Zikiel

Strážný anděl komet a meteor

Sestupuji ve stříbrném oblaku kosmického prachu, vyzařuji světlo mých komet z vnějších hranic vesmíru, abych vyprávěl o galaktickém původu člověka.

Můžete mě vzývat, když kolem vás procházejí má stříbrná mystéria, abych vám přinesl nenadálý záblesk inspirace, kterou možná potřebujete k provedeni velkého skoku ve svém životě. Pokud toužíte po takové inspiraci, umístěte mé jméno někam, kde na ně vidíte, a vzývejte mě, abych vám pomohl, dokud se nedostaví potřebné poznání.

Moje meteority často vypadají jako padající hvězdy /ke kterým můžete vysílat svá přáni/; někdy dopadají na Zemi a přinášejí na ni vliv jiných světů. Nalézá se v nich mimozemský krystalický nerost vltavín, který přináší tajemství, jež má lidstvo odhalit. Pokud vás přitahuji meteority, krystaly vltavínu a galaktická moudrost, měli byste se snažit získat jeden z těchto krystalů do svého vlastnictví. Nemusí být velký. Pokud si budete moci vybrat z více nerostů, podržte každý krystal v dlani a rozhodněte, který z nich podněcuje vaši intuici. Jestliže bude krystal správný, ucítíte z něj něco mimořádného.

Až svůj krystal získáte, umožněte mu, aby vám sděloval své jasnozřivé vzhledy. To bude pro vás první z převratných zážitků, které vám pomohou pochopit vlastní původ, důvod, proč jste zde, na matce Zemi, a také vaši specifickou roli a vyšší cil v tomto životě.

« ZeruchZuphlas »