něco kolem obchodu. Když někdo chce být dobrý ezoterik, měl by se pohybovat mezi lidmi, kteří dělají ezoteriku. Když někdo chce být dobrý v oblasti práce se zdravím, měl by se pohybovat v kolektivu lidí, kteří se zabývají zdravím. Je to proto, že člověk neustále celý den do sebe načerpává různé druhy informací. A tak je dobře, když jsou to informace, které souzní s jeho životním plánem. Je důležité si uvědomit, že v životě potkáváme lidi, kteří jsou lepší než my sami. Tyto lidi potkáváme proto, abychom se od nich něco naučili. To znamená, že když potkáme někoho lepšího, než jsme my, neměli bychom mu závidět, ale měli bychom se zamyslet nad tím, co můžeme udělat proto, abychom byli stejně dobří a později ještě lepší. Jakmile to uděláme, poroste naše úroveň a staneme se stejně dobrými. No a potom přijde zase někdo ještě lepší a my máme opět hodně práce, na sobě. Dostaneme další předlohu v podobě člověka, jak být ještě lepší a o tom je život. Důležité ovšem je, zachovat si svou tvář a svou osobitost. Protože tím, že budeme někoho pouze kopírovat a nedáme do celé akce něco svého, tím vynikneme málokdy. Vždy když je úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah, měli bychom pracovat na tom, aby se kolem nás objevili lidé, kteří nám pomohou dojít do našeho cíle. Přivolat takové lidi do života je jedna věc, a vyjít dobře s těmito lidmi, je věc druhá. A naučit se od těchto lidí nové mistrovské kousky, je věc třetí. Váhy se nerady radikálně rozhodují a jsou často na jedné straně barikády a potom hned na druhé. Je to nejen proto, že se nerady rozhodují, ale také proto, že nemají rády konflikty. Nerozhodnost je další vlastnost, kterou by tito jedinci měli řešit.

Rodina, rodinné vztahy
Aby člověk byl ve svém životě šťasten, měl by mít v rodině, lidem, kteří jsou člověku nejblíže dobré vztahy. Ten kdo má spokojenou a dobře fungující rodinu, je ve svém životě mnohem silnější. V životě jsou okamžiky, ve kterých se nedaří, přijdou těžké chvíle spojené například s nemocí nebo s pracovními problémy, s láskou a rodina, vás dokáže podpořit, pomůže v tom, že se problémy vyřeší mnohem snadněji. Vše, co se odehrává vztahově pod vlivem energií Vah, by mělo být o souladu, harmonii a vzájemné toleranci. Mnohdy to tak není, a právě to je oblast, na které se má pracovat. Ten, kdo má dobře zvládnuty energie Vah, má dobré vztahy se svou rodinou. Dokáže nejen brát, ale také dávat. Je důležité si uvědomit, že by vždy měla být rovnováha mezi dáváním a braním a u vztahů to platí dvojnásob. Ve dnech, které jsou pod vlivem úplňku a novoluní ve Vahách, je důležité pracovat na tom, aby rodinné vztahy fungovaly v harmonii a v rovnováze.

Partnerské vztahy
Všichni lidé potřebují žít v partnerských vztazích, ale u Vah to platí dvojnásob.
Většina z nich nedokáže žít sama, Váhy si svá partnerství hlídají a dokáží ztropit skandál a některé Váhy si potrpí na velmi hysterické reakce. A to hlavně, když partner zlobí, anebo když cítí, že je jejich partnerství ohroženo. V tomto případě neznají bratra ani sestru a je lepší se jim klidit z cesty. Takové chování ale způsobí, že se oba partneři neustále přetvařují. Protějšek má strach z toho, že zase vznikne nějaká scéna, a tak dělá všechno v ještě větším utajení, než v minulosti.
V každé formě vztahů Váhy jednou za čas udělají vítr, anebo ztropí nějakou scénu, takové chování je důležité zpracovat. Protože se tímto chováním Váhy dostávají do situace, kdy jejich okolí začne vše tajit a "protějšek randí tajně", aby se vyhnul skandálům. Proč také zbytečně vyvolávat spory? A jak to máte vy, milé Váhy? Pochopili jste, že nikoho nemůžete vlastnit a že každý člověk má nárok na svůj život? Energie Vah máme zvládnout úplně všichni, tak si sami zdůvodněte, jak to funguje ve vašich vztazích. Jestli si v partnerství věříte, anebo svého partnera hlídáte na každém kroku a nutíte ho k tomu, aby si vymýšlel. Na druhé straně Váhy mají dobře vyvinutou intuici, a když někoho z něčeho podezírají, vždy na tom troška pravdy je. Když to Váhy přehánějí, jejich děti často odcházejí brzy z domova. V měsíci, kdy prožíváme úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah, bychom si všichni měli uvědomit, jak jsme na tom s důvěrou v partnerském, nebo pracovním vztahu, nebo jak jsme na tom se vztahy v rodině. Jestli panuje upřímnost, anebo jestli musí okolí všechno tajit. Jak to máte vy? Stačí se zamyslet a udělat si rituál na vztahy.

Zdraví ve znamení Vah
Energie Vah je velmi lehoučká a velmi vzdušná. K energii Vah se vztahují tyto orgány: ledviny, močový měchýř, pánev, žlučník, kůže. Když je úplněk, anebo novoluní ve znamení Vah, je důležité se v těchto dnech věnovat stravě a zařadit jídelníček bohatý na ovoce a zeleninu. V tyto dny tělo lépe vstřebává vitaminy a živiny, a když je ubývající měsíc, tak je to nejvhodnější období tělo zdravě vyživovat. Je ale pravda, že právě pod vlivem těchto energií, mají lidé zvýšenou chuť na sladké a tendence více konzumovat. Je vhodné věnovat se hlavně vztahům, ale důležitá rozhodnutí si nechat na jindy, spíše hodnotit, zvažovat. Pitný režim a čistá voda by měl být pod dohledem, protože v těchto dnech máme větší žízeň. Platí to bohužel, ale i pro toho, kdo má rád alkohol a musí se v těchto dnech více hlídat. Jestli máte vedle sebe člověka, který potřebuje omezit přísun alkoholu, zkuste ho informovat, že neovladatelná chuť se napít, bude trvat jen několik dní. Ať vydrží. Pijte bylinkové čaje a to hlavně těch čajů, které blahodárně působí na ledviny. Hluchavka bílá, heřmánek, smetánka, přeslička rolní, čapí nůsek, třezalka, měsíček, šalvěj, kontryhel, jitrocel, kopřiva. Jestliže máte rádi mléko a mléčné výrobky, pamatujte si, že po 19 hodině už byste je konzumovat neměli. A ve dnech, kdy vládne energie Vah, to platí dvojnásob. Když totiž zatěžujete své ledviny, zdají se vám těžké sny a proto v těchto dnech můžete dělat rituály na výše uvedené orgány.

Máte dobře zpracovány tyto energie? Je úplně jedno, jaké jste znamení, máte v sobě něco z každého znamení zvěrokruhu. Některé energie zpracovány máte a jiné zase ne. Proto je důležité každý měsíc pracovat s postavením měsíce. Protože úplňky a novoluní v daném měsíci, vám prstem ukazují na životní oblasti, na které se máte zaměřit.

Jaké rituály jsou vhodné v období, kdy probíhá novoluní nebo úplněk ve znamení Vah?

Váhy

Základní energie: Krása, láska, spolupráce, originalita, laskavost, odpovědnost.

Barva: Smaragdově zelená.

Základní živel: Vzduch.

Doporučené čarodějnické praktiky při novoluní: Rituály a zaříkávání směrů umění /hudba, malování, tanec, psaní/, kdy je potřeba uznání druhých. Zaříkávadla na lásku, přátelství, milostné vztahy a meditaci. Zaříkávadla na podporu slušného jednání, oslavu krásy, učení spolupráce s druhými. Zaříkávadla na zdokonalující komunikaci s učitelem nebo pacientem. Nejrůznější vztahy.

Vyhněte se: Vytváření nepřátel.

Pozor na: Nerozhodnost.

Úplněk ve Vahách - Slunce v Beranu

Základní lunární živel: Vzduch

Základní solární živel: Oheň

Doporučené rituály při úplňku: Oživení společenských vztahů. Rozhodování. Hledání spravedlnosti.

Rituál na vztahy k nejbližším lidem

Váhy mají na starosti všechny formy vztahů, období úplňku, či novoluní ve Vahách, je důležité si uvědomit, které vztahy člověka obohacují a které naopak přinášejí problém. Lidé často žijí ve vztazích, které jim nevyhovují, a to jen proto, aby nemuseli nic na svém životě měnit. Nebát se změn a reagovat na své pocity je důležitým úkolem pro každého člověka. Pokud se v takovém vztahu nacházíte udělejte krok a začněte měnit nevyhovující situace, ono to nějak dopadne, uvědomte si, kolikrát jste se něčeho báli a to zcela zbytečně. Když jste situaci vyřešili, tak se vám nejen ulevilo, ale objevily se před vámi nové neuvěřitelné možnosti. V tom je právě život krásný, jedny dveře se zavírají a další krásnější otevírají, život je plný nových začátků, plný změn a rozhodné se v něm člověk nenudí. Pracovat by se ale mělo také na vztazích, které fungují. Tak jako každá květinka potřebuje opečovávat, aby rostla a kvetla, potřebují i vztahy živou vodu, aby přetrvaly co nejdéle. Většina lidí si neuvědomuje, jak důležití jsou pro ně někteří lidé. Neuvědomujeme si to do té doby, než tyto lidi ztratíme, proto si važte lidí okolo sebe a projevujte za ně vděčnost. Když máte dobré vztahy, když milujete, když si někoho vážíte a když je ve vašem okolí někdo, s kým vám je dobře, máte štěstí. Proto si na novoluní ve Vahách udělejte rituál na zachování kvalitních vztahů. Před novoluním si v klidu sedněte a uvědomte si, kolik lidí ve vašem životě je pro vás důležitých. Je to váš partner, děti, rodiče nebo prarodiče? Je to vaše kamarádka, přítel, učitel, kterého obdivujete za jeho vědomosti a přístup? Tito lidé, kteří obohacují váš život, si zaslouží, abyste na ně v době novoluní mysleli. Rituál můžete dělat nejen na lidské přátele, ale také na zvířátka. Milujete svého pejska, koně, nebo kočičku? To jsou také výborní přátelé. V klidu si popřemýšlejte, kdo obohacuje váš život. Nachystejte si bílé svíčky a napište si na ně jména svých přátel. Kdo nechce psát jména, může přiřadit symboly. Třeba u partnera dáte srdíčko, u dítěte andílka... V noci, když je největší tma, vezměte jednu svíci po druhé a podržte ji mezi dlaněmi, (můžete samozřejmě i ve dne). Nezapomeňte také na svíci pro sebe. Pusťte si hudbu, jste v naprostém klidu, hudba hraje, magický večer vás hladí svou energií a berte do ruky jednu svíčku po druhé. Představte si vždy osobu, kterou jste přiřadila k určité svíčce. Můžete použít i kameny, anebo mořské mušličky. A já používám skleněné andílky. Jeden andílek, jeden člověk. Snažte se, aby představa byla co nejkonkrétnější.

„Láska a přátelství pojí nás.
Volám duši tvou, ať slyší můj hlas.
Děkuji ti „ ........." /vyslovte jméno/ za to že jsi součást života mého.
Děkuji ti za to, že mohu být já, součást života tvého."

Poté si člověka dále představujte a ve svých představách ho pohlaďte, obejměte, řekněte mu, jak vám na něm záleží a jak moc ho milujete a vážíte si ho. Poděkujte mu, za to, že je součástí vašeho života a poproste ho, ať se vaše dobré vztahy rozvíjejí. Dlouho, stále, celý život. Když budete pouštět svou představu, rozlučte se a řekněte, že se těšíte na setkání. Může jít klidně o člověka, který se nachází ve vedlejší místnosti, nebo o člověka, který je na druhém konci světa. Po tomto rituálu vám buď zaklepe na dveře, nebo zavolá. Záleží na vás, jak intenzivně dokážete na toho člověka myslet. Pokračujte dále a berte jednu svíčku po druhé. Rituál, kdy vzpomínáte na své blízké, byste si měli dělat častěji. Když ukončíte rituál, zhasněte svíce, odložte kamínky, mušličky, andílky. Odložte to, s čím jste pracovali. Poděkujte nejvyššímu za to, že jste a že jsou blízcí lidé kolem vás. Rituál můžete ukončit mantrou lásky. A tu si klidně vymyslete sami. Melodie je na vás a slova mohou být například:

„Lásko, lásko, lásko, držím tě v náručí své.
Lásko, lásko, lásko, jsem plná tebe a ty jsi plná mne.
Lásko, lásko, lásko, miluji tvůj pohled anděla,
že jsi krásná, vždycky jsem věděla.
Miluji ten pocit, že tě mám, ráda tě vlastním, ale ráda i rozdávám.
Lásko, lásko, lásko, držím tě v náručí své.
Lásko, lásko, lásko, jsem ponořená do náruče tvé."

Mantru zpívejte tak dlouho, jak vás to bude bavit. Je to příjemný rituál, plný vzpomínek na své milované. Co na tom, že se za chvíli všichni potkáte fyzicky? Přenos vašich duší, způsobí ve vztazích úplné zázraky.

Rituál na zvednutí sebevědomí

Novoluní, nebo úplněk ve znamení Vah vám může sloužit k tomu, abyste se zapojili do nových aktivit. Zařadili mezi nové skupiny lidí, našli si nové přátelé. Může jít o práci, může jít o projekt, o výstavu, o organizace, ale také například o politiku. Toto je rituál na zvednutí sebevědomí. Zdravé sebevědomí je totiž základem úspěchu. Nezapomeňte, že základem všech rituálů je práce s myslí a s vizualizací a že rituály si můžete opakovat neustále dokola, důležité je pohlídat si vhodné dny a vhodné energie. Když totiž děláte věci ve správnou dobu, jako byste byli na správném místě. Připravte si příjemnou hudbu, oranžovou svíčku, a jestli máte ubrus, může být oranžový. Když nemáte, nic se neděje. Usaďte se do místnosti, ve které vás nebude nikdo rušit. Pusťte si hudbu a zaposlouchejte se do jejich tónů a uvolněte se. Začněte od hlavy, rukou, hrudníku, bříška a skončete u nohou, kdo chce může i obráceně. Jakmile se uvolníte, zaposlouchejte se ještě více do tónů hudby a představte si sami sebe, jak stojíte před svým pomyslným zrcadlem krásy. V tomto zrcadle byste se na sebe měli pravidelně dívat. V zrcadle uvidíte sami sebe. Představte si, jak byste chtěli vypadat. Každý člověk má nějaký nedostatek, který ho trápí, což je zbytečné. Co takhle udělat to opačně? Z každého svého nedostatku udělejte přednost a je to. Když budete vystupovat jako člověk, který si věří, a který ví, co chce, tak vás tak bude vnímat i vaše okolí. Člověk je takový, jaký si myslí, že je. Zkuste to! Dívejte se pravidelně do svého zrcadla krásy a představujte si, jak byste chtěli vypadat. Potom svému podvědomí prostřednictvím autosugesce namluvte, že to co vidíte ve svém zrcadle krásy je pravda. A uvidíte, co se bude dít. V den, kdy si budete dělat rituál na zvýšení sebevědomí, se soustřeďte a dívejte se na sebe do zrcadla krásy. Poslouchejte hudbu a opakujte svému podvědomí, co byste potřebovali na sobě upravit. Až si to všechno řeknete, začněte s magickou formulí:

„Jsem sebevědomá/ý a krásná/ý žena/muž. Jsem magickými schopnostmi obdařená/ý. Mám úspěch, mám krásu, za všech okolností, a pomáhá mi všude kouzlo mé osobnosti. Tak jest, tak se stane, děkuji ti za to, můj pane."

Rituál poděkování pozitivním energiím

Vždy pokud je úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah, můžete se dočkat překvapení, které se bude týkat společenství, ve kterém se nacházíte. Než se pro něco rozhodnete, než se k něčemu vyjádříte, dobře si rozvažte, o čem to bude a co vám to do budoucna přinese. Pod vlivem tohoto novoluní byste si měli rozebrat své vztahy. Nemusí se jednat, pouze o vztahy na osobní úrovni, ale také na pracovní úrovni. Jestliže vám někdo nabídne nové smluvní podmínky, nebo jestliže potkáte nový vztah, rozmyslete si nejdříve, co od života chcete a co vás bude naplňovat. Než začnete s rituálem, zajistěte, abyste měli naprostý klid. Nejdříve si jen tak v klidu sedněte a přemýšlejte. Co byste chtěli změnit na svých vztazích? Jste spokojeni s tím, jak se k vám chová vaše okolí, váží si vás lidé, kteří vás obklopují a obklopují vás lidé, kterých si vážíte vy? Anebo se pohybujete ve společnosti někoho, kdo vám vadí? Kdo se neumí chovat, kdo má divný způsob myšlení, divný způsob života? Změňte to! I když to vypadá složitě, vůbec to složité není. Aby člověk mohl změnit své okolí, nejdříve musí změnit sám sebe. Aby člověk mohl změnit sám sebe, musí přesně vědět, co chce. A aby člověk dosáhl na to, co chce, musí mít jasný cíl a jít si za ním. Navíc je důležité mít rád sám sebe a přitahovat si do svého života jen a jen pozitivní věci. A pozitivní věci si člověk přitáhne do života pouze tehdy, když je spokojen, když je šťasten. A tak si v tyto dny udělejte rituály na to, abyste do svého života přivolali štěstí. Sedněte si, zapalte si modrou, nebo fialovou svíčku a pusťte si krásnou hudbu. Přemýšlejte o sobě a napište si svůj recept na štěstí.

„Vezmi svoje odhodlání a své nadšení. Přidej trpělivost a viru ve své schopnosti. A jestli do toho zapojíš i svou duši a své srdce, otevře se ti brána k vítězství."

Co je to štěstí? Pro každého člověka je to něco jiného. Často štěstí prožíváme a vůbec si ho neuvědomujeme. Štěstí to je stav, kdy se nic neděje. Klasický den, ve kterém řešíme drobné starosti. Den, ve kterém nadáváme třeba na počasí a přitom si můžeme lahodit v teplíčku svých domovů. Jezdíme ve vyhřátém autě, ve vyhřáté tramvaji, ve vlacích, kde nás již dnes obsluhují vlakušky. Dennodenně prožíváme štěstí, když se budíme do nového dne. Když se nemusíme bát o svůj život. Když vedle nás někdo dýchá. Je jedno, jestli je to muž, nebo vaše dítě, nebo nějaké zvířátko, pejsek, nebo kočička. V každém případě vedle vás dýchá váš osobní anděl. Jeho dech hladí. Je tam někde kolem vás, připraven, aby vám pomohl, kdyby něco. Čeká jen na vaše požádání. Je potřeba vážit si každé sekundy, každé minuty, kterou můžete prožít v míru a harmonii a lásce. A právě v období, kdy budeme pod vlivem novoluní, nebo úplňku ve Vahách, si udělejte meditace a ujasněte si, s kým chcete být, nebo koho chcete potkat. Ujasněte si, v jakém pracovním kolektivu se chcete pohybovat. A hlavně si neustále po celý den opakujte slova LÁSKA, MÍR A HARMONIE. LÁSKA, MÍR a HARMONIE.

„Narodil/a jsem se proto, abych šťastný/á byla. Narodil/a jsem se proto, abych ve štěstí žil/a. Můj život je zázrak, co k tomu říct. Lepší je mlčet a neříkat nic. Posilám všem lidem pozitivní energii, jsem rád/a, že tady a teď v míru žiji."

Poděkujte. Komu? Podle toho v co věříte. Věříte v Boha, v anděla, ve vesmír, v energie?

Rituál na pročištění konfliktního vztahu

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy vám hrozí nějaký konflikt, snažte se na tom pracovat. Jestliže se pohybujete v kolektivu, kde jsou špatné vztahy, anebo kolem člověka, který vám z nějakého důvodu nevyhovuje a který přináší konfliktní situace, udělejte si rituál na zklidnění. Nenechte se znervóznit a nenechte se vtáhnout do nějakého sporu. Nehádejte se, nevztekejte se a mějte na paměti, že zlo plodí zlo. Ale láska plodí lásku. Když máme úplněk, anebo novoluní ve znamení Vah, je vhodné si udělat rituál na mír a harmonii a na dobré vztahy. Představte si svým vnitřním zrakem člověka, který vám vadí. Představte si člověka, který vám vyhrožuje, anebo který se na vás vytahuje. Představte si ho před sebou. Jak ho vnímáte? Co cítíte? Jak vidíte sebe a jak vidíte jeho? Můžete vyzkoušet dvě varianty. Nejdříve zkuste s tím člověkem promluvit po dobrém. Posaďte si ho naproti sobě. Vy musíte v představách buď stát, anebo sedět, ale na vyvýšeném místě. Rozhodně byste měli být vyšší. Zeptejte se ho, proč se tak k vám chová. Zeptejte se ho, proč spolu máte ty konflikty. Řekněte mu, jak byste si představovali, aby se vyvíjel vztah mezi vámi dvěma. Potom mu podejte ruce a rozlučte se s úsměvem. To cvičení je tak trošku o telepatickém přesunu myšlenek. Opakujte ho několikrát za sebou. Čím častěji, tím lépe. Uvidíte, jestli se situace změní, nebo ne. Když ale ucítíte, že daný člověk nereaguje, nebo když vám bude přátelské řešení proti srsti, tak se nepřemáhejte a raději si nic nenalhávejte. Když totiž sami sobě lžete, vaše duše to pozná. A potom nejen, že se příběh nerozvine ve váš prospěch, ale naopak může dojít k energetickému zhoršení. A jak tedy postupovat v takové situaci? Znova si zavřete oči a představte si daného člověka, anebo skupinu lidí. Otevřete dveře a slušně ho požádejte ve svých představách, ať opustí místnost, ve které se nacházíte. Můžete si představovat byt, kancelář, prostě jakýkoli prostor. Když dotyčný neodejde dobrovolně, za každou cenu ho ve svých představách vystrčte za dveře. Potom dveře zavřete a řekněte si:
„Tvé energie z mého života pryč, od svých životních dveří jen já mám klíč."
Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Vah, tak si můžete dělat rituál nejen na své osobní vztahy, ale můžete si udělat rituál na zlepšení vztahů obecné. Vyberte si nádhernou andělskou hudbu a bílou svíčku. Stačí jedna, ale když jich budete mít více, rituál bude mít větší sílu. Vytvořte si na zemi kruh. Je jedno z čeho. Bavlnka, provázek, křída, cokoli. Bílé svíce postavte na okraj kruhu. Kruh není podmínkou. Pusťte hudbu, zapalte svíce a zavřete oči. Představte si, jak si lidé na celém světě podávají ruce. Jak se objímají a jak se usmívají. Svět je krásný, všude je mír a láska. Děti na celém světě jsou šťastné a všude kolem je plno andělů. Všichni jsou čistě bílí, jen příroda kolem hýří barvami.

„Světe nádherný, splň prosím naše sny.
Dej zemi šťavnaté rajské plody, ukaž všem lidem do nebe schody. Zachovej nám mír a harmonii, bože jsem šťastná/ý, že tady a teď žijí. Lásku a mír všem lidem dobré vůle. Děkuji."

Po rituálu se budete cítit krásně, lehce a volně a žabomyší spory, které vás budou obklopovat, nevnímejte. V těchto dnech raději nesledujte televizi a rádio. Rušilo by vás to při prožívání nádherných křišťálových energií. Když tak se dívejte na pohádky, nebo na komedie a poslouchejte meditační hudbu.

Zamyšlení v období, kdy je úplněk, nebo novoluní ve znamení Vah
Je dobře přistupovat ke každé životní situaci ať je pozitivní, nebo negativní, jako k něčemu, co ti může přinést nějakou informaci. Jako k něčemu, co tě může poučit a také co může ukázat na tvoje nedostatky. Stejné je to i s lidmi, které na své cestě potkáváme. Každý nás má něco naučit. Mnoho lidí ve vztazích ať už v pracovních, nebo osobních používá techniku:
„Zabiji tě tím, že si tě nevšímám."

Chová se tak hodně lidí, kteří ignorují to, že někdo něco umí, anebo že někdo něco chce. Ale hlavně chová se tak hodně partnerů ve vztazích. Hodně zaměstnavatelů v pracovních vztazích a hodné kolegů v práci. Všechno a všichni kdo nás v životě potkají, nám přinášejí informace o nás samotných. Je třeba si nic nebrat osobně, zamyslet se.
Heslo na každý den:

„Všechno mě potkává proto, aby mi to něco dalo, abych se z toho poučil/a, abych se zamyslel/a, co chci a co nechci."

A hlavně člověk má žít svůj život a ne životy jiných lidí. Kolik myšlenek denně věnujeme životům jiných lidí? Ať už skutečným, nebo seriálovým. Kolik informací si vyslechneme o jiných lidech?
A kolik myšlenek denně věnujete sami sobě? Svým cílům? Svým touhám a přáním? Uvědomte si ten nepoměr. Mluvte o sobě, přemýšlejte o sobě. S kým? Mluvte o sobě sami se sebou. Protože nikdo není povinen neustále dokola poslouchat vaše dedukce o sobě samém. A proto mluvte o sobě se svými anděly, se svou duší, se svým vnitřním rádcem. Mluvte o sobě s Bohem. To jsou ty správné uši, které vás vyslechnou, a které vás přivedou k těm správným prožitkům. To jsou ty správné uši na správném místě. Když se díky nim spojíte se svým nevědomím, když se stanou vašimi prostředníky. Otevřou se vám neuvěřitelné životní možnosti.

Zdroj: Kniha rituálů - Martina Boháčová a jiné

« Rituály - novoluní a úplněk ve znamení PannyRituály - novoluní a úplněk ve znamení Štíra »