Očista a programování kamenů

Krystaly je nutno zasvětit účelu, k němuž je budete používat - naprogramovat. Nový krystal zasvěťte hned po vyčištění. Tak zkoncentrujete energii krystalu. Mnoho krystalů je křehkých nebo se mohou i drolit. Některé, například SELENIT, jsou zase rozpustné ve vodě. Leštěné povrchy stejně jako vrcholy lze snadno poškrábat či jinak poškodit. Trvanlivější bývají vyhlazené kameny, na nichž se po nekonečné době neustálého tření mezi jemnými kamínky vytvořil zaoblený povrch. Zatímco kameny tohoto druhu lze uchovávat společně ve váčku, krystaly s ostrými hranami byste měli ukládat každý zvlášť.

Pokud krystal právě nepoužíváte, zabalte ho do hedvábí nebo sametu. Tím mu zabráníte pohlcovat cizí záření. Než ho začnete nosit nebo používat k léčbě, je nezbytné ho vyčistit. Existuje ale několik málo krystalů, které se čistit nemusejí. CITRÍN, KYANIT a AZESTULIT mají samočisticí schopnosti. Čistý křemen a KARNEOL dokážou vyčistit ostatní krystaly, přičemž zvlášť dobře působí na jemné drolivé kameny. Samy potom ale také potřebují vyčištění.

ČIŠTĚNÍ KRYSTALU
Krystaly, které se nedrolí, lze podržet pod tekoucí vodou nebo ponořit do moře či slané vody. Myslete přitom na to, že z nich smýváte vše negativní, a krystalům se vrátí původní energie. Pomyslné baterie lze dobít také tím, že krystal na několik hodin položíte na místo, kde na něj bude dopadat sluneční nebo měsíční světlo (pokud se ovšem nejedná o kámen, který na světle ztrácí barvu a bledne). Je ale třeba dát pozor, aby kámen nesoustřeďoval sluneční paprsky, které by mohly způsobit požár. Nezapomínejte proto, že směr, z něhož přicházejí sluneční paprsky, se během dne pohybuje po obloukové dráze.

Drolivé krystaly nebo srostlice ponecháme přes noc v mořské vodě nebo v roztoku vody s kuchyňskou solí. Poté z nich jemně odstraníme každou částečku soli, která by mohla krystal poškodit - zejména ve vlhkém vzduchu. Některé krystaly dokážou vyčistit jiné kameny. Pokud ponecháte KARNEOL ve váčku s vyhlazenými kameny, nebudete je už nikdy muset čistit žádnou jinou metodou. Malý krystal lze rovněž položit na větší srostlici čirého křemene a ponechat ji tam přes noc. Krystaly můžeme také opálit nebo protáhnout plamenem svíce. Světlo dodá kamenům energii a očistí je.

PROGRAMUJEME KRYSTALY
Vezměte krystal do rukou a pozorně se zahleďte na záři, která jej obklopuje. /Pokud se vám to nedaří, přidržte kámen prostě před zdrojem světla/. Poté hlasitě vyslovte: „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru. Ať slouží světlu a lásce." Při programování držte krystal v ruce a otevřete se vyšší moci, která vás bude provázet. Pečlivě přemýšlejte o účelu, k němuž si kámen přejete používat. Buďte zcela konkrétní! Potřebujete-li krystal k tomu, aby vám přinesl lásku, popište přesně, o jakou lásku se vám jedná. Jestliže toužíte po uzdravení, jasně vyslovte, co přesně si přejete, aby se stalo. Poté, co konkrétně zformulujete své přání, nalaďte se na krystal. Přesvědčte se současně, že je to pro daný účel ten správný kámen. Až budete dokonale naladění, proneste nahlas: „Programuji tento krystal na ... /doplníte účel, který jste stanovili/."

Po obřadu položte krystal na místo, kde jej budete mít často na očích, nebo si ho dejte do kapsy. K dosažení stanoveného cíle může také pomoci, pokud kámen dvakrát či třikrát /i vícekrát/ za den vezmete do ruky. Je možné že budete muset programování krystalů i několikrát zopakovat.

MEDITACE S KRYSTALEM
Meditace s krystalem představuje jeden z nejsnazších způsobů, jak se naladit na energii kamene. Před zahájením meditace krystal očistěte, aby jeho energie byla skutečně čistá. Meditace je způsob, jak zahnat z mysli vše rušivé. Má mnoho výhod - zmírňuje napětí, snižuje krevní tlak atd. Současně vám ale dovolí důkladně poznat vaše kameny, neboť během tiché meditace k vám budou krystaly promlouvat.

Meditace se podobá otevření dveří do jiného světa, zejména pokud si vyberete krystal, který v sobě má žilky nebo kamínky. Krystal dokáže člověka doslova pohltit - klidem, jejž přináší, pocitem uvolnění a postupným vhledem přerůstajícím až do stavu naprostého pochopení veškeré jejich moudrosti. Je výhodné meditovat střídavě se všemi krystaly a vždy několik dnů věnovat naladění na každý z nich a jeho důkladnému poznání. Někteří lidé si rádi pořádají krystalový den, během nějž se naladí postupně na všechny svoje krystaly. Začnete s červenými, které vám dodají energii a vybudí vaše schopnosti. Poté se přesouvejte ve směru spektra duhy - k oranžovým, žlutým, zeleným, modrým, fialovým a konečně k průzračným kamenům. Dostanete se tak ke stále vyšším krystalovým vibracím, až dosáhnete stavu blaženosti. Nakonec možná budete potřebovat uzemnit získanou energii některým z černých krystalů. Uzemnění energie po meditaci je důležité, neboť v opačném případě byste mohli mít dojem, že jste zůstali kdesi v jiném světě. K takovému účelu poslouží dobře kameny nazývané „boji". Jakmile si je rozložíte po těle, přenesou vás rychle a citlivě zpět do reality.

MEDITAČNÍ CVIČENÍ S KRYSTALEM
Zajistěte, aby vás nic nerušilo - zejména ne vyzvánění telefonu. Pohodlně se se svým krystalem usaďte. Držte jej v obou rukou nebo ho položte na nízký stolek před sebe.

Dýchejte zlehka. Každý výdech by měl být o něco delší než nádech.

Při nádechu se nechte vždy cele prostoupit pocitem klidu, který do vás vchází společně s přijímaným vzduchem. Dýchejte co nejuvolněněji.

Upřete lehce soustředěný pohled na krystal. Vnímejte jeho barvu, tvar i hmotnost (pokud kámen držíte) a současně i vibrace, které vám z krystalu vcházejí do dlaní. Dovolte kameni, aby vás vtáhl do svého nitra, prohlížejte si jeho vnitřní plochy. Až na to budete připravení, zavřete oči.

V tichosti rozjímejte s energií krystalu a dovolte jí, aby vám pověděla něco o vás samých.

Po završení meditace otevřete oči a krystal odložte. Postavte chodidla pevně na podlahu o pro konečné uzemnění uchopte do ruky šedivý křemen nebo kámen boji.

« Tvary krystalůLéčení krystaly »