Křemen

Křemen/Quartz

Fantom, Růženín, Sagenit, Záhněda - Morion, Sněžný křemen, Turmalínový křemen

Barva: Čirý

Vzhled: Podlouhlé zašpičatělé krystaly. Průhledné, mléčné či žlábkované. Často v trsech, všechny velikosti

Vlastnosti: Křemen je díky své jedinečné spirálové krystalické formě nejúčinnější léčivý krystal a nejsilnější zesilovač energie na této planetě. Nachází se po celém světě. Pohlcuje, ukládá, uvolňuje a reguluje energii. Kromě toho ji dokáže výborně odblokovávat. Pokud jsou akupunkturní jehličky pokryté křemenem, vzroste jejich účinnost o deset procent. Vaše biomagnetické pole se v případě, že držíte v ruce křemen, zdvojnásobí. Současně křemen odstraňuje svalové křeče a chrání před radiací. Vytváří elektromagnetické vlny a odstraňuje elektrostatický náboj.

Práce s krystaly křemene na vibrační úrovni umožňuje naladění na specifickou energii, kterou potřebujeme k uzdravení nebo ke splnění duchovního úkolu. Uvádí energii do nejdokonalejšího možného stavu a odstraňuje vzniklou nerovnováhu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla. Současně vede k hlubokému pročištění duše a spojení duševní dimenze s myslí.

Na duchovní úrovni zvyšuje krystal křemene energii na nejvyšší možnou míru. Vyskytuje se v mnoha barvách. Čirý křemen funguje na všech rovinách bytí. Krystaly křemene v sobě ukládají informace jako přírodní počítač a současně představují duchovní knihovnu, která čeká, až do ní někdo vstoupí. Křemen je vybaven rovněž schopností rozpouštět karmickou setbu. Zvyšuje duševní schopnosti a naladí vás k duchovnímu účelu, pro nějž jste vybráni. Pokud se použije při meditaci, dokáže křemen odfiltrovat všechny rušivé vlivy. Je nejúčinnějším příjemcem naprogramování.

Na mentální úrovni křemen napomáhá soustředění a uvolňuje dosud uzamčenou paměť. Krystal křemene mívá různě tvarované plochy podle toho, jak rychle vznikal. Tyto tvary mají obrovský význam. 

Léčebné využití: Křemen je nejdokonalejší léčivý kámen a lze jej užít při řešení jakéhokoli problému. Podněcuje činnost imunitního systému a uvádí tělo do rovnováhy. Výborně působí při hojení popálenin. Křemen uvádí do vzájemné harmonie čakry a dostává je do souladu s vyššími jemnými těly.

Umístění: Přiložte podle potřeby.

Zvláštní barvy a druhy křemene

Kromě společných druhových vlastností dodávají další barvy a tvary křemenu následující rysy:

Černý křemen pomáhá v kontaktu s lidmi a potlačuje strach. Uklidňuje mysl, pomáhá porozumět vlastní duchovní podstatě a povzbuzuje naději. Blahodárně působí na orgány v horní polovině těla. Čistí proudění krve a posiluje imunitní systém.

Zlatý léčitel /s přírodní vrstvou chrómu, nažloutlý a průhledný/ umožňuje duchovní komunikaci mezi dvěma světy, a to i na velkou vzdálenost. Současně dodává větší sílu léčení na všech úrovních.

Zelený křemen otevírá a stabilizuje srdeční čakru. Mění negativní energii, podněcuje kreativitu a udržuje rovnováhu žláz s vnitřní sekrecí.

Harlekýnský /pestrý/ křemen v sobě mívá strunky červených tančících bodů. Spojuje základní a srdeční čakru s korunní čakrou, čímž zvyšuje tělesnou a duchovní vitalitu. Udržuje v rovnováze polarity meridiánů a ukotvuje je do éterické roviny. Vytváří harmonii na úrovni vyššího a fyzického nervového systému. Harlekýnský křemen pomáhá při projevech univerzální všeobjímající lásky a funguje jako most mezi duchovním a fyzickým světem. Při léčbě posiluje cévy a paměť, pomáhá překonávat nedostatečnou činnost štítné žlázy. Aktivuje vůli k uzdravení a odstranění nerovnováhy. Současně pomáhá proti malomyslnosti.

Lithiový křemen /přírodně zbarvený s fialovočervenými tečkami/ působí jako přírodní antidepresivum. Jeho mocná léčivá energie jemně odhaluje okolnosti vyvolávající deprese. Neutralizuje zakořeněný strach a trápení. Dokáže proniknout do minulých životů, kde může odstranit kořeny citové nerovnováhy přetrvávající do současného života. Lithiový křemen je vynikajícím očistným prostředkem na čakry. Dokáže rovněž čistit vodu. Mimořádně užitečný je pro léčitele rostlin a zvířat.

Přírodní titan je vetkán do krystalu křemene, který má poté stejné vlastnosti jako křemen duhové aury. Často bývá vrostlý do křemene v podobě kamene obohaceného titanem.

Přírodní duha, jež se nachází v mnoha krystalech křemene, zvyšuje vnímavost k univerzální lásce, zahání vše negativní a rozptyluje léčivou energii do těla i do okolního prostředí.

Tangerský křemen /v přírodní podobě je průhledně oranžový/ je vynikající kámen na léčení následků šoku a traumat, zejména na duševní úrovni. Lze jej použít pro opětovné nabytí vlastní duše a k léčení následků duševních útoků. Tangerským křemenem můžeme léčit minulé životy. Blahodárně působí v situacích, kdy duše cítí, že se dopustila chyby, za kterou musí nyní platit. Duše se od krystalu učí hledat v každé zkušenosti nějaký dar. Tangerský křemen aktivuje a harmonizuje duchovní čakru přičemž současně podněcuje proudění kreativní energie. Může vás doprovodit až za hranice toho, čemu jste byli dosud ochotni věřit, a zavede vás k novým, pozitivnějším vibracím. Názorně ukazuje, kterak „podobné přitahuje podobné".

Tibetský křemen se vyskytuje v podobě krystalů s jedním nebo dvěma hroty. Uvnitř může někdy skrývat černou tečku. Přenáší v sobě rezonanci s tibetskou a ezoterickou moudrostí, která v končinách, odkud pochází, po dlouhou dobu vzkvétala. Při meditaci s tibetským křemenem se lze na tuto moudrost napojit. Takto získané informace potom můžeme instinktivně použít při léčbě a duchovních cvičeních. Křemen umožňuje přístup k záznamům akaši. Tento zředěný, ale přesto uzemněný křemen je obdařen silně soustředěnou energii, která vstupuje do těla, vede k hlubokému uzdravení a dodává sílu jemnému vyššímu tělu. Pokud se používá na fyzické tělo, očistí v něm všechny meridiány a dodá jim energii.


Křemen: Fantom

Barva: Různá podle jednotlivých minerálů

Vzhled: Malý bílý nebo barevný fantom, "krystalový duch", je vtěsnán do hlavního krystalu křemene

Vlastnosti: Fantom symbolizuje univerzální moudrost. Jeho smyslem je podněcovat uzdravení planety a povzbuzení léčitelských schopností jednotlivců. K tomuto účelu zajišťuje spojení s duchovním průvodcem a umožňuje meditaci. Křemenný fantom zajišťuje přístup k záznamům akaši umožní nahlížet do minulých životů a objevovat potlačené vzpomínky, které pomohou uvést minulost do souvislostí Dokáže vás rovněž posunout do doby mezi jednotlivými inkarnacemi. Při léčbě působí fantom blahodárně na problémy sluchu a současně otevírá cestu k jasnozření.

Ametystový fantom zjišťuje přístup do doby před zrozením a k plánu, podle nějž probíhá současný život. Napomáhá evoluci a pokroku učiněnému na základě duchovních zkušeností v průběhu nynější inkarnace.

Chloritový fantom /zelený/ napomáhá seberealizaci a odstraňování energetických implantátů. K tomuto účelu by se ale měl používat jen pod dohledem zkušeného terapeuta, který ovládá práci s krystaly.

Fantom záhnědy vás zavede zpátky proti proudu času, do doby předcházející chvíli, kdy jste opustili svou skupinu duší a vysvětlí smysl této skupinové inkarnace. Může vám současně pomoci rozeznat a přilákat k sobě ostatní členy této skupiny. Pokud by do původu skupinové inkarnace zasahovaly negativní energie, fantom záhnědy je odstraní a přivede celou skupinu zpátky do stavu původní čistoty všech záměrů.


Křemen: Růženín

Barva: Růžový

Vzhled: Většinou průsvitný, někdy průhledný. Ve všech velikostech

Vlastnosti: Růženín je kamenem nepodmíněné lásky a nekonečného míru. Jedná se o jeden z nejdůležitějších krystalů pro srdce a srdeční čakru. Přináší poučení o skutečné podstatě lásky. Čistí a otevírá srdce na všech úrovních. Vnáší do něj vnitřní hojení a lásku k sobě samému. Má uklidňující, tišící účinek. Výborně poslouží ve chvílích traumat nebo krizí. Pokud k sobě chcete přilákat lásku, nemusíte hledat už nic jiného než růžový křemen. Jestliže jej položíte vedle postele nebo do rohu vztahů ve svém bytě, bude k vám přitahovat lásku a nové vztahy tak účinně, že budete často potřebovat ametyst, aby se jeho účinek poněkud zmírnil. V existujících vztazích obnovuje důvěru a harmonii a podněcuje projevy nezištné lásky.

Růženín odstraňuje negativní energii a nahrazuje ji milostnými vibracemi. Posiluje empatii a citlivost. Pomáhá přijímat nezbytnost změn. Jedná se o vynikající kámen pro zdolávání krize středního věku. Pokud držíte v ruce růžový křemen, zvyšujete naději na kladné přijetí. Kámen vám rovněž dokáže připomenout vaše úmysly. Tento nádherný krystal přináší citlivost na vše krásné.

Růžový křemen je nejlepší léčitel citů. Dokáže vyhledat neopětované city a bolesti srdce a posléze již nefunkční a ničemu nesloužící emocionální stavy přetvoří. Vyhojí vnitřní bolest a strádání. Pokud jste zatím nedokázali přijmout lásku, otevře růženín vaše srdce, abyste byli vstřícnější. Jestliže jste milovali a lásku ztratili, uleví vašemu smutku. Růžový křemen vás naučí, jak milovat samy sebe, a vdechne vám nový život, pokud si myslíte, že vás nikdo milovat nemůže. Nebudete moci přijmout lásku jiného člověka, dokud nedokážete milovat samy sebe. Tento kámen vede k odpuštění sobě samému a vyvolává sebedůvěru spojenou s uznáním vlastní ceny.

Léčebné využití: Růženín posiluje srdce i oběhový systém a odstraňuje nečistoty z tělních tekutin. Pokud se položí na brzlík, dokáže pomoci s problémy sídlícími v hrudníku nebo plicích. Uzdravuje ledviny a nadledvinky. Odstraňuje závratě a údajně zvyšuje plodnost. Tento kámen nebo jeho elixír hojí popáleniny i puchýře a vyhlazuje pleť. Pomáhá při Alzheimerově a Parkinsonově nemoci a při stařecké demenci.

Umístění: Noste zejména na srdci. Položte na srdce, na místo brzlíku nebo do rohu vztahů v místnosti.


Křemen: Sagenit

Barva: Bezbarvý nebo kouřový se zlatými, hnědými, červenými nebo černými liniemi

Vzhled: Dlouhé nitky v čirých krystalech, všechny velikosti

Vlastnosti: Sagenit dokáže účinně integrovat energii na všech úrovních. Zvyšuje energetické impulzy křemene a působí jako velice výkonný vibrační léčitel.

Na duchovní úrovni navozuje dokonalou rovnováhu kosmického záření, čímž zajišťuje osvětlení duše a umožňuje její duchovní růst. Čistí auru a dodává jí energii. Tento kámen pomáhá při astrálních cestách věštění a dálkovém pozorování. Umožňuje kontakt s vyšším duchovním průvodcem. Vytlačuje negativní energii a boří bariéry bránící duchovnímu pokroku, když dovoluje minulosti odejít z vašeho života.

Sagenit pomáhá léčitelům a poradcům, neboť dokáže filtrovat negativní energii klienta a současně, během citového odpoutávání a konfrontace s temnými stránkami duše, podporuje jeho energetické pole. Poskytuje ochranu před citovými útoky. Sagenit lze použít při odstraňování nerovnováhy pocházející z minulých životů. Současně umožňuje získat vhled do událostí, k nimž v minulých životech došlo a které ovlivňují přítomnost. Pomáhá dostat se ke kořeni života obsahujícího příčinu problémů a pochopit důsledky předchozích činů. Spojuje svého majitele s moudrostí ducha vyplývající z dosavadních prožitků a s plánem současného života.

V duševním životě usnadňuje sagenit dosažení kořene všech problémů a podporuje transformaci i změnu směru. Pokud jde o city, hojí sagenit temné naladění duše a funguje jako antidepresivum. Přináší úlevu od strachu, fobií a obav. Odhaluje omezení a dokáže čelit sebenenávisti. Jedná se o kámen, který učí odpuštění na všech úrovních.

Sagenit otevírá auru, aby umožnila úspěšnou léčbu. Na tělesné úrovni pohlcuje z nervů, svalů, krve a trávicího traktu jedovaté látky s obsahem rtuti.

Léčebné využití: Sagenit je obdařen vitalitou, která dokáže pomoci při chronických onemocněních, impotenci a neplodnosti. Výborně působí při vyčerpání a nedostatku energie. Tento krystal léčí dýchací ústrojí a bronchitidu. Podněcuje udržení rovnoměrné činnosti štítné žlázy a odstraňuje parazity. Stimuluje růst a regeneraci buněk a napravuje přetržené tkáně. Uvádí se rovněž, že působí blahodárně na nápravu vadného držení těla.

Umístění: Položený na krku ovlivňuje štítnou žlázu, na srdci brzlík, na solar plexu energii. Na uších má dopad na rovnováhu a celkové sladění. Pohyb kamene kolem aury odstraňuje negativní vlivy.


Křemen: Záhněda

Barva: Nahnědlá až hnědá, někdy skoro žlutá

Vzhled: Průsvitné, podlouhlé zašpičatělé krystaly s temnými konci všech velikostí

Vlastnosti: Záhněda je jedním z nejúčinněji fungujících uzemňovacích a ukotvovacích kamenů. Současně umí během meditace zvyšovat vibrace. Jde o ochranný kámen se silným napojením na zemskou a základní čakru. Svému majiteli předává starost o životní prostředí a ekologická řešení. Rovněž se jedná o vynikající prostředek proti stresu. Pomáhá v klidu a vyrovnaně překonávat obtížné situace. Dodává sílu při rozhodování.

Záhněda uzemňující duchovní energii a jemně neutralizující negativní vibrace zahání geopatogenní stres, pohlcuje elektromagnetický smog a napomáhá vylučování a detoxikaci na všech úrovních. Přináší pozitivní vibrace, které vyplní okolní prostor. Záhněda nás učí, jak se rozloučit se vším, co již neslouží svému účelu. Lze ji použít k ochraně zemské čakry pod nohama a k jejímu uzemnění, jestliže je v oné oblasti narušena zemská energie.

Duševně přináší záhněda úlevu od strachu, rozhání deprese a navozuje stav emocionálního klidu. Napomáhá přijmout fyzické tělo a jeho sexuální povahu. Zvyšuje mužnou sílu a pročišťuje základní čakru, díky čemuž se mohou vášeň i touha přirozeně rozvíjet. Krystal záhnědy potlačuje noční můry a objasňuje význam snů. Pokud se dostane do kontaktu s negativními city, dokáže je jemně a citlivě rozehnat.

Mentálně podporuje záhněda emotivní, pragmatické myšlení. Lze ji použít při věštění z koule, kdy lze získat jasný vhled do nitra věcí a současně zahnat strach. Kámen likviduje střety protikladů, zvyšuje soustředěnost a potlačuje komunikační problémy. Umožňuje přechod vědomí mezi hladinami alfa a beta a pomáhá očistě mysli pro meditaci.

Jelikož záhněda často bývá přirozeně ozářena, působí výborně při léčbě spojené s radioaktivitou nebo chemoterapií. Nicméně je třeba raději pečlivě vybírat přirozeně vzniklé kameny s nepatrným vyzařováním místo krystalů uměle vystavených záření /ty bývají většinou velice temné a neprůhledné/. S pomocí záhnědy lze dosáhnout odolnosti vůči stresu. Krystal rovněž přináší úlevu od bolesti. Pokud se hrot zvolna účinkující záhnědy obrátí při léčbě od těla, předejde se během léčivého procesu projevům průvodní přechodné krize.

Léčebné využití: Záhněda je zvláště účinná při léčení břicha, kyčlí a nohou. Přináší úlevu od bolesti - včetně bolestí hlavy - a prospívá rozmnožovacím orgánům, svalům, nervové tkáni a srdci. Záhněda potlačuje křeče, posiluje záda a zvyšuje odolnost nervové soustavy. Jedná se o kámen, který napomáhá ukládání minerálů a reguluje rovnováhu tekutin v těle.

Umístění: Lze umístit kdekoli, zejména na základní čakře. K dalším vhodným použitím patří uložení pod polštář, u telefonu nebo na liniích geopatogenních poruch. Noste ji po delší dobu jako přívěsek. Pro potlačení stresu vezměte do každé ruky jeden kámen a na chvíli se v klidu a tichosti posaďte. Můžete jej také položit na postižené místo, a zahnat tak bolest. Hrot krystalu otočte od těla, čímž z něj odvedete negativní energii. Pokud namíříte hrot k tělu, bude mu kámen energii naopak dodávat.


Morion

Barva: Černá

Vzhled: Průhledný, průsvitný až neprůsvitný

Vlastnosti: Morion, černý bratr záhnědy, boří blokády, usazené v podvědomí. Rozrušuje a ničí vše, co nás sužuje, užírá, co nás trápí v horečkách a co nám brání procitnout a otevřít se životu ve zdraví a v celé jeho kráse. Morion působí v mnoha případech podobně jako záhněda, ale cíleněji, hlouběji a důsledněji. Je trpělivým utěšitelem trpící duše, která se utápí ve smutku bez světla naděje.

Léčebné účinky : Léčí především poruchy centrálního nervového systému, hlavně deprese, ale i zvrácené sexuální a vražedné úchylky. Pomáhá při překonávání silných závislostí na medikamentech, alkoholu a drogách. Zbavuje naše tělo jedovatých látek a škodlivých zplodin. Čistí hlavně játra, slezinu, žlučník, ledviny, močové ústrojí a střeva, všechny orgány, které mají nějakou spojitost s očistou krve, s trávením a s odváděním škodlivin. Pomáhá při léčbě nádorových onemocnění i preventivně. Čistí průchodnost kanálků mezi jednotlivými čakrami a u žen během těhotenství reguluje veškeré pochody chránící matku i dítě. Morionová voda užívaná po douškách, nejlépe ráno na lačný žaludek, podporuje činnost žaludku, slinivky břišní a ledvin.

Krystaly nebo drůzy morionu chrání náš domov proti negativnímu záření.


Křemen: Sněžný křemen

Barva: Bílý

Vzhled: Pevný mléčně zbarvený, často vodou omletý kámen, někdy větší valouny

Vlastnosti: Sněžný křemen pomáhá nacházet poučení v tom, co prožíváme, a současně se zbavovat odpovědností a omezení přesahujících naše síly. Výborně poslouží lidem, kteří se v nynější situaci cítí jako ve svěráku - ve skutečnosti si ji způsobili jen proto, že mají potřebu cítit se užiteční.

Po duševní stránce zvyšuje schopnost taktního jednání a posiluje smysl pro spolupráci. Pomáhá přemýšlet dříve, než promluvíme. Při meditaci zajistí spojení s hlubší moudrostí, kterou jste dosud odmítali.

Léčebné využití: Sněžný křemen poslouží dobře ve všech případech, kdy lze použít i čirý křemen. Jeho působení je sice pomalejší a jemnější, ale v důsledku naprosto stejně účinné.

Umístění: Na kterémkoli místě podle potřeby.


Křemen: Turmalínový křemen

 

Barva: Čirý s temnými nitkami

Vzhled: Temná vlákna v čirém krystalu, všechny velikosti

Vlastnosti: Turmalínový křemen spojuje v jednom krystalu vlastnosti křemene a turmalínu. Jedná se o účinný kámen, který podporuje růst, posiluje energetické pole těla proti útoku zvenčí a současně odklání škodlivé vlivy prostředí. Odstraňuje ustrnulé způsoby chování a uvolňuje napětí na všech úrovních. Uvádí do harmonie oddělené a protikladně stojící prvky a polarity. Negativní myšlenky a energie mění v pozitivní.

V duševním životě napomáhá integrovat a léčit „stínové" energie. Potlačuje občas se vyskytující sklony škodit sám sobě. Dokáže účinně řešit a odstraňovat problémy.

Léčebné využití: Turmalínový křemen harmonizuje meridiány vyšších jemných těl a čaker.

Umístění: Na kterémkoli místě podle potřeby.

« PeridotRodochrosit »