Rituály - novoluní a úplněk ve znamení Lva

Souhvězdí Lva patří k jarním souhvězdím a bývá považováno za jedno z nejkrásnějších na obloze vůbec. Dr. F. J. Studnička v časopisu Vesmír v roce 1877 napsal: „...souhvězdí Lva patří k nejpěknějším v kruhu zvířetníkovém, vyznamenává se nejen četnými a pěkně rozestavěnými hvězdami, nýbrž čítá i dvě vynikající hvězdy, z nichž jedna první jsouc velikosti Regulus sluje a mohutnou hruď Lvovu zdobí, kdežto druhá o číslo slabší jménem Denebola počátek mrštné oháňky naznačuje, a na nezdvořile na sousední Pannu jest namířena." A co se týče vlastního znamení, pokračuje: „Když psí dni moří rozmazleného měšťáka a oblažují bohatou žní blaženého rolníka, probíhá Země naše onu část dráhy kolem Slunce, z níž se jasné toto středisko soustavy naší promítá do souhvězdí Lva, sousedící se znamením téhož jména, do něhož Slunce, jak starobylým způsobem pravíme, vstupuje dne 21. července."

Lidé narození ve lvu působí silným a mocným dojmem, mají vrozenou a zdravou pýchu a touhu po vládnutí. Jejich způsob života je vždy mimořádný, jsou opravdoví a vášniví, budí všude kolem autoritu.

Tady není těžké uhádnout, čím se lidé inspirovali. Lvem - králem zvířat, fascinujícím zosobněním majestátu a moci. Dodnes se se stylizovanými lvy setkáváme na státních znacích, český nevyjímaje. Lví odvaha přešla i do rčení - např. bil se jako lev. I mnozí z králů a velmožů se tímto zvířetem zaštiťovali, vzpomeňme jen krále Richarda Lví srdce nebo našeho mytického rytíře Brunclíka, který s věrným lvem po staletí hledí z Karlova mostu do vln Vltavy.

Energie znamení Lva je jednou měsíčně na dva až tři dny aktivována procházejícím Měsícem. Živlem Lva je oheň, zde znamená vzrůst energie vůle, která je spojena se Sluncem, středem naší sluneční soustavy. Je to znamení, které chce ovlivňovat a řídit. Období Měsíce ve Lvu je ovlivněno přívalem emocí projevujících se poněkud dramaticky. Všichni cítí potřebu být uznáváni, oceněni a obdivováni. Klíčové slovo je „víra", klíčová myšlenka „chci".
 
Lev ovlivňuje srdce a krevní oběh. Uděláte-li během těchto dnů pro tyto části těla něco prospěšného, působí to dvojnásob dobře.

Novoluní a úplněk
Měsíc se během roku dostává při novoluní a úplňku do každého znamení zvěrokruhu. Novoluní je spojeno s počátkem nového cyklu, je to okamžik pro nové příležitosti. Plánujte svou budoucnost, rozlučte se s minulostí. Pokud máte své plány, můžete počítat s jejich podporou. Abyste dosáhli úspěchu, vše si důkladně připravte a naplánujte. Při novoluní stojí Měsíc a Slunce ve stejném znamení zvěrokruhu, kdo se v tomto znamení narodil, měl by se v tento den věnovat především sám sobě.

Novoluní ve Lvu připomíná, že je třeba se vyhnout egocentrismu, povýšenosti či nadřazenosti. Úplněk ve Lvu vyvolává touhu po romantice, po výjimečném okamžiku.

Než přistoupíme k rituálu ve znamení Lva, měli bychom mít zvládnuté jeho energie. V našem životě musíme projít energií všech znamení zvířetníku. Ty energie, které sami nemáme, bychom se měli naučit. 

ENERGIE LVA

Kreativita, tvořivost, plodnost
Energii Lva vládne Slunce. Slunce je středobodem naší Sluneční soustavy, je zdrojem naší energie, díky Slunci žijeme. Slunce a teplo to je energie, která svým působením dokáže vytvořit nádherné věci a krásné plody. Příroda je schopna vytvořit neuvěřitelné a nádherné scenérie, vše, co je o energiích Lva je o tvořivosti. Příroda je navíc ten nejšikovnější ekonom, kterého si dokážeme představit. Každý by si měl brát příklad z toho, jak úžasně umí investovat právě matka příroda. Kde zasadí, tam vyroste. Když probíhá novoluní, nebo úplněk ve znamení Lva, tak je dobré se soustředit na plody, plody života. V tomto období jste šikovní a tvořiví. Je třeba se na tyto dny soustředit. Kdo toho využije, podaří se mu prosadit. Víte, že každý z vás je úžasná a šikovná bytost, každý je schopen vytvořit něco krásného. Když vám něco nejde, není to kvůli tomu, že byste toho nebyli schopni. Je to kvůli tomu, že si nedovolíte být schopnými. Tyto dny mají energii ohně. A na vás působí energie prosazení a kreativity. Je čas plodit a tvořit a měli byste to udělat, je vhodné v tomto období dělat si rituály na plodnost, tvořivost a kreativitu.

Partnerské vztahy
Každý člověk touží po lásce. Láska je něco, co musíme nosit v sobě. Naučíme-li se milovat své okolí, tak se dříve či později se objeví někdo, kdo se naučí milovat nás. Láska nehledí na věk, i když v každém věku je její průběh
poněkud odlišný. Láska je všude kolem nás a je jí jedno kolik vám je let. není to o tom, že s přibývajícím věkem ubývá možností, jak najít lásku. Je to o tom, že s přibývajícím věkem už má člověk hodně zkušeností a různých prožitků. A tak je ve spoustě momentů něčím zablokovaný. Ten kdo hledá dlouhodobě lásku a tvrdí, že nemůže nikoho najít, musí hledat problém ne okolo sebe, ale v sobě. Klademe si otázky - proč nemůžu potkat toho pravého/vou, proč když někoho potkám, je to vždy o nějakém problému? Všechny tyto informace je třeba o sobě znát, než do života přijde ta pravá láska. Hodně mých klientů zažije silný sexuální zážitek a zaměňuje ho s láskou. Někdo hledá lásku a nesmyslně tvrdí, že hledá proto, že nemůže být bez sexu. Pozor vím, že sex je důležitý. Píšu o tom, jak si lidé lžou sami sobě. Dělají to hlavně některé ženy. Někdo potká sympatického muže, nebo ženu a tvrdí, že se znají s minulých životů a že si jsou souzení. Tak především je si třeba uvědomit, že každého člověka, kterého potkáte, jste nepotkali jen tak. Nikoho nepotkáte náhodou. Každý člověk vás má něco naučit a něco vám předat. A platí to samozřejmě i opačně. Jste spolu tak dlouho, dokud si máte co dát a dokud máte společná témata. Hodně lidí udělá v začínajícím vztahu chybu, že si nestojí za tím, co si ve vztahu představují. Přizpůsobí se ve věcech, které jim nejsou přirozené. A to, jaká si nastavíte pravidla v začátku vztahu, to bude důležité i pro další vývoj. Hodně lidí si také myslí, že si může přivolávat partnera, který o ně nestojí a že prostřednictvím „nějakých kouzel" ho uhranou na tolik, že bude jejich. No to se sice asi dá, ale má to zpětnou vazbu. Když totiž bojuješ za něco, co pro tebe v životě není určeno, PŘIPRAV SE NA DŮSLEDKY. Ve dnech novoluní a úplňku ve znamení Lva se dělají rituály na přivolávání nebo na udržení vztahů.

Pracovitost, úspěch
Energie pod vlivem novoluní, nebo úplňku ve Lvu jsou dny, kdy je vhodné udělat si rituál na to, aby se vám dařilo.
Abyste podpořili svou plodnost, nebo abyste začali pracovat na své kráse. Zkrátka, abyste udělali něco, co zvedne vaši sebedůvěru. Jakmile totiž zvednete svou sebedůvěru, splní se vám všechno, po čem toužíte. A po čem toužíte? Po lásce, po nové práci, být krásnější, zdravější, úspěšnější? Toužíte se koupat v úspěchu? Ve zlatých paprscích Slunce, toužíte být na výsluní? Pro všechna tato přání jsou právě v tomto období vhodné dny. Dny ve kterých si můžete udělat rituál na přivolání úspěchu. Co je pro vás úspěch? To si určete vy sami, je to vždy jen na vás, po čem toužíte a co si přejete. V každém životním období něco jiného po čem toužíte. Víte, že když do vašeho života přijde úspěch, tak se to odrazí na penězích, na lásce, a vaší náladě, na vašem zdraví? Pro každého je úspěch něco jiného. Pamatujte si ale, že nic z toho se ale nedá získat bez lásky ve vás samotných. Základem každého rituálu je práce s podvědomím. Slovo, psané, mluvené, zpívané. Obrazová technika. A tak když je úplněk, nebo novoluní ve Lvu, pracujte na úspěchu.

Práce na vlastním egu
Každý člověk má své ego. Člověk si o sobě něco myslí a podle toho se chová.
Bez ohledu na to, zda je jeho představa správná, či nikoli. Způsob, jakým se člověk vnímá, je jeho egem. Každý má vlastní ego a každý má také ego ideál. Vlastní ego, je to co jsme, ego ideál je to, čím bychom chtěli být. Mezi těmito egy vede most, po kterém bychom měli přejít. Čím blíže se dostaneme k egu ideálu, tím více se blížíme svému snu. Ego se mění každý den, je to podle toho, jak se den podaří, co člověk dělá, cosi naplánuje a jak se rozhodně žít a žije, jak sám sebe vnímá a hlavně jak ho vnímá okolí. Správně vyvíjející se ego, může znamenat určitý ideál, po kterém člověk touží. Jenže nic se nemá přehánět. Někteří lidé toho moc neumí a mají tak velké ego, že si koledují o nějakou lekci z pokory. Naše ego se může vyvinout hlavně v činnostech, pro které máme dispozice. Každý nemůže být geniální zpěvák, úspěšný právník, lékař. Každý může být kvalitní člověk, který ví na co má, umí se prakticky zhodnotit a celý život se snaží zvedat si svou laťku výše a výše. Ego by mělo být stabilním prvkem v mysli. Astrologie a numerologie jsou informace, na jaký osud si může člověk sáhnout. Člověk by neměl být ani příliš nafoukaný, ani příliš skromný. A měl by umět využít toho, co mu jde. Energie Lva jsou o tom, že tito jedinci jsou neradi součástí davu. Potřebují vyniknout, potřebují, aby byli dobří a uznávaní. A když na sobě pracují, většinou to i mají. Rituály, které se dělají v období, kdy je novoluní, nebo úplněk ve znamení Lva by se měly týkat úspěchů.

Zdraví pod vlivem energie Lva
Každý člověk musí mít zpracovány všechny energie všech dvanácti znamení zvířetníku. Ten, komu se to podaří, prožije spokojený život. Ten, kdo nemá zpracovány energie Lva, pozná to určitě na svém zdraví. A co si musíme pohlídat v měsíci, kdy proběhne úplněk, nebo novoluní ve znamení Lva? Síla, která působí během dnů, kdy je novoluní, nebo úplněk ve znamení Lva působí na tyto orgány. Srdce, krevní oběh, záda a bránice, zaměřte se na sledování svého tlaku. Do těla doplňovat hořčík. Je to období, ve kterém bychom neměli nerozumně zatěžovat srdce. Vyhnout se stresům. A věnovat se s láskou svému srdíčku a to nejen v období novoluní a v úplňku ve znamení Lva. Vždyť síla lásky je ukryta právě v našem srdci. Je vhodné věnovat zvýšenou pozornost svým zádům. Dělat cviky na záda. Masáže zad. Vhodný čas na procházky, čas k romantickým aktivitám, čas uspořádat hry, soutěže. Pod vlivem těchto energií, byste měli věnovat větší pozornost i svým vlasům. A když si pohlídáte období, kdy je Luna ve znamení Lva, a budete se v těchto dnech stříhat, nebo jinak pečovat o své vlasy, po určité době budete překvapeni, vlasy zkvalitní, nebo zhoustnou. V těchto dnech omezte kávu. A pijte čaje, které podporují srdeční činnost. Pracujte na svém sebevědomí. Kdyby se vám špatně dýchalo, anebo jste měli nějaké problémy se srdíčkem, zkuste si nechat přeměřit geopatogenní zóny, jestli máte dobře postavenou postel.

Máte zpracovány tyto energie? Je úplně jedno, jaké jste znamení, máte v sobě něco z každého znamení zvěrokruhu. Některé energie zpracovány máte a jiné zase ne. Proto je důležité každý měsíc pracovat s postavením měsíce. Protože úplňky a novoluní v daném měsíci, vám prstem ukazují na životní oblasti, na které se máte zaměřit.

Jaké rituály jsou vhodné v období, kdy probíhá novoluní nebo úplněk ve znamení Lva?

Lev

Základní energie: síla, positivní energie, vedoucí postavení, sebevědomí, štědrost, vstřícnost, úspěch.

Barva: Žlutá

Základní živel: Oheň

Doporučené čarodějnické praktiky při novoluní: Rituály a zaříkávání na odvahu, sílu, podporu positivního myšlení, vítězství, úspěch, učení být dobrým vůdcem, oddanost, vstřícnost. Zaříkávání divadla a herectví, zábava na pláži či dovolené, bohatství a zazáření svého talentu. Zaříkávadla na hledání nejvhodnějšího domácího zvířete a odhalení svého talentu a nadání.   

Vyhněte se: Protahování rituálu a přehánění potřebných pomůcek. 

Pozor na: Chloubu svého umění a kouzlení. Nezapomínejte na čarodějnickou pyramidu: znalost, odvaha, vůle a mlčení.

Úplněk ve Lvu - Slunce ve Vodnáři

Základní lunární živel: Oheň

Základní solární živel: Vzduch

Doporučené rituály při úplňku: Humanitární projekty. Dosažení osobních cílů. Záležitosti týkajících se větších skupin a organizací.

Rituál jak si přivolat partnera

Připravte si růžové propriety. Svíčky, ubrus, růže, kámen Růženín, růžový porcelán a nápoj lásky si udělejte z růžového vína. Kdo nemůže alkohol, růžový porcelán a třeba džus. Vytvořte si představu, jaký by měl být partner. Ta představa nemusí být podrobná, měla by zahrnovat to, co chcete, aby vztah splňoval. Nezaměřujte svou pozornost na určitého člověka, když totiž nemá osudem dáno být váš, tak se jen budete brzdit v tom, abyste si někoho našla/šel. A nezapomeňte, že cokoli v životě přivoláváte, musí být o tom, že si vytvoříte životní projekt a budete na něm pracovat dlouhodobě a pravidelně. Životní projekt je to, že si budete pravidelné zapisovat své pocity a že bude stále neustále psát o svých potřebách a o svých snech. Mějte popsaný svůj magicky deník, pročítejte si ho stále dokola, věnujte pozornost svým pocitům. Když budete dělat rituál na lásku, musíte znát své bloky. V životě vám totiž přicházejí partneři, kteří jsou tady proto, aby vám splnili to, po čem toužíte na nevědomé úrovni. Připravte si nápoj lásky a začněte. Pusťte si hudbu, a představujte si svým vnitřním zrakem, co všechno od svého partnera čekáte. Co všechno čekáte od svého života, takového byste měli chtít partnera. Promítejte si svůj osobně vytvořený film, dávejte pozor na své emoce. Protože se vám splní přesně to, co u každého rituálu budete cítit. A nezapomeňte si neustále opakovat (psát nebo zpívat):

„Lásko, lásko, lásko, jsi krásná, já tě mám.
Lásko, lásko, lásko, jsem šťastná/ý, že tě znám.
Lásko, lásko, lásko, já zpívám z plných plic.
Lásko, lásko, lásko, mám tě čím dál víc.
Lásko, lásko, lásko, jsi tak nádherná.
Lásko, lásko, lásko, jsme tady ty a já.
Lásko, lásko, lásko. Jsi krásně voňavá.
Láska, láska, láska, tak to jsem přeci já"

A pozor splní se vám vše, na co myslíte. A pozor splní se vám i to na co myslíte na nevědomé úrovni, každý si musí sám zpracovat své vzorce duše.

Jak si připravit nápoj lásky

Nápoj lásky si můžete připravit, když děláte rituály na vztahy. Můžete ale také připravovat pravidelně nápoj lásky pro muže, po kterém toužíte. A když občas připravíte nápoj lásky svému partnerovi, bude po vás toužit ještě vášnivěji.

Jak tedy připravit nápoj lásky abychom svůj protějšek okouzlili? Základem takřka všech nápojů lásky je víno. Nejjednodušším receptem je přimíchat do vína trochu šafránu, nebo šalvěje a provést nad sklenkou zaříkání:

„Toužím po tobě a posilám ti energie, ať tvoje láska ke mně sílí, žije. Chtěj mě tak moc jako já tebe, jsme jedno tělo, duše, jedno nebe. Láska je krásná, nekonečná, vášnivá a cit ke mně tě rozpaluje a rozehřívá. K tomu mi pomáhej planeta Venuše. Miluji tě! Miluj mě!"

Držte víno, nebo nápoj, který jste připravila v ruce a dávejte skrze své ruce energie lásky a touhy. Takto můžete klidně pracovat i s energií jídla. Čím více energie, čím více lásky, tím lepší výsledky.

Neodzkoušený recept na přípravu nápoje lásky podle starých receptur
Vezmeme plnou hrst květů a listů myrty, natrhaných pět minut před půlnocí pět dní před úplňkem. Hodíme do vody, která je, pokud možno, z čisté studánky. Svaříme, scedíme a smícháme s půl litrem červeného vína. Při přípravě myslíme stále svého milovaného, představujeme si jeho tvář, a jak nás vroucně miluje. Při západu slunce dáme tento nápoj svému milému pít.

Jsou ještě další kouzla, jak vzbudit lásku muže
Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. A ten kdo má doma chlapa tak mi potvrdí, že najedený muž je spokojený muž, hladový muž rovná se rozzuřený muž.

Každé jídlo připravené s láskou samo o sobě lásku vzbuzuje.
Proto nemusíte připravovat jen elixíry lásky, ale i docela obyčejné chutné jídlo a do něj vložit své vibrace, svoji energii, vizualizovat si pří přípravě partnera. Pokud není zadaný, určitě uspějete. U zadaného muže počítejte s tím, že nejste jediná, kdo pro něj jídlo připravuje s láskou. Nic na tom nezměníte. Jediné řešení, najít si toho, kdo je pro vás volný.

Rituál jak si přivolat úspěch a novou práci

V období novoluní či v úplňku ve Lvu, si můžete udělat rituál na svou kreativitu. Mnoho lidí nedokáže to, co umí dostatečně prezentovat na veřejnosti. Jestliže něco tvoříte, píšete, skládáte nebo jestliže sháníte novou práci, udělejte si rituál, který z vás udělá šikovného kreativního jedince. Připravte si žlutou svíčku a afirmace, pusťte si hudbu. Afirmace jsou věty v přítomném čase, které si budete pravidelně opakovat. Příklad afirmací: „Jsem výborný/á student/ka a zkoušky skládám lehce a s přehledem." Když si budete často opakovat tuto větu, musíte ji samozřejmě podpořit obrazovou technikou. Představte si sami sebe, jak jste u zkoušek nebo u přijímacího pohovoru a jak ze sebe chrlíte informace. Představte si, jak jsou všichni ohromeni vašimi vědomostmi. Nezapomeňte, že musíte spojit afirmaci, vizualizaci a hlavně své vnitřní pocity, tímto spojením vznikne splnění vašeho snu ve skutečném světě. Čím konkrétnější představa, tím konkrétnější výsledek. Můžete také používat kouzelnou formulku, kterou si neustále opakujte:

„Jsem schopná/ý, dobrá/ý, úspěšná/ý.
Vnímám vše, co mi život dá.
Pro úspěch jsem stvořená/ý,
životu se věnuji,
vám andělé, děkuji."

Můžete používat jakoukoli představu, to po čem toužíte, jde jen o to, co si potřebujete splnit a ve které oblasti chcete zažít úspěch. Napište si na papír, čeho se bojíte. Proč si myslíte, že vás nezaměstnají, pokud hledáte práci? Bojíte se toho, že máte vyšší věk, nebo malé děti, nebo si myslíte, že tam budou davy lidí? Nebo je to něco zcela jiného? Až budete mít své obavy a strachy zapsány, tak si je pořádně přečtěte a do svého rituálu vneste informaci, že takový problém neexistuje.

Příklad. Jdete na pohovor kvůli nové práci a bojíte se, že ji nedostanete, protože máte vyšší věk. Tak rituál by mohl vypadat takto: Pusťte si hudbu, zavřete si oči. Představte si sami sebe, jak vstupujete do místnosti, kde jsou lidé, kteří vybírají koho firma přibere a koho ne. Ve své vizualizaci se usmějte, zvedněte hlavu a jděte ke každému z komise. Podejte mu ruku, představte se a tvařte se sebevědomě. Představte si, že se vás komise ptá, proč chcete dělat tuto práci a jak ji budete zvládat. A vy si ve svém magickém rituálu nacvičíte, co budete říkat. Řekněte té pomyslné komisi, že chcete tuto práci a proč. Řekněte také, že ji výborně zvládnete a že vám vyhovuje pracovní doba, a prostě vše kolem nové práce. Představujte si, jak jsou všichni nadšeni, jak vás chválí, jak jsou spokojeni s vaším věkem. Podejte jim ruku a představte si, jak vám říkají, že jste přijati. Potom se zvedněte a se spokojeným pocitem, jděte domů. Jakmile za sebou zavřete dveře, několikrát si v duchu představte sami sebe, jak voláte, že jste přijati, jakou máte ohromnou radost, jak si zpíváte, vískáte, musíte u toho cítit své vnitřní štěstí. Vaše podvědomí, vám splní ten pocit, který u toho cítíte. Takže výsledek bude stejný jako váš vnitřní pocit. Může se lišit postup, jak ke svému cíli dojdete, ale nebude se lišit pocit, který jste u rituálu prožívali. Dělejte tento rituál, tak jako každý jiný 21 dnů.

Naše vnitřní dítě

Když je novoluní, nebo úplněk ve znamení Lva, je potřeba se zaměřit na rituály, které mají na starosti kreativitu, naše výtvory, plody, děti, ale také naše vnitřní dítě. Každý člověk, i když je dospělý, má hluboko v sobě ukryté malé zranitelné dítě, kterému je potřeba se občas věnovat, základem každého rituálu je práce s podvědomím a nikdy nestačí udělat si rituál jen jeden den a potom už ho neřešit. Energie na vás působí dlouhodoběji. Každý z vás by si v těchto dnech, měl uvědomit své vnitřní dítě, každý i dospělý člověk touží po tom, aby mu někdo poskytl bezpečí, aby ho někdo ochránil, pohladil, vzal do láskyplné náruče. Všechno, co se týká lásky, se musí člověk naučit přijímat. Láska se vyhýbá tomu, kdo má v sobě skrytý vzorec, že si nezaslouží být milován. Ten, kdo se necítí být milován, anebo ten, kdo dlouhodobě nemůže najít lásku, si v sobě nese nějaký blok a to buď z dětství, nebo z minulých životů. Každý člověk má v sobě své vnitřní dítě, to někdy pláče a někdy se směje, jako každé malé dítě. Schválně. Jak často se spojujete s touto citlivou složkou vaší duše? Jestli často, je to dobře, jestli ne, tak právě pod vlivem těchto energií, můžete začít. Pusťte si hudbu a zapalte si svíčku. Nejlepší je modrá, bílá, může být i růžová. Každá jemná barva je vhodná. Zavřete oči a představte si sami sebe na louce plné květů, je slunný letní den. Podívejte se před sebe a představte si sami sebe jako malé dítě - je to na vaší fantazii kde si jej představíte, tam kde je vám dobře. Podívejte se jaké je to dítě, směje se, nebo pláče a je smutné. Povídá si s vámi, či mlčí? Je ustrašené, nebo spokojené, napapané, rozesmáté a plné radosti? Pozorujte toto dítě svým vnitřním zrakem velmi pozorně. Je to totiž vaše vnitřní dítě. Když budete tento rituál dělat poprvé, tak nic neřešte, jen své vnitřní dítě pozorujte. Pozorujte tak dlouho, jak to vydržíte. Potom opusťte rozkvetlou louku, anebo jiné místo, které jste si představovali. Vraťte se zpět do reality. Otevřete oči a zapište si své pocity. Čeho jste si všimli, když jste pozorovali své vnitřní dítě? Tento rituál opakujte 21 dní a každý den si zapište, jak se vaše malé, něžné a láskyplné vnitřní dítě mění. Vždy když s ním budete v kontaktu, pohlaďte ho, obejměte ho a stále po něm chtějte, aby vám sdělilo, co potřebuje, řekněte mu jak jej hluboce milujete. Když vám poví co potřebuje, zkuste mu to dát. Abyste byli v životě šťastni, potřebujete klid v duši a šťastné vnitřní dítě. Když se naučíte pracovat na těchto energiích pravidelně, vaše vnitřní dítě už na vás bude čekat. Spojujte se s ním, objímejte se s ním. Komunikujte s ním. Milujte jej.

„Jsi štěstí mé, jsi duše má.
Jsme jedno, jsme ty a já.
Miluji tě moje vnitřní dítě. Jsi moje a já chci tě.
Přinášíš štěstí do života mého.
Já vkládám harmonii do života tvého.
Už nebudeme vnímat JÁ a TY.
Už budeme říkat, že jsme MY."

Tímto rituálem se naučíte napojovat na vaše vnitřní dítě. Mnoho nezdaru a mnoho smutků prožíváte proto, že vy a vaše vnitřní dítě nejste v jednotě. Nemůžete být šťastní, když vaše duše pláče. Nemůžete být šťastní, když se vaše vnitřní dítě trápí. Teprve až se sjednotíte, potom si můžete opakovat větu: „Jsem šťastná/ý." A bude to pravda. Při rituálech se nestyďte za slzy, slzy to jsou emoce.

Rituál na krásu

Účelem tohoto rituálu je abychom sami sebe vnímali co nejlépe. Protože tak, jak vnímáme sami sebe, tak nás vnímá naše okolí. Krása je to, co ze sebe vyjadřujeme. Tento rituál je velmi důležitý a měli byste si ho jednou za čas udělat každý. Uvědomit si svou originalitu a svou krásu. Podívejte, co se kolem nás děje, žádná žena není spokojená s tím, jak vypadá. A už se to začíná týkat i mužů, ti ovšem mají jinak postavené ego, lépe se jim dýchá co se týče této oblasti a více si o sobě myslí. A proč je čím dále tím více žen nespokojeno s tím, jak vypadá? Časopisy, internet, televize, všude nahá vyretušovaná těla. Krásné dívky s dokonalými tvary na nás vykukují odevšad. Právě proto, má mnoho žen komplex méněcennosti a přestává se jím líbit jejich tělo, jsou nespokojené sami se sebou. A začíná to už v mladém věku a s přibývajícím roky se pocit nespokojenosti zvětšuje. A tak vznikají různé ženské nemoci. Stále myslíte na to, jak nejste spokojená sama se sebou, nelíbí se vám, jak vypadáte a tak za čas stresů a bičování svého vnitřního JÁ přicházejí různé zdravotní problémy. Je potřeba se nad tím zamyslet a začít jinak pracovat s myšlením a s vnímání toho, jak má člověk vypadat. Při tomto rituálu můžete použít kámen, buď Růženín, anebo Křišťál. Vezměte si do ruky křišťál a pusťte si hudbu. Zavřete si oči a představte si sami sebe, jako krásného člověka. Milující, láskyplnou osobnost, která ze sebe vyzařuje, lásku, pohodu, klid a harmonii. Představte si sami sebe svým vnitřním zrakem, jak byste chtěli vypadat. Potom se svlékněte do plavek a jděte se ponořit do studnice mládí a krásy. Představujte si, jak se ponořujete do léčivé vody. Jak vás voda hladí, jak se s ni mazlíte, jak si s ní hrajete. Její nádherné energie omývají vaše úžasné tělo a vy cítíte, jak jste krásnější a krásnější. Když už budete cítit, že koupel zabrala a že stačí, vyjděte ze své studnice mládí a krásy. Poděkujte, za to, že se z vás stala krásnější a světelnější bytost:

„Křišťálku můj nádherný, ochraňuj moje sny.
Dej mi lásku a čistotu.
Už se nestydím za svou nahotu.
Mé oči vyzařují lásku a harmonii.
Jsem ráda, že tady ve svém krásném těle žiji. Děkuji"

Potom se láskyplně obejměte a slibte si, že se budete mít rádi. Že pohladíte své tělo, že poděkujete za své faldíky na bříšku. Že se naučíte vážit si svých rukou, které vás krmí. Vašich očí, kterými se díváte na tento svět. Vašich nohou, které vás nesou po zemi. Líbí se vám vaše prsa? Neřešte, jestli jsou malá, velká, povislá. Zkrátka jsou krásná a jsou symbolem vašeho ženství. Můžete tak pokračovat po celém vašem těle. Tento rituál si můžete dělat také tehdy, když se vám stane, že máte nějaký úraz, který změní podobu vašeho těla. Pracujte na své kráse. Když se budete cítit, krásní, bude vás okolí vnímat jako krásné lidi. A nejlepší na tom je, že i do svého života budete přitahovat krásné lidi. Tenhle rituál je úžasný a udělejte si ho častěji.

Zdroj: Kniha rituálů - Martina Boháčová a jiné

« Rituály - novoluní a úplněk ve znamení RakaRituály - novoluní a úplněk ve znamení Panny »