Tvary krystalů

Krystaly se vyskytují ve všech tvarech a velikostech. Některé jsou tvořeny kombinací ploch, hran a hrotů, zatímco jiné jsou zaoblené a ohlazené. Najdeme mezi nimi jak kameny skládající se z vrstev, tak i jiné, připomínají shluk bublin. Existují krystaly, které do své podoby narůstají přirozenou cestou, zatímco další jsou uměle broušeny. Každý tvar má své jedinečné vlastnosti i využití. Některé tvary otevírají okna vedoucí do jiných světů: do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, stejně jako do světa pozemského či nezemského. Jiné kameny zase přitahují do života spřízněné duše či hojnost.

Geody, jejichž nitro se podobá jeskyni, soustřeďují a udržují energii a jen zvolna ji vyzařují do okolí, zatímco trsy krystalů ji rychle vysílají všemi směry. Tyto vlastnosti vyplývající z tvarů jednotlivých kamenů rozhodují o tom, jaké krystaly vybíráme ke konkrétnímu použití. Na nich závisí, zda lze s některým kamenem pracovat naprosto dokonale, nebo naopak vůbec. Srostlice citrínových krystalů k vám sice dokáže přitáhnout bohatství, jenže to může zase obratem odplynout pryč. Naopak schopnost citrínové geody udržet majetek vám pomůže peníze si uchovat.

Formy krystalů

Kameny se jen zřídka vyskytují ve formě dokonalých koulí. Po dlouhá staletí byly proto křemen, obsidián a beryl zručnýma rukama pečlivě tvarovány do podoby pomůcek sloužících k věštění z koule. Jasnovidci hledí do hlubin oněch krystalů, aby v nich nalezli obraz budoucnosti. Skutečné fungování krystalových koulí je však jiné - rovnoměrně vyzařují energii všemi směry. Krystaly různých druhů křemene mají na vrcholcích přirozeně vyhlížející plošky. Obvykle je jich šest, což odpovídá šesti čakrám - od základní čakry až po čakru třetího oka. Vrcholek krystalu zastupuje korunní čakru a její spojení s nekonečnem.

Mnoho krystalů má hroty. Krystal s jedním hrotem má jasně vytvarovaný konec, zatímco druhý konec je rovný. Tento hrot soustřeďuje energii do paprsku, hojně se používá k léčení. Pokud ukazuje hrotem od těla, odvádí od těla negativní energii, jestliže je hrot namířen na od těla léčeného, přivádí do aury pozitivní energii. Krystal se dvěma hroty dokáže současně vyzařovat a pohlcovat energii, hojně se užívá při léčbě, neboť pohlcuje negativní energii a ruší staré vzorce chování i myšlení, což usnadňuje překonávání různých závislostí, používají se k opětovnému začlenění dosud zablokovaných částí Já a napomáhají telepatii. Trs krystalů se skládá se z mnoha hrotů spočívajících v základní hornině, rychle vysílá energii do okolního prostředí všemi směry a umí pohlcovat nepotřebnou energii, často ho lidé naprogramovávají pro dobro všech zúčastněných, dále jsou mimořádně užitečné pro vyčištění místnosti nebo jiných krystalů. Nitro geody se podobá jeskyni, kde se soustřeďuje a udržuje energie, která je zde udržována, zesílena a pozvolna vyzařována do okolí - jedná se o dutinu s mnoha krystaly namířenými směrem dovnitř a slouží k ochraně, duchovnímu růstu a léčbě závislosti.

Fantom  je to krystal uvnitř jiného, rozmanitějšího krystalu, vzhledem ke způsobu, jakým získává informace, do sebe nasává moudrost narůstající po miliony let, nabízí způsoby, jak v období stagnace dosáhnout dalšího vývoje a růstu, pomocí tohoto krystalu získáte přístup do univerzálního vědomí a najdete klíč k minulým životům, protože je spojen s poznáním vyššího Já. Koule se většinou vyrábějí z větších kusů krystalů, používají se při dívání se do minulosti nebo budoucnosti, nabízejí tak krátké záblesky poznání, čemuž se říká věštění z koule. Krychle v sobě shromažďuje energii, dobře slouží při stanovení záměrů a jejich uzemnění. Jehlan zesiluje a svým vrcholkem přesně zaměřuje energii, je vhodný pro rituály spojené s vyvoláváním vizí, rovněž se používají k odstranění negativní energie a doplnění vibrační energie. Vejce je schopno objevit a odstranit energetickou rovnováhu, lze jej použít k lokalizaci bloků v těle a následné nápravě, pokud je držíme v dlani, zklidňují. Amorfní krystaly /obsidián/ nemají žádný přesně daný tvar, rychle působí a jejich účinek je okamžitý. Vrstvené krystaly napomáhají majiteli proniknout až k jádru věci.

Krystal brýle se skládá z mnoha menších krystalků pokrývajících zcela nebo částečně větší krystal, je to užitečný kámen pro meditaci týkající se problému skupiny nebo rodiny. Krystal most vyrůstá z jiného většího krystalu a přemosťuje průrvy oddělující od sebe různé věci, propojuje Já s egem a pomáhá při veřejných proslovech. Krystal kříž se skládá ze dvou krystalů svírajících navzájem pravý úhel, pročišťuje a aktivuje všechny čakry. Krystal zjevení je malý krystal, který je obklopen větším kamenem, je vhodný pro programování vizí, týmovou práci, podněcuje planetární léčbu, dále podněcuje tvůrčí schopnosti a originální myšlenky. Generátor produkuje a optimalizuje léčivou energii, často dosahuje velkých rozměrů a má mnoho hrotů, kde každý jde naprogramovat k jinému účelu, dokáže propojit skupinu osob v harmonickém společenství a může být umístěn doprostřed skupiny, která se sešla k mentální léčbě. Krystalové žezlo tvoří podlouhlý prut krystalu představující osu, na jejímž jednom konci vyrostl krystal dalšího minerálu, vyskytuje se rovněž v menší velikosti, kdy se skládá pouze z protáhlého kusu krystalu, jehož jeden konec je výrazně širší než druhý, nachází se rovněž obrácené žezlo, kdy malý krystalický nebo matný hrot vystupuje z většího základního kamene. Tyto kameny sloužily jako symbol duchovních vůdců Atlantidy a Lemurie - opět se vynořují, aby k nám donesly dávnou energii. Obrácená žezla přenášejí léčivou energii, čistí ji a poté vracejí zpět k léčiteli.

Časová spojka /aktivátor/ se vyskytuje ve dvou podobách, pravé a levé, spojuje nás s minulostí a nabízí vhled do několika možných budoucností, pomáhá slaďovat pravou a levou mozkovou hemisféru. Rovné plochy na vrcholku krystalu se nazývají okna, tato okna mohou mít diamantový tvar - diamantové okno představuje vstupní bránu do vyšších rovin bytí a přináší hlubší spojení se sebou samým a navozují jasnost mysli. Samoléčivý krystal má mnoho drobných zakončení v místě, kde byl ulomen z původní základny, učí nás, jak léčit a obnovit vlastní celistvost. Krystal dědičné časové osy má průzračnou a plochou hranu táhnoucí se od základny kamene až po jeho vrcholek, pomáhá vytáhnout z hlouby času až na hladinu příčinu rodinné nerovnováhy, kterou můžeme vyléčit v celé časové linii, včetně budoucnosti. Brána /štěrbina/ má v nitru jamku ve tvaru misky, která je dost velká na to, aby se do ní vešla trocha tekutiny, usnadňuje duchovní vidění a mentální schopnosti. Klíč /štěrbina/ má v jedné straně zářez, který se směrem do nitra postupně zužuje - meditace s tímto krystalem odhaluje, co před vámi dosud bylo skryto a pomáhá odstranit iluze. 

Krystal životní dráhy je dlouhý, tenký, průzračný krystal s jednou nebo více čistými stranami, nabízí přístup k odpovědi na otázku po smyslu života, učí majitele jak jít cestou duše a ne cestou chtění a ega. Spirální krystal se vyznačuje výraznou spirálou táhnoucí se dolů od vrcholu, podněcuje energii kundalini, spojuje ji s energií vesmíru a zároveň ji uzemňuje. Krystalová tabulka se nachází jako plochá průzračná vrstva mezi dvěma jinými krystaly, umožňuje přístup do Akaši. Krystal společník je tvořen dvěma propletenými a částečně prorostlými krystaly, nebo menší krystal vyrůstající z druhého, většího. Je oporou v obtížných životních situacích. Krystal spřízněné duše k vám přivede spřízněnou duši, jsou to páry krystalů přibližně stejné velikosti a vyrůstající ze společné základny, jednou stranou jsou spojené, ale současně má každý z nich vlastní zakončení, působí blahodárně na všechny vztahy, mezi matkou a synem, zaměstnancem a zaměstnavatelem atd. Učí nás, jak může každý z partnerů zůstat jedinečnou a samostatnou bytostí, třebaže mezi nimi bude současně existovat přátelství, pomohou nám poznat a přijmout sami sebe.

Deskový krystal má dvě široké strany, jejíž výsledkem je plochý kámen, energie tudy volně proudí, protože deskové krystaly jí nekladou žádný odpor, odstraňuje zmatek, nedorozumění a navozuje vhled, napomáhá komunikaci, při léčení spojují dva body a dokážou je udržet v rovnováze. Skeletový krystal má mnoho přirozených zakončení a vyrůstá na vícevrstvnatém krystalu, vyznačuje se jemně plynoucí energií, která odstraňuje zablokování a strach, poskytuje oporu a uklidňuje, napomáhá porozumění karmy. Okluze se většinou utvoří, když se uvnitř krystalu křemene usadí jiný minerál, vyzařuje energii minerálu, kterou okolní křemen soustřeďuje a zesiluje. Krystal bohatství se skládá z jednoho dlouhého krystalu křemene doprovázeného větším množstvím menších krystalů přirostlých k jednomu společnému základu, přitahuje do života hojnost. Usměrňovací krystal má na přední straně sedmiúhelníkové stěny, zatímco na zadní straně je tvořen trojúhelníkovými ploškami, napomáhá při usměrňování léčivé energie a informací z vyšších zdrojů. Krystal přenašeč se vyznačuje vzácně se vyskytující kombinací tří sedmiúhelníkových plošek, mezi nimiž se nacházejí dokonalé trojúhelníky, představuje vysoce tvůrčí krystal zasvěcený službě lidstvu. Jasnovidný kámen je přírodní vodou vyčištěný krystal, vybroušený do takové podoby, aby dokázal odhalit informace z vnitřního světa, lze naprogramovat tak, aby vás dovedl do konkrétní doby, kde můžete získat žádané informace.

Hůlka je tradiční léčitelská pomůcka šamanů, léčitelů a metafyziků, hůlky užívali vysoce vyspělí léčitelé z Atlantidy, tyto hůlky se znovu navracejí na svět, aby završily úkol, k němuž byly původně naprogramovány, mají schopnost soustředit energii v její špičce a dokážou stimulovat jednotlivé body na těle nebo z nich odsávat vše negativní, vynikající léčitelské nástroje představují dlouhé zašpičatělé krystaly silného laserového křemene, léčivá moc hůlek se výrazně zvýší, pokud je tímto záměrem naprogramujete, při jejím užití je důležité vědomě umožnit vesmírné léčivé energii, aby plynula vyššími čakrami, poté dál hlavou do paží a rukou a odtud do pacienta, není vhodné k tomuto účelu užívat svou vlastní energii, je to velmi nepříjemné, protože sami zeslábnete a budete potřebovat nějakou dobu, než se zotavíte, vhodná je hůlka z křemene, turmalínu, fluoritu, obsidiánu, ametystu, růženínu, záhnědy a selenitu.

Laserový křemen je přírodně vytvořený podlouhlý krystal křemene, který se zužuje směrem k vrcholu složenému z velice malých plošek, jeho boční stěny jsou často zakřivené, je to mimořádně účinný nástroj, který kumuluje a urychluje procházející  energii a soustřeďuje ji do úzkého paprsku, která účinkuje jako laser, hodí se k mentální chirurgii, podněcuje akupunkturní body a dokáže zasáhnout jemné struktury hluboko v těle, zajišťuje účinnou ochranu aury a fyzického těla, na mentální a emoční úrovni odstraňuje nepatřičné způsoby jednání, překonané a zastaralé myšlenkové stereotypy i zablokované energie. Laserová hůlka dokáže odpojit cizí entity, které se na lidi zavěšují, a současně i odhánět všechno negativní. Krystaly Vogelovy hůlky  mají speciálně vytvořené vroubkované plochy svírající přesně dané úhly, díky čemuž vytvářejí z křemene velmi účinnou léčebnou pomůcku vydávající čisté a vysoké vibrace, je výborná ke spojování čaker a odstranění všeho nepotřebného, je vhodné ji užívat po absolvování patřičného výcviku. Turmalínová hůlka je užitečnou léčitelskou pomůckou, která pročišťuje auru, odstraňuje bloky, rozptyluje negativní energii a ukazuje na možné řešení konkrétních problémů, napomáhá navozovat rovnováhu a propojení čaker, na fyzické úrovni obnovuje energii meridiánů. Obsidiánová hůlka je ideálním nástrojem v případě, že se v emočním těle nacházejí negativní energie, které je nutno odstranit, a člověk je připraven na jejich odkrytí, jakmile se podaří zmíněné energie odhalit, obsidiánová hůlka ochrání auru, naváže spojení se zemí a ukáže další cestu, lze ji také užít ke stanovení diagnózy a k vyhledání energetických bloků.

« Co jsou krystalyOčista a programování kamenů »