Práce s krystaly

Čím více krystalům porozumíte, tím účinněji fungují. Zasvěcení společně s naprogramováním pomáhá zvyšovat účinky krystalů. Jedná se tudíž o součást rituálu spojeného s prací s krystaly a vzhledem k tomu, že krystaly jsou ve skutečnosti velice mocné bytosti s vlastními právy, je třeba k nim přistupovat s úctou. Pokud se budete tímto pravidlem řídit, bude pro krystaly potěšením s vámi spolupracovat.

Mnozí lidé rádi hovoří o krystalovém dni. Jedná se o den, v němž své krystaly nejprve čistí, aby s nimi poté meditovali s cílem naladit se silněji na jejich energii. Pokud se této činnosti budete věnovat pravidelně, umožníte krystalům, aby s vámi hovořily a ukázaly vám, jak je používat ke zlepšení kvality vašeho života stejně jako k dosažení pocitu tělesné i duševní pohody.

Věnovat čas čištění krystalů je mimořádně důležité. Krystaly fungují jako účinné přijímače i vysílače energie. Jedna z jejich funkcí spočívá v pročišťování negativních energií a v jejich transformaci. Pokud dovolíte, aby to vaše krystaly dělaly bez pravidelného čištění, většina se jich po jisté době zahltí a nedokážou pak už dál správně fungovat. Jen některé krystaly mají schopnost samoočištění.

Krystaly soustředí léčivou energii a při práci s léčivou energií pomáhají k zesílení světla. Krystaly si vybírejte intuitivně, v zá­vislosti na tom, jaká barva vás přitahuje a jaký pocit ve vás kámen vzbuzuje, když ho držíte v rukou. Podržte krystal v blízkosti třetí­ho oka a vnímejte jakékoli chvění či mravenčení, abyste viděli, zda je kámen je živý a obsahuje intenzivní životodárnou energii. Vyčer­pané krystaly nevytvářejí žádné chvění.

Očistěte krystal od jakékoli předchozí energie, jakmile si ho opatříte. Nejlepším způsobem k očištění krystalů je jejich umístě­ní na přímé sluneční světlo na dvě až čtyři hodiny. Někteří lidé do­poručují ponořit krystal do slané vody; to ovšem může vést k rychlé­mu opotřebení krystalů.

Nabíjejte svůj kámen měsíčním světlem, obzvláště večer před­cházející noci v úplňku. I když Měsíc zakrývají mraky, jeho ener­gie přesto proudí a napájí vaše kameny.

Krystaly mají mocné působení, nosíte-li je jako klenoty, drží­te v dlani, pokládáte na postižená a poraněná místa na těle či nad jednotlivé čakry, nebo je rozmístíte ve svém domově. Mnozí lidé rádi spí s krystaly blízko postele nebo pod ní, na rozdíl od spousty dalších lidí, kterým to připadá příliš rušivé pro klidný spánek.

Krystaly můžete rovněž umístit do své koupele, abyste podpo­řili její léčivou energii. Vnášejí také léčivé světlo do pitné vody, po­kud je umístíte do lahve nebo sklenice (musíte samozřejmě dávat pozor, abyste krystal nespolkli!).

Nespočet knih zaměřených na krystaly nabízí podrobné infor­mace o léčení krystaly, přirozeně ovšem tím nejlepším zdrojem informací je vaše vlastní intuice a zkušenost. Důvěřujte své vnitřní moudrosti a těšte se ze spolupráce s magickými, živými elementy minerální říše.

« Léčení krystalyKrystaly a zvěrokruh »