Léčení krystaly

Krystaly jako nástroj léčení nacházíme v šamanských praktikách už odpradávna, používaly po dlouhá tisíciletí k uzdravování a obnově duševní i tělesné
vyrovnanosti. Fungují na základě rezonance a vibrací. V nerostné říši se krystaly vyznačují zcela mimořádnou schopností - mohou přijímat a ukládat sílu. Tuto energii uchovávají, dokáží ji ale také předávat, jsou-li na něco cíleně orientovány. Indiánští šamani nazývají krystaly „pamětí matky Země", neboť síla Slunce, duchovní vize každého okamžiku, je do kamenů, a především do krystalů vtisknuta jako ztuhlé světlo proměněné v sílu, která se může uvolnit v podobě silového impulzu.

Krystaly se používali po dlouhá tisíciletí k uzdravování a k obnově duševní i tělesné vyrovnanosti. Fungují na základě rezonance a vibrací. Krystaly vám mohou pomoci i při léčbě běžných potíží a výborně zabírají jako první pomoc, zejména v podobě esence z drahokamů. GranátKřišťál či Lazurit, se po tisíce let používaly k výzdobě i jako symboly moci. Takovým krystalům se však dostávalo uznání nejen pro jejich krásu, neboť každý z nich má svůj vlastní skrytý význam. Stejně jako nádheru těchto přírodnin si dávné starověké kultury cenily i léčebné schopností drahých kamenů. Kameny jako AmetystMalachit nebo Obsidián provázejí člověka už odnepaměti. V současnosti si však nacházejí cestu do našich domovů i další - mimo jiné LarimarPetalit a Fenacit, o nichž se hovoří jako o kamenech nového věku. Považujeme je za krystaly s blahodárným vlivem na vývoj planety Země a na vše, co se na ní nachází. Vyznačují se vysokými vibracemi, rozšiřujícími vědomí a otevírajícími vyšší čakry pro komunikaci s dalšími dimenzemi.

Některé krystaly obsahují minerály proslulé svými léčivými účinky. Měď například zmenšuje otoky a záněty. Malachit obsahuje vysokou koncentraci mědi, a hodí se proto k léčbě kloubů a svalů. Ve starém Egyptě se malachit mlel na prášek a sypal do ran jako desinfekce. Bolest může být výsledkem přebytku, či nedostatku energie, nebo zablokování jeho toku. Chladivý či uklidňující krystal jako například Lazurit nebo Růžový křemen energii uklidňují, zatímco Karneol ji podněcuje. Modrý Křišťál je vynikající na úlevu od jakékoliv bolesti.

Krystaly výborně zabírají na léčbu bolesti hlavy. Lazurit rychle uleví od migrény. Pokud je zdrojem bolesti stres, pomůže Ametyst, Jantar, nebo Tyrkys. položený na čelo. Měsíční kámen nebo Citrín dokáží uklidnit žaludek. 

Šamani a dávní léčitelé využívajících krystalů, dobře věděli o jejich schopnosti soustřeďovat zvukové a světelné vibrace do koncentrovaného paprsku, který se poté používal k léčbě. Kroužením krystalu po kůži, dojde ke stlačení, jímž se vyšle soustředěný paprsek k orgánu v těle. Šamani rovněž věděli, že stejně jako některé krystaly dokážou člověka povzbudit nebo uklidnit, existují i takové, které umějí uklidnit příliš aktivní orgán a ten, který funguje nedostatečně, povzbudit. Právě to dokáže Magnetit.

Barevný vliv kamenů

kameny jsou ovlivněny barvami a i jimi působí na člověka.

Červené kameny - stupňují vitalitu, temperament, sexuální odvahu, jejich červená barva podněcuje pohyb, životní sílu a radost.

Oranžové kameny - podporují veselost, uvolněnost, klid, vyrovnanost, osvobozují od přehnané odpovědnosti.

Žluté kameny - ovlivňují mentální vědomí a nervy, dodávají radost do života a vyrovnanost, odstraňují strach a obavy ze seznamování.

Zelené kameny - podporují zdraví, nadbytek a vyváženost, zprostředkovávají klid a pomáhají překonávat změny.

Růžové kameny - probouzí lásku, něhu a sebeúctu.

Světle modré kameny - podporují spirituální bdělost.

Tmavě modré kameny - vyzařují ochranu a sílu.

Fialové kameny - oživují duši a duchovní prožitek.

Bílé kameny - očišťují tělo, symbolizují spokojenost, upřímnost, čistotu a neměnnost.

Černé kameny - ochraňují auru, napomáhají koncentraci, podporují ctižádost a přesnost.


HOLISTICKÉ LÉČENÍ

Krystaly léčí holisticky, to znamená, že působí současně na fyzické, citové, rozumové i duchovní rovině. Dokonale slaďují energie a odstraňují nerovnováhu, tím, že se dostanou ke kořenu problému. Krystaly pracují na základě vibrací a uvádějí do rovnováhy auru. Jejich vibrace pronikají tělem a aktivují spojovací body s čakrami které regulují vibrační fáze těla. Mnoho údajně tělesných či duševních problémů lze odstranit právě zharmonizováním čaker.

Většina nemocí je výsledkem kombinace několika faktorů, projeví se jako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Může se jednat o citovou, duševní či duchovní nevyrovnanost. Aby se celý váš život doslova zázračně proměnil, stačí mezi sebe a rušivé místo položit ČERNÝ TURMALÍN nebo ŠEDIVÝ KŘEMEN. Krystaly si poradí přímo se skutečnou příčinou problému, nikoliv pouze s jeho příznaky. Krystaly si můžete na 10 - 30 minut položit na tělo nebo rozložit kolem sebe.

Krystalové vejce můžete použít na nohy, krystalové tyčinky poslouží, pokud chcete stimulovat některý bod na těle. Pomocí jemné vibrace odčerpávají bolest i pocit neklidu. 

Různé krystaly jsou už od pradávna spojené s jednotlivými částmi těla a konkrétními orgány. HEMATIT  uklidňuje ducha, a tudíž jej lze užít proti nespavosti. Stejně tak se ale používal proti poruchám souvisejícím s krví, neboť se věřilo, že chladí krev a potlačuje krvácení. Léčitelé pracující s krystaly jej ke stejným účelům využívají dodnes.

« Očista a programování kamenůPráce s krystaly »