Rituály - novoluní a úplněk ve znamení Štíra

Uskupení hvězd nacházejících se mezi souhvězdím Střelce a souhvězdím Vah připomíná štíra se zadečkem připraveným k bodnutí, a proto o souhvězdí Štíra /Scorpius/ nacházíme zmínky u mnoha starověkých národů. Podle řecké báje se štír na oblohu dostal díky bohyni Héře. Héra byla velmi znepokojena chováním lovce Oriona, který neustále pronásledoval a lovil zvěř, dokonce obtěžoval i nymfy. Když bohyni došla trpělivost, vypustila z podzemí obrovského štíra, který zpupného lovce bodl a usmrtil. Nenávist mezi Orionem a Štírem je tak veliká, že Štír vychází, až když Orion zapadá. Konec souhvězdí Štíra v místech, kde Mléčná dráha protíná ekliptiku, bylo považováno za místo, kudy odcházejí duše na věčnou cestu.

Lidé narození ve Štíru bývají bystří, čilí a vynikají pronikavým myšlením. Nestrpí sebemenší odpor a za své názory jsou ochotni se bít. Navíc jsou vášniví, až se někdy neovládají.
 
Štíři patří mezi tvory, kterých se člověk podvědomě bojí a zároveň jej fascinují. Rychlost, s jakou se pohybují, i způsob, kterým se zmocňují kořisti, naplňují člověka hrůzou i obdivem. Jedovatý bodec na nápadně vztyčeném článkovaném ocásku, jímž štír zároveň hrozí, možná v člověku evokoval jakýsi skrytý sexuální symbol. Známější jsou i složité a nápadité zásnubní tance, proto je znamení Štíra považováno za nejerotičtější znamení zvířetníku vůbec.

Energie znamení Štíra je jednou měsíčně na dva až tři dny aktivována procházejícím Měsícem. Živlem Štíra je voda, zde znamená city, které jsou spojené s neviditelnou silou Pluta. Je to znamení hloubavé a intenzivní. Období Měsíce ve Štíru je charakteristické destruktivními přístupy a snahou vyvarovat se omylů z minulosti. Všichni máme sklony být nezvykle podezíraví. Klíčové slovo je „odhodlanost", klíčová myšlenka „toužím".

Štír ovlivňuje pohlavní a vyměšovací orgány, močový měchýř, konečník a sexualitu. Uděláte-li během těchto dnů pro tyto části těla něco prospěšného, působí to dvojnásob dobře.

Novoluní a úplněk
Měsíc se během roku dostává při novoluní a úplňku do každého znamení zvěrokruhu. Novoluní je spojeno s počátkem nového cyklu. Je to okamžik pro nové příležitosti. Plánujte svou budoucnost, rozlučte se s minulostí. Pokud máte své plány, můžete počítat s jejich podporou. Abyste dosáhli úspěchu, vše si důkladně připravte a naplánujte. Při novoluní stojí Měsíc a Slunce ve stejném znamení zvěrokruhu, kdo se v tomto znamení narodil, měl by se v tento den věnovat především sám sobě.

Novoluní ve Štíru připomíná, že není dobré v sobě dlouho chovat zášť nebo pocit ukřivděnosti, je třeba odpouštět a jít dál. Úplněk ve Štíru vyvolává skryté bolesti.

Než přistoupíme k rituálu ve znamení Štíra, měli bychom mít zvládnuté jeho energie. V našem životě musíme projít energií všech znamení zvířetníku. Ty energie, které sami nemáme, bychom se měli naučit. 

ENERGIE ŠTÍRA

Práce s energií, osobní ochrana
Štíři mají silné energie a mají v sobě cosi magického. Snad je to tím, že jejich vládnoucí planeta je Pluto. Která je stejně tajemná a osudová. Ovládá sílu, moc, masy a davy a její energie jsou buď pozitivní a přinášejí úspěch, anebo negativní a přinášejí zkázu. Proto v období, kdy je úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, by člověk měl pracovat na svých zásobárnách energie. Štíří energie jsou vášnivé energie. Láska a nenávist. Radost a smutek. Chvála a pomluvy. Den a noc. Lidé pod vlivem Štíra jsou plní extrémů. Silná energie, která proudí kolem nás ve dnech Štíra, nás může posunovat, ale také brzdit. Je na každém člověku, jak využije těchto dní. Jak využije tohoto vlivu štířích energií. Pokud tuto energii dokáže subjekt uvolnit a hlavně využít, jedná se o velmi silné a mocné jedince. Jestliže ale naopak je energie potlačována, nebo jí není dovoleno se rozvíjet, může mít negativní účinky. Proto je v těchto dnech vhodné pracovat s energií ochrany. V těchto dnech je dobré udělat si rituály na osobní ochranu. Nezapomeňte ale na jednu věc. Je to velmi důležité. Často vám někdo vyhrožuje. Nebo se vám nedaří a myslíte si, že vás někdo začaroval. Nedaří se jim a oni si myslí, že je někdo proklel. Vždy když se vám nedaří, když prožíváte nezdar, obraťte se do svého nitra, na své anděly a zeptejte se, co můžete udělat proto, abyste byli obklopeni energiemi dobra. Když budete řešit jakýkoli problém, definujte tento problém. Uvědomte si, proč se vám děje. Uvědomte si, jak byste chtěli, aby daný problém vypadal, když se vyřeší. Vytvořte si mentální představu toho, čeho chcete dosáhnout a potom na tom začněte každý den pracovat. Nenechte se ovládnout negativními myšlenkami. Nenechte se ovládnout energiemi, které jsou k vám z okolí vysílány. Tyto energie mohou vysílat různí lidé. různé situace, různá místa. Mějte se na pozoru, vyhýbejte se takovým lidem. Snažte se ze sebe vydávat jiný druh energií. 

Když se nacházíte v prostředí, kde všichni lžou a pomlouvají, máte dvě možnosti. Budete také lhát, anebo pomlouvat a splynete s davem. Naladíte se na tyto energie a budete lhář a drbna. Klesne vaše úroveň, budete stejní. Anebo nesplynete s davem a dříve či později se kolem vás okolí změní. Uleví se vám. Podmínkou je, že musíte přijmout jakoukoli změnu. I kdyby se vám nelíbila. Může se stát, že ti kdo pomlouvají nebo lžou, zůstanou na stejném místě a vy budete přesunuti jinam. Tam, kde jsou jiné energie. Může to být také opačně. A tak je to se všemi situacemi. Když probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, je vhodné si udělat rituál na osobní ochranu.

Odstranění dluhů, energie financi
Vždy když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Štíra je potřeba se zaměřit na finance. Pod vlivem těchto energií vychází napovrch vše, co je ukryto. Jestliže někdo tají něco kolem financí, jestliže někdo něco nezaplatil, v tomto období, přijde zúčtování. Proto je důležité si pod vlivem těchto energií zkontrolovat, zda máte všechno zaplaceno řádně a včas. Zkontrolovat složenky. A hlavně, nezadlužovat se. Energie pod vlivem Štíra přinášejí nepříjemné zprávy kolem financí. Naopak, když hospodaříte rozumně, tak se nemáte čeho bát a bude se vám dařit. Lidé, kteří mají dluhy, musí být v tomto období velmi opatrní. Také ti, kteří něco tají, mohou v těchto dnech počítat s vyzrazením. Když probíhá úplněk nebo novoluní ve znamení Štíra, opatrnosti nikdy není nazbyt. Hlídejte se, buďte opatrní a hlavně ať se děje, co se děje nepropadejte panice.

Žárlivost a sexualita
Žárlivost a sexualita. To jsou rovněž témata, která můžete řešit v období, kdy probíhá úplněk nebo novoluní ve znamení Štíra. Ten kdo nemá zpracovanou energii Štíra, může žárlit na všechny a na všechno. Může žárlit na partnera, ale také na úspěch někoho jiného. Může žárlit na majetkové poměry ostatních. Může žárlit na to, že někdo má krásnou postavu. Žárlivost není v pořádku, ale je to normální lidská vlastnost a každý někdy na něco nebo na někoho žárlí. Jde o to, jakým způsobem zvládneme zpracovat tuto lidskou emoci. Správně vedená žárlivost nás totiž může motivovat k lepším výsledkům, K tomu, že na sobě zapracujeme a že se budeme snažit mít lepší výsledky a lépe vypadat. V životě je potřeba si uvědomit, že žádný člověk není nikdy nejlepší. Ale každý člověk může být v něčem výborný. Žádný člověk není ve všem dokonalý, ale každý člověk může své slabé stránky překrýt těmi silnějšími. A na tom je ve dnech, kdy je úplněk nebo novoluní ve znamení Štíra potřeba zapracovat. V tyto dny si sedněte a zeptejte se sami sebe. Jak máte zpracovanou tuto oblast.
Žárlíte na někoho, anebo na něco? A žárlíte zdravě, anebo nezdravě? Zamyslete se. Myslíte si, že někdo žárlí na vás? A pomáhá vám to, nebo vás to omezuje?

Sex a erotika
Štíří energie mají na starosti zvýšenou sexualitu. Proč je ale Štírům připisováno to, že jsou sexuálně náruživí? I jiná znamení mají ráda sex a milování. Asi to vzniklo díky tomu, že Štíři mají zvýšenou emocionalitu v genech. Sexuální aktivita je u Štírů opravdu vysoká, a přesto má tolik jedinců právě v oblasti sexu problémy. Štíři touží po sexu, ale touží většinou prožít něco jinak, potřebují, aby to bylo netypické. Čím více jsou zvýrazněny energie Štíra, tím je větší pravděpodobnost nějaké sexuální abnormality. Záleží samozřejmé na vyspělosti daného jedince. Někteří svou energii vybíjí sportem, nebo jiným adrenalinovým prožitkem. A velký rozdíl je také mezi mužskou a ženskou energií. Právě proto, že Štíři mají silné energie, silné emoce, tak musí být zaměřeni na všechny oblasti, ve kterých se mohou emocionálně vybít. Sex je oblast, kde to jde nejlépe. Nejhorší stav je, kdy Štír buď z psychického nebo zdravotního hlediska „nemůže". Nebo když se mu v lásce nebo v sexu nedaří. V tom případě má sklony k nějakým závislostem. Štíří energie je vášnivá energie. Vášeň je provází během celého života. Moc záleží na tom, po čem začnou vášnivě toužit, protože to, po čem začnou vášnivě toužit, tak to většinou dostanou. A protože všichni musíme zvládnout energie všech zvířetníkových znamení, tak je potřeba si v období, kdy je novoluní nebo úplněk ve znamení Štíra uvědomit, po čem vášnivě toužíme a jak jsme na to se svou sexualitou. Hodně lidí zaměňuje touhu po lásce s touhou po sexuálním prožitku. Sexuální energie je jedna z nejsilnějších energií, je potřeba tuto energii dostat z těla ven. V dnešní době, kdy padají zábrany a kdy lidé dělají se svým tělem neuvěřitelné věci, je potřeba se zamyslet nad tím, co chci. Jestli chci mít sex, nebo chci prožívat krásné milování. V těchto dnech byste měli svému podvědomí dát informaci, jak chcete být milování, měli byste ve svých představách ukázat svému podvědomí, jak chcete prožívat lásku, jak a s kým chcete prožívat tyto energie. A když se budete vyžívat v různých časopisech, a myslet na různé sexuální techniky, život vám přinese prožitky, které se budou podobat vaším snům. Dávejte si pozor, na co se díváte a u čeho cítíte rozkoš. Buďte opatrní, nezapomeňte, že život je výsledkem vašeho myšlení, že když vaše přání a představy nebudou promyšleny, můžete si přivolat zkušenosti, které se vám nebudou líbit, anebo partnera, který má podobné praktiky a nemusí to být jen s vámi. Je zajímavé, kolik žen dnes přistupuje mužům na to, že jim trpí jiné ženy. Bojí se zůstat sami. Ženy, které žijí s partnerem a akceptují mu jeho nevěru nebo různé sexuální hrátky s jinými, mívají často později psychické problémy. Své energie si prožívejte tak, jak to cítíte. Ale hlídejte si své touhy a svou psychiku. Jakmile ucítíte někde tam hluboko v sobě bolest, jakmile ucítíte, že vám něco není příjemné, pokud to jde, utíkejte pryč a nenalhávejte si, že to je to, co se vám líbí, stačí, když vám to nalhává vaše okolí. Vy to nedělejte. A tak když probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, sedněte si a zamyslete se nad tím, jak jste na tom se svou sexuální energií.

Magické schopnosti
Když máme úplněk či novoluní ve znamení Štíra, můžete cítit, jak to všude kolem jiskří. Všechno je nabito magickou energií, můžete v sobě probouzet nadpřirozené schopnosti. I babky kořenářky čekaly, až bude úplněk ve znamení Štíra a tvrdily, že bylinky v tuto dobu nasbírané, mají nejsilnější působení. V tuto dobu se kdysi čarovalo na lásku. Když si nějaká žena přála konkrétního muže, tak pod vlivem energií Štíra se začarovávaly předměty, které dotyčného donutily, zamilovat se do ní. Pokud ovšem budete používat magii k tomu, abyste získaly lásku muže, který o vás nestojí, koledujete si o problémy. Může se vám podařit přitáhnout jeho pozornost, ale důsledky vašeho počínání se projeví v budoucnu. Možná si potom neuvědomíte, proč se vám nedaří, ale příčina je často ve vašem nerozumném přání v minulosti. Vlastně téměř vše, co nás v životě potkává, se stalo na základě našich činů a našeho myšlení v minulosti.
Lásku si přát samozřejmě můžete. Když si přivoláváte partnera, dělejte to tak, že nebudete konkretizovat. A tak když probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, můžete si přivolat lásku, otevřít své nadpřirozené schopnosti, nebo přivolat do svého života zázrak. Sedněte si a přemýšlejte, kterou oblast svého života potřebujete uzdravit.

Zdraví ve znamení Štíra
Když vládnou dny Štíra, můžeme v ovzduší cítit nejen zvýšenou emocionalitu, ale také větší vlhkost. Je to vhodné období na organizování různých romantických večírků a vášnivých setkání. Tyto energie ovlivňují sexualitu. A zdravotně je potřeba věnovat pozornost pohlavním orgánům, ledvinám, močovému měchýři, konečníku. Je potřeba se teple oblékat. Duchovní energie jdou do hloubky a probouzejí různá tušení a řídí city.
Lidé se stávají emocionálně neřízenými střelami. Jestliže někdo čeká miminko, pod vlivem těchto energií je potřeba být opatrný. Hlídat své mateřství. Nenamáhat se, nerozčilovat se. Studené nohy a špatně prohřátá ledvinová oblast může vést k problémům nebo nachlazením. Kdo trpí revmatismem, neměl by ve dnech Štíra větrat peřiny na oknech, protože v těchto dnech vlhkost zůstává v peří. Preventivní sedací koupele s řebříčkem mohou nyní pomoci od ženských problémů. Je zajímavé, že všechny léčebné byliny, které jsou nasbírány ve dnech Štíra, působí obzvlášť účelně. Nejlépe je sbírat za přibývajícího měsíce, nebo za úplňku a skladovat za ubývajícího měsíce v nádobách a ve tmě. Ale vhodné jsou všechny dny, kdy vládnou energie Štíra.

Máte dobře zpracovány tyto energie? Je úplně jedno, jaké jste znamení, máte v sobě něco z každého znamení zvěrokruhu. Některé energie zpracovány máte a jiné zase ne. Proto je důležité každý měsíc pracovat s postavením měsíce. Protože úplňky a novoluní v daném měsíci, vám prstem ukazují na životní oblasti, na které se máte zaměřit.

Jaké rituály jsou vhodné v období, kdy probíhá novoluní nebo úplněk ve znamení Štíra?

Štír

Základní energie: Síla, intenzita, znovuzrození, přeměna, osvícení, moudrost, karma, instinkt.

Barva: Zelenomodrá

Základní živel: Voda

Doporučené čarodějnické praktiky při novoluní: Rituály a zaříkávání situací vyžadujících si konečnou energii, změnu, nebo jsou propojené karmou. Zaříkávání na podporu instinktu nebo nalezení jádra věci složité situace. Zaříkávadla na moudrost, obnovení starého projektu, zastavení negativní energie /nachlazení/, odhalení pachatele, zastavení pomluv a jiných negativních emocí. Zaříkávadla pro nalezení správného směru, činnosti. Zaříkávání na ukončení záležitosti /i když na to je nejlepší ubývání luny/. Porozumění kruhu narození, života, smrti a znovuzrození. Reinkarnace a minulé životy.

Vyhněte se: Vytváření tajného programu.

Pozor na: Na vlastní zlost a zášť.

Úplněk ve Štíru - Slunce v Býku

Základní lunární živel: Voda

Základní solární živel: Země

Doporučené rituály při úplňku: Nasměrování energie k osobnímu růstu. Využití rytmu ke změně. Obřady /pohřby/.

Rituál na ochranu před negativními energiemi

Při úplňku či když je novoluní ve znamení Štíra je vhodné si udělat rituál na ochranu před negativními energiemi. Ve dnech Štíra se otevírají brány podvědomí a energie jsou nejsilněji spojeny s astrálem. Nejen novoluní, ale také úplněk ve znamení Štíra sebou nese tajemství, které v sobě nosíme. I bylinky nasbírané pod vlivem energie Štíra mají velkou moc. Sbíraly se, aby vyléčily nešťastnou lásku, aby pomohly uzdravit a také, když člověk potřeboval ochranu před negativními energiemi. Babky kořenářky chodily ve dnech Štíra za svitu Luny na tajná místa a přinášely bylinky, které měly zázračnou moc. I když je každé novoluní a každý úplněk velmi důležitý den, který byste se měli všichni naučit vnímat, dny Štíra sebou nesou nádech tajemství. Rituál je obřad s cílem dosáhnout konkrétních výsledků, je to řada úkonů, které umožňují vyslat energii směrem k tomu, co potřebujeme. Aby se člověk dostal z područí jakéhokoli zlého vlivu, musí si očistit své energie a musí je posílit. Jde to dobře tehdy, když pracujete na své osobnosti a na svém sebevědomí. Člověk, který si věří v ostatních věcech, bude si věřit i v tom, že se dokáže zbavit, nebo ubránit negativním energiím v okolí.

Každý z nás se den, co den setkáváme, jak s energií dobra, tak s energií zla. Velmi málo o tom, ale přemýšlíme a to je právě škoda. Hlavně lidé, kteří pracuji v prostředí, kde se kumulují nešťastní, nebo naštvaní lidé jsou nejvíce v ohrožení. Proto je potřeba dělat si očistné rituály. Tento rituál je velice jednoduchý, protože budete pracovat s vodou a se svou myslí. Máte na výběr, večer než půjdete spát, dopřejte si sprchu. Ten, kdo si sprchu může dovolit ráno, než odejde do práce, má výhodu. Rituál se dělá pokud možno ve stoje a nesmí být zkřížené ruce ani nohy. Kvalitním mýdlem ošetřete své tělo a nechejte stékat vodu po svém tělíčku. Vnímejte, jak vás voda hladí. Představujte si, jak se očisťujete od všech negativních energií. Při tom si můžete opakovat formulku:

„Obklopen/á být pozitivní energie jen, přeji si každý den.
Přitahuji k sobě křišťálové energie andělů, a přivolávám život svých snů.
Jsem obklopen/á láskou jen.
A přeji dobro lidem všem."

Když dokončíte rituál očisty, osušte své nádherné tělo a nezapomeňte u sebe nosit křišťál. Je úžasný a pohltí veškeré negace, které k vám během dne budou vysílány. Kdo pracuje v kanceláři, nebo na jednom místě, měl by mít křišťál na stole. Doporučuji křišťál v autě, v kabelce, v peněžence, na sobě, prostě tam, kde máte místo.

Rituál na to, jak si přivolat lásku

Když je úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, můžete pracovat s emocemi. Přivolávat lásku, můžete samozřejmě kdykoli, ale pod vlivem těchto energií bude vaše přání velmi silné. Neměli by jste při svých rituálech používat jednotlivé konkrétní osoby a jména. To znamená, že jestliže někoho milujete, neměli byste si přát, aby kvůli vám opustil rodinu, nebo aby se k vám vrátil. Je to dvojsečná zbraň. Vy si samozřejmě můžete dělat, co chcete. Ale co když přivoláváte někoho, s kým nemáte společnou cestu? Jestliže chcete lásku, přivolávejte nekonkrétní osobu. Udělejte si projekt, jakého partnera chcete mít a na tom každý den pracujte. A jak se na takovém rituálu pracuje? Nejdříve si připravte dva poháry. Do každého poháru nalijte víno. Do vína dejte šalvěj, nebo jinou bylinku. Takovou, kterou máte rádi. Vytvořte si nápoj lásky. Základem každého nápoje lásky je víno. Sedněte si ke stolu, vezměte list papíru a začněte psát. Jakého byste chtěli partnera, jak si představujete váš vztah a co od svého partnera očekáváte. Až budete mít papír popsaný, vezměte si další papír a začněte psát. Vše v přítomném čase, jako že už to máte. Jakmile vše napíšete, začněte si větu po větě představovat. Řekněte si větu po větě v přítomném čase a vše podpořte obrazovou představou, představte si před sebou plátno a na něm si odehrávejte děj svého přání. Zapojte do toho emoce, abyste vašemu nevědomí řekli, jak má situace vypadat. Slovem, obrazovou technikou a co u toho chcete cítit. Váš pocit je velmi důležitý. Protože vaše podvědomí vám splní situaci tak, aby byla totožná s tím, co cítíte. Dávejte si pozor na to, co cítíte. Hlídejte se. To platí u každého rituálu, u každé myšlenky, u každé vaší věty. To jak cítíte, takové situace budete prožívat. Prostě proto, abyste si dostatečně užili své pocity. Jakmile si celý projekt řádně zpracujete, můžete si ho opakovat podle libosti. Potom si na papír nakreslete dvě propojená srdíčka. On a já. Připijte si pohárem lásky s partnerem, kterého přivoláváte a jeho pohár postavte na propojená srdíčka. Nechte ho stát. A každý večer, nebo v době, kdy budete mít čas, si se svým budoucím partnerem povídejte. Říkejte mu, co cítíte, co jste prožili, prostě dělejte, jakoby seděl naproti vás. Až toho dotyčného poznáte, budete se divit, co všechno o vás bude vědět. Budete si připadat jako byste se znali. Na tento rituál musíte mít svůj prostor, aby vás nikdo nerušil. Kdyby totiž někdo nečekaně přišel, prožili byste nepříjemný pocit. A vy musíte u rituálů prožívat příjemné pocity. A tak kdo má dům plný dětí, nebo jiných rodinných příslušníků, tak rituál dělejte například v zamčené koupelně. A všem řekněte, ať vám dopřejí soukromí.

Rituál na odstranění dluhů

Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Štíra, je to u většiny lidí náročné období na finance. Často se objeví nějaké nedoplatky, nebo si vzpomenou se složenkou úřady. Jen ti největší šťastlivci v období Štíra inkasují, my ostatní platíme. A proto je v tomto období velmi důležité, zaměřit se na finance. V těchto dnech neustále posloucháme o tom, jak všude chybí peníze. V těchto dnech se také dozvídáme o nových finančních produktech a je potřeba si udělat pořádek ve financích. Mnoho lidí řeší nedoplatky a v bankách je často narváno. Je to vhodné období na rozumné investice a nevhodné období na nerozumné půjčky. V době kdy probíhá úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, je to náročné období na vztahy, ale také na celosvětové dění. Proto je důležité pracovat s energiemi. Dny Štíra mohou otevřít nové aféry, na mnoho lidí mnoho věcí praskne, a tak je lepší nic netajit, a mít se na pozoru. pozor si budou muset dát také nevěrnici, emoce ve dnech Štíra jsou napjaté a jsou plné hysterických výlevů. Finančně se v těchto dnech držte zpátky. Než začnete rituál na odstranění provádět, nejdříve si uvědomte, proč jste se do dluhů dostali a co potřebujete k tomu, abyste se dluhů zbavili. Kolik potřebujete peněz? Nebo potřebujete dát do pořádku některou ze svých životních oblastí? Jakmile se dostanete do dluhů, nebo do jakékoli nepříjemné situace, vaší jedinou myšlenkou, by mělo být, opustit tento stav. K tomuto rituálu si připravte co nejvíce věcí v zelené barvě. Zelená barva přitahuje peníze. V přírodě zelená barva převažuje, je ten nejlepší hospodář a zhodnocovatel. Kam zasadí, tam vyroste. Zelený ubrus, zelená svíčka, zelené kameny, zelený fix, prostě co můžete, dejte do zelené barvy. Sedněte si doma, nebo v přírodě. Podle toho, kde máte klid a začněte s rituálem. Zavřete oči a prodýchávejte své tělo tak, abyste se uklidnili. Jakmile se zklidníte, představte si místo svého „duševního uvolnění." Nějaké místo po kterém toužíte, nebo které se vám líbí, které máte vysněné a kde se cítíte bezpečně. Jakmile se ocitnete na tom místě, představte si svého duchovního rádce. Jak si ho představíte, to je zcela na vás. Může to být anděl, energie, Bůh, člověk, kdokoli. Jakmile ho svým vnitřním zrakem zahlédnete, jděte k němu. Obejměte ho a řekněte mu o svém problému. Poproste ho, aby vám pomohl vyřešit váš problém. Potom až dojde ke spojení, se pohodlně usaďte na místo svého duchovního uvolnění a představte si, jak nesete peníze do banky, nebo tam kde dlužíte. Jak otevíráte kufr plný peněz a jak předáváte dlužnou částku. Potom si podejte s úředníkem ruku a musíte cítit pocit obrovské úlevy. Potom si sami sebe představte, jak běžíte a radostí skáčete a jak s radostí křičíte:

„Svobodná/ý a volná/ý jsem, můj problém je vyřešen.
Žiji v pohodě a v hojnosti. Můj život je o velké radosti.
Penízky, penízky pojďte sem, volám vás, volám každý den.
Penízky ke mně moje zlaté. Já mám vás a vy mě máte. Děkuji."

Rituál na doplacení hypotéky

Když máme úplněk, nebo novoluní ve znamení Štíra, působí to nejsilněji na lidi narozené ve Štíru, ale také mi ostatní se zapotíme pod vlivem těchto emocionálních energií. Ti jedinci, kteří nemají zaplaceny poplatky na úřadech, anebo kteří někomu dluží, by měli zbystřit a hlídat si, aby se nedostali do nějakého problému. Všichni si dávejte pozor na pokuty, na řešení kolem hypoték, nebo půjček. Buďte v tomto období velmi opatrní. Dnešní doba je nemilosrdná v tom, že se do finančních nesnází může dostat úplně každý. Tento rituál, vám pomůže lépe zvládnout nedoplatky. Záměrně nepíšu dluhy, protože samo toto slovo v sobě nese hodně negativní energie. Používejte při rituálech vždy myšlenky a slova, která ve vás nevzbuzují strach. Určitě všichni víte, že v sobě máte svého osobního strážce. Je to někdo nebo něco, co nosíte ve svém nitru. Je jedno jak si tu sílu pojmenujete, jak si ji budete představovat. Můžete si představovat energii, barvu, anděla, nebo přitažlivého muže, či půvabnou ženu. Je to na vás. Vytvořte si místo svého duševního uvolnění. Je to místo na kterém se vždy budete potkávat se svým vnitřním rádcem a můžete s ním řešit cokoli. Pusťte si hudbu, zavřete si oči, zhluboka dýchejte a pomalu se ve svých představách posunujte na místo svého duševního uvolnění. Může to být místo, které znáte, anebo si ho vymyslíte. Může to být zahrada, ovocný sad, mořská pláž, tam kde se cítíte uvolnění a v bezpečí. Jakmile se na tom místě octnete, zvedněte ruce k nebi a zavolejte svého vnitřního rádce. Jakmile k vám přijde a on přijde, zařiďte, ať jste jedno tělo jedna duše. Tento energetický přenos, když se ho naučíte používat, je velmi vzrušující a to hlavně, když se jedná o příjemného muže, anebo krásnou ženu. Jakmile se propojí vaše energie, začněte vizualizovat. Například jak jdete a nesete kufr plný peněz. Vstupte do kanceláře, tam bude sedět usmívající se úředník. Otevřete kufr a vyplaťte mu celou částku, kterou dlužíte. Pozorujte jeho údiv a všímejte si pocitu ulehčení, který se bude rozlévat po celém vašem těle. Až předáte peníze, podejte úředníkovi ruku a hrdě odcházejte.

Neustále si opakujte:

„Nedoplatky zmizely z mého života. Mám všechno uhrazeno. Děkuji."

Magická formulka, kterou si neustále představujte při vizualizaci:

„Živote milý, děkuji za tuto chvíli. Život můj je plný radosti. Už navždy budu žít v dostatku a v hojnosti. Právě teď já všechno mám, právě teď si spokojeně užívám. Děkuji."

Tento rituál si můžete dělat, ať už potřebujete doplatit cokoli.

Rituál na peníze. Zaplacené účty

Když máme úplněk, nebo novoluní ve Štíru, dozvídáme se nejednu informaci, která se dotýká finančního sektoru. Bankovnictví, hospodaření v různých ekonomikách a hospodaření ve světě. V tomto období sledujte, co se kolem vás bude dít. Takovou malou finanční skupinou jste vy a vaše rodina. Zkontrolujte si své pohledávky a ověřte si, zda máte vše vyřízeno na úřadech. Zkontrolujte si, zda má všechno v pořádku i každý člen vaší rodiny. Jde o to, abyste nebyli zbytečně překvapeni. Pod vlivem těchto energií se dozvíte nejednu překvapivou zprávu. Ti z vás, kteří něco dluží, by měli udělat kroky k tomu, aby situaci měli pod kontrolou. Během tohoto dne se obklopujte zelenou barvou. Můžete klidně pracovat s energiemi peněz i vizuálně. Dejte si před oči fotografii bankovek. Můžete si dát obrázek peněz na plochu počítače. Prostě, dělejte tak, abyste kolem sebe neustále viděli bankovky. A víte, kde se díváte nejčastěji? No přeci do ledničky. Tam chodíte i několikrát denně. A tak co potřebujete vidět, co potřebujete číst, vždy si dejte na ledničku a nemůžete to přehlédnout. Těch pár jedinců, kteří mají bankovky k dispozici doma, mohou pracovat s originálem. Dívejte se na penízky, ať už na obrázku nebo na originál a neustále opakujte větu:

„Penízky, penízky, pojďte sem, volám vás, volám každý den. Jste moji přátelé, já to dobře vím, všechny své účty s vámi zaplatím. Děkuji za hojnost, tvářím se vesele. Vždyť všude kolem mě jsou dobří přátelé.
Mám vše splaceno, tak jest, tak se stane, děkuji za všechno tobě, můj pane."

Představujte si, jak máte vše zaplaceno a usmívejte se. Vím, že je ta formulka vtipně napsaná. Ale už naši předkové říkali: „Veselá mysl nejen půl zdraví, ale také všechny průšvihy spraví!" A když platíte složenky, nebo když vydáváte penízky, tak je krásně pohlaďte a poproste je v duchu, aby se k vám vrátily zpátky. Jsou to vaši miláčci, že ano?

Zdroj: Kniha rituálů - Martina Boháčová a jiné

« Rituály - novoluní a úplněk ve znamení VahRituály - novoluní a úplněk ve znamení Střelce »