Zuphlas

Strážný anděl stromů

Ve stříbrných poryvech větru plachtím k matce Zemi, kde má křídla něžně šelestí a laskají mé stromy. Novorozené, štíhlé i mohutné, všechny jsou mé, a když pečujete o jeden z mých stromu a dáváte mu svou lásku, přijímáte i mne.

Mé stromy pomáhají matce Zemi a vyrábějí kyslík, dech života pro lidstvo. Také v sobě skrývají mnoho pradávné moudrosti: Prostřednictvím komunikace se stromy, procházkami v lesích nebo posezením pod prastarým dubem trochu této moudrosti přijímáte. Dřevo mých stromů můžete využívat, pokud vaše úmysly pocházejí z čistého srdce. Nekácejte ale mé stromy lehkomyslně, neboť činíte-li tak, řežete do srdce matky Země. Pozorujte líbeznost stromů ve všech čtyřech ročních obdobích, uvědomte si, že slouží jako domovy přírodních živočichů. Kácejte životadárné lesy s péčí a láskou, ale prosím, nikdy ne z pouhé hamižnosti.

Využívejte stromů jako alegorických obrazů ve vlastním životě. Zapouštějte své kořeny akorát jen do úrodné půdy a vyživujte je občerstvující silou přírodních živlů a jejich andělů: dobrou zemí pro pevné kořeny, čistým vzduchem jako dárcem života, slunečním svitem a čistou, neznečištěnou vodou pro vysoký a poctivý vzrůst. Bez těchto živlů budete, stejně jako mé stromy, zakrnělí a slabí, takže chcete-li být statní a silní, uvažujte pečlivě o mých slovech. Ať vás příklad stromů učí prožívat všechna stadia života důkladněji a moudřeji.

Když jste ve stresu, snažte se zajít do klidných lesů, kde najdete útěchu a uvolněni. Užívejte si klid a ticho a vstřebávejte léčivý mír do své duše.

« ZikielZuriel »